PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kur'an'da Namaz Yok mu?


pante
02-02-2009, 17:21
Geleneksel İslamcıların aksine namazın Kur'an'da 5 vakit değil, 3 vakit olarak geçtiğini iddia eden İslamcılar vardı. Geleneksel İslamcılar hadislerden örnekler vererek namazın 5 vakit olduğunda ısrarcıydılar ama ayetlerde açık olarak 5 vakit yazmadığı gibi meallerden 3 vakit namaz ortaya çıkıyordu. Ayrıca namaz ile ilgili olarak ne rekat konusu ne de namazın şekilselliği ile ilgili bir ayet mevcut değildi.

Yeni İslamcıların bir kısmı işi daha da ileri götürerek namazın putperest ibadeti olduğunu ve Kur'an'da namazın geçmediğini, namaz anlamına çevrilen sallu, salli, salat vb. kelimelerin farklı anlamlara geldiğini iddia etmeye başladılar.

Salat'ın Arapça'daki gerçek anlamının uyluk ve uylukların hareket ettirilmesi söyleyen yeni İslamcılar, Kur'an'da kastedilen anlamının ise vahyi bilmek-öğrenmek, vahye uymak, itaat edip destek vermek olduğunu iddia ediyorlar.

İddialarına kanıt olarak da kıble geçen ayetlerin namazla ilgisiz olduğunu, namaz şekillerinden sayılan tekbir, kıyam, rüku ve secdenin namazla birlikte geçmediğini söylüyorlar.

Ayrıca namaz diye çevrilen birçok ayette aslında namaz geçmiyor. Ayette gerçekten namaz geçtiğini anlayabilmek için Arapça-Latincesinden salat kelimesine bakmak gerekiyor.

Bunun yanında namaz ve mescit de birlikte geçmiyor. Yani mescit ya da camilerde namaz kılınması diye birşey Kur'an'da yok.

Abdestin alınma sebebi ise meclis içine girmeden önce temizlenmiş olmak olarak belirtiliyor.

pante
02-02-2009, 18:06
(Forumda Yeni islamcı olmadığı için zorunlu olarak iddiayı savunur durumda görünebilirim, yanlış anlaşılmasın)

Şimdi aşağıdaki ayete bir bakalım:

Kıyame/ 31-32.
Fe lâ saddeka ve lâ sallâ.
Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.

Diyanet:
O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.
Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.

Elmalılı:
Fakat o ne sadaka verdi ne namaz kıldı.
Fakat yalanladı ve döndü.

Yaşar Nuri:
Ne tasdik etti ne yakardı/ne sadaka verdi ne namaz kıldı.
Tam aksine, yalanladı, gerisin geri döndü.

Edip Yüksel:
O ne doğruladı, ne de destekledi;
Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.

Ayetlerdeki kelimeler:
Saddeka - salla
Kezzebe - tevella

Saddeka'yı sadaka vermek olarak çevirenler de var, tasdik etmek, doğrulamak olarak çevirenler de.

Emin olmak için aynı kelimenin geçtiği bir başka ayete bakalım:

Sebe-20. Ve lekad saddeka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mûminîn

Şeytan, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı. İnananlardan bir grup dışında hepsi ona uydular.

Demek ki doğrulamak, tasdik etmek anlamı doğru.

Kezzebe kelimesi saddeka'nın tersi. Yalanlamak.
Yani ayette zıt kelimeler kullanılmış.
Saddeka'ya karşı Kezzebe, sallu'ya karşı tevella.

Bu durumda tevella dönmek olarak çevrildiğine göre, yani reddetti, uymadı, itaat etmeyip sırtını döndü anlamında kullanıldığına göre sallu'nun namaz kılmak olarak çevrilmesi yanlış.
Öyleyse doğru çeviri Edip yüksel'inkidir:

O ne doğruladı, ne de destekledi;
Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.

Eğer Kıyame-31'deki sallu kelimesini namaz kılmak olarak aldığımızda aşağıdaki ayette de Allah ve meleklerinin peygambere namaz kıldığı anlamı ortaya çıkar:

Ahzap-56. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyi, yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere namaz kılarlar. Ey inananlar siz de ona namaz kılın ve selam verin.

pante
02-02-2009, 21:03
Kur'an'da geçen secde ve rüku kelimeleri de salat kavramından yani namazdan farklı olarak kullanılmış. Örneğin aşağıdaki ayetlerde secde ve rüku sözcüğüne dikkat:

Şuara/ 217-219.
Ve tevekkel alel azîzir rahîm
Ellezî yerâke hîne tekûm
Ve tekallubeke fîs sâcidîn

Aziz ve rahman olana güven
Ki O, seni kıyam ettiğin zaman görür.
Ve secde edenlerin içinde dönmeni de.

Bu ayette secde ile kastedilen namaz olsa, Muhammed ne diye namaz kılanların arasında dönüp dursun?

Bakara-43. Ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte verkeû mear râkiîn

Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle beraber rükû edin.

Yine bu ayetteki salat kelimesi bildiğimiz şekilsel namaz olmuş olsa, neden araya zekatı koyduktan sonra rüku edin desin?

frodo
02-02-2009, 21:12
Sevgili pante,

Eğer Kuran kendi içsel tutarlılığı olan bir kitap olsa idi o zaman söylediklerin bir anlam ifade
ederdi.

Kuran'a bakarak ne demek istemiş anlayabilirdik.


Aziz ve rahman olana güven
Ki O, seni kıyam ettiğin zaman görür.
Ve secde edenlerin içinde dönmeni de.


Ben burada şiirde imgelem denen şeyi görüyorum. Secde edenlerin içinde var olma, onlarla
çoğalma

pante
02-02-2009, 21:39
Ben burada şiirde imgelem denen şeyi görüyorum. Secde edenlerin içinde var olma, onlarla çoğalma

Peki ya şu ayet:

Bakara-58. Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi'tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm* ve senezıdül muhsinın

Şöyle demiştik: "Girin şu kente; orada, dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve 'affet bizi' deyin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Biz güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını veririz."

Herhalde "kapıdan girerken namaz kılın" demek istenmiyor?

Şimdi de meşhur Tevbe-5 ayetine bakalım:

Fe izenselehal eşhurul hurumu faktulûl muşrikîne haysu vecedtumûhum ve huzûhum vahsurûhum vak'udû lehum kulle marsad, fe in tâbû ve ekâmûs salâte ve âtûz zekâte fe hallû sebîlehum, innallâhe gafûrun rahîm.

Haram aylar çıkınca müşrikleri artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Müşrikler yakalanıp öldürülecek ya da esir alınacak. Esir alınıp hapsedilenler içinde namaz kılıp zekat veren olursa serbest bırakılacaklar.
Yani ayete göre yaşam 2 rekat namaz kadar, bir avuç hurma kadar değersiz mi?
2 rekat namaz kılınca kurtulup gidiyor. İnat edip kılmayan öldürülüyor.
Yoksa buradaki salat'tan kastedilen biat, itaat, bağlılık yemini falan mı?

sinner
02-02-2009, 22:27
Sayın Pante,
Kuran'da namaz yoktur düşüncesi zorlama bir iddia olur.
Çünkü Kuran'da namazın biçimine ait pek çok ayet var:

Eğer bir korku hâlindeyseniz, yaya veya binekli olarak giderken kılın, (korkudan) emin olduğunuz zaman da böyle bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Bakara-239

101- Yeryüzünde sefere çıktığınızda kâfirlerin size bir kötülük yapacağından korkarsanız namazı kısaltmanızda size bir vebal yoktur.

102- Sen onların aralarında bulunup da onlara namaz kıldırdığında içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer bir kısmı arkanızda beklesin.

103- O korkulu zamanda namazı kıldınız mı gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yanlarınız üzerinde hep Allah'ı zikredin. Nisa suresi

Namaz (Kıyam, Selam, Rüku, Tahiyat, Secde) Muhammed ile tarih sahnesine çıkan bir ibadet değil ki işte budistlerde:

http://img266.imageshack.us/img266/1282/adszwo6ju2.png
Kıyam

http://img164.imageshack.us/img164/8546/pictur35avz8.jpg http://img164.imageshack.us/img164/2177/97848115op9.png
Selam

http://img266.imageshack.us/img266/3379/zazenwx1.jpg
Tahiyat

http://img164.imageshack.us/img164/5381/budisttibet8a117a138a02ep0.jpg
Secde

Ki-Adi
02-02-2009, 22:28
Peki Pante Muhammed yaşarken namaz kıldığı ve kıldırdığı biliniyor. Kitapta olmadığı halde neden namaz kıldırıyor? Yada Allah neden islamın 5 şartından biri olan ve şekli değişmeyecek olan namaz gibi müslümanların cennete girmeleri için çok çok önemli bir ibadetin nasıl ve ne kadar kılınacağını neden bahsetmiyor? Diyelim müslüman olmayan biri kaza sonucu ıssız adaya düştü ve tek hayatta kalan o diğer insanların eşyeları arasında bir kuran buldu kendi dilinde olan. Okuduktan sonra müslüman olmaya karar verdi. Şimdi adam adadayken Hacca gidemez, zekat veremez vb. Yapabileceği tek bir ibadet var oda namaz kılmak.Ee o durumda adam ne yapacak? Kuranda namazın nasıl kılıncağı ne kadar kılıncağı yazmıyor. Muhammed bu kitabı yazarken hiç düşünmemiş mi bunu ? Haddi Muhammed yazmadı Allah'ın sözü desek Allah bunu tüm insanlara göndermedi mi ?

Müslümanların tek yol göstericisi olan mucizelerle dolu kuran herşeyi anlatıyor, dünyanın eğikliğinden şekline kadar ama ne şaşırtıcı Namazın nasıl kılıncağını yazmıyor? Çok yer kaplıyor desem ne kadar yer kaplar ki?

pante
02-02-2009, 22:59
Peki Pante Muhammed yaşarken namaz kıldığı ve kıldırdığı biliniyor. Kitapta olmadığı halde neden namaz kıldırıyor? Yada Allah neden islamın 5 şartından biri olan ve şekli değişmeyecek olan namaz gibi müslümanların cennete girmeleri için çok çok önemli bir ibadetin nasıl ve ne kadar kılınacağını neden bahsetmiyor? Diyelim müslüman olmayan biri kaza sonucu ıssız adaya düştü ve tek hayatta kalan o diğer insanların eşyeları arasında bir kuran buldu kendi dilinde olan. Okuduktan sonra müslüman olmaya karar verdi. Şimdi adam adadayken Hacca gidemez, zekat veremez vb. Yapabileceği tek bir ibadet var oda namaz kılmak.Ee o durumda adam ne yapacak? Kuranda namazın nasıl kılıncağı ne kadar kılıncağı yazmıyor. Muhammed bu kitabı yazarken hiç düşünmemiş mi bunu ? Haddi Muhammed yazmadı Allah'ın sözü desek Allah bunu tüm insanlara göndermedi mi ?

Müslümanların tek yol göstericisi olan mucizelerle dolu kuran herşeyi anlatıyor, dünyanın eğikliğinden şekline kadar ama ne şaşırtıcı Namazın nasıl kılıncağını yazmıyor? Çok yer kaplıyor desem ne kadar yer kaplar ki?

Kur'an apaçık ayetlerden oluşmuştur Ki-Adi.

Hicr-1. Bunlar Kitap'ın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.

Ayrıca anlaşılsın diye Arapça gönderilmiştir.

Yusuf-2. Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik.

Dolayısıyla ıssız adada yalnız bir adam Kur'an'ı okuduğunda "salat et" diye yazdığı için salat edecek, "secde et" diye yazdığı için secde edecektir.

:)

Muhammed'in namaz kıldığını hadisler yazar. Hadisler ise Muhammed'den 200-250 yıl sonra yazılmışlardır. Kanıt teşkil etmezler.

Tabi eldeki Kur'an'da bir kanıt değildir. Çünkü orijinali ile aynı olup olmadığı bilinmemektedir. Çünkü orijinali ortada yoktur. Değiştirilmiş ve putperest ibadeti olan namaz Kur'an'a dahil edilmiş olabilir.

Bu arada "sünneti bilen sahabe var, hafızlar var" iddiası da "Harra Olayı" başlığıyla iflas etmişti. Yani insanlara "Yahu siz ne yapıyorsunuz, peygamber öyle değil böyle yapardı" diyecek birisi bırakılmamıştı. Tek tük kalan olduysa da asimile olup göçmüştür.

Ki-Adi
02-02-2009, 23:09
Hicr-1. Bunlar Kitap'ın ve apaçık olan Kuran'ın ayetleridir.

Gözleri kapalı müslümanlar için gayet açık ayetler, Diğerlerini boşver zati hepsi cahil insanlar ne anlayacaklar.

Yusuf-2. Biz onu, anlayasınız diye, Arapça bir Kuran olarak indirdik.

İşte tüm insanlığa gönderdik dedikleri kuran insanları sadece arapça konuşuyor zannediyor. Kendisinden 1000 yıl ve daha önce yaşayan şimdi ise dilleri unutulmuş toplumların bıraktıkları yazılı eserler bile türkçeye anlaşılır bir biçimde cevrilebiliyorken Hala konuşulmaya devam edilen Kutsal denilen kitabın bi dünya farklı cevirisi var kimse doğru düzgün çeviremiyor mu şu kitabı?

pante
03-02-2009, 02:24
Eğer sallu, salat, salavat kelimeleri bildiğimiz şekilsel namaz olsaydı ve mealcilerin tümünün aşağıdaki çevirisi doğru olsaydı, peşpeşe sıralanan ve aynı konunun işlendiği ayetlerin arasında şekilsel namazdan bahsetmenin ne anlamı vardı?

Bakara suresi:

236. Henüz dokunmadan, yahut mehirlerini biçmeden önce kadınları boşamanızda bir sakınca yok. Bu durumda ödemede bulunun. Zengin, kendi gücü oranında, yoksul da kendi gücü oranında verdikleri zarara uygun bir tazminat vermeli. Bu, güzel davrananların görevidir.

237. Mehir biçtikten sonra, ancak onlara dokunmadan önce onları boşamışsanız kendilerine söz verdiğiniz mehrin yarısını vermelisiniz. Ancak, kadın hakkından vazgeçerse veya koca mehrin tümünü vermek isterse başka... Vazgeçmeniz daha erdemli bir davranıştır. Aranızdaki dostluğu unutmayın. ALLAH yaptıklarınızı Görendir.

238. Namazlara, özellikle orta namaza dikkat edin. Kendinizi tümüyle ALLAH'a vererek namaza durun.

239. Bir korku ve endişe duyarsanız yürüyerek veya binit üzerinde kılın.Güvene kavuştuğunuzda bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

240. İçinizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler.Eğer kendileri çıkarlarsa, onların kendileri için yararlı gördüklerini yapmaları yüzünden size günah yoktur.Allah Aziz'dir, Hakim'dir.

241. Boşanmış kadınlar için de uygun bir geçim yardımı yapılmalı. Bu, erdemli kişilerin görevidir.

238 ve 239 no.lu ayetlerin bu anlamıyla orada olmaması gerekirdi.
Bu durum ya Kur'an'ın bozuk düzenlendiğinin kanıtıdır ya da değiştirildiğinin.
"Allah orada da namazdan bahsetmeyi uygun görmüş" denilemez. Çünkü bu defa Allah'ın hatasızlığı, mükemmelliği iddiası çöker ya da Kur'an'ın Allah'tan gelmediği, insan ürünü olduğuna kanıt teşkil eder.
Ya da 238 ve 239 no.lu ayetlerin konu ile bağlantılı bir anlamının olduğu düşünülmelidir.

sinner
03-02-2009, 03:21
Kuranın hangi suresinde bir konu bütünlüğü aranıyor ki burada aransın. Değişik zaman ve zeminlerde söylenen ayetler sonra (ya Muhammed tarafından yada ona inananlar tarafından) alalacele bir araya getirilmiş...

Kuran olaylara ve kişilere dönük olarak 23 yıl içinde pey der pey ayet ayet inmiş.
Kanaatimce namaz ile ilgili ayetlerin mehir ile ilgili ayetlerin arasına sıkışacağını Muhammed de tahmin etmezdi :D

Eğer Kuran zamandan ve mekandan münezzeh ilahi bir güç tarafından planlı bir biçimde indirilseydi onun indirilişi bittikten sonra bir kitap haline getirilmesinde hiçbir sorun yaşanmazdı. Oysa bu haliyle bir konu bütünlüğü olmayan nerede, ne zaman bahsedeceği kestirilemeyen bir laf salatası görünümü arz ediyor.

Bu da Kur'an'ın Allah'tan gelmediği, insan ürünü olduğuna kanıt teşkil eder.

kaancan
03-02-2009, 03:36
sevgili pante herkez kendine göre (mantıklı) bir nuzul sırası yapabiliyorsa;bu kuranın insan elinden çıkma olduğunun en büyük göstergesi değilmi?
nuzul sırasını bırak her yaprağından kan damlayan,vahşet akan bu kitabın allahtan indiğine hangi okur-yazar inanır?
ayrıca put perestlerin muhammed öncesi namazlarının 7 rekat olduğuna dair çalışmalara en çok sen katkı verdiğin halde bunu islamla bağdaştırma fikri nerden geldi aklına?

yilmaz83
03-02-2009, 03:54
ki-adi kardeşim sana sonuna kadar katılıyorum. zaten allahın kullarından olmazsa olmaz dediği 5 ödevi var, diğerleri gözardı edilebiliyor. acaba neden bu mucizelerle dolu hani 100 lerce yıl sonrasına bile ışık tutan kitap mensuplarına en önemli ibadet sayılan namaz hakkında net bişeyler yazmaz? yoksa böyle bişey yokmu. hem allahın senin kılacağın namaza ne ihtiyacı olabilir.

placebo
03-02-2009, 04:43
hem allahın senin kılacağın namaza ne ihtiyacı olabilir.

Çünkü bu her açıdan ihtiyaç içerisinde olan bir varlık..Ganimetlerden 5 te 1 hisse istemeye bile götürmüştür işi..Varın siz düşünün artık..Namaz dahil 5 vakit önünde secdeye varılmasından tutun da övülmek,yağlanmak ,yoğurtlanmak isteklerinden bazılarıdır..

sevgiler

pante
03-02-2009, 13:17
ayrıca put perestlerin muhammed öncesi namazlarının 7 rekat olduğuna dair çalışmalara en çok sen katkı verdiğin halde bunu islamla bağdaştırma fikri nerden geldi aklına?

Sevgili Kaancan;
İslam'da olup da başka dinlerde, İslam'dan önceki dinlerde olmayan bir adet, ibadet var mı?
Putperest namazları 7 değil, 5 vakit yazmıştım. Zerdüştlükten gelme.
Herhalde Zerdüştlüğe de Hindlerden geçmedir.
Aşağıdaki sitede bir Zerdüştün namaz ayini tarifi var:

http://www.ourbeacon.com/index.php?p=29354

Daha fazlasını Avesta'da bulabilirsiniz:

http://www.avesta.org/ritual/rcc3.htm

Yeni İslamcılar da çevirmiş Zerdüşt namazını:

http://www.yeniislam.biz/forum_posts.asp?TID=69

Ki-Adi
03-02-2009, 13:54
Yeni islamcıların sitesindeSECDE:İtaat etme,uyma,kabul etme

KIYAM:Ayağa kalkma,Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme,Allah için
başkaldırma

RUKU: tevazü etmek,Alçak gönulluk göstermek

SALAT :Risalet,vahiy,öğüt,bağlılık,sevgi ile destek,irtibat

İKAME ETMEK: Ayağa kaldırmak , yeniden diriltmek , icra etmek

SALATI İKAME ETMEK: Bağlılığı,desteği,öğüdü icra etmek

Risalat, mealcılerce vahiy,öğüt olarak çevırılmiş:
Bu durumda

Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî hâlikun beşeren min salsâlin min hamein mesnûn(mesnûnin).
Hani Rabbin meleklere demişti ki: «Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım (hicr 28)

Fe izâ sevveytuhu ve nefahtu fîhi min rûhî fekaû lehu sâcidîn(sâcidîne).
Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın(Hicr 29)

Diyanet vakfının cevirisinde secde edin olarak çevirilmiş. Bu durumda Allahtan başkasına neden secde edilir sorunusu soruluyor.Eğer secde edin değilde kabul edin , itaat edin şeklinde çevrildiğinde Meleklerin Allah'a Neden insanı yaratıyorsun diye sorduklarına gönderme olarak Ademi kabul edin anlamı çıkar. Bu secde etmekteki çelişkiyi kaldırmış olur.

pante
05-02-2009, 15:10
"Putperest ibadetleri" konusunda İslam öncesi Kureyş'te namaz kılındığından bahsetmiştim.

http://pante.blogcu.com/putperest-ibadetleri_25642071.html

Putperestlerin namazı Kur'an'da da geçer.
Ama kimi meal tahrifatçıları, namazın bir putperest ibadeti olduğunu kamufle edebilmek için ayeti tahrif ederek çevirirler.
Salat kelimesini diğer ayetlerde namaz olarak çevirirken aşağıdaki ayette dua ya da ibadet olarak geçiştirirler.

Enfal-35. Ve mâ kâne salâtuhum indel beyti illâ mukâen ve tasdiyeh, fe zûkûl azâbe bimâ kuntum tekfurûn.

Onların Beyt içindeki namazları ıslık çalmak ve alkış tutmaktan başka bir şey olmamıştır. Artık kafirliğinizden dolayı tadın azabı.


Kabe ayinleri arasında namazdan başka putperestlerin elele tutuşup telbiyeler, ilahi gibi sözler söyleyerek döndükleri, zılgıt çekip, alkış tuttukları da rivayet edilir. Bunlar ayette namazla bütünleştirilerek ibadetleri küçümsenmeye çalışılmış.

dodo
30-03-2009, 20:32
merhaba.

pante arkadaşın yazısının okudum,kuranda namaz diye bir kavram yok,salat kelimesinin türkçe çeviri karşılığı,destek olmadır.

tüm mealciler bunu bilmektedir ama yüzyıllardır gelen bir geleneği,kabul etmiş kafası basmayan,okumayı sevmeyen bir topluma kuran da namaz yoktur diyecek bir cesaretleri olmadığı için hepsi,salatı namaz yada dua olarak çevirmişler.

sevgi ile

erdemik
30-03-2009, 22:25
SECDE:İtaat etme,uyma,kabul etme

KIYAM:Ayağa kalkma,Bir işe girişme, kalkışma, teşebbüs etme,Allah için
başkaldırma

RUKU: tevazü etmek,Alçak gönulluk göstermek

SALAT :Risalet,vahiy,öğüt,bağlılık,sevgi ile destek,irtibat

İKAME ETMEK: Ayağa kaldırmak , yeniden diriltmek , icra etmek

SALATI İKAME ETMEK: Bağlılığı,desteği,öğüdü icra etmek
hayır, bu bir makale. bunların sözcük çevirilerine henüz tamamlamadım. diğer arkadaşlarımda çalışıyorlar kendi çaplarında. benim tamamladığım 3 sözcük şunlar :

Secde : Kucaklamak
Salat : Malzeme İşlemek
Hac : İkna Etmek

fe lime tühaccüne fima, leyse leküm bihi ğilmü.
bylc niçin İknaEttiniz konuda, yokken sizin onda bilginiz. (İmran 66)

…ma kane yuĞni ğenhüm min allahi min şey'in illa haceten, fi nefsi ya’gube gadaha…
…olmadı kurtarır üzerRine Allh dan, 1şeyin dışında İknaEden, kendinde yakubun. (Yusuf 68)

paganizm'den aktarımla eskiyen günün geleneği, bizlere ulaşmıştır. açıkcası bunun temizlenmesi (dahhar) evrensel etki de başarılmasını, kendi adıma beklemiyorum. halihazırda kapsamlı kurallarıyla, şekilsel din, metafizik vaadlerle milleti kandırmaktadır.

Tumagü İskicap
12-10-2010, 23:51
islamı, tarih ilerledikçe zorlaştıran bir çok şey var aslında. Arapça'nın anlaşılamamazlığı ve yorumların kişiden kişiye aşırı değişmesi. Ateş ile toprağın ilkçağ filozoflarınca yaşam elementleri arasında sayılmaları bugün birçok şeyi altüst etmektedir ama islam bu yalnış bilgileri zamanın filozoflarından aşırarak ve bazılarını çarpıtarak kendisine kazandırması. Ve kur'anda yapılan gramer yanlışlıkları. Mısır ve Babil Matematiğinde Geometrik Dizi bağıntısının kur'anda da kullanılması, üstelik miras taksimi gibi önemli bir sosyal olayda bu diziyi kaynakça belirtmeden kur'anda kullanılması gibi bulgular, islama inanmayı günbegün zorlaştırmaktadır.

Sayokan
19-07-2012, 15:28
Namazın tanımı kuranda yoktur?Bunu senelerce okuldaki din hocalarım olsun,internet üzerinden müslüman kişilerle tartıştım hepsinin verdiği yanıt sünnet peygamberden örnektir.

Namaz dinin direğidir derler ama neden tanımı kuranda yok ?
Neler yapılacağına dair tanımlar neden yok ?
Kuranın tanımına göre takla atarakta ibadet edilebilir bu derecede açıklık bırakılmıştır.

Lynx
21-07-2012, 02:07
Namazın tanımı kuranda yoktur?Bunu senelerce okuldaki din hocalarım olsun,internet üzerinden müslüman kişilerle tartıştım hepsinin verdiği yanıt sünnet peygamberden örnektir.

Namaz dinin direğidir derler ama neden tanımı kuranda yok ?
Neler yapılacağına dair tanımlar neden yok ?
Kuranın tanımına göre takla atarakta ibadet edilebilir bu derecede açıklık bırakılmıştır.

Kurandaki tanima sex de bir ibadettir :) Cünkü kuranda gecen ibadet bicimi sexe cok benziyor.

Neva
21-07-2012, 02:16
Namazın tanımı kuranda yoktur?Bunu senelerce okuldaki din hocalarım olsun,internet üzerinden müslüman kişilerle tartıştım hepsinin verdiği yanıt sünnet peygamberden örnektir.

Namaz dinin direğidir derler ama neden tanımı kuranda yok ?
Neler yapılacağına dair tanımlar neden yok ?
Kuranın tanımına göre takla atarakta ibadet edilebilir bu derecede açıklık bırakılmıştır.

Namaz/salat farki vardir.

Diyanet her gordugu salat kelimesini namaz zannetmistir.

Halbuki salat kutsamaktir.

Sayokan
21-07-2012, 02:22
Namaz/salat farki vardir.

Diyanet her gordugu salat kelimesini namaz zannetmistir.

Halbuki salat kutsamaktir.

O zaman bir tanımı çok belirgin olmasada var diyorsunuz öyle mi?Eğer yanlış anlamadıysam hangi surelere dayanarak bunu kast ettiniz?

Neva
21-07-2012, 02:29
O zaman bir tanımı çok belirgin olmasada var diyorsunuz öyle mi?Eğer yanlış anlamadıysam hangi surelere dayanarak bunu kast ettiniz?

Kutsamak yuceltmektir.

Allah buyuktur veya tektir gibi.

Butun namaz gecen surelere dayanarak soyluyorum. :)

Sayokan
21-07-2012, 02:32
Kutsamak yuceltmektir.

Allah buyuktur veya tektir gibi.

Butun namaz gecen surelere dayanarak soyluyorum. :)
Kast ettiğim bu değildi.Yani demek istediğim kaç kez yatıp kalkılacağı sağa sola bakılacağı geçer mi kuranda ? Veya rüku,secde pozisyonları?
Yani demeye çalıştığım hadisi,sünneti kabul etmeyen birinin takla atarak bile namaz kılması (salat etmesi) dince kabul görmez mi?

bursali68
21-07-2012, 11:05
Namazın tanımı kuranda yoktur?Bunu senelerce okuldaki din hocalarım olsun,internet üzerinden müslüman kişilerle tartıştım hepsinin verdiği yanıt sünnet peygamberden örnektir.

Namaz dinin direğidir derler ama neden tanımı kuranda yok ?
Neler yapılacağına dair tanımlar neden yok ?
Kuranın tanımına göre takla atarakta ibadet edilebilir bu derecede açıklık bırakılmıştır.

Merhaba,

Sn.Sayokan,Kur'an'da Namazın vakitleri,rekatı ,hareketleri,nelerin okunacağı yazar...

Bunlar yazmaz,Sünnet ile öğrenilir diyenler Kur'an yerine Hadis/rivayetleri istisnasız kabul edenlerdir...

Başka bir konuda ayrıntısına gireriz...

Sağlıcakla kalınız...

Sayokan
21-07-2012, 13:59
Merhaba,

Sn.Sayokan,Kur'an'da Namazın vakitleri,rekatı ,hareketleri,nelerin okunacağı yazar...

Bunlar yazmaz,Sünnet ile öğrenilir diyenler Kur'an yerine Hadis/rivayetleri istisnasız kabul edenlerdir...

Başka bir konuda ayrıntısına gireriz...

Sağlıcakla kalınız...

Aynı şekilde düşünen varsa biri bana bu konuyu izah ederse sevinirim.

NOLAN
21-07-2012, 15:18
Kuran'da dua vardır,namaz filan yoktur..Eğer Kuran'da geçen salat kelimesini namaz olarak anlarsak Allah ve meleklerinde Muhammed'e secde ettiği anlaşılır ki,bu tam bir fiyasko olur Kuran için:)

Sayokan
21-07-2012, 15:28
Merhaba,

Sn.Sayokan,Kur'an'da Namazın vakitleri,rekatı ,hareketleri,nelerin okunacağı yazar...

Bunlar yazmaz,Sünnet ile öğrenilir diyenler Kur'an yerine Hadis/rivayetleri istisnasız kabul edenlerdir...

Başka bir konuda ayrıntısına gireriz...

Sağlıcakla kalınız...
İslam forumunda bununla ilgili bir konu açtım,iddaalarınızı ayetlere dayandırarak kanıtlarsanız sevinirim.

RENAULTFERRARİ
22-07-2012, 04:11
Nisa Suresi 102. ayette savaş durumunda bir grubun namaz kıldığını, diğer grubun ise nöbet tuttuğunu görüyoruz. Secde edildikten sonra diğer grup ilk grubun yerini alıp namazını kılmaktadır. Burada savaş tehlikesinin olduğu bir durumda bile namazın secde de dahil olmak üzere (secde kişinin en savunmasız halidir) yerine getirildiğini, fakat nöbetleşe, silahları bırakmadan, düşmana fırsat verilmeden bunun yapıldığını görüyoruz. Eğer savaşta dahi vakitli farz olunan namaz böyle yerine getiriliyorsa, normal zamanında namazın kıyamı, rükusu ve secdesi ile yerine getirilmesinin önemi daha iyi anlaşılır.

İnsan için harp meydanında düşman karşısında ölüme ramak kala olan Andan daha mühim bir AN olmaz... Orada BİLE Cenabı Hak SALATIN =NAMAZIN ne şekilde Olacağını BEYAN BUYURUYOR

İşte Nisa 102 ayeti kerime Hiç bir şekil da namazın secdesini kaldırılarak yalnız kıbeleye doğru dönüp Allahım sen birisn büyüksün veya başı yere koyarak tesbih etmek suretiyle namazın eda edilmiş olamadığını olmayayacağını pek açık ilan diyor

Allah dusman karsisinda iken bile alnini yere koy allahim sen birsin buyuksun demeni mi istiyor
Namaz o kadar muhim bir sey olmaliki dusman karsisinda bile silahla kilinmasini istiyor

nisa 103 Ayeti kerimeyi okuyun Goreceksiniz ki Allahı anmak zikretmek dini yaymak anlatmak mevzuu
nisa 102 ayette SALATI =Namazı erkanı mahsusası ile eda ettikten sonra olucak

İŞTE BAK ! Nisa 103:
Böylece SALATI bitirdiğiniz zaman,
artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken Allah'ı zikredin! Anin yayin

Salata kelimesine Allahı anmak dini destek vermek dini yaymak insanlara anlatmak manası verenler boşuna uğraşmayın
NİSA 102-103 ayeti kerimeler buna manidir


Bu yazi şuradan alintidir
http://www.turandursun.com/forumlar/showpost.php?p=300187&postcount=23

Sayokan
22-07-2012, 05:08
Yahu tamamda ne hangi hareketi yapacağının tanımı var, ne rekatı var. Hiçbir şey yokki verdiğin ayetlerde.Takla attıktan sonrada baş yere konur tesbih edilir.Kurandan verdiğin ayetle namazın alakası yok .

Ne sırası ne düzeni hiçbir şey yok,allahını an demiş sana ayaktayken yan yatarken öncelik sırası yok.
Kesinlikle bugün camilerde kılınan namazla senin ayetlerde verdiğin tarifli namazın alakası yok.
Kendi kendini çürütüyorsun.

Hayatımda 1-2 arkadaşlarla dalgasına camiye gittim,adamlar rüku falan secde işte bileğine parmağını ayırıp koymasıdır falan,kafasını sağa sola sallayıp esselamu aleykum rahmetullah tarzında bir şey söylemesi sonra tekrar yere çökmesi bunların hiçbiri yokki...

RENAULTFERRARİ
22-07-2012, 11:48
Guzel arkadaşım !
Kılınan namazi gunde bes defa peygamberimiz kılmış, artik namaz göz altinda tuttuklanmış
Dunyanin en buyuk alimi evliyasi gelse namazin şeklini icinde okunani degistiremez.
Ve hic bir musluman hocaya gidip hocam namaz nasil kilinir diye bir soru dahi soramaz
Cunku namaz her gun gunde bes defa hep kilinir.. Gozunun onunde.. Senin 10 kusak ilerideki cocugunda bugun kilinan namazin aynisini kilicak. Her gun bes eda edile edile gelecege gidiyor. Hic bir alimin hicbir seyhul islamin hic bir profesorun hic bir ogretmenin
Ne sunun bunun sozu dinleniyor.. Nasil kiliniyorsa gunde bes defa degismeden kïlınyor..Biz mezhebte el baglanir bir mezhepte baglanmaz
Bir mezhepte fatiha icinden okunur bir mezhepte okunmaz bunlarin hepsini peygamber efendiniz yapmis uygulamis kimi zaman ellni baglamadan hakkin huzurunda durmus kimi zaman baglayarak hic biri mezhep adamlarinin indi kanaati gorusu degil..anladin mi?


Şü soze dikkat et ! kilinan namaz gunde bes defa her gun kiliniyor ve glecege bu sekilde kilina kilina gidiyor.. Degistirme ihtimali var mi ? Goz altinda olan bir seyi degistirebilirmisin ?

Sayokan
22-07-2012, 11:55
Guzel arkadaşım !
Kılınan namazi gunde bes defa peygamberimiz kılmış, artik namaz göz altinda tuttuklanmış
Dunyanin en buyuk alimi evliyasi gelse namazin şeklini icinde okunani degistiremez.
Ve hic bir musluman hocaya gidip hocam namaz nasil kilinir diye bir soru dahi soramaz
Cunku namaz her gun gunde bes defa hep kilinir.. Gozunun onunde.. Senin 10 kusak ilerideki cocugunda bugun kilinan namazin aynisini kilicak. Her gun bes eda edile edile gelecege gidiyor. Hic bir alimin hicbir seyhul islamin hic bir profesorun hic bir ogretmenin
Ne sunun bunun sozu dinleniyor.. Nasil kiliniyorsa gunde bes defa degismeden kïlınyor..Biz mezhebte el baglanir bir mezhepte baglanmaz
Bir mezhepte fatiha icinden okunur bir mezhepte okunmaz bunlarin hepsini peygamber efendiniz yapmis uygulamis kimi zaman ellni baglamadan hakkin huzurunda durmus kimi zaman baglayarak hic biri mezhep adamlarinin indi kanaati gorusu degil..anladin mi?


Şü soze dikkat et ! kilinan namaz gunde bes defa her gun kiliniyor ve glecege bu sekilde kilina kilina gidiyor.. Degistirme ihtimali var mi ? Goz altinda olan bir seyi degistirebilirmisin ?

Dediğimi anlamak istemiyor,ya da anlamıyorsun .

Sorduğum soru gayet açık bugün 5 vakit kuranda geçiyor mu ?
İçinde hangi sureler okunduğu kuranda geçiyor mu?
Kısacası namazın nasıl kılınacağına dair rehber nitelikte neden ayet yok ?

Peygamber yaptı peygamber yaptı diyorsun.1400 sene önce video kamera vardı biz mi bilmiyorduk ?

Senin dininin temel şartları kuranda yazılı , hadis rivayette değil.

Kuranda namazda yapılması gerekenlerin %1 i bile yazmıyor daha azı.

5 vakit midir ? Kaç rekattır ? Namaz sırasında kaç kez ayağa kalkıp , çökeceksin,kaç kez öne eğileceksin,sağa sola başını kaç kez sallayacaksın.

Bunlar geçiyor mu geçmiyor mu ?
Bana hikaye okuma peygamber yaptı diye .

Ayet göster !

RENAULTFERRARİ
22-07-2012, 12:00
: ))))), : ))))))))

undersun
22-07-2012, 13:19
Kimse size burda ayet göstermek zorunda degilki,

Hem göstersek ne olacakki ,

Değişen birşey mı olur,

Siz inanmaya meyilli bile değilsiniz,

Samimi bir sekilde hiçbir sorunuz yok..

Kuran'ı kerîm=binlerce ayet=onbinlerce kelime ve Arapça gibi bir dilden oluşmakta.
İçersinde ana konular dısında yoruma açık kıssalar ve cennet cehennem ayetleride mevcut,
Böyle bir kitabın farklı kisiler tarafından yanlış yorumlanması cok normal siz istediğiniz kadar bunun icin uğraş verin..Kurani Kerim Allah'ın kelamıdir...onun rızasını kazanmam icin bana emrettiği seyler acİk ve net ortadadır..

Namaz kılmak ,..(secde rüku hepsi mevcut) sen istersen alisilagelmis gibi namazda kılma...yeterki ,abdest al ,secde et ,saygıyla rükuda dur,saygıyla Allaha zikir ve ibadet et..
(hadisleri ve alisilagelmis durumları gözaltı et!,, Kuran'a bak yazdığım gibi yap,,yeterki namaz kıl)

Ee simdi sen beni onaylayacakmisin....HAYIR..

Sayokan
22-07-2012, 16:29
Kimse size burda ayet göstermek zorunda degilki,

Hem göstersek ne olacakki ,

Değişen birşey mı olur,

Siz inanmaya meyilli bile değilsiniz,

Samimi bir sekilde hiçbir sorunuz yok..

Kuran'ı kerîm=binlerce ayet=onbinlerce kelime ve Arapça gibi bir dilden oluşmakta.
İçersinde ana konular dısında yoruma açık kıssalar ve cennet cehennem ayetleride mevcut,
Böyle bir kitabın farklı kisiler tarafından yanlış yorumlanması cok normal siz istediğiniz kadar bunun icin uğraş verin..Kurani Kerim Allah'ın kelamıdir...onun rızasını kazanmam icin bana emrettiği seyler acİk ve net ortadadır..

Namaz kılmak ,..(secde rüku hepsi mevcut) sen istersen alisilagelmis gibi namazda kılma...yeterki ,abdest al ,secde et ,saygıyla rükuda dur,saygıyla Allaha zikir ve ibadet et..
(hadisleri ve alisilagelmis durumları gözaltı et!,, Kuran'a bak yazdığım gibi yap,,yeterki namaz kıl)

Ee simdi sen beni onaylayacakmisin....HAYIR..
Yani o zaman genel manasıyla secde rüku genel hatlarıyla yapılan ibadeti kabul edilir diyorsunuz yani?Burda amacım kuran yalandır , müslümanlıktan çıkın değil,insanlar namaz kılıyor bu kuranla uyuşmuyorsa o insanların hatası kuranın değil.Ben sadece bugün müslüman aleminin ibadet konusunda çok şekilci olduğunu aslında kuranın koşu yaparken dahi namaz dediğim olayı yapabiliyorsunuz.
Sadece bunu kast ettim.
Yani alevilikte olan cem ibadetide allah tarafından kabul ediliyor o zaman ?

kurtulusislamda
22-07-2012, 17:35
Yani o zaman genel manasıyla secde rüku genel hatlarıyla yapılan ibadeti kabul edilir diyorsunuz yani?Burda amacım kuran yalandır , müslümanlıktan çıkın değil,insanlar namaz kılıyor bu kuranla uyuşmuyorsa o insanların hatası kuranın değil.Ben sadece bugün müslüman aleminin ibadet konusunda çok şekilci olduğunu aslında kuranın koşu yaparken dahi namaz dediğim olayı yapabiliyorsunuz.
Sadece bunu kast ettim.
Yani alevilikte olan cem ibadetide allah tarafından kabul ediliyor o zaman ?........sayın sayokan....
kuran-ı kerimi sadece ele alıp ona göre şöyledir böyledir dersen
..kuran-ı kerim peygamber efendimize indirildiğini kenera korsan,kuran-ı kerimdeki mevzuları,hukumleri en iyi acıklayacak ve en iyi şekilde belirtecek olan peygamber efendimizi kenara korsan
..bana sadece kuran yeter dersen,peygamber efendimizin hadislerini gözardı edersen,sünnetini yok sayarsan
..işte anca bu kadar yanılır ve süpheye düşersin
..kuran-ı kerimde ne belirtiyor yuce yaradanım ALLAH ZÜL CEMAL VEL KEMAL,namazda kuranda geceni,kolayınıza geleni okuyun,
alevilikte cemevlerinde,neler okunuyor?semah dönerken,hep şiir,pir sultan abdal vs,hatta youtubeda bir video izlemiştim,Hz ali överken,ali rahimdir ibaresini duyunca tüylerim diken diken oldu,neyse bunu boşver,semahlarda ayet mayet okunmuyor,ama müslümanın kıldığına bakın,kesinlikle ayet harici okunanan bir şey bulamazsın....
....

Sayokan
22-07-2012, 17:42
........sayın sayokan....
kuran-ı kerimi sadece ele alıp ona göre şöyledir böyledir dersen
..kuran-ı kerim peygamber efendimize indirildiğini kenera korsan,kuran-ı kerimdeki mevzuları,hukumleri en iyi acıklayacak ve en iyi şekilde belirtecek olan peygamber efendimizi kenara korsan
..bana sadece kuran yeter dersen,peygamber efendimizin hadislerini gözardı edersen,sünnetini yok sayarsan
..işte anca bu kadar yanılır ve süpheye düşersin
..kuran-ı kerimde ne belirtiyor yuce yaradanım ALLAH ZÜL CEMAL VEL KEMAL,namazda kuranda geceni,kolayınıza geleni okuyun,
alevilikte cemevlerinde,neler okunuyor?semah dönerken,hep şiir,pir sultan abdal vs,hatta youtubeda bir video izlemiştim,Hz ali överken,ali rahimdir ibaresini duyunca tüylerim diken diken oldu,neyse bunu boşver,semahlarda ayet mayet okunmuyor,ama müslümanın kıldığına bakın,kesinlikle ayet harici okunanan bir şey bulamazsın....
....
Şu oruçlu halinizle bile yalan söylemekten çekin miyorsunuz !
Kardeşim hayatında bir kez olsun cem izledin mi,izlemediysen perşembe günleri cem tv ' yi aç izle(ben perşembe günleri diye biliyorum değişmiş olabilir) Kurandan sureler okunur,Allah'a dua edilir vs. vs. .
Yalancılık yapmayın ! Cemlerde elbet şiir ve deyişlerde okunur dini içerikli,kimse çıkıpta Türkü söylemez.Şu oruçlu halinle bile yalan söylemekten çekinmiyorsun.

Hadis ve sünnet dediğin şeyler normal,hiçbir kutsiyeti olmayan insanlar günümüze kadar aktarmıştır,size göre hadis ve sünneti red edip sadece kuran odaklı müslümanlık yapan kişi dinden çıkmış mı oluyor ?

kurtulusislamda
22-07-2012, 18:01
Şu oruçlu halinizle bile yalan söylemekten çekin miyorsunuz !
Kardeşim hayatında bir kez olsun cem izledin mi,izlemediysen perşembe günleri cem tv ' yi aç izle(ben perşembe günleri diye biliyorum değişmiş olabilir) Kurandan sureler okunur,Allah'a dua edilir vs. vs. .
Yalancılık yapmayın ! Cemlerde elbet şiir ve deyişlerde okunur dini içerikli,kimse çıkıpta Türkü söylemez.Şu oruçlu halinle bile yalan söylemekten çekinmiyorsun.

Hadis ve sünnet dediğin şeyler normal,hiçbir kutsiyeti olmayan insanlar günümüze kadar aktarmıştır,size göre hadis ve sünneti red edip sadece kuran odaklı müslümanlık yapan kişi dinden çıkmış mı oluyor ?.......ayetmi okuyorlar güldürmeyin arkadaşım,ben inanın ki Hz ALİ yi onlardan daha cok seviyorum ve severde tüm ehli sünnet üzere olanlar,bak arkadaşım Bunlar ya aliden başka ne derler ama biz ehli sünnet aliyi şöye der
Hz ALİ kerremallahu veche radıyallahu anh.....bak Hz ALİyi bundan daha güzel bir değiş yoktur...
http://www.youtube.com/watch?v=EH9pZI6sW8A
nerde ayet
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ztRlmde_F1w
.................................................. .....................................
eğer kişi kuran-ı kerimi okuyup,en başından en sonuna kadar amenna ve saddakna diyebiliyorsa,o halde sık sık,ALLAH ve peygamberine itaat edin,ALLAH ve resulune itaat edin ayetlerini neden gözyumar,:nono::nono:
dikkat edin yuce yaradanım ALLAH kelimesinden sonra resul kelimesini kullanmıştır sık sık,2'sini ayrı ayrı düşlersen yanlışa düşersin
...ahir zaman hadislerinde peygamber efendimiz ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını belirtmiştir,bunun doğruluğunu şu an görüyoruz,saygılar

Sayokan
22-07-2012, 18:21
.......ayetmi okuyorlar güldürmeyin arkadaşım,ben inanın ki Hz ALİ yi onlardan daha cok seviyorum ve severde tüm ehli sünnet üzere olanlar,bak arkadaşım Bunlar ya aliden başka ne derler ama biz ehli sünnet aliyi şöye der
Hz ALİ kerremallahu veche radıyallahu anh.....bak Hz ALİyi bundan daha güzel bir değiş yoktur...
http://www.youtube.com/watch?v=EH9pZI6sW8A
nerde ayet
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=ztRlmde_F1w
.................................................. .....................................
eğer kişi kuran-ı kerimi okuyup,en başından en sonuna kadar amenna ve saddakna diyebiliyorsa,o halde sık sık,ALLAH ve peygamberine itaat edin,ALLAH ve resulune itaat edin ayetlerini neden gözyumar,:nono::nono:
dikkat edin yuce yaradanım ALLAH kelimesinden sonra resul kelimesini kullanmıştır sık sık,2'sini ayrı ayrı düşlersen yanlışa düşersin
...ahir zaman hadislerinde peygamber efendimiz ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını belirtmiştir,bunun doğruluğunu şu an görüyoruz,saygılar
Kardeşim sana diyorumki aç izle cem tv ' yi sen bu şekilde her cem ibadetinin bu şekilde yapıldığını iddaa ediyorsan cahilsin demektir bu.
Bir tane imam çıkıp bir camide "allah yoktur" diye vaaz verse camiye gitmeyeceksin o zaman.Tek bir yerde yapılan eylemi neden tüm alevilere yüklüyorsun,yıllardan beri yaptığınız bu zaten...

Sen benim soruma cevap vermedin,hadis ve sünneti red edip sadece kuranı ele alan kişi dinden çıkar mı? Çünkü bunu yapan kişinin camiye gitmesi gerekmez kanımca.

bursali68
23-07-2012, 00:00
Merhaba,

Bireylerin Namazı nasıl kabul ettiği,nasıl kıldığı hiç kimseyi ilgilendirmemez...İlgilendirme ne zaman başlar , " bu KESİNLİKLE böyle yapılmalı " dendiği zaman başlar...Yoksa kim kaç vakit , kaç rekat kılmış , ne okumuş , ne okumamış hiç birimizi ilgilendirmez...

Bu bağlamda Namaz hakkındaki görüşlere öncelikle bakalım...;

BİRİNCİ GURUP :
Genel İslam anlayışında olan guruptur ve bunlar için Namaz ;

- 5 Vakittir,

- 40 Rekattır ( Farz+Sünnet+Selat-ı Vitr dahil )

- İçerisinde " Kur'an dışı DUALAR " ve özellikle BEŞERİ yüceltici dualar okunur...

- Namazın detayları yani HAREKETLERİ Kur'an'da yoktur,Hz.Peygamberimizin göstermesiyle öğrenilmiştir..

derler...Diğer gurup...

İKİNCİ GURUP :
Genel İslam anlayışının dışında ve özellikle ibadetlerle ilgili verilerin Kur'an'da olduğunu savunan guruptur ve bunlar için Namaz ;

- 3 Vakittir,

- Her Vakit 2 rekattır , toplam 6 rekattır...Fazlasından sorumluluk yoktur...

- İçerisinde asla Kur'an dışı , herhangi bir dua okunamaz...

- Namazın detayları yani HAREKETLERİ de dahil olmak üzere Kur'an'da VARDIR...Kur'an dışı detaylarda sorumluluk yoktur...

Bakalım gerçekten namaza ait parametreler Kur'an'da var mı , varsa bunlar nelermiş...

Sağlıcakla kalınız...

bursali68
23-07-2012, 00:07
NAMAZ

NAMAZ VAKİTLERİ

Kur'an'da Namaz Vakitlerinin söylendiği toplamda İKİ ayet vardır...Bu ayetlerden biri : HUD 114 , diğeri ise İSRA 78 ayetidir Bu ayetlere bakalım...;

HUD
114 Ve ekımis salâte tarafeyin nehâri ve zulefen minel leyl(leyli), innel hasenâti yuzh****s seyyiât(seyyiâti), zâlike zikrâ liz zâkirîn(zâkirîne).

114 Gündüzün iki ucunda, gecenin yakın kısmında namazı gözet İyilikler kötülükleri silip götürür Bu, öğüt alacak olanlara bir öğüttür.

“Ve” = Ve

“Ekıym”= İkame edin , yerine koyun İka = Ödeme...Ki Türkçemize de girmiştir bu kelime " İKA AMİRİ = ÖDEME AMİRİ "...gibi...

“Salat”= Namaz (kılınan namaz),

“tarafEYN” = İki tarafında.

“Nehar”= Gün ışığının, gündüzün.

“Zülefen”= Akşam surları, akşam inişi, akşamın siyahlaşması, zülüfler, saçların bırakılması, siyah saçların açılması

“Leyl” = Gecenin girişi (üçüncü vakit namazın) - Ak ve kara ipliğin ayırt edilememesi anı Ve ta ki,aynı biçimde "ak ve kara ipliğin" ayırdedileceği sabaha kadar olan TÜM GECE vakti

“ Zülefen minel Leyl ” = Geceye doğru ESMERLEŞME.

Bu durumda...;

- Ak ve kara ipliğin ayırt edililebilmesi anı GÜNDÜZÜN BİRER ucunda...1 + 1

- Ve ak ve kara ipliğin ayırt edilememesi anından başlayıp , ak ve kara ipliğin ayırt edilebilmesi anına kadar ki geçen TÜM GECE...1

Vakit olmak üzere TOPLAM 3 VAKİT çıkmaktadır...Yani Kur'an bize Hud suresi 114 ile " 3 VAKİT " demektedir...

İSRA
78 Ekımis salâte li dulûkiş şemsi ilâ gasakıl leyli ve kur’ânel fecr(fecri), inne kur’ânel fecri kâne meşhûdâ(meşhûden).

78 Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı gözet Sabah Kuran'ını da gözet Sabahleyin Kuran (okuması) tanık olunur.

İsra Suresinde ise , Hud Suresi 114 teki 3 vakitten , gündüzün iki ucundaki namazı söyleyip özellikle " sabah namazının " şahitli namaz olduğunun altı çizilir...

Yani ayet ilave iki vakitten değil , vakitlerden İKİSİNİN tekrarından ve özellikle sabah namazının özelliğinden bahseder Tüm Kur'an'ı incelediğimizde sadece ve sadece HUD 114 ve İSRA 78 ayetlerinde " Ekımis salâte " yani ÖDENECEK NAMAZ kelimesini görürüz Başka hiç bir ayette bu kelime yoktur.

Diğer bir görüş olan 5 Vakite ait ise Diyanet , yukarıdaki HUD 114 ile İSRA 78 e ilaveten aşağıdaki şu ayetleri referans gösterir…;

TAHA
130 Fasbir alâ mâ yekûlûne ve sebbih bi hamdi rabbike kable tulûış şemsi ve kable gurûbihâ, ve min ânâil leyli fe sebbih ve etrâfen nehâri lealleke terdâ.

130 Artık, onların söylediklerine sabret; Güneş'in doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini överek tespih et! Gecenin bazı saatleriyle gündüzün iki ucunda da tespih et ki, hoşnutluğa erebilesin.

sebbih...: tesbih et

İKAME EDİLEN NAMAZ nerede ( ekımı es salâte )...?
==============

RUM
17 Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn(tusbıhûne).

17 O halde tespih Allah için Akşama erdiğinizde de sabaha erdiğinizde de...

subhâne...: tenzih et, münezzeh kıl (o sübhandır de), tesbih et

İKAME EDİLEN NAMAZ nerede ( ekımı es salâte )...?
===============

RUM
18 Ve lehul hamdu fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhırûn(tuzhırûne)

18 Göklerde ve yerde hamt da O'na; gün sonunda da öğleye erdiğinizde de

el hamdu...: hamd

İKAME EDİLEN NAMAZ nerede ( ekımı es salâte ) ?
===============

Maalesef ki YOK...!!! O zaman Diyanete sormak gerek : Bu referans gösterilen ayetler ne için referans…Namaz için olması MÜMKÜN DEĞİL…Çünkü içerisinde ne SALAT kelimesi ne de FARZ namaz için referans olan kelime EKIYMUSSALAT yok…!!!

Buradan bir başka sonuç daha çıkarabiliriz...

Kur'an'da her gördüğün SALAT , NAMAZ DEĞİLDİR...!!!

Sağlıcakla kalınız...

Sayokan
23-07-2012, 00:07
Merhaba,

Bireylerin Namazı nasıl kabul ettiği,nasıl kıldığı hiç kimseyi ilgilendirmemez...İlgilendirme ne zaman başlar , " bu KESİNLİKLE böyle yapılmalı " dendiği zaman başlar...Yoksa kim kaç vakit , kaç rekat kılmış , ne okumuş , ne okumamış hiç birimizi ilgilendirmez...

Bu bağlamda Namaz hakkındaki görüşlere öncelikle bakalım...;

BİRİNCİ GURUP :
Genel İslam anlayışında olan guruptur ve bunlar için Namaz ;

- 5 Vakittir,

- 40 Rekattır ( Farz+Sünnet+Selat-ı Vitr dahil )

- İçerisinde " Kur'an dışı DUALAR " ve özellikle BEŞERİ yüceltici dualar okunur...

- Namazın detayları yani HAREKETLERİ Kur'an'da yoktur,Hz.Peygamberimizin göstermesiyle öğrenilmiştir..

derler...Diğer gurup...

İKİNCİ GURUP :
Genel İslam anlayışının dışında ve özellikle ibadetlerle ilgili verilerin Kur'an'da olduğunu savunan guruptur ve bunlar için Namaz ;

- 3 Vakittir,

- Her Vakit 2 rekattır , toplam 6 rekattır...Fazlasından sorumluluk yoktur...

- İçerisinde asla Kur'an dışı , herhangi bir dua okunamaz...

- Namazın detayları yani HAREKETLERİ de dahil olmak üzere Kur'an'da VARDIR...Kur'an dışı detaylarda sorumluluk yoktur...

Bakalım gerçekten namaza ait parametreler Kur'an'da var mı , varsa bunlar nelermiş...

Sağlıcakla kalınız...
Namazda yapılan hareketlerin sırası tarifi var mı ? Varsa kaynak gösteriniz.
Mesajınızı düzenlemişsiniz inceliyorum.

bursali68
23-07-2012, 00:12
Merhaba,

Yukarıdaki mesajın bağlamında şunu rahatça söyleyebiliriz ;

1 İslama göre Namaz 5 vakittir
2 Kur'an'a göre namaz 3 vakittir

Peki , bu namaz dediğimiz ibadet ne kadar yapılacak ?

Bir görüş der ki : Rekatlar Kur'an'da VARDIR = 2 REKAT Diğer Genel İslam Anlayışındaki görüş de der ki : Rekatlar Kur'an'da YOKTUR , Hz Peygamberimizin uygulamalarına bakılır

NAMAZ REKATI

Bu konuyla ilgili görüşün biri der ki : Rekatlar Kur’an’da VARDIR , Genal İslam Anlayışı ise der ki : Rekatlar Kur’an’da YOKTUR ,Hz Peygamberimizin uygulamalarına bakılır…

Bakalım gerçekten Kur’an’da REKAT ile ilgili ayet veya ayetler VAR mı – YOK mu…?Bu konu ile ilgili Kur’an’da bir tek NİSA Suresi 101-102 ayetler de birbirine bağlı olarak anlatılır/söylenir…İnceleyelim…:

NİSA
101 Ve izâ darabtum fîl ardı fe leyse aleykum cunâhun en taksurû mines salâti, in hıftum en yeftinekumullezîne keferû İnnel kâfirîne kânû lekum aduvven mubînâ(mubînen)

101 Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır
=============

102 Ve izâ kunte fîhim fe ekamte lehumus salâte fel tekum tâifetun minhum meake vel ye’huzû eslihatehum fe izâ secedû fel yekûnû min varâikum, vel te’ti tâifetun uhrâ lem yusallû fel yusallû meake vel ye’huzû hızrahum ve eslihatehum, veddellezîne keferû lev tagfulûne an eslihatikum ve emtiatikum fe yemîlûne aleykum meyleten vâhıdeh(vâhıdeten) Ve lâ cunâha aleykum in kâne bikum ezen min matarin ev kuntum mardâ en tedaû eslihatekum, ve huzû hızrakum İnnallâhe eadde lil kâfirîne azâben muhînâ(muhînen)

102 (Ey Muhammed!) Cephede sen de onların (mü’minlerin) arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın vakit, içlerinden bir kısmı seninle beraber namaza dursun Silâhlarını da yanlarına alsınlar Bunlar secdeye vardıklarında (bir rekât kıldıklarında) arkanıza (düşman karşısına) geçsinler Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin, seninle beraber kılsınlar ve ihtiyatlı bulunsunlar, silâhlarını yanlarına alsınlar İnkâr edenler arzu ederler ki, silâhlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil olsanız da size ani bir baskın yapsalar Yağmurdan zahmet çekerseniz, ya da hasta olursanız, silâhlarınızı bırakmanızda size bir beis yoktur Bununla birlikte ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın) Şüphesiz Allah, inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır
===============

Bu ayetler diyor ki ;

1- Eğer GÜVENLİK riskiniz varsa NAMAZI KISALTABİLİRSİNİZ Diyor

2- Bunun için de , içinizden biri İMAM olsun ( ayette Hz Peygamberdir ) , iki guruba ayrılın , ilk gurup bir rekat kıldıktan sonra ikinci gurup kılsın !

Yani ;

1 gurup = 1 Rekat
2 gurup = 1 Rekat
=============
İMAM = 2 Rekat

Namazın kısaltıldığı herhangi bir vakitten söz ediliyor mu Hayır !!! Yani " HERHANGİ BİR VAKİT "

Kısaca Namazın Rekat sayısı Kur'an'da var mıymış EVET VARMIŞ Ne kadarmış Toplam 3 Vakit x 2 Rekat = 6 REKAT mış

Sağlıcakla kalınız

Neva
23-07-2012, 00:22
Namazda yapılan hareketlerin sırası tarifi var mı ? Varsa kaynak gösteriniz.
Mesajınızı düzenlemişsiniz inceliyorum.


Sayin Sayokan;

Sadece Kuran'a bakip yine namaz kilarsiniz, eger kilmak istiyorsaniz. Islam buna yol verir, ameller niyetlere gore yargi gorur.

En fazla vakitleri degisir yoruma gore, biri 5 der, digeri 3 der.

Namaz Muhammed'le baslamamistir, secde tarihi cok geriye gider.

Kilmak istedikten sonra her turlu kilarsiniz yani. Yeter ki istemis olun.


Zaten bugun dindar kesimin kildigi her namaz, istisnasiz Allah tarafindan kesin kabul edilmistir diye bir garanti yoktur. Allah oyle bir garanti vermez yani kimseye.

Bu yuzden inanirlar, kabul et diye yalvarirlar namazlarinin sonunda.

Hicbir musluman da cikip bunun aksini iddia edemez.

Namaz dinin diregi de degildir gercekte, Kuran'da boyle bir ayet yoktur, namaz kisisel bir ibadettir. Sevabi da gunahi da kilana aittir.

Dinin diregi olan Salat'tir. O da kendi anlami icinde, cok genis yelpazeye ve alt gruba sahiptir.

Salat herkesi kapsar cunku kitaba gore. Inansin veya inamasin farketmez.

Kuran buna buna yol verir.

Mesela su anda ben ateist oldugum halde, Kuran'a gore salat yapmaktayim su mesaji yazmakla..

Ve burdaki hicbir musluman da kalkip, su anda iman ettigi Allah'inin bana sevap yazmayacagini iddia edemez.

Kitaba gore yargi Allah'a ait oldugu icin, onlar benim ser kendilerinin hayir veya benim hayir kendilerinin ser oldugunu bilemezler.

Kitaba gore onu bilen yalnizca tanridir.

Onun icin kilmak istedikten sonra, her turlu kilarsiniz yani.

Sayokan
23-07-2012, 00:22
Sayın bursalı68,
Kafamdaki soru işaretlerini büyük oranda aydınlattığınız için öncelikle teşekkür ediyorum.
Fakat şu sorum yanıtsız kaldı;
rekatlarda ne yapıldığı hangi hareketler yapıldığı,hangi sureler okunduğu yazar mı?Sırası önceliği tarifimi var mı?
Yani hadis ve sünneti red etti diyelim biri elinde sadece kuran var bu durumda namaz ayinini nasıl icra edecek?

bursali68
23-07-2012, 00:23
Merhaba,

NAMAZIN KAZASI

Peki namazın KAZASI var mı…?
NİSA
103 Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte), innes salâte kânet alâl mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten)

103 Namazı kıldınız mı, gerek ayakta, gerek otururken ve gerek yan yatarak hep Allah’ı anın Güvene kavuştunuz mu namazı tam olarak kılın Çünkü namaz, mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır

Bir önceki mesajdaki ayetlerin devamındaki yani NİSA 101 ve 102 ayetlerden sonraki 103 ayet bize :

Namazın KAZASININ OLMADIĞINI söylüyor !!!

NAMAZDA OKUNACAKLAR
ANKEBUT
45 Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne)

45 Sana vahyetmiş olduğumuz kitaptan oku ve namazı gözet Çünkü namaz, iğrenç ve kötü şeylerden vazgeçirir ALLAH'ı (namaz yoluyla) anmak en önemlidir ALLAH ne yaptığınızı bilir
=========

MÜZEMMİL
20 İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu ednâ min suluseyil leyli ve nısfehu ve sulusehu ve tâifetun minellezîne meak(meake), vallâhu yukaddirul leyle ven nehâr(nehâre), alime en len tuhsûhu fe tâbe aleykum, fakreû mâ teyessere minel kur'ân(kur’ânî), alime en seyekûnu minkum merdâ ve âharûne yadribûne fîl’ardı yebtegûne min fadlillâhi ve âharûne yukâtilûne fî sebîlillâhi fakreû mâ teyessere minhu ve ekîmus salâte ve âtûz zekâte ve akridullâhe kardan hasenâ(hasenen), ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâhi huve hayren ve a'zame ecrâ(ecren), vestagfirûllâh(vestağfirûllâhe), innellâhe gafûrun rahîm(rahîmun)

20 Hiç kuşkun olmasın, Rabbin senin durumunu biliyor Gecenin üçte ikisinden daha azını, yarısını, üçte birini ayakta geçiriyorsun Seninle beraber olanlardan bir grup da öyle Allah, geceyi de gündüzü de ölçüye bağlamıştır Sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de size tövbe nasip etti O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun Sizden hastalar olacağını bildi Bir kısmının yeryüzünde dolaşıp Allah'ın lütfundan bir şeyler isteyeceklerini, diğer bir kısmının da Allah yolunda çarpışacaklarını bildi O halde Kur'an'dan, kolay geleni okuyun! Namazı kılın!Zekâtı verin Güzel bir ödünçle Allah'a ödünç verin! Öz benlikleriniz için önden gönderdiğiniz iyiliğin, Allah katında hayrını daha çok, ödülünü daha büyük olarak bulacaksınız Allah'tan af dileyin Hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok esirgeyicidir

KUR’AN’dan okuyunuz , Kur’an’dan KOLAYINIZA geleni okunuz diyor KUR’AN…!!!

“Rabbena Atina”, ”Ettihıyyatü”, “Kunut Duaları”, “Allahülle Salli ve Barik ”, ve en başta Sübhaneke denen dua Kur'an'dan değildir “ Semiallahü limen Hamideh ”, “ Rabbena Lekel Hamd ” Bunlar AYET DEĞİL , ilahi, şiir vb Tamamı NAMAZ ın dışında okunabilir ancak Namaz içerisinde mümkün değil Neden çünkü Kur'an VAHY den okuyunuz diyor da ondan “ Allahülle Salli ” bir nevi ilahidir , şiirdir AYET değildir

Zaten ayet olmayanı oraya koyulduğunda ikinci bir hata daha ortaya çıkmakta : " Allahümme saalli ala Muhammed ” dediğinde bu ayet olmadığından Resulullah'ı Allah'ın NAMAZI içine monte ederiz ve ŞİRK koşmuş oluruz Bunun nedenleri için o duaların anlamlarına da bir bakalım…

================
SUBHANEKE DUASI
Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârekesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük *) ve lâ ilâhe ğayrük

ANLAMI
Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın Seni daima böyle tenzih eder ve överim Senin adın mübarektir Varlığın her şeyden üstündür Senden başka ilah yoktur

* Sübhâneke, cenaze namazında parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi ile beraber okunur
==============
RABBENA ATİNA DUASI
Rabbenâ âtina fid'dünyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr Birahmetike yâ Erhamerrahimîn

ANLAMI
Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver Bizi ateş azabından koru
==============
ALLAHUMME SALLİ DUASI
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim İnneke hamidün mecîd

ANLAMI
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin
=============
ALLAHUMME BARİK DUASI
Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim İnneke hamidün mecîd

ANLAMI
Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin
=============
ETTEHIYYATÜ DUASI
Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayibât Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh

ANLAMI
Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir
=============
KUNUT DUALARI
Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük

Allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık

ANLAMI
Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz Sana inanırız, sana tevbe ederiz Sana güveniriz Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz Sana şükrederiz Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız

Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız İbadetlerini sevinçle yaparız Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır
==============

Görüldüğü gibi , Namazda " Kur'an dışı okunan " DUA lar , ya YAKARMAK-İSTEMEK anlamlarında veya Hz Peygamberimize övgü ve yüceltme içeren cümlelerdir Ve en önemlisi VAHY değil BEŞER / KUL SÖZÜ-ÜRÜNÜDÜR !!!

Bundan dolayı Namaz da ayetlerin de DEDİĞİ gibi , sadece ve sadece KUR'AN'DAN OKUMAK gerekmektedir !

Sağlıcakla kalınız

Sayokan
23-07-2012, 00:27
İstenilen ayet okunabilir, tekrar ve sayısı kesin değildir tamam verdiğiniz ayetlerden bunu anladım teşekkürler.
Son olarak rüku , secde , ismini bilmiyorum sağa sola kafa sallanır essalamu aleyküm ve rahmetullah denir.

Bunlar var mı?

bursali68
23-07-2012, 00:39
Merhb,

Kur'an'da , namazın hangi hareketler ile yapılacağına ait bir çok ayeti parça parça okuyabilirsiniz...Zaman olduğunda onları da size sunarım , ancak en derli toplu gözüken şu aşağıdaki ayettir...;

HACC
26.Ve iz bevve’nâ li ibrâhîme mekânel beyti en lâ tuşrik bî şey’en ve tahhir beytiye lit tâifîne vel kâimîne ver rukkais sucûd(sucûdi).

26.Bir zamanlar İbrahim için, o evin yerini, şöyle diyerek hazırlamıştık: Bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû, secde edenler için temizle.

Burada tek eksik , " KADE " yani oturmaktır...Dileyen ve yapbilen oturmadan havada asılı kalabiliyor ise son rekatta buyursun yapsın...Yani KADE / oturmak da gizli olarak vardır...

Sağlıcakla kalınız...

Sayokan
23-07-2012, 00:46
Merhb,

Kur'an'da , namazın hangi hareketler ile yapılacağına ait bir çok ayeti parça parça okuyabilirsiniz...Zaman olduğunda onları da size sunarım , ancak en derli toplu gözüken şu aşağıdaki ayettir...;

HACC
26.Ve iz bevve’nâ li ibrâhîme mekânel beyti en lâ tuşrik bî şey’en ve tahhir beytiye lit tâifîne vel kâimîne ver rukkais sucûd(sucûdi).

26.Bir zamanlar İbrahim için, o evin yerini, şöyle diyerek hazırlamıştık: Bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû, secde edenler için temizle.

Burada tek eksik , " KADE " yani oturmaktır...Dileyen ve yapbilen oturmadan havada asılı kalabiliyor ise son rekatta buyursun yapsın...Yani KADE / oturmak da gizli olarak vardır...

Sağlıcakla kalınız...

Çok teşekkür ederim.Sıra belirtmemiş ayette ama hareketler var.
Yani genel olarak günümüz namaz ibadetini hadis,sünnet diye ağızdan ağıza gelen gelenekleri atarsak.Çok sade 3 vakitlik,2 rekatlık . 3 hareket var kıyam rüku secde .Rekat başı bir sure okuyabiliyoruz. Bu kadar yani namazın özetle tanımı bu . Beşeri dualar okumanında anladığım kadarıyla bir sakıncası yok, o zaman burdan şunu çıkarıyorum cem ibadetide islami statüye giriyor.Mesela kişi yemek yerkende namaz kılabilir bunları yaparak ,veya başka bir eylem sırasında.
Zamanınızı ve bilginizi ayırdığınız için teşekkür ederim.

bursali68
23-07-2012, 01:07
Merhabaa,

sağa sola kafa sallanır essalamu aleyküm ve rahmetullah denir.

Hayır bunlar yok...Olmayandan da kimse sorumlu değildir...

Allah Diyor ki...:
AHZAB
2.Rabbinden sana vahyedilene uy! Allah, yapmakta olduklarınızdan en iyi biçimde haberdardır.

" Rabbinden sana vahyedilene uy!....

Resul Diyor ki...;
AHKAF
9.De ki: "Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim."

"...Bana vahyedilenden başkasına da uymam!..."

Ve son olarak Allah Diyor ki...;
ZUHRUF
44.Gerçek şu: Bu Kur'an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız.
"....Bundan sorumlu tutulacaksınız."..../ Kur'an'dan Sorumlu Tutulacaksınız...!

Yani kısca Kur'an dışı olan herşey detay ve sorumlu değiliz...

Sağlıcakla kalınız....

undersun
23-07-2012, 01:19
Bursalı68 ,

Super açıklamissiniz,

Yani önemli olan namaz kılmayı istemekdir,

Güzelce abdest alınır, rüku de yapilir secde de ,yani saygıyla Allah'ın huzurunda el pençe divan durulur,
Kur'an okunur aff dilenir yine namaz yada ibadet edilir..

Yeterki isteyin..İllaki bir kurala bağlı kalınmasına Bencede gerek yok..

Cunku benimde kurandan çıkardığım sonuc bu,

Ama yıllarca süre gelen gibide kılınabilir,

Benim şüphelerim sayın Bursalı68 de dediği gibi allahumme subhaneke ettahiyattu rebbana atina okunmasıydi ayrıca namazın 5 vakit mı 3 vakitmi bu konununda derinlemesine incelemek gerekir..

Sünnet namazları bence cok uzun bu ınsanda ters etki yaratmakta.
Cunku cok uzun namaz rekâtlardan dolayı namazı terk edenlerin sayısı bence hiçde az değil.

Benim soracağım soru su,
Namazın ilk rekâtında fatiha süresini okuduk.
Peki rükuda sadece subhane rabbiyel azim yada başka tesbihler yapılabilirmi,
Oturduğumuzda Kur'an okuduktan sonra,Sınırlı Kur'an bilgimiz varsa öğrenene kadar Ornek allahım sen beni affet diye turkce dua edilebilirmi..

Bunlarla söylediklerimizin bence altını doldurmak lazım,
Yoksa Kur'an okumayı bilmeyen namaz kalamaz diye bir durum ortaya çıkıyor..

Sayokan
23-07-2012, 01:38
Bursalı68 ,

Super açıklamissiniz,

Yani önemli olan namaz kılmayı istemekdir,

Güzelce abdest alınır, rüku de yapilir secde de ,yani saygıyla Allah'ın huzurunda el pençe divan durulur,
Kur'an okunur aff dilenir yine namaz yada ibadet edilir..

Yeterki isteyin..İllaki bir kurala bağlı kalınmasına Bencede gerek yok..

Cunku benimde kurandan çıkardığım sonuc bu,

Ama yıllarca süre gelen gibide kılınabilir,

Benim şüphelerim sayın Bursalı68 de dediği gibi allahumme subhaneke ettahiyattu rebbana atina okunmasıydi ayrıca namazın 5 vakit mı 3 vakitmi bu konununda derinlemesine incelemek gerekir..

Sünnet namazları bence cok uzun bu ınsanda ters etki yaratmakta.
Cunku cok uzun namaz rekâtlardan dolayı namazı terk edenlerin sayısı bence hiçde az değil.

Benim soracağım soru su,
Namazın ilk rekâtında fatiha süresini okuduk.
Peki rükuda sadece subhane rabbiyel azim yada başka tesbihler yapılabilirmi,
Oturduğumuzda Kur'an okuduktan sonra,Sınırlı Kur'an bilgimiz varsa öğrenene kadar Ornek allahım sen beni affet diye turkce dua edilebilirmi..

Bunlarla söylediklerimizin bence altını doldurmak lazım,
Yoksa Kur'an okumayı bilmeyen namaz kalamaz diye bir durum ortaya çıkıyor..
Bence burda çözüm kuran okumayı ve ibadeti her milletin kendi dilinde yapması.Çünkü kuran okumayı bilmeyen birinin , namaz kılması ne kadar sağlıklıdır . Bir şeyin temelini bilmeden, üst katına geçmek ne kadar anlamlıdır.

bursali68
23-07-2012, 01:40
Merhaba,

Mesela kişi yemek yerkende namaz kılabilir bunları yaparak ,veya başka bir eylem sırasında.

Sn.Sayokan...Yapılan eylemler bir mantığa oturmalı...Örneğin hem yemek yeyip hem tuvletinizi yapar mısınız...? Sanırım bu ikisini birbirinden ayırırsınız...Dolayısı ile " yemek yerkende namaz kılabilir bunları yaparak veya başka bir eylem sırsında." demek hüküm vermek anlmına gelebileceği gibi , hayır demek de bana düşmez...Sadece neyi ne için yaptığımızın mantığıdır burada önemli olan...Ve konsantrasyondur önemli olan...

Kişisel düşünceme göre Namaz bir DİSİPLİNDİR...Ne disiplini " Yaratanı akıldan Çıkartmama " disiplinidir...O yüzden de şekilden çok aslında KONSANTRASYON önemlidir...Konsantrasyon kelimesini o yüzden özellikle kullandım...Çok şekilciliğe bağlı olan biri olmamakla birlikte bu hareketlerin de konsantrasyon konusunda aracı olduğunu düşünüyorum...

Bu anlamda hareketler mecaz olarak anlşılıp,farklı da uygulanbilir...Kişinin aslında yönelme şekli değil içeriğidir önemli olan diye düşünüyorum...Şu son söylediklerim tabii ki tamamen kişisel düşüncem...

Nasıl ki Alevilerin " Eline , Beline , Diline sahip/hakim olma " söz ve sadece sözde kalmayan özüne kadar uyguladıkları söylemleri vardır ki işte bence İslamın bile özü ve İslamı geçtim hatta İnsan olmanın / adam olmanın da diyebileceğimiz bir söylemidir bu...Bilmiyorum anlatabildim mi...Tüm mesele anlayış meselesidir tamamen...

Sağlıcakla kalınız...

bursali68
23-07-2012, 02:42
Merhaba,

Namazın ilk rekâtında fatiha süresini okuduk.

Sevgili undersun , bu tamamen SÜNNETTİR...Başlangıçta Fatiha okunacak diye Kur'an'da hiç bir ayet,emir yoktur...Ne okursan oku...Ama mesele Sevgili Sayokan'nın 12 den vurduğu gibidir...:

Bence burda çözüm kuran okumayı ve ibadeti her milletin kendi dilinde yapması.

"...kendi dilinde..."

Ayrıca hiç bir ibadetin ŞİRK oluşturmaması çok önemli...Yani Yaratıcınla rabıta halindeyken bir BEŞERİ , isterse peygamber olsun YÜCELTEMEZ siniz...Ki zaten peygamberlerin İSMET sıfatıda yoktur...O yüzden namaz içerisinde okunan DUA lar son derece TEHLİKELİ...

Peki rükuda sadece subhane rabbiyel azim yada başka tesbihler yapılabilirmi,

Sürekli Kur'an menşeili olmak durumunda...Neden çünkü...:

RUKU...: Saygı ile eğilmek...Demektir...90 derece yere parlel hale gelmek gibi bir detay yoktur Kur'an'da...İstersen bunu içsel/o niyet ile yaparsın , istersen boynunu eğerek yaparsın , istersen 90 derece eğilip " geleneği " devam ettirirsin...Ama her ne yaparsan yap sürekli Kur'an'dan okumak zorundasın , çünkü Kur'an öyle diyor...

Oturduğumuzda Kur'an okuduktan sonra,Sınırlı Kur'an bilgimiz varsa öğrenene kadar Ornek allahım sen beni affet diye turkce dua edilebilirmi..

SALAT ve EKIYMUSSALAT yani DUA ve NAMAZ ı birbirinden ayırt edebilmemiz gerek...Duada insan genellikle kendi için bir şey ister...İyi de namaz İSTEK kapısı değil...Tüm mesele burada...Namaz Yaratanı sürekli akılda tutmak için bir disiplin sadece...Duayı namazı bitirir öyle yaparsınız...Veya ne zaman isterseniz...

Kur’an bir beşeri , örneğin Hz.Peygamberi yüceltir mi…Hayır tam tersi O nun “ ELÇİ “ olduğunu belirtir ve kendisine uyulmasını söyler…Bu durumda biz İKAME EDİLECEK / ÖDENECEK NAMAZ da kendimiz , veya bir başkası için bir istekte bulunamayız , neden…:


Çünkü bunu yaparsak o ÖDENEN olmaktan çıkar İSTEKTE bulunan olur yani DUA olur,yani sadece SALAT olur…


Çünkü Allah diyor ki : Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun…! Yani KENDİNDEN bir şey koyamazsın…Eğer ki koyarsan İstiklal Marşını da okursun…

Dua namazın içerisinde yok , tesbih namazın içerisinde yok...Çünkü bunlar zaten ayrı olarak örneklenmiş/söylenmiştir Kur'an'da parça parça...Örneğin SEBBİH = Tesbih etme , SALAT = Dua bir çok ayette geçer...Namaz deyip toplasanız 50 vakit 150 rekat çıkar heralde...!

Ancak Kur'an'dan deyip bazı ince nüanslar var , onlarda yanlışa düşmemek gerek Kur'an'dan deyip...! Bu daha sonra irdelenebilecek bir şey...

Sağlıcakla kalınız...

barristor
23-07-2012, 02:51
Kuran ayetinde yazdigina gore ,namaz gunde sadece bir vakit kilinsada olur,gerisinin hic faydasi yoktur,cunku gunde kac vakit kildiginiz Allah tarafindan da bilinmez..

Sayokan
23-07-2012, 02:53
Bursalı68 bu konuda çok büyük bir aydınlatma yaptınız.Bugün dayatılan şekilci namazla,kurandaki namazın baya büyük farklılıkları var. Artı bahsettiğiniz beşeri duaların okunması ile ilgili husus bugün namazlarda subhaneke okuyan insanları büyük zan altında bırakıyor.

barristor
23-07-2012, 02:57
Bursalı68 bu konuda çok büyük bir aydınlatma yaptınız.Bugün dayatılan şekilci namazla,kurandaki namazın baya büyük farklılıkları var. Artı bahsettiğiniz beşeri duaların okunması ile ilgili husus bugün namazlarda subhaneke okuyan insanları büyük zan altında bırakıyor.

Bursali68 guzel aciklamis ama benim muslumanlara yaptigim kiyagi yapmamis.Ben diyorum ki 'gunde sadece 1 vakit namaz kilinmasi yeterlidir,diger vakitleri kilip kilmadiginizi Allah bile bilemez,bosuna yorulmayin'..ben demiyorum ha Kuran diyor :)

Neva
23-07-2012, 02:59
Merhaba,Sevgili undersun , bu tamamen SÜNNETTİR...Başlangıçta Fatiha okunacak diye Kur'an'da hiç bir ayet,emir yoktur...Ne okursan oku...Ama mesele Sevgili Sayokan'nın 12 den vurduğu gibidir...:"...kendi dilinde..."

Ayrıca hiç bir ibadetin ŞİRK oluşturmaması çok önemli...Yani Yaratıcınla rabıta halindeyken bir BEŞERİ , isterse peygamber olsun YÜCELTEMEZ siniz...Ki zaten peygamberlerin İSMET sıfatıda yoktur...O yüzden namaz içerisinde okunan DUA lar son derece TEHLİKELİ...


Sürekli Kur'an menşeili olmak durumunda...Neden çünkü...:

RUKU...: Saygı ile eğilmek...Demektir...90 derece yere parlel hale gelmek gibi bir detay yoktur Kur'an'da...İstersen bunu içsel/o niyet ile yaparsın , istersen boynunu eğerek yaparsın , istersen 90 derece eğilip " geleneği " devam ettirirsin...Ama her ne yaparsan yap sürekli Kur'an'dan okumak zorundasın , çünkü Kur'an öyle diyor...SALAT ve EKIYMUSSALAT yani DUA ve NAMAZ ı birbirinden ayırt edebilmemiz gerek...Duada insan genellikle kendi için bir şey ister...İyi de namaz İSTEK kapısı değil...Tüm mesele burada...Namaz Yaratanı sürekli akılda tutmak için bir disiplin sadece...Duayı namazı bitirir öyle yaparsınız...Veya ne zaman isterseniz...

Kur’an bir beşeri , örneğin Hz.Peygamberi yüceltir mi…Hayır tam tersi O nun “ ELÇİ “ olduğunu belirtir ve kendisine uyulmasını söyler…Bu durumda biz İKAME EDİLECEK / ÖDENECEK NAMAZ da kendimiz , veya bir başkası için bir istekte bulunamayız , neden…:


Çünkü bunu yaparsak o ÖDENEN olmaktan çıkar İSTEKTE bulunan olur yani DUA olur,yani sadece SALAT olur…


Çünkü Allah diyor ki : Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun…! Yani KENDİNDEN bir şey koyamazsın…Eğer ki koyarsan İstiklal Marşını da okursun…

Dua namazın içerisinde yok , tesbih namazın içerisinde yok...Çünkü bunlar zaten ayrı olarak örneklenmiş/söylenmiştir Kur'an'da parça parça...Örneğin SEBBİH = Tesbih etme , SALAT = Dua bir çok ayette geçer...Namaz deyip toplasanız 50 vakit 150 rekat çıkar heralde...!

Ancak Kur'an'dan deyip bazı ince nüanslar var , onlarda yanlışa düşmemek gerek Kur'an'dan deyip...! Bu daha sonra irdelenebilecek bir şey...

Sağlıcakla kalınız...

Cok guzel aciklamissiniz sayin bursali68.

Ustte de soylemistim Salat genis yelpazeyi iceren bir kavram.

Ancak dua konusunun ucu aciktir.

Insanlar tesekkur etmek, sukran sunmak icin de dua ederler. Yani her zaman ille de birsey istemek amacli yapilmaz diye dusunuyorum.

Yergin
23-07-2012, 08:10
Merhb,

Kur'an'da , namazın hangi hareketler ile yapılacağına ait bir çok ayeti parça parça okuyabilirsiniz...Zaman olduğunda onları da size sunarım , ancak en derli toplu gözüken şu aşağıdaki ayettir...;

HACC
26.Ve iz bevve’nâ li ibrâhîme mekânel beyti en lâ tuşrik bî şey’en ve tahhir beytiye lit tâifîne vel kâimîne ver rukkais sucûd(sucûdi).

26.Bir zamanlar İbrahim için, o evin yerini, şöyle diyerek hazırlamıştık: Bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi; tavaf edenler, kıyamda duranlar, rükû, secde edenler için temizle.

Burada tek eksik , " KADE " yani oturmaktır...Dileyen ve yapbilen oturmadan havada asılı kalabiliyor ise son rekatta buyursun yapsın...Yani KADE / oturmak da gizli olarak vardır...

Sağlıcakla kalınız...


Arkadaşım,

Tek eksiğin oturmak olduğunu peki nereden çıkardın? Hem diyorsun ki, namaz 5 değil, 3 rekattır, hem diyorsun şu şu okunanlar duadır namazda yeri yoktur, hem de diyorsun ki oturmak gizli olarak vardır.

Bir zamanlar UlulElbab diye birisi vardı burada, namaz yok diye bas bas bağırırdı. Ona, Alchindus'un verdiği çok güzel cevaplar vardı forumda, aradım henüz bulamadım. Onları bir önce oku derim.

Allahumme Salli duası şirkmiş. Pes diyorum hakikaten size.

bursali68
23-07-2012, 09:13
Merhaba,

Sn.Yergin , olan bu...Referansımızda , yani Kur'an'daki bu...Ve yeterince de bir çerçeve oluştu sanıyorum...Ama siz dilediğiniz gibi yapınız...Bu ne bizi ne de bir başkasını ilgilendirmez...

Sağlıcakla kalınız...

Yergin
23-07-2012, 09:13
Konuyu buldum, konu linki,

http://www.turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=17877

Bir çok şeye cevabı içeren aynı konuda ki mesajda şudur.

http://www.turandursun.com/forumlar/showpost.php?p=301223&postcount=161

kurtulusislamda
23-07-2012, 10:36
bursalı68
......ey kendini alim sanan ve aslında hiç bir şey bilmeyen,benim bildiğim bu deyip burda birkac arkadaşı yanlışa sevk eden ,ALLAH cella celaluhunun emir ve yasaklarını ters anlayan ey eşrefi mahlukattan bursalı68,çağrım sanadır,müslümanım hemde sapına kadar diyen sensin,anladım ki sözde müslümansın özde deil,
kuran-ı kerimi inanıyorsun,ALLAH CELLA CELALHUYA inanıyorsun ama ne yazıktır ve nasıl batıl bir düşüncedir ki,kuran-ı kerim peygamber efendimiz Hz MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM'e vahiy yoluyla tüm insanlığa indirilmiştir,yani ayetleri ilk duyan,yorumlayan,onları insanlara etrafındakileri söyleyen peygamber efendimizi sen nasıl oluyorda yok sayıyorsun,onu kenara itiyorsun ve bana sadece kuran-ı kerim yeter diyorsun,
..nedir bu dini yeni eklemeler yapmak istemeniz,sizden bizden kat vede kat nice alimler geldi,kuran-ı kerimi tefsir eden onlar sizin bu dediklerinizi bulamadılarda hayretki siz nasıl oluyorda cok bilgilisinizya bu izahatları acıklama zahmetinde bulunuyorsunuz...
..bir başlık acacam bir kac hadisi şerif için ,ve bu yazdıklarınızı kapsayan bu hadisleri gördüğünüzde acaba tepkiniz ne olacaktır?

Turnusol
23-07-2012, 11:13
bursalı68
......ey kendini alim sanan ve aslında hiç bir şey bilmeyen,benim bildiğim bu deyip burda birkac arkadaşı yanlışa sevk eden ,ALLAH cella celaluhunun emir ve yasaklarını ters anlayan ey eşrefi mahlukattan bursalı68,çağrım sanadır,müslümanım hemde sapına kadar diyen sensin,anladım ki sözde müslümansın özde deil,
kuran-ı kerimi inanıyorsun,ALLAH CELLA CELALHUYA inanıyorsun ama ne yazıktır ve nasıl batıl bir düşüncedir ki,kuran-ı kerim peygamber efendimiz Hz MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM'e vahiy yoluyla tüm insanlığa indirilmiştir,yani ayetleri ilk duyan,yorumlayan,onları insanlara etrafındakileri söyleyen peygamber efendimizi sen nasıl oluyorda yok sayıyorsun,onu kenara itiyorsun ve bana sadece kuran-ı kerim yeter diyorsun,
..nedir bu dini yeni eklemeler yapmak istemeniz,sizden bizden kat vede kat nice alimler geldi,kuran-ı kerimi tefsir eden onlar sizin bu dediklerinizi bulamadılarda hayretki siz nasıl oluyorda cok bilgilisinizya bu izahatları acıklama zahmetinde bulunuyorsunuz...
..bir başlık acacam bir kac hadisi şerif için ,ve bu yazdıklarınızı kapsayan bu hadisleri gördüğünüzde acaba tepkiniz ne olacaktır?
Hocam kutuplarda dahilmi?
Çünki kutuplarda 6 ay oruç tuttunmu ölürsün diyolar?Birde onlar 6 ayda 5 vakit namaz kılıyo bizler 1825 kere bu adil değil diyen ateyistler var .Merakımı giderecek bir müslüman alim olduğunuzu düşünüyorum.Mekanın cennet olsun.
Hiç bir gündüz 6 Ay sürermi ?
Belliki yalan söylüyorlar.
Allah adildir yanlış iş yapmaz değilmi hocam?
Selametle Allah CCseni korusun hocam.Aman beni merakta bırakmayın.

bursali68
23-07-2012, 11:18
Merhaba,

......ey kendini alim sanan ve aslında hiç bir şey bilmeyen,benim bildiğim bu deyip burda birkac arkadaşı yanlışa sevk eden

Konuşma ve yazma şeklinizden ne olduğunuz belli oluyor,dolayısı ile konuşulacak , tartışılacak bir tip değilsiniz benim için...Tartışabilmek için önce ADAM olmak gerek...! O arkdaşlarda AKIL yok mu...Tek akıllı sen misin...? Niçin sürekli dilinizde hakaret ve aşağılma var...? Siz dinden bunu mu öğrendiniz...?

Sağlıcakla kalınız...

barristor
23-07-2012, 11:53
Hocam kutuplarda dahilmi?
Çünki kutuplarda 6 ay oruç tuttunmu ölürsün diyolar?Birde onlar 6 ayda 5 vakit namaz kılıyo bizler 1825 kere bu adil değil diyen ateyistler var .Merakımı giderecek bir müslüman alim olduğunuzu düşünüyorum.Mekanın cennet olsun.
Hiç bir gündüz 6 Ay sürermi ?
Belliki yalan söylüyorlar.
Allah adildir yanlış iş yapmaz değilmi hocam?
Selametle Allah CCseni korusun hocam.Aman beni merakta bırakmayın.

Kuranda tek kelime kardan,buzdan,buzullardan bahsettmez ki,daha dogrusu garibim oralari hic duymadi gormedi ki.Varsa yoksa,sicak,col,ates vs..


Birde size kiyak yapayimda,bosuna fazladan namaz kilmayin.
Cuma muma hava civa,gunde 1 vakit namaz ,yeterde artar bile

Isra Suresi
78. Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar namaz kıl; bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir.

Gordun mu bak,sabah namazi sahitliymis.Digerlerinde sahit mahit yok.Yani Allah baba sahidi olmayan seyi goremiyor.Gorseydi sahide gerek kalmazdi.Bosa gittimi mi bu gune kadar kilnan diger sahitsiz namazlar?
Neyse siz siz olun,sahitsiz ,ispatsiz birsey yapmayin,bu guzelligimide unutmayayin.Basmagul guzellligin en iyisini yapandir.

kurtulusislamda
23-07-2012, 12:55
bursalı68,
ben islamiyete inanıyorsam ve ben müslümanım diyebiliyorsam ki,ALLAH CELLA CELALUHU'ya cok şükürler olsun..
1)islamiyetin hak kitabı,kuran-ı kerimdir,en başından, en sonundaki nas suresinin son harfi olan sad harfine,her bir kelimesinin ALLAH CELLA CELALHUNUN sözü olduğuna,iman eder ve tasdik ederiz,amenna ve saddakna
2)islamiyetin peygamberi Hz MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM dir,kuran-ı kerim ona ve onun mahiyetinde tüm insanların okur olduğu kitap olmuştur,ben bunada amenna ve saddakna,iliklerime kadar iman ederim,şehadetliğine kalbime mühür eylerim
..şimdi bursalı68,bir konuyu,kuran-ı kerimsiz ve onu en iyi acıklayabilecek ve yorumlayabilecek olan peygamber efendimizsiz acıklamayamayız,sadece kuran-ı kerim benim için gecerlidir derseniz, size burada 10 ayet yazarım peygamber efendimize itaat konusunda,,yanlışa düştüğünüzün resmidir,tıpkı namaz konusunda olduğu gibi,
eğer benim için kuran-ı kerim tek gecerli olan diyorsanız,o halde ALLAH itaat konusunda neden kendi isminden sonra peygamberimizide itaat konusunda uyarmıştır,
.....dikkat edin ALLAH ve RESULUNE itaat edin,demekle neyi kastediyor,bana kuran-ı kerim yeter dersen ,peygamber efendimizi yok saymış olmuyormusun,bu nasıl mantıktır?

bursali68
23-07-2012, 13:39
bursalı68,
ben islamiyete inanıyorsam ve ben müslümanım diyebiliyorsam ki,ALLAH CELLA CELALUHU'ya cok şükürler olsun..
1)islamiyetin hak kitabı,kuran-ı kerimdir,en başından, en sonundaki nas suresinin son harfi olan sad harfine,her bir kelimesinin ALLAH CELLA CELALHUNUN sözü olduğuna,iman eder ve tasdik ederiz,amenna ve saddakna
2)islamiyetin peygamberi Hz MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM dir,kuran-ı kerim ona ve onun mahiyetinde tüm insanların okur olduğu kitap olmuştur,ben bunada amenna ve saddakna,iliklerime kadar iman ederim,şehadetliğine kalbime mühür eylerim
..şimdi bursalı68,bir konuyu,kuran-ı kerimsiz ve onu en iyi acıklayabilecek ve yorumlayabilecek olan peygamber efendimizsiz acıklamayamayız,sadece kuran-ı kerim benim için gecerlidir derseniz, size burada 10 ayet yazarım peygamber efendimize itaat konusunda,,yanlışa düştüğünüzün resmidir,tıpkı namaz konusunda olduğu gibi,
eğer benim için kuran-ı kerim tek gecerli olan diyorsanız,o halde ALLAH itaat konusunda neden kendi isminden sonra peygamberimizide itaat konusunda uyarmıştır,
.....dikkat edin ALLAH ve RESULUNE itaat edin,demekle neyi kastediyor,bana kuran-ı kerim yeter dersen ,peygamber efendimizi yok saymış olmuyormusun,bu nasıl mantıktır?

Merhaba,

Halen daha önceki sorduklarımı bile anlamamışsın...! Allah rolüne soyunuyorsun " sen ne anlarsın " diyorsun HÜKÜM vermeye kalkıyorsun...Gaybı mı biliyorsun dedim sana...Ama bir kulağından girmiş diğerinden transit çıkmış...! YOBAZ zihniyetli insanların dedikleriyle gelme bana...Al sineğin yağının yağı misali kopyasının kopyası hadis,rivayet,büyüklere masallarını TEPE TEPE kullan...! Ve hiç kimsenin zekasını küçümseme...!

Buraya senin yazacağın ayetlerin karşılığında tam tersi ayetlerle de çıkarılır ki çıkartıldı...O zaman ne yapacaksın DUT YEMİŞ bülbül mü olacaksın...? Sen daha benim burada bu konu altında yapıştırdığım ayetleri anlamamışsın ya da 3-4 konudur olan huyun depreşmiş...Ki kalkmış bana DİN ÖĞRETME cüretinde bulunuyorsun...İki ayaklı PUTLARININ / TANRILARININ işi bitti , pili bitti...! Sizler gibiler yüzünden bu din şu an YERLE BİR...!

Hala anlamıyorsunuz değil mi...?

1400 yıldır o nakilcilerle nakledip durdunuz da ne oldu...? Ahlak mı yükseldi...? Yolsuzluk mu bitti...? Adalet mi tesis etti...? Ne oldu...? Bunlar oldu da buradaki insanların neden haberi yok...?

bana kuran-ı kerim yeter dersen ,peygamber efendimizi yok saymış olmuyormusun,bu nasıl mantıktır

Senin okuduklarını anlamadığını ve sürekli başka yöne çekme gayretini 3-4 konudur izliyorum...Dolayısı ile bunu da anlamanı beklemiyorum....! Peygamberi yok saydığım dir TEK CÜMLEM yoktur...!

Sürekli VAHY e uymak gerektiğini ve peygamberin de VAHY e uyduğunu ve KUR'AN'dan sorgulanacağımızı vurguladım...!

Bu tarz söylemlerimin dışında TEK CÜMLEMİ göster peygamberi yok kabul ettiğim...!

Ama sizin gibiler insanların söylemediği bir şeyi " SÖYLEMİŞLER GİBİ " etrafa yayma çabasına girerler...! İslamdan anldığınız , 1400 yıllık nakillerle yetişme tarzınız bu işte...! At iftirayı karşındakine nasıl temizlerse temizlesin...!

Seni bundan , yani YOBAZ söyleminden men ediyorum...Benim söylemediğim bir şeyi bir daha bana mal etme...! Yazılanları İYİ OKU...! Edersen İFTİRADIR bunun adı...!

Benim dediğim ÇOK NET....:Vahy'den ,Ali'nin , Veli'nin,şunun,bunun ne anladığı değil BENİM NE ANLADIĞIMDIR benim inancım...

Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
23-07-2012, 14:32
Merhaba,

Halen daha önceki sorduklarımı bile anlamamışsın...! Allah rolüne soyunuyorsun " sen ne anlarsın " diyorsun HÜKÜM vermeye kalkıyorsun...Gaybı mı biliyorsun dedim sana...Ama bir kulağından girmiş diğerinden transit çıkmış...! YOBAZ zihniyetli insanların dedikleriyle gelme bana...Al sineğin yağının yağı misali kopyasının kopyası hadis,rivayet,büyüklere masallarını TEPE TEPE kullan...! Ve hiç kimsenin zekasını küçümseme...!

Buraya senin yazacağın ayetlerin karşılığında tam tersi ayetlerle de çıkarılır ki çıkartıldı...O zaman ne yapacaksın DUT YEMİŞ bülbül mü olacaksın...? Sen daha benim burada bu konu altında yapıştırdığım ayetleri anlamamışsın ya da 3-4 konudur olan huyun depreşmiş...Ki kalkmış bana DİN ÖĞRETME cüretinde bulunuyorsun...İki ayaklı PUTLARININ / TANRILARININ işi bitti , pili bitti...! Sizler gibiler yüzünden bu din şu an YERLE BİR...!

Hala anlamıyorsunuz değil mi...?

1400 yıldır o nakilcilerle nakledip durdunuz da ne oldu...? Ahlak mı yükseldi...? Yolsuzluk mu bitti...? Adalet mi tesis etti...? Ne oldu...? Bunlar oldu da buradaki insanların neden haberi yok...?Senin okuduklarını anlamadığını ve sürekli başka yöne çekme gayretini 3-4 konudur izliyorum...Dolayısı ile bunu da anlamanı beklemiyorum....! Peygamberi yok saydığım dir TEK CÜMLEM yoktur...!

Sürekli VAHY e uymak gerektiğini ve peygamberin de VAHY e uyduğunu ve KUR'AN'dan sorgulanacağımızı vurguladım...!

Bu tarz söylemlerimin dışında TEK CÜMLEMİ göster peygamberi yok kabul ettiğim...!

Ama sizin gibiler insanların söylemediği bir şeyi " SÖYLEMİŞLER GİBİ " etrafa yayma çabasına girerler...! İslamdan anldığınız , 1400 yıllık nakillerle yetişme tarzınız bu işte...! At iftirayı karşındakine nasıl temizlerse temizlesin...!

Seni bundan , yani YOBAZ söyleminden men ediyorum...Benim söylemediğim bir şeyi bir daha bana mal etme...! Yazılanları İYİ OKU...! Edersen İFTİRADIR bunun adı...!

Benim dediğim ÇOK NET....:Vahy'den ,Ali'nin , Veli'nin,şunun,bunun ne anladığı değil BENİM NE ANLADIĞIMDIR benim inancım...

Sağlıcakla kalınız..........................................h ele yaz bakalım şu ayetleride görelim bakalım,
sen kuran-ı kerime göre namaz şudur, 5 rekat deildir,duadır,dersen sen peygamber efendimize elinin tersiyle itmiş oluyorsun
o halde zekatta verme
hac ibadetide yapma,hac içersinde okunacakları yazıyormu kuran-ı kerim
namaz desen zaten ne okunacağı nasıl kılınacağı belirtilmemiş
ee nerde kaldı senin müslümanlığın
..ben peygamber efendimizin sünnetine uyarım,peygamber efendimiz asla kurana ters bir konuşması ve bildirisi yoktur,
peygamber efendimize,kuran-ı kerimiz 2 katı katar hikmet verilmiştir,nedir hikmet?anlama,yorumlama
.................................................. .......................................
ilk müslüman,islamiyetin yayıcısı,tepliğcisi,neyin ne olduğu,nasıl olacağı,hangisinde makul,hangisinden kacınılacağını,emir ve yasakları ilk elden,dosdoğru bilen ve uyan peygamber efendimize örnek almayacağımda kime alacağım örnek?
hadi bana kuran-ı kerim başlı başına yeter de,
namazı nasıl kılacağız,gunde ne kadar,hangi sureleri okuyacağız,
zekatı nasıl vereceğiz
hadi bunları cevapla bakalım

bursali68
23-07-2012, 23:29
Merhb,

sen kuran-ı kerime göre namaz şudur, 5 rekat deildir,duadır,dersen sen peygamber efendimize elinin tersiyle itmiş oluyorsun
o halde zekatta verme
hac ibadetide yapma,hac içersinde okunacakları yazıyormu kuran-ı kerim
namaz desen zaten ne okunacağı nasıl kılınacağı belirtilmemiş
ee nerde kaldı senin müslümanlığın
..ben peygamber efendimizin sünnetine uyarım,peygamber efendimiz asla kurana ters bir konuşması ve bildirisi yoktur,
peygamber efendimize,kuran-ı kerimiz 2 katı katar hikmet verilmiştir,nedir hikmet?anlama,yorumlama


Sn.arkadaşım Kur'an'da bu saydıklarının namaz , hac,oruç,zekat hepsi VAR...! Sen ANLAMIYORSAN suç kimin...? Sen anlayacaklarımda ille de birilerinin PARMAĞI OLMALI diyorsan suç kimin...? Sen yok diyorsan Kur'an'ın " Ben açık-seçik " kitabım demesini tanımıyorsun demektir...Ben " Açık Seçik / Kitab-Mübin'im " diyorsa Kur'an sen HAYIR diyorsan sana mı , senin ustalarına mı inanalım ,yoksa Kur'an'a mı...?

hac ibadetide yapma,hac içersinde okunacakları yazıyormu kuran-ı kerim
namaz desen zaten ne okunacağı nasıl kılınacağı belirtilmemiş
ee nerde kaldı senin müslümanlığın


Sen inandığını söylediğin kitabı tanımayıp oruçlu ağzınla YALAN söylüyor ve Kur'an'a HAKARET ediyorsun...! Bunların hepsi Kur'an'da var...! İnsanların müslüman olup olmaması senin BİLGİ nde değildir...Bunu dahi anlamaktan acizsin...İşte sırf bu yüzden EMEVİ zihniyetinin koruyucuları olup insanlara Kafir-İnkarcı-Bölücü-Fitneci yakıştırmasını ağzınızdan eksik etmeyip , buna da kendinizi HAK sahibi HÜKÜM sahibi görürsünüz...O zaman da iki ayaklı TANRI oluverirsiniz...

sen kuran-ı kerime göre namaz şudur, 5 rekat deildir,duadır,dersen sen peygamber efendimize elinin tersiyle itmiş oluyorsun

Hadis / rivayetlerin , Hz.Peygamberimizin söyleyip söylemediğinin GARANTİSİNİ ,değil sen USTAN gelse veremez...

Kur'an'da herşey var ve açık diyen hiç kimse Hz.Peygamber hareketsiz,hiç konuşmamış , hiç yememiş,içmemiş AĞAÇ-ODUN gibidir,POSTACI dır demez...Bunu ancak SEN GİBİ " kula kulluğa alışmış " kişiler böyle anlar...

Biraz Kur'an ÇALIŞ...Böyle tın tın atıp tutma...Bak Kur'an ne diyor KENDİSİYLE ilgili...Onları oku , sonrasında bunlar YALAN , YANLIŞ diyecek YÜREĞİN olursa öyle gel...

ilk müslüman,islamiyetin yayıcısı,tepliğcisi,neyin ne olduğu,nasıl olacağı,hangisinde makul,hangisinden kacınılacağını,emir ve yasakları ilk elden,dosdoğru bilen ve uyan peygamber efendimize örnek almayacağımda kime alacağım örnek?
hadi bana kuran-ı kerim başlı başına yeter de,
namazı nasıl kılacağız,gunde ne kadar,hangi sureleri okuyacağız,
zekatı nasıl vereceğiz
hadi bunları cevapla bakalım

Arkadaşım sen kör müsün yoksa forum şakası falan mısın...??? Yazdım ya...Okumuyor musun...??? POLEMİK yapcağına git bir kaç sayfa geriye de bir bakma zahmetine gir...Bir sürü arkadaş okudu , 7 sayfa burada mesaj var bakmadın değil mi gerçekten ,ki burada 17 yaşındaki gencecik arkadaş bile anladı ki VARMIŞ...??? m demek ki yazmışız bir şeyler , demek ki okumuş...

Eğer ki sen Kur'an'ı da böyle okuyor gözüküp kendini avutuyorsan gelip de burada İki ayaklı TANRI ROLÜ oyanama sakın...Dersine çalış önce...

hadi bana kuran-ı kerim başlı başına yeter de

Evet arkadaşım bana yetiyor...Sana yetmiyor ise ki bu OKUYORMUŞ GİBİ GÖZÜKME ALIŞKANLIĞI ile yeteceğini zaten sanmıyorum , o senin sorunun...Anlamıyorsun demektir ne diyeyim...

Sağlıcakla kalınız...

undersun
24-07-2012, 00:28
Sayın bursalı68,

Selamlar..

Yazdıklarınıza istinaden ve devamlı tartışılan namazın 3 vakitmi 5 vakitmi olduğu konusu net değil,

Elmalili Hamdi yazir tefsirinde namazın 5 vakit olduğunu tefsir çalısmasıyla açıklıyor, ayrıca bazı islam alimleride,

Ornek: bu linkdende ayrıntılı açıklanıyor.

http://www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/kuranda-namaz-vakitleri.html

Diger bu hususta yıllardır namazın 5 vakit kılındığı ...simdi bu bir kritermi diye sorarsanız o başka fakat 3vakit kılmak biraz risk gibi duruyor...

Bismillahirrahmanirrahim
Cenab-ı Hak, Bakara Sûresi Sûresinin 153. Ayetinde mealen şöyle buyuruyor:

Ey iman edenler! Sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle bareberdir.

Simdi ayetden namazda yardım isteyebilecegimiz çıkmakta ..burda namazın sonundami başındaki içindemi net değil ama sonucda yardım isteyebilecegi çıkıyor gibi..
Bana sorarsanizda bence namaz büyük ibadetlerden olduğu icin namazda hem saygı hem rabita hem zikir hemde dua olabilir gibi geliyor..ama bu demek degilki allahumme subhaneke rabbena Atina duaları kesin okunmalıdır..

Fakat rekat konularında haklı olabilirsiniz..
Kaza namazıda Kuran'da yok lakin söyle Bir durum var kilamadiginiz namaz icin aff ve tevbe icin namaz kılmak mantikli gibi..

Verdiginiz bilgiler önemli teşekkürler..

bursali68
24-07-2012, 00:46
Merhb,

Sn.undersun , ben genelde eski kılınış şekli nsılmış pek bkmm...Çünkü Kur'an bana 3 vakit diyor ise bu 3 vakittir...

Sn.undersun ,yine de eskide neler olmuşa baktığımda gördüğüm ,Hz.Peygamberimiz, bu üç vakte müekked denen pekiştirilmiş sünnet olarak iki namaz daha ekleyerek kılmıştır.Yani bir miktar sevap namaz eklemiştir.Ama çoğunlukla namazlarını üç vakitte toplamıştır.

Müekked sünnetin geleneksel anlayış tarafından farz diye verilmesi bizi bağlamaz.Fazla rekât sayısında namaz kılmanınsa Kur’an’la çelişen bir tarafı yoktur.Buradaki sıkıntı " Namaz 5 vakit emredilmiştir " dayatmasıdır ki Kur'an 3 vakit der...Kişinin fazla kılmasının kimseye bir zararı zaten olamaz...Mesele kural mı değil mi meselesi...Yani yıllarca atılan YALAN meselesidir...

Ayrıca hiçbir peygamber ibadette kendini niyaz konusu yapmaz.Bu,tevhide aykırıdır. Allahümme salli ve barik duaları sonradan eklenmiştir.Tahiyyat ve Allahümme salli ve barik duaları da Resul’ün kesin uygulamasında yer almayan ancak tarih içinde Müslümanların kalıp bir dua formuna soktukları dua çeşitlerindendirler.

Peygamber bu dualarda 3.Kişi konumundadır.Peygamberin kendi kendine bu duayı yapması dil ve mantık açısından mümkün değildir.

Bilemiyorum yardımcı olabildim mi...

Sağlıcakla kalınız...

Neva
24-07-2012, 00:49
Namaz zaten islamiyetle baslamis bir eylem degildir ki?

Namaz islamiyet gelmeden once de ifa ediliyordu.

Yergin
24-07-2012, 08:25
Peygamber bu dualarda 3.Kişi konumundadır.Peygamberin kendi kendine bu duayı yapması dil ve mantık açısından mümkün değildir.

Bilemiyorum yardımcı olabildim mi...

Sağlıcakla kalınız...bursali68,

Verdiğim linkteki konuyu okudun mu? Konu içerisindeki ayrı linklediğim mesajı okudun mu? Bana bir tek Kuran yeter dediğin için o mesajı linklemiştim. Ama bakıyorum ki cevap yok.

Şimdi sizde ki düşünce şu. Ben bir tek Kuran'a bakarım. Peki nasıl bakıyorsun? Kuran dilini öğrenip, mealini, tefsirini çıkartarak mı? Yoksa, o yerlere yatırdığın bazı kişilerin sayesinde mi?

Tahiyyat duasının hikmetini bilir misin? Nasıl çıktığını?

Farz, sünnet, vacib nedir bilir misin?

Sünnete uyar mısın mesela? Eğer uymuyorsan, Kuran'da Peygamberimiz için söylenilenleri es geçmiş, kabul etmemiş olmuyor musun?

Nisa.80 - Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur.

kurtulusislamda
24-07-2012, 10:37
bursalı68,senin aklının almadığı nokta,sen peygamber efendimizin hadislerini,sünnetlerini kenara itelersen,kuran-uı kerimi tam manasıyla anlayamıyacağını bas bas,üstüne basa basa,gözüne soka soka söylediğim halde hala anlamamakta ısrarcılık,vede bana iftira atmalar?
ben yukarıdaki saydıklarının kuran-ı kerimde gecmediğini söylemedimki,içeriğinin ne olacağını,nasıl yapılacağını,ne şekilde olması gerektiği mevzuları kuranda gecmez demekle,zekat konusunda inen bir ayette
1)zekatın kimlere farz olacağı
2)zekat kimlere verilmesi gerektiği
3)zekat mıiktarı ne olmalıdır,malın ne kadarı verilmelidir
..bu konular yazmaz,işte burada peygamber efendimiz Hz MUHAMMED MUSTAFA girmektedir,zira ayetleri duyan,söyleyen,aktaran,anlamını cıkaran ve nasıl olması gerektiğini söyleyen o'dur,
eğer sen bana sadece kuran-ı kerim yeter dersen,peygamber efendimizi kenara itersen
bu misalde olduğu gibi,ac kuran-ı kerimi zekatı eda etmeye calış bakalım,bilebilecekmisin,hayır?o halde,neden hala sadece kuran-ı kerim yeter demekte ısrarcısın?

bursali68
24-07-2012, 11:11
bursali68,

Verdiğim linkteki konuyu okudun mu? Konu içerisindeki ayrı linklediğim mesajı okudun mu? Bana bir tek Kuran yeter dediğin için o mesajı linklemiştim. Ama bakıyorum ki cevap yok.

Şimdi sizde ki düşünce şu. Ben bir tek Kuran'a bakarım. Peki nasıl bakıyorsun? Kuran dilini öğrenip, mealini, tefsirini çıkartarak mı? Yoksa, o yerlere yatırdığın bazı kişilerin sayesinde mi?

Tahiyyat duasının hikmetini bilir misin? Nasıl çıktığını?

Farz, sünnet, vacib nedir bilir misin?

Sünnete uyar mısın mesela? Eğer uymuyorsan, Kuran'da Peygamberimiz için söylenilenleri es geçmiş, kabul etmemiş olmuyor musun?

Nisa.80 - Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur.
Merhaba,

Farz, sünnet, vacib nedir bilir misin?

Sevgili Yergin,insanları cahil yerine koymayı bıraksanız...Nasıl olur...?

Ayrıca sizin mesajınızda yanıtlanacak herhangi bir şey göremedim...Neden çünkü siz de şu an uygulanan görüşe ait olan durumu yapıştırmışsınız...

İseyen istediğini kabul etsin...

Ancak benim mesaj olarak yazdıklarım yeni bir şey değil...Ben bunu 25 yıldır biliyorum ve benden önce de zaten bir çok insan ve ilahıyatçı aynı konular üzerine kafa patlatmış insanlar...

Nisa.80 - Peygamber'e itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur.

Sn.Yergin polemik yaratacak ayet tutup getirmeyin...O zaman size sorarım ŞU AN PEYGAMBER NEREDE...? Bulun getirin peygamberi herkes itaat etsin hiç bir sorun kalmasın...! Ne kadar mantıksız oldu değil mi...Siz Hadise / Rivayete ki bunlara Siyeri de ekleyin , hepsinin toplamı Sünnete uyarsanız peygambere itaat etmiş olursunuz mantığı güdüyorsunuz...İyi de Sn.arkadaşım , bunların bir garantisi mi var...?? Garanti nerede " Sorulacak olduğumuz Kur'an'da " sadece...Diğer tüm rivyetlerin kynklrı en erken 10.yüzyıl...Daha öncesini bulabildiniz mi...? Ki diyanet bile bunları ayıklaya ayıklaya bir hal oluyor...


Şimdi sizde ki düşünce şu. Ben bir tek Kuran'a bakarım. Peki nasıl bakıyorsun? Kuran dilini öğrenip, mealini, tefsirini çıkartarak mı? Yoksa, o yerlere yatırdığın bazı kişilerin sayesinde mi?


Dünyadaki tüm müslümanların hepsinin Arapça ile din mi öğrendiğini sanıyorsunuz...Dini insanlar öğrenmek zorunda değil...Tebliği yapmak isteyen ÖĞRETMEK ZORUNDA...! İnsanların anlayacağı dile DOĞRU çevirmek zorunda...Yok yanlış yunluş mantık ile TEVİL ederler ise kokusu çıkar böyle...Sonuçta atla deve değil...

Ayrıca mealleri , tefsirleri de görüyoruz...? Ayrıca eldeki bilgilerle ha bre ELİF boca edildiğini de biliyoruz...! İşaretlemelerle Arap'ın münafıklıktan kurtarıldığını , mealcilerin de bunu yuttuğunu da biliyoruz...Dedim ya atla deve değil...Uzayı keşfetmiyoruz sonuçta....


Sünnete uyar mısın mesela? Eğer uymuyorsan, Kuran'da Peygamberimiz için söylenilenleri es geçmiş, kabul etmemiş olmuyor musun?


Sn.Yergin...Ayetler var...Hz.Peygamber ayetler dışında bir şey yapmaz...Bir şeyleri fazlalaştırsa dahi bunu FARZ edemez...KESİN bu böyle biline...!

Hiç birimiz Hz.Peygamber orda ne gördü ise harfi harfine yapmıştır demiyoruz...Dinlemesini bilememe sıkıntısı olduğu için genellikle bunun bile farkında olamıyorsunuz...Ya ne diyoruz bizler Kur'an'dan sorgulanacağız...Eğer ki ben sünnetteki fazlalıkları da yapacağım derse kişi kendi bilir,buna hiç birimizin hayır deme şansı yok....Ama eğer çıkar da " bunları yapmak zorundasınız , emir böyle " demeye başladığınız da ...Hop durun ağır olun denir...!

Bu " İslam Hukuku " denen konuda da aynıdır...Kur'an hukukuna Arap örf-adet-hukuku da iç içe girmiştir...Ki bu yüzdendir ki ,genellikle İslam dinine girenler ARAPLAŞIR...! Sonra da ayıkla ayıklayabilirsen...Dokunursan sözüm on KUTSALA dokunursun...!

Ama kuyruğu sıkışan hemen sizin savununuza geçmekte her nedense...! Geldiğimiz sonuç ta ortada...Yerlerdeyiz...!

Sn.Yergin , günümüz , kirliliği olamakla birlikte iletişimin çok rahat yapılabildiği bir çağ...Bundan önce insanlar ne servis etseler yemek zorundaydı...İyi de kimse kusura bakmasın da şu an o servis edilenler BAYAT...!

Yine çıkın koca ülkeyi dolaşıp bir istatistik tutun ve bakın bakalım namazlarında okuduklarının anlamını biliyor mu insanlar...% 10 u geçmez...Bu utanılacak bir durumdur...Ama bilmeyen insanların utanacağı değil , okumaya gerek olmadığının geleneğini pompalayanların,ortaya koyanların,din tacirlerinin utanması gereken bir durumdur...İnsanlar inandıkları kitaptaki kendilerine ulaşması gereken MESAJ ne diyor bundan bi-haber...!

Sonra da birileri çıkıyor...;

Kur'an'da namaz yok diyor...Oysa ki VAR...!

Namazın Vakitleri 5 diyor....Oysa ki 3

Namazın Rekatı yazmıyor diyor....Oysa ki yazıyor...Hem de gayet basit...

Namazda ne okunacağı yazmaz diyor.....: Oysa ki YAZIYOR " Kur'an'dan kolay olan "

Namazın hareketleri yok diyor.....: Oysa ki var...Hem de bir çok ayette peyder pey...

Sonra da bu dediğimizi çürütme derdi bastığından diyorlar ki...:

-Eeeee ellerin bağlandığı yazıyor mu...? HAYIR efendim yazmıyor....Neden çünkü emir değil...İster bağla ister bağlama...!

-Eeeee rekatlar arası selam vermek yazıyor mu...? HAYIR efendim yazmıyor....Neden çünkü emir değil...İster selam ver ister verme...!

-Eeeee oturma şekli yazıyor mu...? HAYIR efendim yazmıyor....Neden çünkü emir değil...Allah senin nasıl oturduğunla ilgilenmiyor...!

-Eeeeee oruç yazmıyor....: Hadi oradan yazmayanı EMİR deme şansı var mı...Yazıyor...

-Eeeeee hacc ile ilgili detay yazmıyor....: Yazıyor efendim...Bize gereken kadarı yazıyor...

Sn.Yergin ,artık insanları KÜÇÜMSEMEMEK gerektiğini unutmamak gerek...İnsanlar okumalı...Okuduğunun ne anlama geldiğini İDRAK ETMELİ...

Yoksa diğer türlü çıkın yola sallasanız müslümana çarpıyor...İyi de Müslüman ile Mü'min arasında FARK var...Veya iki kez müslüman olmak gerekiyor...Kur'an BUNU DAHİ söylüyor...

Tüm bu bilinçsizlikler ile Kur'an'ı ki dolayısı ile İslam'ı ...;

-Hırsızın elini kesen...,

-İki kişi birbirini seviyor diye TAŞLAYARAK ÖLDÜREN...,

-Kadını İKİNCİ SINIF haline getiren ...,

-Allah'tan başka dostlar edinip iki ayaklı TANRI ların peşinden götüren....,

-Okumaya ve İDRAK etmeye , DÜŞÜNMEYE , SORGULAMAYA hayır diyen...,

-Yıkılan putları değişik versiyonlar ile tekrar inşaa eden...,

-2 ila 3 günde HAYVAN KATLİAMI yapan...,

Bir din haline getirmişiz....Bunu el birliğiyle başarmışız...

Benim inandığım DİN bu değil...! Benim inandığım KUR'AN bunların hiç birini söylemiyor,kabul etmiyor...!

Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
24-07-2012, 11:53
bursalı68.................................
Hiç birimiz Hz.Peygamber orda ne gördü ise harfi harfine yapmıştır demiyoruz......bu kelimen
senin imanını ziyadesiyle nasıl olduğunu ortaya koyuyor
...demek ki sen peygamber efendimizin kuranı harfiyyen uymadığını ima etmen
..senin sünnetleri yok sayman
..senin peygamber efendimizn yaşantısını örnek almaman
ve en önemlisi ilk kelimede ki
harfi harfine yapmıştır demiyoruz,senin sapkınlık içersinde olduğunun alenen delilidir,
ben müslümanım hemde sapına kadar diye ortalıkta dolanmanız cok gülünc
ne dersen de,sen müslümanlığın m'sini
kuran-ı kerimim k'sını,
islamiyetin i'sini,
Hz mUHAMMEDİN m'sini ve en önemlisi
ALLAH CELLA CELALUHU'nun 1 harfini dahi anlayamamışsın,ALLAH seni doğru yola erdirsin
yazında belirtmişsin
müslüman ile mü'min arasında fark ver diye
evet seninle benim aramda,müslümanın diye gecinen sen ile ehli sünnet yolu üzerinde olan bir mü'min arasında fark cok
evet sözde müslüman ile özde müslümanın aasında fark cokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mü'min nedir nasıldrı bilmiyorsan ac oku '''EMENERRASULU''yu öğren,kuran-ı kerimi okuduysan uy,mutabık kal,işine geleni evet,işine gelmeyeni hayır deme
,keyfe keder müslümanlığı yaşayabilirsin buna itirazım yoktur amma keyfe keder aslında namaz şu,zekat bu,şunda şu bunda bu diyorsan,ordadur,orada karşında beni bulursun,anlamasan ,bilmesende,öğrenmek istemesende haykıran bulunur sapkınlıklarına

HolyOne
24-07-2012, 11:58
Kurtulusislamda adlı arkadaş.

Sana inananıyla inanmayanıyla bu forumdaki insanlar iyi tahammül ediyor:)

bursali68
24-07-2012, 11:59
Merhb,

bursalı68,senin aklının almadığı nokta

Sn.rkdşım , şu dilinizdeki ÇİRKİNLİĞİ bir bırksanız d efendice yzmy gyret etseniz nsıl olur...?

sen peygamber efendimizin hadislerini,sünnetlerini kenara itelersen,kuran-uı kerimi tam manasıyla anlayamıyacağını bas bas,üstüne basa basa,gözüne soka soka söylediğim halde hala anlamamakta ısrarcılık

Ben de diyorum ki Kur'n böyle DEMİYOR..." Ben çık-seçik bir kitbım yni KİTB-MÜBİN 'im " diyor...Ken siz diyorsunuz ki Kur'n'ı sünnet,hdis,rivyetler ile nck nlrsın...Şimdi kime innyım sn mı...? Kur'n' mı...? Kime...?

Bu arada kimin kimin gözüne soktuğu da tartışılır...Sen onun bunun gözüne sokmayı bırakıp bir de kendi gözüne soksan...?

ben yukarıdaki saydıklarının kuran-ı kerimde gecmediğini söylemedimki,içeriğinin ne olacağını,nasıl yapılacağını,ne şekilde olması gerektiği mevzuları kuranda gecmez demekle,zekat konusunda inen bir ayette

Şimdi detaylara takılmaya başladık yani...Arkadaşım adı üzerinde detay...! Allah senin oturuken parmağın şöyle olacak , ayaktayken ellerini şöyle bağlayacaksın , başlarken erkek isen ellerinini KULAK MEMELERİNE , kadın isen MEMELERİNİ,n üzerine götürceksin DEMEZ....! Diyeceğini beklersen çok beklersin...Bir üstte yazdım,bu detaylara uymak kişinin kendi tercihi , ancak bundan sorgulanmayacağını da Kur'an söylüyor....!

1)zekatın kimlere farz olacağı
2)zekat kimlere verilmesi gerektiği
3)zekat mıiktarı ne olmalıdır,malın ne kadarı verilmelidir


Şimdi dönüp bir de ZEKAT konusunda mı polemik yaşayalım , üstelik konumuz bu değilken...!

..bu konular yazmaz,

Bu senin düşüncen...Gereken kadarı var...Gerekmeyeni YOK...!

eğer sen bana sadece kuran-ı kerim yeter dersen,peygamber efendimizi kenara itersen
bu misalde olduğu gibi,ac kuran-ı kerimi zekatı eda etmeye calış bakalım,bilebilecekmisin,hayır?o halde,neden hala sadece kuran-ı kerim yeter demekte ısrarcısın?

Çok kolay...Bir gün detayını sana anlatırım...O güne dek biraz kafa patlat bu konuya...! Ama birilerine cümleleri batırınca zıplamayacaksın , sakin olacaksın...!

Sağlıcakla kalınız...

bursali68
24-07-2012, 12:46
Merhb,

'''EMENERRASULU''yu öğren

Ah be arkadaşım...Söylediğinle çelişen bir ayeti ne diye örnek gösterirsin...Bir de her yatsı namzında okunur bu ayet...! Hiç mi düşünmedin kafa patlatmadın bu ayet ne diyor diye...?

BAKARA
285.Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn(mu’minûne), kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih(rusulihî), lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih(rusulihî), ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr(masîru).

285.Resul, Rabb'inden kendisine indirilene inanmıştır; müminler de. Hepsi; Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, resullerine inanmışlardır. Allah'ın resullerinden hiç birini ötekinden ayırmayız. Şöyle demişlerdir: "Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabb'imiz. Dönüş yalnız sanadır."


...."Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabb'imiz. Dönüş yalnız sanadır."

Kendisine indirilene ONCE
kendisi iman etti
Sonra tebligi yapti

Ve
Once kendisi
....boyun eğdik
Dedi


Yani
Her soyleneni yerine getirdi
Vahiye teslim oldu
Ehl-i Kur’an oldu

Bir de ilave yapayım çünkü daha önce okumamışsın...!

AHKAF
9.Kul mâ kuntu bid’an miner rusuli ve mâ edrî mâ yuf’alu bî ve lâ bikum, in ettebiu illâ mâ yûhâ ileyye ve mâ ene illâ nezîrun mubîn(mubînun).

9.De ki: "Ben, resuller içinden bir türedi değilim! Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Bana vahyedilenden başkasına da uymam! Ve ben, açıkça uyaran bir elçiden başkası da değilim."
==============

Resul diyor ki...:
"...Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum..."

Sen diyorsun ki ....:
Kafir,inkarcı ,fitneci,müslüman mısın sen de yahu...!
=========

"….Bana vahyedilenden başkasına/Kur'an'dan baskasina da uymam!

Resul
Yalniz Kur'an derken…

Sen diyorsun ki Sünnet....

Emrin olur...!

Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
24-07-2012, 13:02
bursalı68
benim düşüncelerimle çelişen bir durum yok burda,biz şunu bas bas bağırıyoruz
kuran-ı keimi tek başına anlamaya calışırsan,peygamber efendimizin hadislerini,sünnetlerini terk ederde,bana sadece kuran-ı kerim yeter dersen yanlışa düşersin dememiz doğru deilmi
sana zekat konusunda misal verdim ,kime,nasıl,ne kadar bu mevzulları peygamber efendimizn hadislerine bakmadan,onun verdiği gibi yapmadan kuran-ı kerimdeki ayet yeter dersen yanlıştasın dedik,
peygamber efendimiz bana kuran-ı kerimin 2 katı hikmet verildi derken bu hikmet kuranda gecmeyen,bir mü'minin davranması gereken,hal,ortam,vb gibi durumları biz nasıl öğreniyoruz,peygamber efendimize uyarak,zira islamiyeti en iyi yaşayan ve en iyi tatbik eden peygamber efendimizdir,
peygamber efendimiz 5 vakit namaz kılmıştır,hatta teheccüd namazları sünnettir,isteyen kılabilir,kılmasand olur ama teheccüd namazı kuran-ı kerimde geçmektedir,farz namazların vakitleride belirtilmemiş ise bunu en iyi uygulayan ve anlayan peygamber efendimizin hayatını örnek almazsak acıkca yanlışa düşeriz,kemale eren bir mü'min olmayız

Yergin
24-07-2012, 13:03
Ululelbab gitti, bursali68 geldi,

Var efendim, yok efendim. Gerekeni var, gerekmeyeni yok.

Açık açık konunun linkini yazıyorum, mesajın olduğu sayfanın linkini koyuyorum. Alıpta cevap yazmıyor. Hani sadece Kuran derdiniz? Orada sadece Kurandan açıklama yapılmış.

Şu an Peygamber nerede imiş?...

Bak arkadaşım. Kuran ayetlerinin hiç bir şekilde değişmediği, değiştirilmediği ve değiştirilemiyeceği konusunda hemfikiriz. Ama siz diyorsunuz ki, hadisler için bu geçerli değildir. Nereden bileyim hangisi doğru, hangisi yanlış. O yüzden hiç uğraşmıyım, büsbütün sileyim atayım hepsini. İşte bu düşünce yanlış. Bu düşünce Sünneti tamami ile inkar etmektir. Uygulamayabilirsin ama inkar farklıdır. İnkar, polemik dediğin ki, sadece Kuran diyen birisinin Kuran'daki bir ayete polemik dediğine de şahit olmuş olduk, Allah'ın dediklerine uymamaktır. Siz, hadisleri büsbütün attığınız için bir yerlerden duyduğunuza inanıyorsunuz, 3 vakit demeniz bu yüzden.

Hayvan katliamı demen bile, düşüncelerini açık açık ifade edemediğini gösteriyor. Ne deniyordu bu tarz kişilere? Bahai miydi?

bursali68
24-07-2012, 13:29
Merhb,

Ululelbab gitti, bursali68 geldi,

Ben o , bu , şu değilim...Ben benim...!

Açık açık konunun linkini yazıyorum, mesajın olduğu sayfanın linkini koyuyorum. Alıpta cevap yazmıyor. Hani sadece Kuran derdiniz? Orada sadece Kurandan açıklama yapılmış.


Sn.Arkadaşım bunu anlamak bu kadar mı zor...Ben Zerdüştün kitabından açıklamıyorum...Ben de senin - benim inandığımız kitap olan Kur'an'dan açıklama yapıyorum...O arkadaşın da kendi kabulüne göre olan bir açıklama o...Beni bağlamıyor ki,ille de bir yanıt yazmak durumda olayım...Ben yazacağımı yazmışım...Yapıştırdığınız bir linkteki mesaj ile de bunu değiştirecek halim yok...Ki özellikle linkteki mesajın neredeyse benzeri DİYANET in de sitesinde var zaten...Ayrıca o arkadaş bildiğim kadarıyla şu an burada da değil...

sadece Kuran diyen birisinin Kuran'daki bir ayete polemik dediğine de şahit olmuş olduk,

Sn.Yergin,ben diyorum ya " sizin gibiler çarpıtmada birie-bir " diye...Sonra da tutuşuyorsunuz...Bakın bakalım iyi okuyun ben ne demişim...;

Sn.Yergin polemik yaratacak ayet tutup getirmeyin...

Bu cümlemin ne için söylendiğine baktınız mı vey düşündünüz mü...? Hiç sanmıyorum...Oys ki rmızdki trtışm....:

" Sünneti kabul veya değil " şeklindeki bir tartışma...İşte böyle bir durumda kalkarda CIMBIZLMA sözüm ona kanıtlama gayretine girerseniz , polemiğin ortasına o ayeti atarsınız...Sonra da döner bak sen böyle dedin dersiniz...Diyorum ya işte siz bu sunuz ...!

Bak arkadaşım. Kuran ayetlerinin hiç bir şekilde değişmediği, değiştirilmediği ve değiştirilemiyeceği konusunda hemfikiriz.

Sn.Yergin içeriği nedir konusunda yanlış anlayacağınızı bile bile yine de söyleyeceğim...Bazı ayrıntılarda AYNI DÜŞNMÜYORUZ...Buna en iyi örnek MAİDE 3 tür...Biliyorum ki bunu da evirip çevirip " aaa bursali Kur'an değiştirilmiştir dedi " deyip servis etme gayretine bir şekilde gireceksiniz...Ama yok zararı ben doğru bildiğimi söylerim...Ki geçmişte burada yazıştığımız bazı arkadaşlar da bilirler bu konudaki düşüncelerimi az çok...

Hayvan katliamı demen bile, düşüncelerini açık açık ifade edemediğini gösteriyor. Ne deniyordu bu tarz kişilere? Bahai miydi?

Sen hayvan katliamını git savun arkadaşım...Seni tutan mı var...!

Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
24-07-2012, 13:34
sayın yergin kardeşim,bursalı68 ve onun gibileri için peygamber efendimizin, ahir zaman hadislerinde yer vermesi,bu zamanları görmesi,bizleri haber vermesi,gittiğimiz ehli sünnet yolunun doğruluğunu %1000 kanıtlamıştır...
LA İLAHE İLLALLAH,MUHAMMEDUN RESULULLAH........................

bursali68
24-07-2012, 13:41
Merhb,

peygamber efendimiz 5 vakit namaz kılmıştır,hatta teheccüd namazları sünnettir

TEHECCÜD namazı Peygambere HAS kılınmış , peygamber namazıdır...Ne sünneti...!!!

İSRA
79.Ve minel leyli fe tehecced bihî nâfileten lek(leke), asâ en yeb’aseke rabbuke makâmen mahmûdâ(mahmûden).
79.Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.
Allah diyor ki Resul'e...:
"....sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki..."

kurtuluşislamda diyor ki insanlara...:
"...hatta teheccüd namazları sünnettir " kılın...!
Şaka mı bu...!
Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
24-07-2012, 13:51
Merhb,TEHECCÜD namazı Peygambere HAS kılınmış , peygamber namazıdır...Ne sünneti...!!!

İSRA
79.Ve minel leyli fe tehecced bihî nâfileten lek(leke), asâ en yeb’aseke rabbuke makâmen mahmûdâ(mahmûden).
79.Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.
Allah diyor ki Resul'e...:
"....sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki..."

kurtuluşislamda diyor ki insanlara...:
"...hatta teheccüd namazları sünnettir " kılın...!
Şaka mı bu...!
Sağlıcakla kalınız...
........bursalı68..
teheccüd namazı evet,peygamber efendimize has bir ibadettir
bizler ise peygamber efendimize uyarak bu namazı kılmakla,hem peygamber efendimizin sünnetiin işlemiş oluruz hemde ALLAH'u tealaya yakınlaşmaya calışırız,unutmaki yevmil kyamette ALLAH cella celaluhu'ya en yakın olanlar
takva ile üstün olanıdır,
..burda ki sünnet dememiz,bundandır
..sünneti müekkede,sünneti gayrı müekkedeleride bilmiyorsundur 7
cenabı mevlam ayeti kerimesinde,'beni hatırlamak için ,namaz kılın''demekle,eğer gecenin bir vakti peygamber efendimiz gibi yaradanına hatırlamak ve anmak istiyorsan,kıl teheccüd namazını,kıl evvabin namazını,kıl duha namazını,


:nono:.....:nono:.....:nono:....

barristor
24-07-2012, 13:59
bursalı68
benim düşüncelerimle çelişen bir durum yok burda,biz şunu bas bas bağırıyoruz
kuran-ı keimi tek başına anlamaya calışırsan,peygamber efendimizin hadislerini,sünnetlerini terk ederde,bana sadece kuran-ı kerim yeter dersen yanlışa düşersin dememiz doğru deilmi
sana zekat konusunda misal verdim ,kime,nasıl,ne kadar bu mevzulları peygamber efendimizn hadislerine bakmadan,onun verdiği gibi yapmadan kuran-ı kerimdeki ayet yeter dersen yanlıştasın dedik,
peygamber efendimiz bana kuran-ı kerimin 2 katı hikmet verildi derken bu hikmet kuranda gecmeyen,bir mü'minin davranması gereken,hal,ortam,vb gibi durumları biz nasıl öğreniyoruz,peygamber efendimize uyarak,zira islamiyeti en iyi yaşayan ve en iyi tatbik eden peygamber efendimizdir,
peygamber efendimiz 5 vakit namaz kılmıştır,hatta teheccüd namazları sünnettir,isteyen kılabilir,kılmasand olur ama teheccüd namazı kuran-ı kerimde geçmektedir,farz namazların vakitleride belirtilmemiş ise bunu en iyi uygulayan ve anlayan peygamber efendimizin hayatını örnek almazsak acıkca yanlışa düşeriz,kemale eren bir mü'min olmayız

Kurani,Muhammed karsisinda iki kat yerin dibine sokan su cumleyi bir ateist yazsa Salman Rusdi gibi hakkinda katli vaciptir fetvasi verirsiniz.

Neva
24-07-2012, 14:12
bursalı68.................................
Hiç birimiz Hz.Peygamber orda ne gördü ise harfi harfine yapmıştır demiyoruz......bu kelimen
senin imanını ziyadesiyle nasıl olduğunu ortaya koyuyor
...demek ki sen peygamber efendimizin kuranı harfiyyen uymadığını ima etmen
..senin sünnetleri yok sayman
..senin peygamber efendimizn yaşantısını örnek almaman
ve en önemlisi ilk kelimede ki
harfi harfine yapmıştır demiyoruz,senin sapkınlık içersinde olduğunun alenen delilidir,
ben müslümanım hemde sapına kadar diye ortalıkta dolanmanız cok gülünc
ne dersen de,sen müslümanlığın m'sini
kuran-ı kerimim k'sını,
islamiyetin i'sini,
Hz mUHAMMEDİN m'sini ve en önemlisi
ALLAH CELLA CELALUHU'nun 1 harfini dahi anlayamamışsın,ALLAH seni doğru yola erdirsin
yazında belirtmişsin
müslüman ile mü'min arasında fark ver diye
evet seninle benim aramda,müslümanın diye gecinen sen ile ehli sünnet yolu üzerinde olan bir mü'min arasında fark cok
evet sözde müslüman ile özde müslümanın aasında fark cokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
mü'min nedir nasıldrı bilmiyorsan ac oku '''EMENERRASULU''yu öğren,kuran-ı kerimi okuduysan uy,mutabık kal,işine geleni evet,işine gelmeyeni hayır deme
,keyfe keder müslümanlığı yaşayabilirsin buna itirazım yoktur amma keyfe keder aslında namaz şu,zekat bu,şunda şu bunda bu diyorsan,ordadur,orada karşında beni bulursun,anlamasan ,bilmesende,öğrenmek istemesende haykıran bulunur sapkınlıklarına

Oruclusunuz su anda degil mi?

Bakin ne kolay Allah olmaya soyundunuz, bir baska inanira sapkin diyerek... :) Sozde muslumanla, ozde muslumani tum tanrisalliginizla pat diye ayiriverdiniz.

Halbuki Allah'iniz sizden insafli hic degilse son gune degin bekliyor, dogruya dogru simdi.

bursali68
24-07-2012, 14:20
........bursalı68..
teheccüd namazı evet,peygamber efendimize has bir ibadettir
bizler ise peygamber efendimize uyarak bu namazı kılmakla,hem peygamber efendimizin sünnetiin işlemiş oluruz hemde ALLAH'u tealaya yakınlaşmaya calışırız,unutmaki yevmil kyamette ALLAH cella celaluhu'ya en yakın olanlar
takva ile üstün olanıdır,
..burda ki sünnet dememiz,bundandır
..sünneti müekkede,sünneti gayrı müekkedeleride bilmiyorsundur 7
cenabı mevlam ayeti kerimesinde,'beni hatırlamak için ,namaz kılın''demekle,eğer gecenin bir vakti peygamber efendimiz gibi yaradanına hatırlamak ve anmak istiyorsan,kıl teheccüd namazını,kıl evvabin namazını,kıl duha namazını,


:nono:.....:nono:.....:nono:....

Merhaba,

Arkadaşım hala daha ne dediğinin farkında değilsin...:

Kur'an diyor ki TEHECCÜD Namazı Resul için FARZ...

Sen kalkmışsın Peygamber sünneti diyorsun...Ne sünneti arkadaşım Hz.Peygambere FARZ olan bir namaz bu...! Bu namaz Hz.Peygamberin Sünneti değil , Hz.Peygamberin KILMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU , Allah'ın EMRİ / FARZI...!

Tüm müslümanlar Peygamber mi ki " PEYGAMBER NAMAZI " kılın diyorsun...!

Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
24-07-2012, 15:34
neva,lütfen kelimeleri yeni anlamlar yükleyerek,düşüncemin yakınından bile gecmeyen
ifade cıkartmaya zorlamayın kendinizi,
eğer bir kişi kalkıpta ben müslümanım deyip,
peygamber efendimizi görmemizlikten gelerek,kuran-ı kerimde şu şudur deyip,olmayan ve dahi yanlış olan bir şeyi benimde aralarında bulunduğum toplumu mal etmeye calışırsa,bende gerekli cevabı veririm,
2debir insanlara iftira atma geleneğinizden bir türlü vzgecemiyorsunuz,kalktınız beni tanrısallıkla iftira atmanızsizin samimiyetsizliğinizi gösterir,

Neva
24-07-2012, 15:51
neva,lütfen kelimeleri yeni anlamlar yükleyerek,düşüncemin yakınından bile gecmeyen
ifade cıkartmaya zorlamayın kendinizi,
eğer bir kişi kalkıpta ben müslümanım deyip,
peygamber efendimizi görmemizlikten gelerek,kuran-ı kerimde şu şudur deyip,olmayan ve dahi yanlış olan bir şeyi benimde aralarında bulunduğum toplumu mal etmeye calışırsa,bende gerekli cevabı veririm,
2debir insanlara iftira atma geleneğinizden bir türlü vzgecemiyorsunuz,kalktınız beni tanrısallıkla iftira atmanızsizin samimiyetsizliğinizi gösterir,

Siz degilmisiniz, ozde musluman, sozde musluman diye ayiran? Donup okuyun mesajinizi. Ne iftirasi???

Kitabiniz demiyor mu yalnizca Allah bilir kimin daha cok musluman mumin oldugunu?

Kelimeleriniz ortada hala inkar ediyorsunuz.

Peygamberi gormezden gelen yok ki, siz mantik dahilinde sorulan sorulari da peygamber reddediliyor diye algilamaktasiniz.

Neva
24-07-2012, 15:59
Merhb,TEHECCÜD namazı Peygambere HAS kılınmış , peygamber namazıdır...Ne sünneti...!!!

İSRA
79.Ve minel leyli fe tehecced bihî nâfileten lek(leke), asâ en yeb’aseke rabbuke makâmen mahmûdâ(mahmûden).
79.Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın.
Allah diyor ki Resul'e...:
"....sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki..."

kurtuluşislamda diyor ki insanlara...:
"...hatta teheccüd namazları sünnettir " kılın...!
Şaka mı bu...!
Sağlıcakla kalınız...


Sayin bursali68;

Yanlis anlamayin sakin beni, imanlisiniz , inanclisiniz, tahrifatlarin sirkine dusmeyin diye yaziyorum.
O namaz Muhammed'e has kilinmis bir namaz degildir.

Yergin
24-07-2012, 16:01
Sen hayvan katliamını git savun arkadaşım...Seni tutan mı var...!

Önceden de böyle oluyordu zaten, soruyorduk cevap alamıyorduk. Mesajımızın içinden canının istediği kelimeleri seçip onlara cevap yazardı. Aynısı olmasa da benzer bir durum.

Bizlere, siz kendinizi ne sanıyorsunuz da onu bunu sorguluyorsunuz tarzında yaklaşan sizin tavrınızı anlamak mümkün değil/miş. Anladık ki, biz sizin ile din kardeşi değilmişiz.

Hayır ola...

Neva
24-07-2012, 16:02
Arkadaslar hos ben ateistim ama, kutsal gunlerinizde birbirinizi kirmayin gereksiz yere.

undersun
24-07-2012, 16:03
Bursalı68 arkadasımızın söylediği seyler bence yanlış anlaşılmış,

Özeti su,

Sen sünnet olarak peygamber efendimizin yaptıklarının aynısını yapabilirsin, bunda problem yok ama bunu illa yapmalısınız diye kurallar rehber ve yol gösterici Kuran'ı Kerim'de yok demekte..

Netleşmeyen konular:

Namzda şüpheli davranis namazda okunacak dualar ornek allahumme salli rabbena Atina ...

Namazın 3 vakit olmasıda tartışılacak konudur, burda dogruyu bulmak icin konuşuyoruz,

Ben namazın 5 vakit oldugunda hem fikirim..fakat namazlar iki rekat olarak kilinmalimi Buda tartışılır..

Kimse kimsenin imanını bilemez, herkes Kuran'ı farklı yorumlayabilir fakat bu yanlış yorumlamak anlamına gelmez.

Zekat da cok önemli bir ibadet fakat bu önemli ibadetin nasıl yapılacağı Kuran'da genel olarak insanlara yardım edin sevdiğiniz mallardan fakirlere yetimlere harcayın der..

Zekatla ilgili Farklı bir yorumunuz varmı?

Sayın bursali68 son olarak hayvan katliamı derken neyi kasttetdiniz Buda önemli?

bursali68
24-07-2012, 16:04
Merhab,

Sevgili Neva açarsanız , daha net anlayabilirim...Belki yanlış bir ifade etme tarzı da olabilir...

Sağlıcakla kalınız...

bursali68
24-07-2012, 16:09
Önceden de böyle oluyordu zaten, soruyorduk cevap alamıyorduk. Mesajımızın içinden canının istediği kelimeleri seçip onlara cevap yazardı. Aynısı olmasa da benzer bir durum.

Bizlere, siz kendinizi ne sanıyorsunuz da onu bunu sorguluyorsunuz tarzında yaklaşan sizin tavrınızı anlamak mümkün değil/miş. Anladık ki, biz sizin ile din kardeşi değilmişiz.

Hayır ola...

Merhb,

Sen ulu orta istediğin kelimeyi kullanacaksın , ben söyleyince acıyacak...Yok öyle...Sen haddini bileceksin ki karşıdan da aynı tavrı bekleyeceksin...

İnsan her ne nedense kendi yazdıklarını görmez...

Sağlıcakla kalınız...

Neva
24-07-2012, 16:19
Bursalı68 arkadasımızın söylediği seyler bence yanlış anlaşılmış,

Özeti su,

Sen sünnet olarak peygamber efendimizin yaptıklarının aynısını yapabilirsin, bunda problem yok ama bunu illa yapmalısınız diye kurallar rehber ve yol gösterici Kuran'ı Kerim'de yok demekte..

Netleşmeyen konular:

Namzda şüpheli davranis namazda okunacak dualar ornek allahumme salli rabbena Atina ...

Namazın 3 vakit olmasıda tartışılacak konudur, burda dogruyu bulmak icin konuşuyoruz,

Ben namazın 5 vakit oldugunda hem fikirim..fakat namazlar iki rekat olarak kilinmalimi Buda tartışılır..

Kimse kimsenin imanını bilemez, herkes Kuran'ı farklı yorumlayabilir fakat bu yanlış yorumlamak anlamına gelmez.

Zekat da cok önemli bir ibadet fakat bu önemli ibadetin nasıl yapılacağı Kuran'da genel olarak insanlara yardım edin sevdiğiniz mallardan fakirlere yetimlere harcayın der..

Zekatla ilgili Farklı bir yorumunuz varmı?

Sayın bursali68 son olarak hayvan katliamı derken neyi kasttetdiniz Buda önemli?

Sayin undersun;

Kitabinizda namaziniz 2 vakittir. Biri sahitlidir.

Sizin peygamberiniz Monk iken(peygamberlik almadan evvel), zaten vahiy almistir ve derhal terketmistir Monkligi.

Boylece hakki batildan ayirmistir.

Monk tapinaga kapanip 3000 rekat namaz da kilar gunlerce.

Sizlerin hatasi sudur;

Peygamber, Allah yasasina iliskin belkemigi sayilabilecek emirlerde,(oruc, namaz, hac, ) kendiliginden (vahiy disi) seyler ogretmez. Vahiyle bagdasmayan seyler sunmaz kavmine. Sunarsa sayet, kendinden onceki ehli kitap sorgular onu.

Acin okuyun kitabinizi, elinde Tevrat'la gelen soru soran yahudiler.

Ne diyor Allah'iniz?

Her kitap ehline kendi kitabiyla hukmet. Kafana gore davranma.

Zaten gelen Kuran'da hepsi mevcut o kitaplara dair pasajlar.. Nedir yani? Incil+Tevrat+Zebur

Sizin peygamberiniz zaten Isa'dan sonra yerlere coken yasayi kaldirmaya geldi.

Neydi cokenler? Tevhid, Namaz, Kurban, Sunnet(sunnet olma), Zekat, Allah'a sirk kosma (Isa'yi tanri yerine koyup, Meryem'e peygambermis gibi inanc)


Allah sizin kitabinizda ucleme der. Teslisi elestirmez burda. Teslis'in seklini elestirir.

Teslis Tevrat'tan beri vardir. Nedir onlar?

Allah birdir.
Meleklere iman (sizde bir fazladir bu dogal olarak, onceki kitaplar da, peygamberler de girer)
Hac etmek
Namaz kilmak
Zekat vermek
Oruc tutmak
Ahir'e inanmak (ahirete degil)yani olmeden once Allah'a ulasmayi dilemek.

Ahiret ayetlerini dikkatli okuyun.

Olmek, gomulmek , sonra insanlara gorunmek hikayesi Incil'de gorulur ilk kez.

Kutsal Kabir Kilisesi bu yuzden yeniden dirilisi temsil eder hristiyan doktrininde. Orasi Isa'nin carmiha gerildigi yer kabul edilir.

Oysa Kuran'in hicbir ayetinde Isa'nin sonradan dirilip insanlara gorundugu yazmaz.

Tevhid dinine iliskin teslis daima 7'dir. Uc degildir. (Cunku yer 7, gok 7'dir Kuran'da)

Teslisin icindekiler Kuran'la uyusmuyorsa o tevhid teslisi degildir. Ahmet, Mehmet'in teslidir.


Tanri yasasi sozlu ve uygulamali aktarimla gider,nesilden nesile, tanri yasasi hicbir zaman unutulmaz, sadece Allah'a sirk kosulur ortak icad edilir en fazla, Kuran taniktir zaten, onun ustunde de Allah vardir tanik olarak, iki milyon hadis de olsa yazili ,Kuran ayetiyle birebir uyusmuyorsa hadis degildir o. Bunun olcutu budur.

Gerisi hikayedir.

Kuran, agzi,dili olmasa bile, kendi basina kaynaktir, bir hadis'in dogrulanmasina ve sahih sayilmasina. Ahmet, Mehmet degil.

Insan,Kuran'a gore baslibasina ayettir cunku.

Niye? Akli var, zekasi var.

Bosuna mi Allah'iniz, emaneti daglara, yer'e, gok'e teklif ediyorda kabul etmiyorlar.

Kitabinizda Insan suresi var baslibasina. Acin okuyun.Diger kitaplara bile referans olan bir kitap, kendi ayetleriyle kendi dinine iliskin hadislere mi referans olamayacak? Bu kadar gucsuz mu?

Siz Kuran'i okudugunuzda(cunku gecmis kitap ehlini de, onlarin ibadet seklini de anlatiyor) her kavimden namaz toplaya, toplaya cuvala atip 5'e cikaramazsiniz.

Hem diyorsunuz ki Kuran tum kitaplari tasdik eder, hem de icinde ayetlerle anlatilan her kavmin namazini cuvala toplaya toplaya geliyorsunuz. 5'i buluyorsunuz.

Yahudiler 2+Araplarin islamdan onceki namazi 3=5 vakit namaz cikmaz Kuran'dan. Zorlasaniz da cikaramazsiniz.

Yergin
24-07-2012, 16:21
Merhb,

Sen ulu orta istediğin kelimeyi kullanacaksın , ben söyleyince acıyacak...Yok öyle...Sen haddini bileceksin ki karşıdan da aynı tavrı bekleyeceksin...

İnsan her ne nedense kendi yazdıklarını görmez...

Sağlıcakla kalınız...

Acıyacak?

Haddini bilme? Had bilmeyen biz olalım da, ulu orta ne laf etmişim? Namaz 3 vakittir, kurban bayramı yoktur, şu yoktur, bu yoktur, şu vardır diyerek işin içinden sıyrılıp doğru düzgün hiç bir açıklama yapmayan sizin ki pervasızlıktır.

Buyrun, anlatın o zaman.
Hac nedir? Nasıl yapılır?
Oruç nedir? Neye göre tutulur?
Namaz niye 2 rekat olarak kılınır? Namaz da okunması gereken dualar nelerdir?

Soruyoruz, yazmıyorsunuz. Yazanının mesaj linkini koyuyorum, buyrun diyorum. Onlar Zerdüşt diyorsunuz.

Sonra da, anladık ki, biz sizinle din kardeşi değilmişiz diyorum. Ona karşında haddini bil deniliyor.

Buyrun, meydan sizin. Yazılanlar ortada. Kelimelerin gücünü alt edemezsiniz.

Hayır ola.

Neva
24-07-2012, 16:23
Merhab,

Sevgili Neva açarsanız , daha net anlayabilirim...Belki yanlış bir ifade etme tarzı da olabilir...

Sağlıcakla kalınız...

Sizin anlayacak kapasitede oldugunuzu dusunurek yaziyorum.

O ayette Muhammed kendini kendine ulastirmak icin namaz kilamaz.

bursali68
24-07-2012, 17:09
Merhaba,

Namaz niye 2 rekat olarak kılınır? Namaz da okunması gereken dualar nelerdir?

Soruyoruz, yazmıyorsunuz.

Sn.Yergin,KASDEN mi yapıyorsunuz anlamıyorum...???? O zaman foruma yazdığım mesajları anımsatayım...:

http://www.turandursun.com/forumlar/showpost.php?p=445349&postcount=42

http://www.turandursun.com/forumlar/showpost.php?p=445352&postcount=43

http://www.turandursun.com/forumlar/showpost.php?p=445357&postcount=45

http://www.turandursun.com/forumlar/showpost.php?p=445366&postcount=48

http://www.turandursun.com/forumlar/showpost.php?p=445381&postcount=50

Bu mesajlar NİÇİN BAKMIYORSUNUZ...? Aradığınız ne varsa bu mesajlarda var...Niçin YOK DİYORSUNUZ...?

Yazanının mesaj linkini koyuyorum, buyrun diyorum. Onlar Zerdüşt diyorsunuz.

İki kelime söylediğinizi zannedip , sonra da serzenişte bulunma hakkınız yok...Çünkü siz bir cümleyi ANLAMAK İSTEDİĞİNİZ GİBİ anlıyorsunuz,kendi cümlenizi okumuyorsunuz...Ne demişim ben bununla ilgili ben size anımsatayım...;

Bu sizin cümleniz...;
Açık açık konunun linkini yazıyorum, mesajın olduğu sayfanın linkini koyuyorum. Alıpta cevap yazmıyor. Hani sadece Kuran derdiniz? Orada sadece Kurandan açıklama yapılmış.

Bu da benim cümlem....:
Sn.Arkadaşım bunu anlamak bu kadar mı zor...Ben Zerdüştün kitabından açıklamıyorum...Ben de senin - benim inandığımız kitap olan Kur'an'dan açıklama yapıyorum...

Bu cümlenin neresinde...;
Onlar Zerdüşt diyorsunuz

Onlar Zerdüşt demişim ....Lütfen gösteriniz..!!! Yada İFTİRA atmayı , söylenmemiş bir şeyi söylediniz demeyi bırakınız...

Siz hep böyle mi okuyorsunuz...??? Merak ettiğim için soruyorum...

Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
24-07-2012, 17:47
sayın neva
biz inanan olarak,kuran-ı kerimi hak olarak kabul etmişiz,ve o kuran-ı kerim peygamber efendimize ALLAH tarafından vahiy yoluyla tüm insanlığa indirilmiştir,şimdi kuran-ı kerimi anlamada ve yorumlamada,neyin nasıl olacağını sen peygamber efendimizden iyimi bileceksiniz,kuranı kerimde namaz farz kılınmıştır,bunun kac vakit olduğu,kac rekat olduğunu,nelerin okunacağını bilen ve ona göre kılan kimdir,peygamber efendimizdir,
zekat,kuran-ı kerimde farzdır,nasıl olacağı,kimlere verileceği peygamber efendimiz acıklamıştır,
ve daha niceleri,kuran-ı kerimi anlmak için 2 kat hikmet verildiğinin altına cizdik biri kalktı olmadık manalar yükledi,kuran-ı kerimi anlaman için kelimlerin anlamlarından daha fazlası gerekli,neden,niçin,nasıl,bize düşen peygamber efendimiz önderliğinde kuran-ıkerimin ışığında ALLAH CELLA CELALUHU'nun razı olacağı şekilde yaşamaktır
..kuran-ı kerimde 2 vakit dedin cıktın,bursalı68 3 vakittir diyor,eee ben sizemi inanayım
kuran-ı kerimi ,ayetleri ilk elden duyan ve ona göre davranan peygamber efendimizin 5 vakit kıldığı namazamı???????????????????????????***
söyle bursalı68 sanamı inanayım,yoksa peygamberimemi uyayım
bak yuce yaradanım ayeti kerimesinde nasıl belirtiyor namazı,imzamı oku,zor ve ağır gelen görevdir
evet kimlere 5 vakit ağır geliyormuş belli,gecenin bir vakti ALLAH cella celaluhu'yu hatırlamak ve anmak için teheccüd namazın kimlere ağır ve zor geliyor belli
kendi ilmince kuran-ı kerimi okuyupta,peygamber efendimiz tarafından bu zamana kadar gelen 5 vakit namazı 3 vakte,olmadı zor gelip 2 vakte daha zo ve ağır gelip 1 vakte kadar düşürenler kimler belli......

kurtulusislamda
24-07-2012, 18:43
http://www.mumsema.com/namazla-ilgili-yazilar/39060-kuranda-namaz-kac-vakit-gecmektedir.html
.................................................. ..................................................
iddia sahibi ve namazın 5 vakitten daha kısa olduğunu her kim iddia ediyorsa bu linkteki değerli bilgileri okumalıdır ki,yanlışlıklarını anlayabilsinler
...özellikle bursalı68...oku linki 5 vakitmi 3 vakitmi 1 vakitmiöğren
kal sağlıcakla

bursali68
24-07-2012, 18:56
http://www.mumsema.com/namazla-ilgili-yazilar/39060-kuranda-namaz-kac-vakit-gecmektedir.html
.................................................. ..................................................
iddia sahibi ve namazın 5 vakitten daha kısa olduğunu her kim iddia ediyorsa bu linkteki değerli bilgileri okumalıdır ki,yanlışlıklarını anlayabilsinler
...özellikle bursalı68...oku linki 5 vakitmi 3 vakitmi 1 vakitmiöğren
kal sağlıcakla


Merhaba,

Elimde Kur'an varken mumsemaya falan gerek yok , sen oku orayı...Bana gerekli bir site değil...

Sağlıcakla kalınız...

NOLAN
24-07-2012, 20:57
Kuran'da namaz kelimesi yazmadığına göre Kuran'da namaz yoktur..!

Kuran Arapça bir kitap olmasına rağmen,Kuran'ın içinde Farsça kökenli bir kelime olan Namaz'ın var olduğunu söylemek çok ilginçtir!
Namaz'ın Kuran'da olduğunu iddia etmek,Kuran'ın Arapça olduğunu söyleyen ayetlerle çelişir ki,bu da tam bir paradokstur..!

Namaz kelimesini de Pers'ler sürekli ilişki içinde oldukları Hindu'lardan araklamışlardır..Hindu'ların Namaskara'sı,Pers'lerde Namaz olmuştur..Zerdüştlerdeki Namaz kelimesini de İslam sahiplenmiştir..İslam'daki Namaz olgusunu da Bahailer sahiplenmiştir..

Dinler hep araklarlar,çünkü becerebildikleri bu kadar..!

Neva
24-07-2012, 22:05
Kuran'da namaz kelimesi yazmadığına göre Kuran'da namaz yoktur..!

Kuran Arapça bir kitap olmasına rağmen,Kuran'ın içinde Farsça kökenli bir kelime olan Namaz'ın var olduğunu söylemek çok ilginçtir!
Namaz'ın Kuran'da olduğunu iddia etmek,Kuran'ın Arapça olduğunu söyleyen ayetlerle çelişir ki,bu da tam bir paradokstur..!

Namaz kelimesini de Pers'ler sürekli ilişki içinde oldukları Hindu'lardan araklamışlardır..Hindu'ların Namaskara'sı,Pers'lerde Namaz olmuştur..Zerdüştlerdeki Namaz kelimesini de İslam sahiplenmiştir..İslam'daki Namaz olgusunu da Bahailer sahiplenmiştir..

Dinler hep araklarlar,çünkü becerebildikleri bu kadar..!


Etimoloji sakasi mi bu?

Kuran Arapca'miymis??? Bak sen su ise...:lol:

Kuran'da kedi de yazmiyor, ne olacak simdi kedi yok mu denilecek?

Namazin Kuran'da olmadigini bunlar ispatlamaz.

Sahitli bir seyin reddi olur mu?

Millet hinduizm'e gonul verdi, meditasyon yapip ucup gelecek diye var olana yok demek de komiktir.


Namaz'in koken olarak nerden geldigi karisiktir bir kere.

Sumer'in namaz kilmadigini kim iddia ediyor? Neye dayanarak?

Neva
24-07-2012, 22:17
sayın neva
biz inanan olarak,kuran-ı kerimi hak olarak kabul etmişiz,ve o kuran-ı kerim peygamber efendimize ALLAH tarafından vahiy yoluyla tüm insanlığa indirilmiştir,şimdi kuran-ı kerimi anlamada ve yorumlamada,neyin nasıl olacağını sen peygamber efendimizden iyimi bileceksiniz,kuranı kerimde namaz farz kılınmıştır,bunun kac vakit olduğu,kac rekat olduğunu,nelerin okunacağını bilen ve ona göre kılan kimdir,peygamber efendimizdir,
zekat,kuran-ı kerimde farzdır,nasıl olacağı,kimlere verileceği peygamber efendimiz acıklamıştır,
ve daha niceleri,kuran-ı kerimi anlmak için 2 kat hikmet verildiğinin altına cizdik biri kalktı olmadık manalar yükledi,kuran-ı kerimi anlaman için kelimlerin anlamlarından daha fazlası gerekli,neden,niçin,nasıl,bize düşen peygamber efendimiz önderliğinde kuran-ıkerimin ışığında ALLAH CELLA CELALUHU'nun razı olacağı şekilde yaşamaktır
..kuran-ı kerimde 2 vakit dedin cıktın,bursalı68 3 vakittir diyor,eee ben sizemi inanayım
kuran-ı kerimi ,ayetleri ilk elden duyan ve ona göre davranan peygamber efendimizin 5 vakit kıldığı namazamı???????????????????????????***
söyle bursalı68 sanamı inanayım,yoksa peygamberimemi uyayım
bak yuce yaradanım ayeti kerimesinde nasıl belirtiyor namazı,imzamı oku,zor ve ağır gelen görevdir
evet kimlere 5 vakit ağır geliyormuş belli,gecenin bir vakti ALLAH cella celaluhu'yu hatırlamak ve anmak için teheccüd namazın kimlere ağır ve zor geliyor belli
kendi ilmince kuran-ı kerimi okuyupta,peygamber efendimiz tarafından bu zamana kadar gelen 5 vakit namazı 3 vakte,olmadı zor gelip 2 vakte daha zo ve ağır gelip 1 vakte kadar düşürenler kimler belli......


Guzel kardesim, zekat nedir ? Sen zekati nicin veriyorsun?

Birileri cikip su kadar da, su kadar demeseydi mesela, varsay ki hic demedi ne anlayacaktiniz zekati?

Iyi ya iste ben de diyorum ki, siz peygamberinizden daha mi iyi bileceksiniz?(ah bir de okudugunuzu anlasaniz)

Yani siz diyorsunuz ki benim peygamberim cok tanrili dinlerin namazi kildi, bu mudur yani?

Hikmet baska birseydir, kitap baska birseydir. Takilmis plak gibi hikmet ortaya sunmaya gerek var mi?

Ben derim siz bana bakmayin cunku ateistim.

Sorabildiniz mi, nicin 2 kez diye? Niye biri sahitlidir diye? Yok.

Namaz oyle buyuttugunuz kadar zor bir ibadet filan degildir.

Ama siz diyorsaniz ki bizim peygamberimiz onu, zaten namaz kilan insanlara eziyet haline getirdi 5 'e cikardi o da baska tabi..

RENAULTFERRARİ
24-07-2012, 22:42
Namaz nedir ?
Cenab-ı Hak Bu alemde Kazayı İlahisine, Kısmeti Ezeliyesine Razı ve Hoşnud olan Kaşlarına çatmayan Kuluna Gel Konuşalım der İşte Bu davete Namaz denir..

Her hayırlı İşe besmele ile başlandığı halde namaz gibi en hayırlı bir işe besmele ile başlanılmaz
Sebebi:
Namazda Hak ile Kul arasında bütün perdeler kalkar.. Konuşmalar görüşmeler. cabeca doğrudan doğruya Allah iledir. arada perde yoktur..
Kul Cenabı hakkı huzurunda perdesiz durunca.. Doğrudan doğruya İsmi ilahiyi anmak Edebe Zıttır. Cenabı Hakkı tesbih takdis edilir.
Süphaneke
Allahümme bihamdik duası okunur.
Ondan sonra. fatiha suresi Okunur.. İyake nabudu ve iyyake nestain dediği vakit O kul
hemen niyaz makamına çıkar.
Alllahta Sıratı müstakimi ister.. enbiyanın evliyanın yolunu ister.. Ahlakı Muhammediyeyi ister
Cenabı Hak Kulum Her yol bana gelir İstediğini yapmaya hazırım der.
Kul bu makamda bir üst makama çıkarılır.. Cenabı hak Kulum Saltanat-ı İlahiyemi görmek ister misin der ? Kul aman yarabbi diye şevkini gösterir.
Cenabı Hak Oraya dimdik kazık gibi girilmez belini bük bakalım der..
Ruku hali tecelli eder.
Kul rukuya gittiği zaman Allahın saltanatını temaşa etmeye başlar.. gayrı ihtiyari. Süphane rabbiyyel azim der..

Süphane rabbiyel azim:
Rabbim azameti yani saltanatı Düşündüğün bütün şeylerden münezzehmiş..
meğer benim cebinde şu nedenden dolayı 20 lira var.. neler düşünüyordum meğer ben alçak adamın tekiymişim.. demektir.

kul rukudan semi Allahu limen hamd diye kalkar..
manası: Allah hamdi işitti..
İyi ama bunu ben söylüyorum.. Verdim sana kendimi diyor Allah.. ennel hak oldu..
Cenabı Hak Kulum bu alemde hiç. sarayı lamekanımıda görmek istermisin der..
Kul aman yarabbi ihsanın büyüktür diye şevkini gösterir.
Cenabı hak oraya beli bükükte girilmez başını yere koy der..
secde hali tecelli eder.
Kul gayri ihtiyari
Süphane rabbiyel ala der.

süphane rabbiyel ala demek: rabbimin zatı düşündüğüm er şeyden müzennehmiş
ben yine alçaklık etmişim neler düşünürdüm. demektir..

İşte biraz olsun namaz Hakkında sizleri aydınlatabildim mi ?

undersun
24-07-2012, 22:43
Su yazıyı paylaşmak istedim,

Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namaza mücmel olarak işaret eden ayetlerden Taha suresinin 130.ayetinde:

"...Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın."

buyurulmuş; güneşin doğmasından ve batmasından önce, gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı Hakk'ı tesbih, yani namaz kılmak emredilmiştir.

Bakara suresinin, "namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin" mealindeki 238. ayet-i kerimesinde "namazlar" anlamındaki "salâvat" kelimesi çoğuldur. Arapça da çoğul üçten başlar. "İki'' ye tesniye denir ve ''iki namaz'' sözü "salateyn'' şeklinde söylenir. Demek oluyor ki, ayetteki ''salavat'' sözünden en az üç namaz anlaşılır. Ayrıca bir de "orta namaz" var. Çünkü matuf, matuf aleyhten (üzerine atıf yapılandan) ayrıdır. Bu sebeple "orta namaz", "namazlar'' ifadesine dahil olmadığı gibi, her iki yanında eşit sayı bulunmadığı için, üç namazın arasında yer alacak bir namaza ''orta namaz'' denilmesi de mümkün değildir. O halde, ayetteki "salavat" kelimesi, en az dört namazı ifade eder. Orta namaz buna eklendiğinde beş vakit namaz ortaya çıkar. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır.

Hud suresinin 114'üncü ayetinde ise, "Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl..." buyurulmaktadır.

Ayet-i celilede ''gündüze yakın saatler" anlamındaki "zülef" kelimesi, "zülfe" nin çoğuludur. Yukarıda belirtildiği üzere en az üç adedi ifade eder. Demek oluyor ki, bu ayete göre gecenin gündüze yakın saatlerinde, (akşam, yatsı ve sabah namazı olmak üzere) en az üç namaz var. Ayrıca gündüzün iki ucunda da iki vakit var. Böylece bu ayet-i kerimeden de namazın beş vakit olduğu anlaşılmaktadır.

Bunlardan başka Nisa, 4/103; İsra, 17/78; Rum, 30/17-18; Nur, 24/36; Kaf, 50/39-40; Dehr (İnsan) , 76/25-26 ayet.-i kerimelerinde de beş vakit namaza veya vakitlerine mücmel olarak işaret eden ifadeler bulunmaktadır. Bu mücmel ifade ve işaretler, Rasulüllah aleyhissalatü vesselamın söz ve uygulamaları ile açıklanmış, onun açıkladığı ve uyguladığı şekilde bütün Müslümanlar tarafından ameli uygulama olarak günümüze kadar devam ettirilmiştir. Asr-ı Saadetten beri her asırda Müslümanlar beş vakit namaz kılmış hiç kimse bunun aksini söylememiştir. Bu itibarla "Kur'an' da beş vakit namazın bulunmadığı" iddiasının ilmi hiç bir değeri yoktur.

Bursali68 İkame edilen namaz yok demekte,

Simdi söyle bir durum var diyelimki ayetlerde vakitler belirlenirken tesbih et tenzih et der namaz ikame et demez ,
Fakat tesbih etmekte tenzih etmekte su anda kılınan namazda rükuda secdede ve herhareket degisiminde yapılmakta.Dolayısıyla namaz kılarken zaten bütün ibadetleri yapıyorsun..

Yani 5 vakit namazda ayetlerde belirtilen namazların hepsi tesbihlerin hepsi tenzihlerin hepsi yapılmakta..bence garanti yol 5 vakit namazdir...
Ayrıca namazı vesile ederek yardım isteyin ayetide mevcut,
Dolayısıyla rabbena Atina duaları yardim isteme ,
Allahumme barik salli dualarında aynı sekilde,
Fakat ettahiyattu duası tartışılabilir..
namazın farzı tamam iki rekattir ama bes vakit namaz bence şart gibi.
Benim düşüncem bu

Saygılar..

Yergin
24-07-2012, 22:46
İki kelime söylediğinizi zannedip , sonra da serzenişte bulunma hakkınız yok...Çünkü siz bir cümleyi ANLAMAK İSTEDİĞİNİZ GİBİ anlıyorsunuz

Yukarıda alıntıladığım kendi mesajınızı size hitaben cevap olarak yazayım.

Başından beri diyoruz ama anlatamıyoruz. Ululelbab'da aynısını yapardı, o yüzden örnek vermiştik ama yine anlatamadık.

Arkadaşım, bırak bizi de, sizin düşüncenize göre namaz nasıl kılınır onu anlat. İddianın ardında duruyorsun bari sonuna kadar dur. Varsa eğer, başka bir sitede anlatılmış hali link versende olur.

Hadi namazda işin kolayına kaçıp 5 den 3 e düşürdünüz, sonra içinde okunanların söylenmesinin şirk olduğunu söylediniz tamam anladık bunu zaten. Bu yüzden dedik, din kardeşi değilmişiz diye.

Siz, kendi bildiğinizi doğru şekilde anlatın, aktarın. Bizim bildiğimiz şekline karşı çıktığınızı zaten biliyoruz.

Size göre namaz nedir, nasıl kılınır?
Abdest almak var mıdır?
Mirac'a inanır mısınız?
Kurban Bayramı diye birşey size göre İslamiyet'te yok mu? Yok ki, hayvan katliamı dediniz ama gerisini getirmediniz. Benden başka undersun'da sordu yine cevap gelmedi. Hem, soruları cevapsız bırakacaksın, hem de ona hakkınız yok, buna hakkınız yok diyeceksin.

Eğer yine soruları cevapsız bırakacaksan, en güzel cevabım size karşı susmak olacak.

NOLAN
24-07-2012, 22:46
Etimoloji sakasi mi bu?

Kuran Arapca'miymis??? Bak sen su ise...:lol:

Kuran'da kedi de yazmiyor, ne olacak simdi kedi yok mu denilecek?

Namazin Kuran'da olmadigini bunlar ispatlamaz.

Sahitli bir seyin reddi olur mu?

Millet hinduizm'e gonul verdi, meditasyon yapip ucup gelecek diye var olana yok demek de komiktir.


Namaz'in koken olarak nerden geldigi karisiktir bir kere.

Sumer'in namaz kilmadigini kim iddia ediyor? Neye dayanarak?
Sayın Neva,ben cahil birisiyim..Benimle dalga geçer gibi yazışmayın lütfen..Varsa bir bildiğiniz söyleyin,yoksa smile'larla olmaz bu iş..
NAHL - 103 Bu Kur’an ise gayet açık bir Arapça’dır.
Görüldüğü gibi açık bir Arapça'dan bahsediyor Kuran.!
Kuran'da Farsça Namaz kelimesi var mı?
Yok.!
Ne var?
Salat var..!
Salat ne demek?
Dua demek.!
Öyleyse Kuran'da Namaz yok..!

Kuran'da NAMAZ yazan bir ayet varsa,buyrun bu cahile gösterin..

Dipnot:Bu arada kedi örneğiz absürt.!

Neva
24-07-2012, 23:25
Sayın Neva,ben cahil birisiyim..Benimle dalga geçer gibi yazışmayın lütfen..Varsa bir bildiğiniz söyleyin,yoksa smile'larla olmaz bu iş..

Görüldüğü gibi açık bir Arapça'dan bahsediyor Kuran.!
Kuran'da Farsça Namaz kelimesi var mı?
Yok.!
Ne var?
Salat var..!
Salat ne demek?
Dua demek.!
Öyleyse Kuran'da Namaz yok..!

Kuran'da NAMAZ yazan bir ayet varsa,buyrun bu cahile gösterin..

Dipnot:Bu arada kedi örneğiz absürt.!

Size absurd gelen ortaya koyus mantiginiza yapilmis bir elestiridir. Ayni benzer ornek, Kuran'da dinazor yok, oyleyse dinazor yoktur demeye benzer bu. Bu yuzden smile ekledim, cunku yazarken de guldum burada.

Bunun sizin cahil olmanizla bir ilgisi yok, hatali mantik yurutmussunuz.

Yapmaniz gereken basit. Gidip ayetin aslini okuyacaksiniz. Yani hem diyaneti elestirip, hem de diyanetten okumak da bosa bir cabadir.

Forumlarda bunu farkli basliklarda da yazdik daha once.

Arabiyyen-Arabiyyun demek Arapca demek degildir. O bir bolge adidir tarihte. Asur'a kadar gider ucu. Yani bir seyi elestiriyorsaniz, once o donemin haritasina donup bakacaksiniz.

Arabiyyen'i Arapca yaparsaniz, Yehudiyyen'i de Ibranice yapmaniz gerekir. Hadu'yu da Latince yapmaniz gerekir.

Farsca sizi kurtarmaz yani.

Cunku Arapca %100 ari ve pur bir dil degildir. Hicbir dil degildir. Diller etkilesim sonucu evrilir.

Once bunu ogrenmenizde fayda var ki namazin olup olmadigini elestirebilesiniz.

NOLAN
24-07-2012, 23:41
Size absurd gelen ortaya koyus mantiginiza yapilmis bir elestiridir. Ayni benzer ornek, Kuran'da dinazor yok, oyleyse dinazor yoktur demeye benzer bu. Bu yuzden smile ekledim, cunku yazarken de guldum burada.

Bunun sizin cahil olmanizla bir ilgisi yok, hatali mantik yurutmussunuz.

Yapmaniz gereken basit. Gidip ayetin aslini okuyacaksiniz. Yani hem diyaneti elestirip, hem de diyanetten okumak da bosa bir cabadir.

Forumlarda bunu farkli basliklarda da yazdik daha once.

Arabiyyen-Arabiyyun demek Arapca demek degildir. O bir bolge adidir tarihte. Asur'a kadar gider ucu. Yani bir seyi elestiriyorsaniz, once o donemin haritasina donup bakacaksiniz.

Arabiyyen'i Arapca yaparsaniz, Yehudiyyen'i de Ibranice yapmaniz gerekir. Hadu'yu da Latince yapmaniz gerekir.

Farsca sizi kurtarmaz yani.

Cunku Arapca %100 ari ve pur bir dil degildir. Hicbir dil degildir. Diller etkilesim sonucu evrilir.

Once bunu ogrenmenizde fayda var ki namazin olup olmadigini elestirebilesiniz.
O farklı bir konu sayın Neva..!

Kuran'da NAMAZ kelimesi geçmez..Öyleyse NAMAZ diye birşey yoktur..Çünkü Kuran kendisinin herşeyi en teferruatına kadar açıklayıcı olduğunu söyler..Bu yüzden İslam dininin direği olan NAMAZ'da Kuran'da olmak zorundadır..Hem de teferruatıyla..!Amma velakin NAMAZ Kuran'da yoktur..!
EN'ÂM - 38 Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
Allah,herşey Kuran'da yazılı diyor ama Kuran'da İslam'ın en önemli emri yok..!

Neva
24-07-2012, 23:51
Su yazıyı paylaşmak istedim,

Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namaza mücmel olarak işaret eden ayetlerden Taha suresinin 130.ayetinde:

"...Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın."

buyurulmuş; güneşin doğmasından ve batmasından önce, gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı Hakk'ı tesbih, yani namaz kılmak emredilmiştir.Simdi gidip bir de Felak suresini okuyun. Felak suresi bos bir sure degildir. Sabahin rabbi.Sabah'in rabbi varsa, bir de aksamin rabbi olmalidir.(tesbih)

Cunku onlar, bir butunken, ayrilir, sekillenir ve sonra, isteyerek veya istemeyerek bir araya gelip, bir olurlar. Tanri bu yuzden bir'dir tum semavi dinlerde.

Nicin sahitli namazin bir tanesi Kuran'da? Cunku isik karanliktan ayrilarak (karanligin icinden ) cikarilmistir.

Yani siz her sabah namazinizda, Allah'in yerleri ve gokleri yarattigi ilk gunu anarsiniz, sahitlik edersiniz(herseyi onun yarattigina dair), Allah'ta size sahittir zaten.

Aksam da bunun aynini yaparsiniz. (Cunku karanligin serrinden, fecr'e siginmistiniz Felak'ta hatirlatin)

Fakat gecenin zuluflerinde de Allah'i anarsiniz/(okuma, tesbih vs.) bu demek degildir ki namaz kilarsiniz.


Gunduzun iki ucu, karanliktir/ gecedir zaten. Ordan size namaz cikmaz yani. Ama gunduzun bir ucundan digerine Salat cikar pekala.

Mesela sizin dininize gore, ben su anda salat yapiyorum.

Mesela bu mesajlarimin hepsi salattir, sahitlidir cunku.(Siz gore Allah'iniz goruyor ya herseyi, o bakimdan)

Ben size gore ornegin kafir olsam da, ben su anda sizin dininize gore sahitlik yapiyorum Kuran'a ve peygambere.

Cunku siz kitabiniza gore yargi sahibi ve gaybi bilen degilsiniz, borunuz otmez yani Allah'a..(ama o kafir diye)

Neva
25-07-2012, 00:03
O farklı bir konu sayın Neva..!

Kuran'da NAMAZ kelimesi geçmez..Öyleyse NAMAZ diye birşey yoktur..Çünkü Kuran kendisinin herşeyi en teferruatına kadar açıklayıcı olduğunu söyler..Bu yüzden İslam dininin direği olan NAMAZ'da Kuran'da olmak zorundadır..Hem de teferruatıyla..!Amma velakin NAMAZ Kuran'da yoktur..!

Allah,herşey Kuran'da yazılı diyor ama Kuran'da İslam'ın en önemli emri yok..!

Farkli konu diye birsey yok. Once tartisdiginiz kavrami bileceksiniz.

Namaz, Kuran'la baslamaz. Hic gorulmemis ve duyulmamis birsey degildir.Farkli sekillerde icra edilebilir bunun onemi yok.


Namaz dinin diregi degildir Kuran'a gore. Kuran'da oyle bir ayet yoktur.
Bir rivayettir sadece.

Kuran ayetleri bu rivayeti curutur.

Dinin diregi Salat'tir. Allah'i tanimadan, ona yonelmeyi dilemeden, namaza yonelemezsiniz Kuran'a gore. Salat yere duserse, kilinan namazin bir anlami olmaz kitaba gore.

Hucurat suresi 14 ayet acin okuyun.

Her sekilde teslim oldum diyebilirsiniz, ancak bu sizin iman ettiginiz, Allah'a yonelmeyi istediginiz anlamina gelmez.

Yoksa Allah'a kiz cocuklar ekleyen, paganlarda namaz kiliyordu zaten.


Once Allah'a ulasmayi dileyeceksiniz.

Allah kitaba gore sekilci kilinan namazlari kabul etmiyor cunku. (kilmis olmak icin kilinan) Kilinan her namaz kabul edilmistir diye bir garanti yok yani kitapta.

Buradaki bir tane musluman dahi cikip, var oyle bir garantim diyemez.

kurtulusislamda
25-07-2012, 10:37
Namaz nedir ?
Cenab-ı Hak Bu alemde Kazayı İlahisine, Kısmeti Ezeliyesine Razı ve Hoşnud olan Kaşlarına çatmayan Kuluna Gel Konuşalım der İşte Bu davete Namaz denir..

Her hayırlı İşe besmele ile başlandığı halde namaz gibi en hayırlı bir işe besmele ile başlanılmaz
Sebebi:
Namazda Hak ile Kul arasında bütün perdeler kalkar.. Konuşmalar görüşmeler. cabeca doğrudan doğruya Allah iledir. arada perde yoktur..
Kul Cenabı hakkı huzurunda perdesiz durunca.. Doğrudan doğruya İsmi ilahiyi anmak Edebe Zıttır. Cenabı Hakkı tesbih takdis edilir.
Süphaneke
Allahümme bihamdik duası okunur.
Ondan sonra. fatiha suresi Okunur.. İyake nabudu ve iyyake nestain dediği vakit O kul
hemen niyaz makamına çıkar.
Alllahta Sıratı müstakimi ister.. enbiyanın evliyanın yolunu ister.. Ahlakı Muhammediyeyi ister
Cenabı Hak Kulum Her yol bana gelir İstediğini yapmaya hazırım der.
Kul bu makamda bir üst makama çıkarılır.. Cenabı hak Kulum Saltanat-ı İlahiyemi görmek ister misin der ? Kul aman yarabbi diye şevkini gösterir.
Cenabı Hak Oraya dimdik kazık gibi girilmez belini bük bakalım der..
Ruku hali tecelli eder.
Kul rukuya gittiği zaman Allahın saltanatını temaşa etmeye başlar.. gayrı ihtiyari. Süphane rabbiyyel azim der..

Süphane rabbiyel azim:
Rabbim azameti yani saltanatı Düşündüğün bütün şeylerden münezzehmiş..
meğer benim cebinde şu nedenden dolayı 20 lira var.. neler düşünüyordum meğer ben alçak adamın tekiymişim.. demektir.

kul rukudan semi Allahu limen hamd diye kalkar..
manası: Allah hamdi işitti..
İyi ama bunu ben söylüyorum.. Verdim sana kendimi diyor Allah.. ennel hak oldu..
Cenabı Hak Kulum bu alemde hiç. sarayı lamekanımıda görmek istermisin der..
Kul aman yarabbi ihsanın büyüktür diye şevkini gösterir.
Cenabı hak oraya beli bükükte girilmez başını yere koy der..
secde hali tecelli eder.
Kul gayri ihtiyari
Süphane rabbiyel ala der.

süphane rabbiyel ala demek: rabbimin zatı düşündüğüm er şeyden müzennehmiş
ben yine alçaklık etmişim neler düşünürdüm. demektir..

İşte biraz olsun namaz Hakkında sizleri aydınlatabildim mi ?

.................................................. ................................
ALLAH CELLA CELALUHU senden razı olsun kardeşim,tam hislerime vede düşüncelerime tercuman oldun,ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi,birde şu tahıyyatuyu anlatırsan memnun ve bahtiyar olacağız....
.................................................. .................................................
kuran-ı kerimde sık sık,''ekımus salate ve etuz zekate)(namazı kılın ,zekatı verin diye gecer
..şimdi bu 2 husus kalbi ALLAH CELLA CELALUHU ile haşır neşir olmayanlara,ona saygı göstermeyene zor gelri
1)namaz=evet aslında 5 vakiti toplasan gün saati içersinde 1.5 saate gecmeyecek saat dilimini kapsar,amma ve lakin işte bu 1.5 saat insana zor gelir,kişi namazla kalbi mutmain olur,nefsi emir altına almak istiyorsan namaz kılacak,oruc tutacaksın
şeytanın en sevmediği ibadet namazdır,zira kendi lain ve kovulmuş olmasının nedeni,secde etmek istememesidir,inanan birinin her vakitte yaratıcısına hatırlamak ve vucudunun sadakasını vermek için her secdeye vardığında şaytandan bir parca kopar
işte bu namaz nefise zor gelir,şeytanın yapmasını istemediği için üzerinde en fazla kafa yorduğu ve nasıl kandırabilirim düşüncesinde yoğunlaştığı,kişinin ALLAH CELLA CELALHUYa en yakın olduğu ibadeti yaptırmamak niyetindedir
2)zekat=evet zekat insan oğluna zor gelir,zira para ve mulke tamah eden bir kişi için parasının bir bölümü gidecek düşüncesi insanın istemiyeceği bir durumdur,
onun içundir ki,kuran-ı kerimde sık sık bu 2 ibadet yanyana gelmiştir,
ve bu 2 ibadette insana zor gelir
..1'i zamanından feragat etmek
..2.si malından ferağat etmek.........

endulus
25-07-2012, 11:13
.................................................. ................................
ALLAH CELLA CELALUHU senden razı olsun kardeşim,tam hislerime vede düşüncelerime tercuman oldun,ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi,birde şu tahıyyatuyu anlatırsan memnun ve bahtiyar olacağız....
1)namaz=evet aslında 5 vakiti toplasan gün saati içersinde 1.5 saate gecmeyecek saat dilimini kapsar,amma ve lakin işte bu 1.5 saat insana zor gelir,kişi namazla kalbi mutmain olur,nefsi emir altına almak istiyorsan namaz kılacak,oruc tutacaksın
şeytanın en sevmediği ibadet namazdır,zira kendi lain ve kovulmuş olmasının nedeni,secde etmek istememesidir,inanan birinin her vakitte yaratıcısına hatırlamak ve vucudunun sadakasını vermek için her secdeye vardığında şaytandan bir parca kopar
işte bu namaz nefise zor gelir,şeytanın yapmasını istemediği için üzerinde en fazla kafa yorduğu ve nasıl kandırabilirim düşüncesinde yoğunlaştığı,kişinin ALLAH CELLA CELALHUYa en yakın olduğu ibadeti yaptırmamak niyetindedir
2)zekat=evet zekat insan oğluna zor gelir,zira para ve mulke tamah eden bir kişi için parasının bir bölümü gidecek düşüncesi insanın istemiyeceği bir durumdur,
onun içundir ki,kuran-ı kerimde sık sık bu 2 ibadet yanyana gelmiştir,
ve bu 2 ibadette insana zor gelir
..1'i zamanından feragat etmek
..2.si malından ferağat etmek.........

Yaw hocam iyi ki senin gibi değerli din alimlerimiz var bu sitede yoksa hepimiz cahil oolup çıkacaz.

Hocam şimdi gene senin engin bilgine dayanarak 2 sorum olacak.

hocam 1 . si bu cella celalluhu ne demek oluyor.

2.si . Çok merak ettiğim birkonu var sen görmüş geçirmiş birisine ben ziyorsun. Şu şeytan denen yaratığı kim yarattı yaw. Nasıl bir şeydir bu in midir cin midir?

Allah cellaa cellalluhu yanında olsun hocam.

bursali68
25-07-2012, 11:16
Merhaba,

Sn.Yergin , çok geniş bir mesaj yazmıştım size hitaben...Ancak düşündüm ki " Gerek yok "...Bu yüzden de sildim...Siz inandığınız gibi uygulayınız...

Sağlıcakla kalınız...

Yergin
25-07-2012, 11:34
Merhaba,

Sn.Yergin , çok geniş bir mesaj yazmıştım size hitaben...Ancak düşündüm ki " Gerek yok "...Bu yüzden de sildim...Siz inandığınız gibi uygulayınız...

Sağlıcakla kalınız...

Ne için gerek yok? İnandığınız, doğru bildikleriniz haketmiyormu ki, gerek yok diyorsunuz onlar için...

Peki. Ben cevabımı almış oldum ve anlayacağımı anladım.

Hayırlısı

Corpse Bride
25-07-2012, 11:38
Merhaba,

Sn.Yergin , çok geniş bir mesaj yazmıştım size hitaben...Ancak düşündüm ki " Gerek yok "...Bu yüzden de sildim...Siz inandığınız gibi uygulayınız...

Sağlıcakla kalınız...

üye yergin bu mesaja da takar şimdi, ama ama neden gerek yok ne demek gerek yok, o halde herkes istediği gibi namazmı kılacak böyle bişey islamı muhammedi hafife almak olmazmı sorar sorar sorar. siz kafanıza göre ibadet etme luksnu yetkisini nasıl endinize bulursunuz gibi. katır gibi de inatçı kendisi şimdi neden katır dedim niye bu hakareti yaptım bunada takacak deyim ama kaba bir deyim desemde faydasız. kafasından aşağı buz gibi soğuk bi kova su dökmek lazım. bu günlerde dayaklık boyutunda alıngan.

hakkınızı arıyor savunuyorsunuz evet ama dayaklıksınız yergin, sayın bursalıda pes etti bakın.

bursali68
25-07-2012, 11:44
Ne için gerek yok? İnandığınız, doğru bildikleriniz haketmiyormu ki, gerek yok diyorsunuz onlar için...

Peki. Ben cevabımı almış oldum ve anlayacağımı anladım.

Hayırlısı

Merhaba,

Sn.Yergin POLEMİK devam edecek...Ve ben de buna gerek duymuyorum...Ki şu son mesaj şekli dahi bunun göstergesi...

Ayrıca tabii ki inandığım bilgiler hakediyor...Sizin haketmediğinizi düşünüyorum ve yanılmış olmayı da umuyorum...

Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
25-07-2012, 12:53
Merhaba,

Sn.Yergin POLEMİK devam edecek...Ve ben de buna gerek duymuyorum...Ki şu son mesaj şekli dahi bunun göstergesi...

Ayrıca tabii ki inandığım bilgiler hakediyor...Sizin haketmediğinizi düşünüyorum ve yanılmış olmayı da umuyorum...

Sağlıcakla kalınız...
polemik deildir bu arkadaşım,
sana link yolluyoruz biraz bilgilen diye :music:kulaklarını tıkayıp ben bilirim edası
:doh:sonra kafanı vurmaman için yanlıştasın arkadaş diyorum
ben kuran-ı kerimi okurum bana yeter diyorsun
..namazın 5 vakit olduğu,kitap8kuran-ı kerim),sünnet(peygamber efendimiz),icma(evliyaullah,alimler) ile sabit diyorum
sen bana ben okudum kuranı kerimi,3 vakittir,belki 1de olabilir diyorsun
..sana imzamı oku diyorum,sana uyuyormu?..uyuyorsa zor geliyorsa kılmak
kendini çeki düzen ver diyorum
sen bana iftira atmakla sucluyorsun her zaman,
biz kimsenin kötü olmasını istemeyiz,biz duamızla cumle ummeti muhammed diye genelleme yaparız,kendini ümmeti muhammedden sayıyorsan,dediklerimizi yabana atma,kucuk görme arkadaş...saygılar

bursali68
25-07-2012, 13:16
Merhb,

polemik deildir bu arkadaşım,

Senin adın Yergin mi...?

sana link yolluyoruz biraz bilgilen diye :music:kulaklarını tıkayıp ben bilirim edası
:doh:sonra kafanı vurmaman için yanlıştasın arkadaş diyorum

O tarz insanların ANLAYAMAYACAĞI üzerine vurgu yapan MOLLAVARİ siteler gereksiz sitelerdir...!

Siyah ile işaretlediğim çok bilmişliğin için de sana zaten sen ALLAH mısın diyorum...!

..namazın 5 vakit olduğu,kitap8kuran-ı kerim),sünnet(peygamber efendimiz),icma(evliyaullah,alimler) ile sabit diyorum
sen bana ben okudum kuranı kerimi,3 vakittir,belki 1de olabilir diyorsun

Yine anlama ve tekrar sorunuyla karşı karşıyayız...Kaç kez tekrar edeceğim...Ben değil 1400 yıllık Kur'an ayetleri bunu söylüyor...

ben kuran-ı kerimi okurum bana yeter diyorsun
Aynen bir yukarıda olduğu gibi...! Evet arkadaşım anlama sorunun mu var kaç kez tekrar edeceğiz aynı şeyi...!

..sana imzamı oku diyorum,sana uyuyormu?..uyuyorsa zor geliyorsa kılmak
kendini çeki düzen ver diyorum

Ben de sana diyorum ki...: Bu tarz cümlelerin ile sen kendini ALLAH mı sanıyorsun...?

sen bana iftira atmakla sucluyorsun her zaman,
Evet çünkü genelde yapıyorsun...

biz kimsenin kötü olmasını istemeyiz,biz duamızla cumle ummeti muhammed diye genelleme yaparız,kendini ümmeti muhammedden sayıyorsan,dediklerimizi yabana atma,kucuk görme arkadaş...saygılar
Siz kendinizi küçük düşürüyorsunuz...Empati yeteneğiniz çok düşük...Bu da sizi küçültüyor...Yani siz kendinizi küçük gösteriyorsunuz...!

Sağlıcakla kalınız...

kurtulusislamda
25-07-2012, 14:19
peki arkadaşım hadi o kadar bilgilisin bana kuran-ı kerimde gecen namaz hakkındaki ayetlerle 1 yada 3 vakit olduğunu kanıtla...ben bilmiyorum bişi beni aydınlat..bekliyorum cevabını?...

bursali68
25-07-2012, 14:40
peki arkadaşım hadi o kadar bilgilisin bana kuran-ı kerimde gecen namaz hakkındaki ayetlerle 1 yada 3 vakit olduğunu kanıtla...ben bilmiyorum bişi beni aydınlat..bekliyorum cevabını?...

Merhaba,

Gerideki mesajlardaki ayetlere bakınız...

Sağlıcakla kalınız...

Yergin
25-07-2012, 19:24
bursali68

Niye cevap vermekte bu kadar kendini geri çektin anlamadım cidden.

Bırak 5 vakiti, 3 vakiti,

http://www.namazzamani.net/turkce/namaz_nasil_kilinir.htm

Bunun neresi fazla, neresi eksik, neresi yanlış. Kaç mesajdır bunu soruyoruz lakin, cevap yok. En son da diyorsunuz ki, yazmıştım ama sonra sildim gerek yok.

Niyet edilir,
Tekbir getirilip namaza durulur, vs bu şekilde tek bir rekatı yazamaz mısınız?

Sayın rakıbalık,

Takip edildiğimi bilseydim niye son zamanlarda bu kadar alıngan olayım ki. Katır demenize de kırılmadım niye kıralayım. Bu bir hakaret değil ki. Sadece dayaklıksınız demenizi anlamaya çalışıyorum, sanırım bu da düşündüğüm şekilde o yüzden sağolun :)

Saygılar

RENAULTFERRARİ
25-07-2012, 19:44
Nisa Suresi 102. ayette savaş durumunda bir grubun namaz kıldığını, diğer grubun ise nöbet tuttuğunu görüyoruz. Secde edildikten sonra diğer grup ilk grubun yerini alıp namazını kılmaktadır. Burada savaş tehlikesinin olduğu bir durumda bile namazın secde de dahil olmak üzere (secde kişinin en savunmasız halidir) yerine getirildiğini, fakat nöbetleşe, silahları bırakmadan, düşmana fırsat verilmeden bunun yapıldığını görüyoruz. Eğer savaşta dahi vakitli farz olunan namaz böyle yerine getiriliyorsa, normal zamanında namazın kıyamı, rükusu ve secdesi ile yerine getirilmesinin önemi daha iyi anlaşılır.

İnsan için harp meydanında düşman karşısında ölüme ramak kala olan Andan daha mühim bir AN olmaz... Orada BİLE Cenabı Hak SALATIN =NAMAZIN ne şekilde Olacağını BEYAN BUYURUYOR

İşte Nisa 102 ayeti kerime Hiç bir şekil da namazın secdesini kaldırılarak yalnız kıbeleye doğru dönüp Allahım sen birisn büyüksün veya başı yere koyarak tesbih etmek suretiyle namazın eda edilmiş olamadığını olmayayacağını pek açık ilan diyor

Allah dusman karsisinda iken bile alnini yere koy allahim sen birsin buyuksun demeni mi istiyor
Namaz o kadar muhim bir sey olmaliki dusman karsisinda bile silahla kilinmasini istiyor

nisa 103 Ayeti kerimeyi okuyun Goreceksiniz ki Allahı anmak zikretmek dini yaymak anlatmak mevzuu
nisa 102 ayette SALATI =Namazı erkanı mahsusası ile eda ettikten sonra olucak

Alıntı:
İŞTE BAK ! Nisa 103:
Böylece SALATI bitirdiğiniz zaman,
artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken Allah'ı zikredin! Anin yayin
Salata kelimesine Allahı anmak dini destek vermek dini yaymak insanlara anlatmak manası verenler boşuna uğraşmayın
NİSA 102-103 ayeti kerimeler buna manidir


Bu yazi şuradan alintidir
http://www.turandursun.com/forumlar/...7&postcount=23......

Namaz nedir ?
Cenab-ı Hak Bu alemde Kazayı İlahisine, Kısmeti Ezeliyesine Razı ve Hoşnud olan Kaşlarına çatmayan Kuluna Gel Konuşalım der İşte Bu davete Namaz denir..

Her hayırlı İşe besmele ile başlandığı halde namaz gibi en hayırlı bir işe besmele ile başlanılmaz
Sebebi:
Namazda Hak ile Kul arasında bütün perdeler kalkar.. Konuşmalar görüşmeler. cabeca doğrudan doğruya Allah iledir. arada perde yoktur..
Kul Cenabı hakkı huzurunda perdesiz durunca.. Doğrudan doğruya İsmi ilahiyi anmak Edebe Zıttır. Cenabı Hakkı tesbih takdis edilir.
Süphaneke
Allahümme bihamdik duası okunur.
Ondan sonra. fatiha suresi Okunur.. İyake nabudu ve iyyake nestain dediği vakit O kul
hemen niyaz makamına çıkar.
Alllahta Sıratı müstakimi ister.. enbiyanın evliyanın yolunu ister.. Ahlakı Muhammediyeyi ister
Cenabı Hak Kulum Her yol bana gelir İstediğini yapmaya hazırım der.
Kul bu makamda bir üst makama çıkarılır.. Cenabı hak Kulum Saltanat-ı İlahiyemi görmek ister misin der ? Kul aman yarabbi diye şevkini gösterir.
Cenabı Hak Oraya dimdik kazık gibi girilmez belini bük bakalım der..
Ruku hali tecelli eder.
Kul rukuya gittiği zaman Allahın saltanatını temaşa etmeye başlar.. gayrı ihtiyari. Süphane rabbiyyel azim der..

Süphane rabbiyel azim:
Rabbim azameti yani saltanatı Düşündüğün bütün şeylerden münezzehmiş..
meğer benim cebinde şu nedenden dolayı 20 lira var.. neler düşünüyordum meğer ben alçak adamın tekiymişim.. demektir.

kul rukudan semi Allahu limen hamd diye kalkar..
manası: Allah hamdi işitti..
İyi ama bunu ben söylüyorum.. Verdim sana kendimi diyor Allah.. ennel hak oldu..
Cenabı Hak Kulum bu alemde hiç. sarayı lamekanımıda görmek istermisin der..
Kul aman yarabbi ihsanın büyüktür diye şevkini gösterir.
Cenabı hak oraya beli bükükte girilmez başını yere koy der..
secde hali tecelli eder.
Kul gayri ihtiyari
Süphane rabbiyel ala der.

süphane rabbiyel ala demek: rabbimin zatı düşündüğüm er şeyden müzennehmiş
ben yine alçaklık etmişim neler düşünürdüm. demektir..

İşte biraz olsun namaz Hakkında sizleri aydınlatabildim mi ?


İŞTE BU SALATİ DÜSMAN KARSİSİNDA ÖLÜME RAMAK KALA BİLE OLSA KIL DİYOR ANLADİNİZ Mİ?

bursali68
25-07-2012, 20:27
Merhb,

Niye cevap vermekte bu kadar kendini geri çektin anlamadım cidden.

Sn.Yergin , konu ciddiyetten uzaklaşarak polemiğe döndü artık...O yüzden hiç gerek yok...

Sağlıcakla kalınız...

Neva
25-07-2012, 23:12
peki arkadaşım hadi o kadar bilgilisin bana kuran-ı kerimde gecen namaz hakkındaki ayetlerle 1 yada 3 vakit olduğunu kanıtla...ben bilmiyorum bişi beni aydınlat..bekliyorum cevabını?...

Kurtulus islamda zaten aciklanmis nesini daha soruyorsunuz? Elinizde Kuran var.

Allah'iniz akil vermis fikir vermis niye kullanmiyorsunuz?

Gunduzun iki ucu ne demek ? Fecr(sabah) -AksamKafanizdan namaz uyduruyorsunuz. Ondan sonra da ateistlere Kuran butun olarak bidi bidi bidi okunur nutuklari atiyorsunuz.

Mesela;


Ac orta namaz diye okudugun ayeti bakalim.
Allah'iniz ne diyor? Apacik yazmis.238 Koruyucu ve gozetici olun, orta namazi gozetin(!) (ceviren de cikamamis zaten cevirinin icinden)

Acin bakalim 238'i ayeti.

Simdi cevap verin;

Salat kaca ayriliyor? :) Ayetin icine bakin bakalim.


a)es salavâti-salavat- anlasilir.

b)ve es salâti el vustâ nedir bu?


Var mi bunu aciklayacak olan?


Nerde burada namaz? Kiyam 'dan yola cikip namaz varsayiyorsunuz.

Elinizde Kuran var, gidip Al-i Imran 39'la dogrulayin kontrol edin.

Zekeriya mihrapta ayakta ibadet ederken mujde aldi.

kâimun yusallî


Yetmediyse gidip Al-i Imran 191'le kontrol edin.

kıyâmen

ve onlar ayakta iken, yatarken, oturur iken Allah'i zikrederler tefekkur ederler.


Hani nerde orta namaz?

Sizin peygamberiniz okumuyor muydu/anlamiyor muydu ki bu ayetleri ki orta namaz diye acayip birsey kilsin?

Allah soyledigini anlamayacak yeterlilikte donatmadigi adama vahiy yollar mi?

Corpse Bride
26-07-2012, 11:01
yergin@,
Takip etmez olurmuyum, güzel uslubu ve inandığı doğru bulduğu şeyde kendine göre cevabı olan paylaşan bir üyeyi.

Kendi düşüncenize göre islamiyetin güzelliklerini doğruluğunu savunurken, bu gün ahlak kuralları adına sizinde kabul etmeyeceğinizi düşündüğüm mevzularda arkadaşlarımızın çıkış yapıp küfür ve hakaretle bunu kınamalarına eleştirmelerine tepkilerieriniz hırsızın hiç suçu yok dedirten türden. ki siz ve arkadaşlarınız kendinizi pekala inandığınız şeyin beddualarını kullanarak savunuyorsunuz. ama onların sözleri tukaka oluyor nedense. yani beddua küfürden daha mı naif. karşılıklı rencide olayında müslümanlar yazılı beddualarla dışlıyorken hemde. arkadaşlarımızın küfrettiği yada kınadığı olaylara şöööyyle tarafsız baksanız eminim ya ne ayıp hiç yakışmamış insanlığımdan utandım diceksinizdir. küfürde edeceksinizdir faillere artık her kimseler(belki). bu peygamberde olsa çöpçüde olsa, sıfatına bakmadan olayı ele aldığınızda. tabi bu konu başlığın mevzusu değil kendimce bir alınganlık değerlendirmesi sadece.ve düşüncelerinizide bi başlıkta dile getirmiştiniz.orta yol bulunmuş mutabakat sağlanmıştı. amma uzattım haa

konuya dönersek

hac suresi 26. da ibrahime, her şekilde ibadet edenler için; dönerek, ayakta, secde de evimi temiz tut diyor. cahiliye doneminde yapılan ibadetler adına. ki o dönemde putlara bu ritueller yapılıyordu. allah kendisine yapılanları tek bir şablona oturtmamış.

bakara 238. ayet, arkadaşımızın yazdığı gibi çevrilememiş tirmizinin buharinin hadisleriyle şekillendirilmeye anlam verilmeye çalışılmış.

kendi düşünceme göre söylicek olursam (buhariden ne farkım var maksat olaya anlam vermekse) efendim cahiliye dönemindeki ritüelleri böyük efendi peygamber kendine ve tanrısına yönlendirmeye çalışmış. ve görüldüğü üzre çokta başarılı olmuş. öhöm.

kurtulusislamda
26-07-2012, 11:17
yergin@,
Takip etmez olurmuyum, güzel uslubu ve inandığı doğru bulduğu şeyde kendine göre cevabı olan paylaşan bir üyeyi.

Kendi düşüncenize göre islamiyetin güzelliklerini doğruluğunu savunurken, bu gün ahlak kuralları adına sizinde kabul etmeyeceğinizi düşündüğüm mevzularda arkadaşlarımızın çıkış yapıp küfür ve hakaretle bunu kınamalarına eleştirmelerine tepkilerieriniz hırsızın hiç suçu yok dedirten türden. ki siz ve arkadaşlarınız kendinizi pekala inandığınız şeyin beddualarını kullanarak savunuyorsunuz. ama onların sözleri tukaka oluyor nedense. yani beddua küfürden daha mı naif. karşılıklı rencide olayında müslümanlar yazılı beddualarla dışlıyorken hemde. arkadaşlarımızın küfrettiği yada kınadığı olaylara şöööyyle tarafsız baksanız eminim ya ne ayıp hiç yakışmamış insanlığımdan utandım diceksinizdir. küfürde edeceksinizdir faillere artık her kimseler(belki). bu peygamberde olsa çöpçüde olsa, sıfatına bakmadan olayı ele aldığınızda. tabi bu konu başlığın mevzusu değil kendimce bir alınganlık değerlendirmesi sadece.ve düşüncelerinizide bi başlıkta dile getirmiştiniz.orta yol bulunmuş mutabakat sağlanmıştı. amma uzattım haa

konuya dönersek

hac suresi 26. da ibrahime, her şekilde ibadet edenler için; dönerek, ayakta, secde de evimi temiz tut diyor. cahiliye doneminde yapılan ibadetler adına. ki o dönemde putlara bu ritueller yapılıyordu. allah kendisine yapılanları tek bir şablona oturtmamış.

bakara 238. ayet, arkadaşımızın yazdığı gibi çevrilememiş tirmizinin buharinin hadisleriyle şekillendirilmeye anlam verilmeye çalışılmış.

kendi düşünceme göre söylicek olursam (buhariden ne farkım var maksat olaya anlam vermekse) efendim cahiliye dönemindeki ritüelleri böyük efendi peygamber kendine ve tanrısına yönlendirmeye çalışmış. ve görüldüğü üzre çokta başarılı olmuş. öhöm.
.............................................
rakıbalık....iş inanc konusu olduğunda kusura bakmada
kimse tarafsız bakmaz bir diğerinin söylemini,düşüncesini
..siz inanmayan nasıl bizim dediklerimizi okumadan ve tarafsızlık gütmeden direk hayır,yada bahsettiğin kitaba inanmıyorumki neden ondan örnek gösteriyorsun gibi reddederek aslında tarafsız olamıyacağımız aşikar
.................................................. ..........................................
kendi düşünceme göre söylicek olursam (buhariden ne farkım var maksat olaya anlam vermekse) efendim cahiliye dönemindeki ritüelleri böyük efendi peygamber kendine ve tanrısına yönlendirmeye çalışmış. ve görüldüğü üzre çokta başarılı olmuş. öhöm
.........................bak neymiş asla tarafsız olamıyormuşuz,bak hemende kendi düşünceni söyleyiverdin,ama şu var,siz kendi düşüncenizi savunuyorsunuz bizler ise 1400 yıl önce yazılan KURAN_I KERİMİ savunuyoruz..siz yazılı kaynak gösteremzsiniz bizim kapı gibi şek ve şüphe götürmeyen(siz gibi kendi düşüncelerini ağzından cıktığı gibi tartmadan söyleyenler haric)ALLAH CELLA CELALUHUNUN sözlerini savunuyoruz

Corpse Bride
26-07-2012, 11:29
buharinin düşüncesi kaynak yani sen bukari (yazamadımda adamın adını) namazda amuda kalkın diye yazsaydı onuda yapacaktın yazılı kaynak diye.

elbette düşünceler paylaşılır ve bu olasımı diye tartışılır kalkıp o ulema alim ne derse kabul denmez.herkes düşüncesini yazıyor sakınca yok ben inanmıyorum diye üstelik kuranda şablon yok hadisle şekillenmiş diyince kaynak nerde de.

kurtulusislamda
26-07-2012, 11:47
buharinin düşüncesi kaynak yani sen bukari (yazamadımda adamın adını) namazda amuda kalkın diye yazsaydı onuda yapacaktın yazılı kaynak diye.

elbette düşünceler paylaşılır ve bu olasımı diye tartışılır kalkıp o ulema alim ne derse kabul denmez.herkes düşüncesini yazıyor sakınca yok ben inanmıyorum diye üstelik kuranda şablon yok hadisle şekillenmiş diyince kaynak nerde de.
...gunde 5 vakit namaz,kuran-ı kerim,sünnet,ve icma ile sabitse benim kabulumdur,sen buharinin kaynaklarını eleştiriyorsunda,
boşuna sahih sıfatı verilmemiş kitaba %100 doğruluğu kanıtlanmış kitapdır

Corpse Bride
26-07-2012, 11:54
o zaman alahın kelamı kurrran neye yarıyor. bukarinin hadisleriyle iman edicekseniz. iyiki bukari varmışta şunu şunu yapın demiş. kuranı sizde anlamıyorsunuz bu durumda mühürsüz kalp ve perdesiz gözunuz bi halta yaramıyo mi mu? kuran ulemalar haricinde anlaşılamıyor mu? ayetler boru mu?

murted
26-07-2012, 11:59
boşuna sahih sıfatı verilmemiş kitaba %100 doğruluğu kanıtlanmış kitapdır

Ne yapmışlar, labaratuarda kontrollü deney mi?
Sizin açınızdan bakarsak Cebrail gelip de bu kitap Kuran'a tam uyumludur, tavsiye edilir mi demiştir?
:D

Buhari'yi madem o kadar çok seviyorsunuz -ki Sünni bir Müslümanın beğenmemek, sevmemek gibi bir lüksü yok zaten- sizi Buhari'deki ve sahih saydığınız diğer hadis kitaplarında geçen "hassas mevzular"ın konuşulduğu başlıklara da bekleriz. Haa sen, şimdi inkar etmek yerine o zaman da peygamber yaptıysa doğrudur dersin. Ya da kalsın, en iyisi mi gelip de mideleri altüst etme. :)

kurtulusislamda
26-07-2012, 12:03
o zaman alahın kelamı kurrran neye yarıyor. bukarinin hadisleriyle iman edicekseniz. iyiki bukari varmışta şunu şunu yapın demiş. kuranı sizde anlamıyorsunuz bu durumda mühürsüz kalp ve perdesiz gözunuz bi halta yaramıyo mi mu? kuran ulemalar haricinde anlaşılamıyor mu? ayetler boru mu?
işte at gözlükleriyle bakarsan olaya :closed_2:olur düşüncelerin
hadisler nedir peygamberimizin sözü,peki neye göre söylenmiş söz..
kuran-ı kerime göre söylenmiş söz,hiç bir hadis kuran-ı kerimle ters düşmez aksine daha detaylı acıklamasıdır
misal kuran-ı kerimde zekat farzdır,yapılması zorunlu
şimdi bu olayı kim acıklığa kavuşturmuştur peygamberimiz,malın ne kadarı,kime,ne vakit nasıl verilir gibikonuları hadislerden öğreniriz......
ne imiş arkadaş
islamiyet=kuranı kerim=peygamberimizin hadisi=sünneti=işte bunları ne kadar iyi yapabiliyorsun,ALLAH CELA CELALUHU yanında o kadar takvan yüksek olur

Hasan Akçay
26-07-2012, 12:26
Kur'ân'daki namaz

Hûd 114'te Allah "Namazi gündüzün 2 ucunda kil!" diyor. O halde namaz, biri gün batiminda biri de gün dogumunda olmak üzere, yalnizca 2 vakittir cünkü gündüzün yalnizca 2 ucu var.

Allah yine Hûd 114'te "ve gecenin yakinlarinda" diyor. O halde namaz aksam günes battiktan sonra, sabah ise günes dogmadan önce yani gecenin icinde kilinir. Sabah namazi da aksam namazi da gece namazidir; bir günde bunlarin disinda kilinmasi farz olan namaz yok.

Kur'ân'da gecen her salât namaz degildir. Ama uygulamasi Nisâ 101-103'te anlatilan salât kesinlikle KIYAMLI ve SECDELI sekilsel namazdir.

Nisâ 101'de deniyor ki "Kafirlerin size saldiracagini biliyorsaniz namazdan yoksun (en taksurû) kalmaniz caizdir." Ama bir sonraki ayette cephede kilinmasi farz olan namazin uygulamasi var. Demek ki EN TAKSURÛ "kisa kilmaniz caizdir" anlamina geliyor. Namazi cephede kisaltarak kilmaniz günah degildir.

Kisaltilarak kilinan o namaz 1 KIYAM + 1 SECDE. Buna rekat dersek kisasi 1 rekat olan namazin tamami 2 rekattir.

3 rekat olamaz cünkü 3'ün kisaltilmisi 1 oldugu gibi 2 de olabilir. Yani bir inanira "3 rekati kisaltarak kil!" deseniz 1 rekat mi kilacak, 2 rekat mi bilemez. Oysa "2 rekati kisaltarak kil!" deseniz 1 rekat kilacagini bilir.

Matematik bu. "Kur'ân'da rekat sayisi belirtilmemis" diyenler, hadi saka yollu söyleyelim, matematik bilmiyor ya da matematige inanmiyorlar.

Son günlerde Nisâ 101-103'teki salâtin Kur'ân dersi oldugunu öne sürenler cikti. Bunlar cok iyi Arapca biliyorlar ama cephe nedir onu bilmiyorlar. Cephe can pazaridir. Orda can alinir can verilir; ates kesilince yemek yenir, namaz kilinir ama ders olmaz. Cünkü asker bastan ayaga duygu kesilmistir; ders yapamaz.

Sevgi ile,
Hasan Akcay

kurtulusislamda
26-07-2012, 13:48
Kur'ân'daki namaz

Hûd 114'te Allah "Namazi gündüzün 2 ucunda kil!" diyor. O halde namaz, biri gün batiminda biri de gün dogumunda olmak üzere, yalnizca 2 vakittir cünkü gündüzün yalnizca 2 ucu var.

Allah yine Hûd 114'te "ve gecenin yakinlarinda" diyor. O halde namaz aksam günes battiktan sonra, sabah ise günes dogmadan önce yani gecenin icinde kilinir. Sabah namazi da aksam namazi da gece namazidir; bir günde bunlarin disinda kilinmasi farz olan namaz yok.

Kur'ân'da gecen her salât namaz degildir. Ama uygulamasi Nisâ 101-103'te anlatilan salât kesinlikle KIYAMLI ve SECDELI sekilsel namazdir.

Nisâ 101'de deniyor ki "Kafirlerin size saldiracagini biliyorsaniz namazdan yoksun (en taksurû) kalmaniz caizdir." Ama bir sonraki ayette cephede kilinmasi farz olan namazin uygulamasi var. Demek ki EN TAKSURÛ "kisa kilmaniz caizdir" anlamina geliyor. Namazi cephede kisaltarak kilmaniz günah degildir.

Kisaltilarak kilinan o namaz 1 KIYAM + 1 SECDE. Buna rekat dersek kisasi 1 rekat olan namazin tamami 2 rekattir.

3 rekat olamaz cünkü 3'ün kisaltilmisi 1 oldugu gibi 2 de olabilir. Yani bir inanira "3 rekati kisaltarak kil!" deseniz 1 rekat mi kilacak, 2 rekat mi bilemez. Oysa "2 rekati kisaltarak kil!" deseniz 1 rekat kilacagini bilir.

Matematik bu. "Kur'ân'da rekat sayisi belirtilmemis" diyenler, hadi saka yollu söyleyelim, matematik bilmiyor ya da matematige inanmiyorlar.

Son günlerde Nisâ 101-103'teki salâtin Kur'ân dersi oldugunu öne sürenler cikti. Bunlar cok iyi Arapca biliyorlar ama cephe nedir onu bilmiyorlar. Cephe can pazaridir. Orda can alinir can verilir; ates kesilince yemek yenir, namaz kilinir ama ders olmaz. Cünkü asker bastan ayaga duygu kesilmistir; ders yapamaz.

Sevgi ile,
Hasan Akcay
Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namaza mücmel olarak işaret eden ayetlerden Taha Süresinin 130 uncu ayetinde:

"...Güneşin doğmasından önce de, batmasın dan önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın." buyurulmuş; güneşin doğmasından ve batmasından önce , gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı hakk' ı tesbih yani namaz kılmak emredilmiştir.

Bakara Süresinin 238 inci "namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin" mealindeki Ayet-i kerimede "namazlar" anlamındaki "salâvat" kelimesi çoğuldur. Arapça da çoğul üçten başlar. "İki'' ye tesniye denir ve ''iki namaz'' sözü "salateyn'' şeklinde söylenir. Demek oluyor ki, ayetteki ''salavat'' sözünden en az üç namaz anlaşılır. Ayrıca bir de "orta namaz" var. Çünkü matuf, matuf aleyhten (üzerine atıf yapılandan) ayrıdır. Bu sebeple "orta namaz", "namazlar'' ifadesine dahil olmadığı gibi, her iki yanında eşit sayı bulunmadığı için, üç namazın arasında yer alacak bir namaza ''orta namaz'' denilmesi de mümkün değildir. O halde, ayetteki "salavat" kelimesi, en az dört namazı ifade eder. Orta namaz buna eklendiğinde beş vakit namaz ortaya çıkar. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır.

Hüd süresinin 114'üncü ayetinde ise, "Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl..." buyurulmaktadır.

.

Ayet-i celilede ''gündüze yakın saatler" anlamındaki "zülef" kelimesi, "zülfe" nin çoğuludur. Yukarıda belirtildiği üzere en az üç adedi ifade eder. demek oluyor ki, bu ayete göre gecenin gündüze yakın saatlerinde, (akşam, yatsı ve sabah namazı olmak üzere) en az üç namaz var. Ayrıca gündüzün iki ucunda da iki vakit var. Böylece bu ayet-i kerimeden de namazın beş vakit olduğu anlaşılmaktadır.

Bunlardan başka Nisa, 4/103. Hud, 11/114; İsra, 17/78; Rum, 30/17-18; Nur, 24/36; Kaf, 50/39-40; Dehr (İns8n) , 76/25-26 ayet.-i kerimelerinde de beş vakit namaza veya vakitlerine mücmel o1arak işaret eden ifadeler bulunmaktadır. Bu mücmel ifade ve işaretler, Rasulüllah ( s.8. ) , in söz ve uygulamalar ile açıklanmış, onun açıkladığı ve uyguladığı şekilde bütün Müslümanlar tarafından ameli uygulama olarak günümüze kadar devam ettirilmiştir. Asr-ı Saadetten beri her asırda Müslümanlar beş vakit namaz kılmış hiç kimse bunun aksini söylememiştir. Bu itibarla "Kur'an' da beş vakit namazın bulunmadığı iddiasının ilmi hiç bir değeri yoktur. ....
arkadaşım,islamiyeti yeni anlamla yada değişimler yapma derdinden bi vazgecin artık,kuran-ı kerimde namazın 5 vakit olduğu,ve kuran-ı kerimi en iyi anlayan ve onu acıklayan peygamber efendimizin sünnetiylede sabit,içma ile sabit olduğuna göre,kuranı kerimden bazı ayetleri ele alıp 1-2-3 vakittir deyip namazdan kacar olmanız sizin için doğruluk payı olabilir..bak imzam neler anlatıyor neler,zor gelenlere 5den 3e olmadı 2ye olmadı 1e olmadı sadece zikrektme deyip elini saz don semah hop oldu sana namaz deyip kacamak yolu buluyor,zor gelene reddetmek basittir :rain:ALLAH CELLA CELALUHUNUN rahmetinden kacmayın

Hasan Akçay
26-07-2012, 16:07
Merhaba sayin kurtulusislamda.

Tâ Hâ 130'da Yüce Allah "Rabbini övgü ile yücelt!" buyuruyor; "Namaz kil!" demiyor. Kur'ân'da böyle "Rabbini övgüyle yücelt!" diyen pek cok ayet var. Onlari da namaz ayeti sayalim ve farz namazlarini 20'ye, 30'a, 40'a cikaralim. Olur mu?

Bakara 238'de gecen "salâtil vusta"daki VUSTA bilincli, erdemli anlaminda bir sifat olup namazin bilincli bir sekilde kilinmasi gerektigini anlatir. Ayetin cevirisi söyle olabilir:

Namazlara devam edin; Allah'in önünde saygi ile durarak namazi bilincli bir sekilde kilmaya devam edin.

"Salâtil vusta"nin farz namazi olabilmesi icin vakten tarif edilmis olmasi gerekir cünkü namaz inananlarin üzerine vakitleriyle yazilmistir - innes salâte kânet alâl mu’minîne kitâben mevkûtâ (Nisâ 103).

Allah dogru söyler. "Vakitleriyle yazilmistir," diyor; vakitleriyle yazilmistir. Bir namazin vakti Kur'ân'da varsa o namaz farzdir, yoksa degil. Allah'in kitabinda salâtil vusta diye bir namaz vakti yok.

Bakara 238'deki ''salavat'' sözünden en az üç namaz anlaşılır. Bu dogru. Ama niye yalnizca 3? Niye 5, 6, 10, 100, 1 000, 1 000 000 degil? Orda bir gündeki namazlardan degil bir inanirin bütün ömrü boyunca kildigi namazlardan söz ediliyor. Yoksa Yüce Allah hâsâ su abes seyi söylüyor olurdu: Bir gündeki namazlara devam edin; ötekilere bos verin.

Hûd 114'teki gecenin yakinlari -zülefen minel leyl de öyle. ZÜLEFEN 2'den coktur. Yani 3, 4, 10, 100, 1 000, 1 000 000...

Günün
aksamki ucu olan gün batimindan gecenin karanligina kadar olan saatler (vakitler) ile

ak ipin kara ipten secildigi andan günün sabahki ucu olan gün dogumuna kadar olan saatler.

Bunlar müzakeresi cok zor konular. Cünkü herkes sartlanmis, safini tutmus. Kur'ân'a dayanarak ezber bozmaya kalktiginiz anda tekfir ediyorlar.

Bakalim sizinle müzakere mümkün mü.

Sevgi ile,
Hasan Akcay

Neva
26-07-2012, 16:19
Ne yapmışlar, labaratuarda kontrollü deney mi?
Sizin açınızdan bakarsak Cebrail gelip de bu kitap Kuran'a tam uyumludur, tavsiye edilir mi demiştir?
:D

Buhari'yi madem o kadar çok seviyorsunuz -ki Sünni bir Müslümanın beğenmemek, sevmemek gibi bir lüksü yok zaten- sizi Buhari'deki ve sahih saydığınız diğer hadis kitaplarında geçen "hassas mevzular"ın konuşulduğu başlıklara da bekleriz. Haa sen, şimdi inkar etmek yerine o zaman da peygamber yaptıysa doğrudur dersin. Ya da kalsın, en iyisi mi gelip de mideleri altüst etme. :)

Allah Kuran'da Buhari'den bahsetmeyi unutmus isim olarak.

Adam ne kadar onemli . Aziz'in karisini bile okuyoruz. Kuran'da Buhari adi gecmiyor.

kurtulusislamda
26-07-2012, 16:49
hasan akcay,benim acıklamalrım yukarıda,bu acıklamara binaen peygamber efendimizele sabit olan sünnetlerdede ve hadislerdede 5 vakittir,icma ümmettede sabit o halde ben neden 5 vakit kılıyorum..delilim cok 5 vakit olmasında
...peki şu imzamda bakara suresi 45.ayette ne diyor cenabı mevlam,sabır ve namaz ALLAH'a saygıdan kalbi ürperenler dışında zor ve ağır gelen bir görevdir.........
dediğin gibi 1 veya 2 vakit olmuş olsada kimseye zor gelmez,ama 5 vakit olduğunda kalbinde zayıflık olanlara zor gelir,tv karşısında gözünü kırpmadan bir filmi 1.5saat izlemek yormaz insana ama kalkıp10 dk namaz kılmak zor gelir,dediğin gibi vakit olsa namaz hiç kimse namazını bırakmışlık yapmaz mutamadiyen kılarlardı,,demekki 5 vakitmişki ayette belirtildiği gibi zor geliyor sen ve senin gibi kaldi bozuk olanlara

Hasan Akçay
26-07-2012, 17:45
Cevabimi ne cabuk aldim! Demistim ki:

Bunlar müzakeresi cok zor konular. Cünkü herkes sartlanmis, safini tutmus. Kur'ân'a dayanarak ezber bozmaya kalktiginiz anda tekfir ediyorlar. Bakalim sizinle müzakere mümkün mü.

Sayin kurtulusislamda'nin cevabi:
... demekki 5 vakitmişki ayette belirtildiği gibi zor geliyor sen ve senin gibi kaldi bozuk olanlara

Buradaki kaldi bozuk kalbi bozuk oluyor her halde.

Sevgi ile,
Hasan Akcay

undersun
27-07-2012, 02:08
Ben yine söylüyorum,
Kuran'da her gecen salat namaz değil diyoruz ,
Kuran'da uç vakit namaz var diyoruz ama Kuran'da Allah'ın yüceliğini ilan et, Allah'ı tesbih et der,

Bu emirlerle bes vakit namaz kıldığımızda ,
Söyle b ir mantık çıkmıyormu?

3vakit namaz +zikir+ tesbih+ tevbe+dua +salat= bes vakit namaz,

Yani bes vakit namaz kilarak zaten Allah'ın bütün emirlerini otomatik olarak getirmiş oluyoruz...bence garanti yol bu,

Fakat uç vakit namazda kılınabilir cunku Kuran'da bu geçiyor sonucda dayanağımız büyük yerden fakat garanti olması acısından bes vakit namazla bütün ibadetleri yerine getirmiş oluyoruz..

Yanlış mı düşünüyorum ?

Hasan Akçay
27-07-2012, 06:17
Sayin undersun,

Kur'ân'da yalnizca 2 vakit namaz geciyor: 1.sabah, 2.aksam. Bir günde bunun disinda ikame edilmesi farz kilinan namaz yok cünkü tarif edilmis bir namaz vakti yok. Vakitsiz namaz olmaz.

Siz ücüncü bir namaz var, diyorsunuz. Lütfen söyler misiniz onun vakti ne zaman girer, ne zaman sona erer? Ayet getirir misiniz.

Namaz ilaca benzetilebilir yani doktorun receteye yazdigi ilac esittir Allah'in Kur'ân'a yazdigi namaz. Yazilan ne ise onu alacaksiniz. Yoksa hastaliginiz artar; ölürsünüz.

Bir günde 3 vakit namazin farz oldugunu söyleyen, benim bildigim, Süleyman Ates'tir. Ama onun da aciklamasi tutarsiz. Diyor ki:

Allah'tan baska kimse farz koyamaz. Allah bir. O halde kilinmasi farz olan namazlar Kur'ân'da yazilanlardir. Orda ise 3 namaz var: 1.sabah, 2.aksam, 3.gece.

Gece namazinin vakti? Cevap yok. Devam ediyor: Bir de Hz Peygamber'in sürekli olarak kildirdigi namazlar var: ögle, ikindi, yatsi. Onlar da farzdir.

Tutarsizliga bakar misiniz: Hem "Allah'tan baska kimse farz koyamaz!" diyor, hem "Hz Peygamber'in kildirdigi namazlar da farzdir." Allah kactir, kardesim? 1 mi 2 mi? Ciddiyet lütfen.

Sevgi ile,
Hasan Akcay

Turnusol
27-07-2012, 06:33
Sevgili akçay netliğiniz için teşekkürler.
Sorum hadis kökenli namazcılara;Hadiste(ÜNLÜ MİRAÇ HADİSİ)Allah 50 vakit istiyor pazarlıkla 5 e düşüyor .Hadisçiler Allahın ilk istediği şekilde kılsalar .Allahla pazarlık edenleride ayıplayarak üstelik .Allahı daha çok sevindirmezlermi.Ahada cennet garanti.
Önerim hadisçi müminlere yemeden içmeden ölesiye ,biteviye namaz kılın.
Huriler boy sırasına geçti bilin.

kurtulusislamda
27-07-2012, 09:32
Kur'an-ı Kerim' de beş vakit namaza mücmel olarak işaret eden ayetlerden Taha Süresinin 130 uncu ayetinde:

"...Güneşin doğmasından önce de, batmasın dan önce de Rabbını övgü ile tesbih et. Gecenin bazı saatlerinde ve gündüzün etrafında (iki ucunda) da tesbih et ki, rızaya ulaşasın." buyurulmuş; güneşin doğmasından ve batmasından önce , gece saatlerinde ve gündüzün iki ucunda olmak üzere beş ayrı vakitte Cenab-ı hakk' ı tesbih yani namaz kılmak emredilmiştir.

Bakara Süresinin 238 inci "namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin" mealindeki Ayet-i kerimede "namazlar" anlamındaki "salâvat" kelimesi çoğuldur. Arapça da çoğul üçten başlar. "İki'' ye tesniye denir ve ''iki namaz'' sözü "salateyn'' şeklinde söylenir. Demek oluyor ki, ayetteki ''salavat'' sözünden en az üç namaz anlaşılır. Ayrıca bir de "orta namaz" var. Çünkü matuf, matuf aleyhten (üzerine atıf yapılandan) ayrıdır. Bu sebeple "orta namaz", "namazlar'' ifadesine dahil olmadığı gibi, her iki yanında eşit sayı bulunmadığı için, üç namazın arasında yer alacak bir namaza ''orta namaz'' denilmesi de mümkün değildir. O halde, ayetteki "salavat" kelimesi, en az dört namazı ifade eder. Orta namaz buna eklendiğinde beş vakit namaz ortaya çıkar. Orta namazın ikindi namazı olduğu bazı hadislerde açıklanmıştır.

Hüd süresinin 114'üncü ayetinde ise, "Gündüzün iki ucunda ve gecenin (gündüze) yakın saatlerinde namaz kıl..." buyurulmaktadır.

.

Ayet-i celilede ''gündüze yakın saatler" anlamındaki "zülef" kelimesi, "zülfe" nin çoğuludur. Yukarıda belirtildiği üzere en az üç adedi ifade eder. demek oluyor ki, bu ayete göre gecenin gündüze yakın saatlerinde, (akşam, yatsı ve sabah namazı olmak üzere) en az üç namaz var. Ayrıca gündüzün iki ucunda da iki vakit var. Böylece bu ayet-i kerimeden de namazın beş vakit olduğu anlaşılmaktadır.

Bunlardan başka Nisa, 4/103. Hud, 11/114; İsra, 17/78; Rum, 30/17-18; Nur, 24/36; Kaf, 50/39-40; Dehr (İns8n) , 76/25-26 ayet.-i kerimelerinde de beş vakit namaza veya vakitlerine mücmel o1arak işaret eden ifadeler bulunmaktadır. Bu mücmel ifade ve işaretler, Rasulüllah ( s.8. ) , in söz ve uygulamalar ile açıklanmış, onun açıkladığı ve uyguladığı şekilde bütün Müslümanlar tarafından ameli uygulama olarak günümüze kadar devam ettirilmiştir. Asr-ı Saadetten beri her asırda Müslümanlar beş vakit namaz kılmış hiç kimse bunun aksini söylememiştir. Bu itibarla "Kur'an' da beş vakit namazın bulunmadığı iddiasının ilmi hiç bir değeri yoktur. ....
arkadaşım,islamiyeti yeni anlamla yada değişimler yapma derdinden bi vazgecin artık,kuran-ı kerimde namazın 5 vakit olduğu,ve kuran-ı kerimi en iyi anlayan ve onu acıklayan peygamber efendimizin sünnetiylede sabit,içma ile sabit olduğuna göre,kuranı kerimden bazı ayetleri ele alıp 1-2-3 vakittir deyip namazdan kacar olmanız sizin için doğruluk payı olabilir..bak imzam neler anlatıyor neler,zor gelenlere 5den 3e olmadı 2ye olmadı 1e olmadı sadece zikrektme deyip elini saz don semah hop oldu sana namaz deyip kacamak yolu buluyor,zor gelene reddetmek basittir :rain:ALLAH CELLA CELALUHUNUN rahmetinden kacmayın.............
işi kıvırtmakta bir numarasınız hasan akcay,bak nasılda güzel anlatılmış,
sen şimdi namaz esnasında gamette getirmiyorsundur belkim,gametteki ALLAH CELLE CELALUHU'yu tesbih ve ziketmek nasıldır bilirmisin,
peki hasan akcay,,,bana sabah namazının kılınış şeklini acıklayabilirmisin?merak ettimde ne kadar bilgilisin,kuran-ı kerimden namazın, engin bilginle nasıl kılınacağını öğrendin, bende bileyim,nasıl kılıyorsun sabah namazını????????

kurtulusislamda
27-07-2012, 10:12
http://www.islamidusunce.net/forum/index.php?topic=3627.10;wap2
...hasan akcay ve undersun şu linki okursanız,neyin ne olduğunu kavrayabilmemiz kolaylaşır,saygı ve sevgi ile

Corpse Bride
30-07-2012, 13:30
bakara 238. ayet, arkadaşımızın yazdığı gibi çevrilememiş tirmizinin buharinin hadisleriyle şekillendirilmeye anlam verilmeye çalışılmış.


kendi düşünceme göre söylicek olursam (buhariden ne farkım var maksat olaya anlam vermekse) efendim cahiliye dönemindeki ritüelleri böyük efendi peygamber kendine ve tanrısına yönlendirmeye çalışmış. ve görüldüğü üzre çokta başarılı olmuş. öhöm.

.....bak neymiş asla tarafsız olamıyormuşuz,bak hemende kendi düşünceni söyleyiverdin,ama şu var,siz kendi düşüncenizi savunuyorsunuz bizler ise 1400 yıl önce yazılan KURAN_I KERİMİ savunuyoruz..siz yazılı kaynak gösteremzsiniz bizim kapı gibi şek ve şüphe götürmeyen(siz gibi kendi düşüncelerini ağzından cıktığı gibi tartmadan söyleyenler haric)ALLAH CELLA CELALUHUNUN sözlerini savunuyoruz

...gunde 5 vakit namaz,kuran-ı kerim,sünnet,ve icma ile sabitse benim kabulumdur,sen buharinin kaynaklarını eleştiriyorsunda,
boşuna sahih sıfatı verilmemiş kitaba %100 doğruluğu kanıtlanmış kitapdır


bu alıntılarda, kurtuluşislamdanın karşısındakini dinlemediğini ateistle mücadele edicem diye saçmaladığını göstermek için yaptım. ben yorumda zaten buhari ve tirmizinin hadislerini baz aldıklarını yazmışım. ama o bana kayanak nerde diyor buhari ve tirmizi kaynak değil yani. sonra kendisi buharinin kitabını baz alıp yuzde yuz doğrudur diyor. dztt. lütfen şu ikonlara ortasından ikiye yarılan adam efekti ekleyin

Neva
30-07-2012, 13:42
.............
işi kıvırtmakta bir numarasınız hasan akcay,bak nasılda güzel anlatılmış,
sen şimdi namaz esnasında gamette getirmiyorsundur belkim,gametteki ALLAH CELLE CELALUHU'yu tesbih ve ziketmek nasıldır bilirmisin,
peki hasan akcay,,,bana sabah namazının kılınış şeklini acıklayabilirmisin?merak ettimde ne kadar bilgilisin,kuran-ı kerimden namazın, engin bilginle nasıl kılınacağını öğrendin, bende bileyim,nasıl kılıyorsun sabah namazını????????


1-Onceki sayfalara gidin, cevabini vermisti.
2-Girdiginiz basliga yazilan mesajlari okumayi adet edinin.
3-Kitabininiz acin okuyun, anlayin ama.

kurtulusislamda
30-07-2012, 18:57
1-Onceki sayfalara gidin, cevabini vermisti.
2-Girdiginiz basliga yazilan mesajlari okumayi adet edinin.
3-Kitabininiz acin okuyun, anlayin ama....önceki sayfalarda sadece namazın vakitleri konusunda yazışmalar oldu,ben namazın kılınış şeklini soruyorum,
bakın en başından beri savunuyorum hala aynısını savunuyorum..
kuran-ı kerim bana yeter,ben hukumlerimi neyin nasıl olacağını,hiç kimseye danışmadan kuranı bakarak en doğrusunu bulurum insan acıkca sapıklığa düşmüştür..
zira kuran-ı kerimin ayetlerini ilk duyan bunları insanlara nakleden peygamber efendimiz Hz MUHAMMED MUSTAFA SALLALLAHU ALEYHİ VESELLEM'i geri plana atarsanız tam manasıyla bırak. hiç bir şekilde iman etmiş olamazsınız..
zira en başında kuran-ı kerimde sık sık yuce yaradanım Hz ALLAH CELLA CELALUHU ALLAH isminden sonra peygamberimize işaret ederek ALLAH ve RESULUNE itaat edin demektedir,eğer sen peygamber efendiizin yapmış olduğu ve yaşamış olduğu islam modelini geri plana atar isen ayeti inkar etmiş olursun...ALLAHU TEALANIN emir ve buyruklarını,yasaklarını,nasıl ne şekilde en iyi yaşayan o'dur.ona uymak islamiyeti ve ALLAHU TEALANIN razı olacağı şekilde yaşamaktır..
yukarda ayetleri yazdım,dileyen inanır dileyen inanmaz,ben ehli sünnet üzere yaşayan bir müslümanım ve yaşamayada gayret ediyorum..
benim için öncelikli olarak kuran=5 vakit sabittir
2.si sünnet=5 vakit olduğu sabittir
3.icma-i ümmet=sabittir 5 vakit olduğu...
o halde neden bir arayışa gerek duyayım,inandığım değerler 5 vakit olduğunu belirtiyorsa..AMENNA VE SADDAKNA....................................:thumb :

Neva
30-07-2012, 19:18
...önceki sayfalarda sadece namazın vakitleri konusunda yazışmalar oldu,ben namazın kılınış şeklini soruyorum,


Insanlara hakaret etmeden de yazabilirsiniz degil mi?

Gidin okuyun gerideki sayfada yazdilar. Namaz islamla baslamadi ki bilmiyor olsunlar.

kasarsis
30-07-2012, 23:07
kurtuluşislamda:"kuran-ı keimi tek başına anlamaya calışırsan,peygamber efendimizin hadislerini,sünnetlerini terk ederde,bana sadece kuran-ı kerim yeter dersen yanlışa düşersin dememiz doğru deilmi"


sonuç: kuran insanı yanlışa götürür...

Yergin
31-07-2012, 08:33
kurtuluşislamda:"kuran-ı keimi tek başına anlamaya calışırsan,peygamber efendimizin hadislerini,sünnetlerini terk ederde,bana sadece kuran-ı kerim yeter dersen yanlışa düşersin dememiz doğru deilmi"


sonuç: kuran insanı yanlışa götürür...

kurtuluşun demek istediği şu.

Var olanı inkar etmek demek Allah'ı inkar etmek demektir. Böyle olursanız elbette ki yanlışa düşmüş olursunuz. Kuran'da Allah, Hz. Muhammed'e uyun, dinleyin der iken bunu yapmıycaksınız, sonrada ben Kuran'a uyuyorum zaten diyeceksiniz...

aysehatun
02-08-2012, 04:17
var, tespih de et, namaz da kıl, anmak en önemli anmak, dil ile beden ile, duygular ile anmak.

xcan
02-08-2012, 04:29
var, tespih de et, namaz da kıl, anmak en önemli anmak, dil ile beden ile, duygular ile anmak.
Hawking müslüman olsa size göre bedenle nasıl anacak?

aysehatun
02-08-2012, 04:32
Hawking müslüman olsa size göre bedenle nasıl anacak?

Şöyle diyeyim, onun bedeni şu anda beyni değil mi sence?

kasarsis
02-08-2012, 04:56
kurtuluşun demek istediği şu.

Var olanı inkar etmek demek Allah'ı inkar etmek demektir. Böyle olursanız elbette ki yanlışa düşmüş olursunuz. Kuran'da Allah, Hz. Muhammed'e uyun, dinleyin der iken bunu yapmıycaksınız, sonrada ben Kuran'a uyuyorum zaten diyeceksiniz...

böyle yapabilmeniz için kurandan başka muhammedin günlükleri olması gerekmiyor mu?
hadislerin hepsi absürd olabilir dolayısıyla...