Turan Dursun Sitesi Forumları

Turan Dursun Sitesi Forumları (https://turandursun.com/forumlar/index__1.php)
-   Dil, Mantık & Zihin Felsefesi (https://turandursun.com/forumlar/forumdisplay.php?f=150)
-   -   Alternatif Ya da Yeni Tanrı Çelişkileri ve Paradoksları (https://turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=40197)

"ictenlik" 26-09-2017 01:34

Alternatif Ya da Yeni Tanrı Çelişkileri ve Paradoksları
 
"Alternatif Ya da Yeni Tanrı Çelişkileri ve Paradoksları Önermeleri"

tanrının, tanrısal tanıt sağlama Çelişkileri Üzerine Düşünme

Tanrı yaratıcıdır ve yokedicidir. İki yetisi vardır. Peki bunu nasıl tanıtlayacaktır/gözlemleyecektir ve gözlemletecektir? kime?

Tanrı yarattıklarına karşı -varolan- bir eylemcidir. Kendini yarattıkları üzerinde tanımlar çünkü başka değin ve varlıksal çeşitleme yoktur...

Peki o halde tanrı kendini yarattıklarına tanıtlayabilir
ve kendini kendine tanıtlayabilir mi demeliyiz?

(yazım kendi içindeki çelişkileri ve art ifadeleri, karşı sorulamaları vb. ve karşı savnunucu sesleri de ,kısmen, gözetilip kurgulanmış/ denenmiştir)

Tanrının yaratıcı olduğunu yarattıklarına tanıtlayabilme ve kanıtlayabilme Mümkünlüğü ve Mümkünsüzlüğü Üzerine Düşünme ya da bunun Paradoksu

Kanıt tanığın/kişinin/gözlemcinin gerçekten tam ikna olacağı bir kesinliktir
Kanıt olarak imlenen matematiksel ve gözlemsel tutarlılık sunmalı ve iknasını doğurmalıdır

o halde gözlemci kimdir? kim olacaktır?
Bir tanrı yaratığı
bir tanrı yaratığı tanrının tanrılığını tanıtlayabilir mi? de daha doğrusu? yetkin midir? yetkin gözlemci midir?

Sanırım tanrı kendini tanıtlayabilir..

Tanrınının yarattığı yaratık mı tanrının yaratım sürecini belgileyip onayacaktır?
Tanrının yarattığı yaratık ;tanrının yaratımı/yaratım süreci ve etkinliği için etkin bir gözlemci midir? etkin gözlemcilik sunabilir mi ve üretebilir mi? ve bu olabilir mi?

Bunun dışında;
yaratmış bir varlığın yarattığı yaratığa onu yarattığının tam gözlemini ve tanıtını vermesi sunması nerede nasıl sağlanabilir?
bu mümkün müdür?
yaratma eyleminin kendisinde-n gözlem- tanıtı doğuyor

yaratmanın kanıtı/tanıtı nasıl sağlanabilir?
yaratarak imi doğuyor ya da yokederek

Yaratma eylemi kime gözlemletilecektir?
yaratılana
nasıl yaratmadan mı?
Ve neyin yaratımı gözlemletilecektir?
Mekan neresidir?


Tanrının, varlığını-yokluğunu (...ya) gösterebilme -gözetebilme ya da kanıtlayabilme paradoksu


Tanrının varlığını yokluğunu (varlıksal aynı/yüzü/aynısı ya da aynası olmadan) kendini kendini gösterebilme/görebilme-çözümleyebilme ve tanıyabilme tanımlayabilme (yetisi var mıdır?) Paradoksları

Başka cinsinden başka (ya da tanrı cinsinden başka) olmayan yerde, kendi tekiyle tüm beraber olan Tanrı , tanrı cinsinden ve de başka herhangi şey cinsinden hiçbirşey olmayan ortamında tanıtını ve kanıtını kime yapacaktır?/sağlayacaktır?

tanıt yarattıktan sonra gözlenecektir
kime?
yaratığına
nasıl?
yaratma gerisinden
nasıl?
bilerek


Tanrının, kendi tekliğinde, kendine göre gözlemi tanımsız ya da çelişik

Tanrı, kendi yalınlığında; kendi kendini tanrı olarak tanımlayabilir mi?

Yaratmadan önce-ki tanrı olarak tanımlayabilir mi?/tanımlanabilir mi?
şimdilik yaratma eylemi-ni gerçekleştirmemiş soyut im tanrı mıdır? diye soruyoruz
Yaratmadan önce tanrı olarak tanımlanabilir mi?

Yaratmadan önce tanrı olan tanrı mıdır?
çelişik

Tanrı, kendi yalınlığında (somut ya da soyut); kendi kendini kendi/tanrı olarak bilebilir mi? -tek varlığıyla- tanımlayabilir mi?
ve tanrı kendini yukarıdaki durumda tanrı olarak niteleyebilir ve tanımlanabilir mi? kendi tarafından
henüz yaratmamış iken


henüz yaratmamış iken tanrı tanrılık sıfatına nail midir?

Kendilik tanımı , kendi olmayan şeye atıfta bulunur.
yani bir başka şeyin kendi olan olmaması imine ve kendinin dualine/ikincisine ya da benzerlerine ve ya da antisine vurgu yapar..

Kendi (tekken) kendi değildir
Kendi durumu saltken ya da tekken -kendi kendine- kendi değildir

Kendi durumu bir başka sıfatla ölçülmeden_?
kendi olmayan; na- anti

pianola 26-09-2017 10:49

Tanrı ancak kendisini parçalara bölerek kendi «tanrılığını» yaratabilir, bu bölme neticesinde ise onun tanrılığına dair ortada birşey kalmayacaktır, ve elbette parçaların hiçbiri de Tanrı'nın kendisi olmayacaktır. Bu durumda , (1) Tanrı kendini bölme zaafını gösterdiğine göre zaten önontoloji olarak "kendisi" değildir (zira "kendisini" ancak kendini bölerek var-edebilmektedir ve dolayısıyla onun "olmak ve oluşmak" g-ereğinde, veya olarak ve oluşarak kendiliğini-bulma ihtiyacında olduğunu anlıyoruz — ne var ki onun bulacağı/bulabileceği bir kendilik ezelden beri mümkün değildir) ve (2) böylece kendini bölmesiyle ortaya çıkan parçalarda da herhangi bir kendiliğe rastlanmayacaktır, zira bunların hiçbiri de kendilerine ait değillerdir. Buradan özetle şu sonuç çıkar: —BİR'in imkansızlığı— , zira, Tanrı dahil "kendisi olarak bulunmak" ontolojik anlamda söz konusu olamıyor. Sanıyorum Tanrı kavramındaki abukluğun yine kavramın içeriğinden taştığını söyleyebiliriz, son kertede "Tanrı" ancak insan-merkezli gramatik bir "totoloji" olarak mümkün görünmekte...

Vefik Sami 26-09-2017 19:11

Sn.Pyrrón;

Bildiğiniz üzere, benim Felsefeye kafam basmıyor.
Ağır, ağdalı üsluplarla yazılmış metinleri anlayamıyorum.
Demek ki kapasitem yeterli değil.

Olsun,

Bir insanın her konuda yeterli olması da mümkün değil zâten.
Gerçi ben hiç bir konuda yeterli değilim.
Ama; iyi fıkra anlatırım.
Bir tâne de burada anlatayım.

Laz profesör deney yapıyormuş. Aylarca uğraşarak bir pire'nin sözlerine tepki vermesini sağlamış. "Opla bagaayum. Zıpla bagaaayum" dedikçe, pire hoplar-zıplarmış. Sonunda bizim prof. deneyi biraz farklılaştırmak istemiş. Pire'nin bütün bacaklarını koparıp tekrar komut vermeye başlamış.

- Opla bagaayum...
Pire hareketsiz.
- Zıpla bagaayum...
Pirede tık yok

Prof. eline kâğıt-kalem alıp "Sonuç" diyerek, şunu yazmış.
" Pire'nun bacaklaru gopunca, gulakları duymaayı."

"ictenlik" 27-09-2017 11:21

Alıntı:

neyr´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 611441)
bu mesajıda samimi şekilde yazıyorum silmeyin.
....
[/FONT]

(silinmemiş bu mesajınız bana samimi şekilde ulaşmışsa eminim yakın samimiyette de yanıtlanmıştır)

siz cevap vermemişsiniz; yasaklanmışsınız
kimsiniz ben anlamadım bilmiyorum ama sesli düşünmelerime cevap türememişsiniz
açıklama türetmişsiniz ki muhtemelen elde varolanların ilanı
eğer bağ kurmak istiyorsanız cevap verin bana

noktalı ve kapalı yargılar ,anlıyorsunuz ya bunlar canımızı sıkıyor
yapılamaz
yapılamaz diyen kim

tanrı , onlar bunlar düşünülemez demek
bunu diyen kim?

düşüncemi sınırlayan kimdir? bana hesap soran düşünülmeyeceğini karar veren-verdiren ve söyleten kimdir?

yukarda hiç bi şey açıklamadınız efendim
hiç bi şey açıklamadınız
hiç bir şey açıklamadınız ve vermediniz kendin-iz-den
yoktunuz

benim kimseye hesap vermediğimi biliyor musun o ne biçim sorudur derken?

Onun bunun hakkında ne olması gerek olmaması gerek diyeceğime diyebileceğime ben karar veririm verebilirim

Sizin karararlarınız ve kararlamalarınızı sınırlayanlar hakkında sizinle iletişim kurmaya karar verebileceğim gibi

hayır efendim cevap felan yazmadınız cevap felan yoktu orda /yoktur-yok
malumun ilanları ve ezberlerin dikteleri vardı gördüm bunları gördüm
ben cevap görmüyorum -bağ görmüyorum -ilgi ve bilgi de

cevap gelirse ben bunu tanırım değil mi?

"ictenlik" 27-09-2017 14:43

sen kimsin ki benim neyi bilip neyi bilmediğimi bileceksin? önce

---
tanrı ile ilgili yargıları zaten tarihten alıp topladık getirdik buraya bir tanrı varlığı ortaya koymadık

yetersiz değil de cevap yok ortada /cevabınız yok ; subjektif geçiştirmeler ve ezber dikteleri hepsi...
ki cevap vermeli yetiştirmeli de değildiniz...

"ictenlik" 27-09-2017 15:03

Alıntı:

mesr´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 611495)


[B]sen kimsinki kendi kendine,

ben de onu sordum yukarıda ,düşündüm ve araştırdım

Alıntı:

mesr´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 611495)
[B]sen kimsinki kendi kendine,

ben benim ki -bendi bendime- konuşuyorum

siz kimsiniz ki üzerinize alınıyorsunuz
ben benim.. .ben kimim.

"ictenlik" 27-09-2017 15:07

hafz olmak ne demektir ve kimliğinizi nasıl tanımlar?

ciğerini bilme gibi varsayımlarınızın ve yaklaşımlarınızın vurduğu/dokunduğu yerlere bakarak söylebilirim ki gidin başımdan ve kendinize başka iş/kişi söyleşecek bulun o halde.

Nero 27-09-2017 15:14

Uydurtu söz sanatını kullanarak azıcık kenarından felsefeye takılmak istiyor. :)

Hafız, direkt tebliğin sınırlarını belirtmek istiyor.

Keşke kalıcı bir muhabbet sürdürebilseler!..

"ictenlik" 27-09-2017 15:31

Alıntı:

mesr´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 611504)
[B]işte kendinde cevap veriyorsun senin sen olduğunu biliyorsunda, Alemleri-bizi-sayısız nimetleri Yaratan ALLAH Kendi'ni bilmezmi?

sorduğun saçma sorulara cevabınıda yine kendin verebiliyorsun uydurtu. bu yüzden ateistliğinle kal ateistliğinde türet ateistliğinde felsefe yap ama "Hak" üzere hakkında bilgin olmadığı soruları ve yakıştırmaları yapma.

benim hayatım/yaşantım o kavramları düşünmekle, araştırmakla üzerine kafa yormakla geçti bayım/bayan her kimseniz
o yüzden bana ne yapıp ne yapmayacağımı söylemeyin olur mu?
başkalarıyla takılın/ yüzleşin yazışın bu konuları da şimdilik
ve gidin başımdan- denginizi bulun/arayın

yardım almanız gerekiyor. korkutulmuşsunuz ve çok ama çok ve çok fazla korkutulmuşsunuz.. bunu gözardı etmemeniz gerekiyor. diyecek bir şey varsa korkmanıza gerek yoktur. eğer buna bir olsun bile buna inanırsanız ...
başka bir şey ne yazık ki göremiyorum ve söyleyemiyorum sizlere...

korkudan, değil yanınıza düşüncelerinize, düşünce izlerinize bile yaklaşmak zor....oysa ... ...
korkmuyoruz-korkulacak bir şey yoktur. varlık güvendedir merak etmeyin /sizleri önemsiyoruz -
sizleri ve düşüncelerinizi de önemsiyoruz
bunu bilmelisiniz...

"ictenlik" 27-09-2017 15:47

Alıntı:

mesr´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 611507)
acızık kenarından takılacak konu, gündelik hayatla bizlerle alakalı olsa kendi görüşüdür denebilir.

ama hakkında bilgisizce soru sorup yorum yapmaya çalıştığı Zat, Alemlerin Rabbi ALLAH'tır. buna asla hakkı yok. asla müsade etmem.

orda bir zat yok ... İnsan düşüncesi ürünü mitoslardır.
oysa ve . Eğer bir an bile zat olduğunu düşünürsek/önerirsek merak etmeyin ben bırakacağım çözümlemeyi, ve daha ağır -teke tek- konuşacağım çünkü insan yakmayı öneren bir mantığı gerçeklersem ve sizin gibi onu bir an bile gerçekten zat yerine/ adam yerine koyarsam tabi ki felsefem bu olmaktan çıkardı ve nasıl konuşacağımı da bilirdim merak etmeyin ...böyle olmazdım...

öte yandan bilgisizce iminizi sıkı tutun
kaçmasın

bi çok yerde benzer çatışmayı yazışacak -gerçekleyecek- bir çok kişi bulursunuz/bulabilrsiniz- gidin başımdan, anlıyor musunuz?
hak hidayet davetiniz -icabetiniz aldık/gördük
bunları binyıllarca ahkamda söyleştik tartıştık ve bildik biliştik
sizin ile de buluştuk ve incecik-ten çarpıştık bu -şimdilik- yeterli...


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 04:56 .