PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Yoksulluk bilişsel işlevleri geriletiyor mu?


evrensel-insan
09-10-2013, 01:19
Yeni yapılan bir araştırmada, yoksulluğun bilişsel işlevlere ket vurduğunu gösteren bulgular paylaşılıyor. Laboratuvarda yapılan bir dizi deney ve Hindistan’daki çiftçilerle yapılan çalışmalar, bize bilişsel işlevlerdeki gerilemenin nedeninin yoksulluk olduğunu gösteriyor.

İlker Dalğar - soL
Yeni yayınlanan bir araştırma makalesi, farklı gelir gruplarına mensup katılımcılarla yapılan deneylere dayanıyor. Deneylerde, katılımcılara kendi yaşamlarında karşılaşabilecekleri maddi problemleri hatırlatabilecek dört farklı senaryo okutuluyor ve bunları nasıl çözebileceklerini düşünmeleri isteniyor. Katılımcılar senaryoları okuduktan sonra ve bu problemlerle nasıl baş edeceklerini düşünürlerken bazı bilişsel işlevleri (örneğin, karşılaşılan yeni bir durumda mantıksal düşünme ve çözüm üretebilme becerileri, bilişsel kontrolde hız ve doğruluk ve düşünce ve hareketleri amaçlanan şekilde yönlendirebilme becerileri) ölçen testleri tamamlıyorlar.

Deneylerde zor ve kolay olmak üzere iki koşul oluşturuluyor. Zor koşulda karşılaşılan maddi problemin çözümü yüksek bir meblağa bağlıyken, kolay koşulda bireylerin zorlanmadan karşılayabileceği küçük bir miktar, maddi problemi çözmek için yeterli tutuluyor (örneğin, bozulan arabanın tamiri için zor koşulda bin 500 dolar gerekliyken kolay koşulda 150 dolar yeterli oluyor). Sonuçlar, maddi durumu zorlayan bir durumla karşılaşıldığında, bilişsel işlevlerde gerileme yaşandığını gösteriyor.

Alan çalışmasına katılan çiftçilerden ise ürünlerin hasat zamanından önce ve sonra olmak üzere, iki kez veri toplanıyor. Karşılaştırmalar, çiftçilerin hasat öncesi, hasat sonrasına göre daha yoksul olduklarını ve daha fazla geçim sıkıntısı çektiklerini gösteriyor. Çalışmanın boylamsal özelliği, diğer bir deyişle aynı çiftçilerden farklı zamanlarda aynı ölçümlerin alınması, araştırmacılara katılımcıların kendi bireysel özelliklerinden kaynaklanabilecek farkları kontrol etme ve asıl olarak yoksulluğun etkisini ölçme olanağı sağlıyor. Çalışmaya katılan bazı bireyler, farklı deneyimler yaşamış olsalar da bütün katılımcılarda ortak olan ve ortaya çıkan farkı açıklayan ana değişim; hasattan sonra ürünlerinin parasını almış olmalarıdır. Dolayısıyla, sonuçlar yorumlanırken çiftçilerin bilişsel işlevlerinde görülen farkı çiftçilerin sonraki dönemde maddi olarak daha fazla olanaklara sahip olmaları ile açıklamak gerekiyor. Yapılan bilişsel testlerde katılımcılar, hasat öncesi bilimsel olarak anlamlı derecede daha kötü performans sergiliyorlar. Bu bulgular, katılımcıların genel fiziksel bitkinliklerini, beslenme olanaklarını ve genel stres düzeylerini kontrol ettikten sonra bile anlamlı kalmaya devam ediyor.

Kısacası, bu araştırmalar bize yoksulluğun zihinsel işlevler üzerindeki geriletici etkisini gösteriyor. Araştırmacıların ifadesiyle, yoksullar sadece parasızlıkla mücadele etmiyor, aynı zamanda gün içinde bilişsel kaynaklarının daha hızlı tükenmesiyle de baş etmek zorunda kalıyorlar.

İlgili Makale:
Mani, A. Ve ark., Poverty impedes cognitive function, Science, 341, 976-980, 2013.

http://haber.sol.org.tr/bilim-teknoloji/yoksulluk-bilissel-islevleri-geriletiyor-mu-haberi-80771

bubilgi
12-01-2014, 18:22
olma ihtimali var protein alımının bir çok işlevi var beyinde bu bağlamdan bakarsak mantıklı geliyor.

lilalilalila
13-04-2014, 22:12
aynen protein etkiler bu durumu.