Turan Dursun Sitesi Forumları

Turan Dursun Sitesi Forumları (https://turandursun.com/forumlar/index__1.php)
-   İslami Alevilik (https://turandursun.com/forumlar/forumdisplay.php?f=135)
-   -   Arap Aleviliği Nusayrilik (https://turandursun.com/forumlar/showthread.php?t=26449)

ozgur_beyin 03-10-2011 16:47

Arap Aleviliği Nusayrilik
 
yeni ulemamız tayyip erdoğan bildiğiniz gibi kılıçdaroğlunun mezhebini (alelvilik)

suriyeye bağlamaya çalıştı kısaca öğrenelim nusayrilik neymişf. Nusayrilik:Batıni gruplarından olup, Ebu ġuayb Muhammed bin Nesir El-Basri‟nin ekolündendir.
Nusayrilere göre Ali‟nin vücudunda Allah‟ın ruhaniyeti vardır (Tai,1998/6:151,152). Nusayrilerin
görüĢlerinin temelini Hz. Ali‟nin ilahlaĢtırılması teĢkil eder. Onların bütün kollarına göre Ali,
mabuttur, Tanrıdır. Ali ne doğurdu ne de doğruldu, ölümsüzdür, her zaman vardır. Zatı yıldızlara
hakim olan nurdur. Ali yerlerin ve göklerin yaratılmasından önce de vardı. O görünüĢte imam ise de
batıni olarak Allah‟tır. Ali Allah‟tır ve nurundan Muhammed‟i yaratmıĢtır. Ali manadır, Muhammed
ise isimdir. Muhammed, Selman-ı Farisi‟yi yaratmıĢtır (Tercüman,1987:160-161).
Nusayriliğe göre, gök gürültüsü ve ĢimĢek çakması Ali‟nin adının anılmasıdır. Üzüm çubuğu
kutsaldır. Nusayriler onu bir nur gibi görürler. Ruh göçüne inanırlar. Ġyi insanların ruhları öldükten
sonra güneĢin etrafında dönen gezegenlere intikal ederler. Kötü ruhlar ise pis sayılan hayvanların
cesedine geçer. Nusayriler inançlarını kadınlara bildirmezler, çünkü onlar sır saklayamazlar. Erkeklere
bu inançlar, 19 yaĢında öğretilir. Bundan sonra öldürülseler bile bu sırrı kimseye söylemeyeceklerine
yemin ederler (Tai,1998/6:151).
Nusayriler, kadınların ruhu olmadığına inanırlar. Onlara göre Ģeytanlar insanların günahlarından,
kadınlar da Ģeytanların günahlarından yaratılmıĢtır. Bu bakımdan kadınlar hor ve hakir görülmeye
layıktırlar. Bu sebeple mezhebin sırları verilmemelidir. Sırf bu yüzden masum olarak gördükleri
Fatıma‟nın adını kullanmaktan kaçınıp, bunun erkeği olan Fatır‟ı kullanırlar. Nusayrilere göre
Ebubekir, Ömer, Osman, Talha, Sa‟d, Muaviye, Yezid, Ahmet Rifai ve Abdülkadir Geylani Ģeytanın
sembolleridir (Tercüman,1987:160-161).
Nusayrilere göre Hz. Ali ve Hz. Hüseyin öldürülmemiĢ, Allah tarafından göklere çekilmiĢtir. Onların
yerine Handala b. Esat ve Abdurrahman b. Mülcem öldürülmüĢtür. Onun için bu ikisi Ģeyh ve kutsal
insanlardır, çünkü kendilerini feda ederek Ali ve Hüseyin‟i korumuĢlardır (Tai,1998/6:153).
Nusayriler, Hıristiyanların bayramlarında bayram yaparlar. Namaz kılmaz oruç tutmazlar ve cünüp
olduklarında boy abdesti almazlar. Onlara göre Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatır (Fatıma) isimlerini anmak
beĢ vakit namaz sayılır. Bir mümin imanında yükselirse esfiya mertebesine yükselir. Bu mertebe
peygamberlerden bile yüksek mertebedir. Bu mertebeye ulaĢtıktan sonra ibadet etmeye gerek yoktur.
Cennet cehennem iki iĢarettir. Ġmamlar ölüleri diriltir ve gayb ilmini bilirler (a.g.y:151).
Görüldüğü gibi Ali taraftarlığının çok çeĢitli biçimleri bulunmaktadır. Bunların hemen hepsi Anadolu
Aleviliği ile her konuda aynı inanç ve itikadı benimsemezler. Ancak hepsinin ortak noktası Hz. Ali‟nin
üstün insan olduğudur. Fakat bunların bir kısmı Hz. Ali‟yi insanüstü Tanrısal bir varlık olarak kabul
ederken bazıları Peygamberden sonra üstün sahabe, onun damadı, gerek imamlık ve gerekse
halifeliğin onun hakkı olduğuna inanmaktadırlar.

belangaz 04-10-2011 09:38

Bunların gerçekte islamla pek alakası olmadığı gibi ilahi hiç bir dinlede pek bağlantısı yok ..

http://www.enfal.de/orta13.htm

ozgur_beyin 11-03-2012 23:26

nusayriler kuranı kabul ederler ama kendilerine ait kutsal kitaplarıda vardır.
aşağıdaki linkte bu kitabı yani kitabı mecmu'nun tercümesini okuyacaksınız

http://dergi.samsunilahiyat.com/Maka...9608010263.pdf

gerçekte bir suriyeli bir mezheb olmasına rağmen türkiyedede vardır bu mezhebin salikleri. en önemli noktada şudur.
suriye halkı arap değildir. ama arabı mustaribedir.
mustaribe= araplaşmış

yucemanitu 12-03-2012 01:22

İlk iletide derlenen pek çok şey doğru ama Nusayrileri kötülemek maksadıyla bir iki yalanı da araya sıkıştırmışlar. Ali Muhammed'den daha üstün kabul edilir doğru. Hatta Ali ilahlaştırılır kimi Kürt Alevilerinde bile vardır bu bu da doğru. Oruç tutmazlar da doğru ama boy abdesti alırlar, burası uydurma. Hatta boy abdesti alırken okudukları bir dua var bunu sünniler bilmez. İşin garibi duanın bir yerinde Ebubekir, Ömer ve Osman'a lanet okunur. Bir de yok peygamberlerden yüce mertebeye ulaşmakmış ondan sonra ibadet etmek gerekmiyor orası uydurma. Fatma ismi konulur ve Fatma çok sevilir kızlara verilmeyen isim tahmin edebileceğiniz gibi Ayşe ismidir. Erkeklere ise Bekir, Ömer, Osman ismi verilmez. Bir de Ali ve Hüseyin'in öldürülmediği gibi bir inançları yok. Ama Hüseyin'e ve Ali'ye öyle bir hürmet ve bağlılık vardır ki Hüseyin ve yandaşları Kerbela'da susuz bırakıldığı için Nusayriler su içtikten sonra "oh" demez.

vishnu 12-03-2012 01:36

zahirde öldürüldüler ama gerçekte ölmediler derler. onlar insan değilki ölsünler diye düşünülür. ali allahtır allah hiç öldürülür mü ?

ozgur_beyin 12-03-2012 15:46

Alıntı:

yucemanitu´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 434476)
İlk iletide derlenen pek çok şey doğru ama Nusayrileri kötülemek maksadıyla bir iki yalanı da araya sıkıştırmışlar. Ali Muhammed'den daha üstün kabul edilir doğru. Hatta Ali ilahlaştırılır kimi Kürt Alevilerinde bile vardır bu bu da doğru. Oruç tutmazlar da doğru ama boy abdesti alırlar, burası uydurma. Hatta boy abdesti alırken okudukları bir dua var bunu sünniler bilmez. İşin garibi duanın bir yerinde Ebubekir, Ömer ve Osman'a lanet okunur. Bir de yok peygamberlerden yüce mertebeye ulaşmakmış ondan sonra ibadet etmek gerekmiyor orası uydurma. Fatma ismi konulur ve Fatma çok sevilir kızlara verilmeyen isim tahmin edebileceğiniz gibi Ayşe ismidir. Erkeklere ise Bekir, Ömer, Osman ismi verilmez. Bir de Ali ve Hüseyin'in öldürülmediği gibi bir inançları yok. Ama Hüseyin'e ve Ali'ye öyle bir hürmet ve bağlılık vardır ki Hüseyin ve yandaşları Kerbela'da susuz bırakıldığı için Nusayriler su içtikten sonra "oh" demez.

sevgili yüce manitu nusayrilik türkiyede en az bilinen islami (eğer islami denirse)
akımdır.ve nusayrilik batıni bir mezhebdir.
senin belirttiklerinde doğru .kuran kabul edilir ama kitabı mecmu kurandan daha önemlidir nusayrilikte. bu batıni mezheblere gulatı şia denir islami literatürde.
bir şia 100 ayrı kola ayrılır.ve bunların tamamına yakını batınidir.
ayrıca nusayriliğe göre kuran tahrif edilmiş. ve kuranın içinden ali ile ilgili ayetler çıkarılmıştır.bunların çıkışıda gadiri hum'la ilintilidir.
şiada gadiri hum önemlidir ama gulatı şiada gadiri hum merkezdedir

Firestorm 12-03-2012 15:54

Nuysarli'ler çok içe kapanık bir toplumdur. Bu yüzden genelde hep namaz'dan oruçtan bahseden kişiler olarak görünürler.


Bu konuda fazla iyi olmadığım için bu forumda da üye olan bir Nusayri tanıdığıma mesaj attım. Sanırsam o daha düzgün bir şekilde bilgi vericektir.

Jolly Jocker 12-03-2012 17:35

Nusayrilikte kadınların ruhları olmadığına inanılıyor diye okumuştum.

Eğer bu doğruysa onu bir çeşit alevilik olarak tanımlamak aleviliğe hakaret olur diye düşünüyorum.

Firestorm 12-03-2012 17:48

Alıntı:

Jolly Jocker´isimli üyeden Alıntı (Mesaj 434520)
Nusayrilikte kadınların ruhları olmadığına inanılıyor diye okumuştum.

Eğer bu doğruysa onu bir çeşit alevilik olarak tanımlamak aleviliğe hakaret olur diye düşünüyorum.Böyle saçma bir şeyi hiç duymadım.


Ayrıca Nusayri'ler arap Alevi'sidir. Sadece onların kendi örgütlenmesi var diyebiliriz. He bi de Nuysayri'lik hakkında her duyduğunuz yazıya inanmamanızı öneririm. Nusayri'ler pek öyle kolay kolay anlatmazlar kendi inançlarını(kendi içlerinde bile kısım kısım bilgi verilir yani bir Nuysayri'nin bilmediği şeyler de olabilir yada farklı bildiği şeyler...)...

yucemanitu 13-03-2012 00:15

Kadınların ruhu olmadığı gibi bir şey yok. Nusayriler Araptır bir, Alevidir iki. Bu millet hem Arapları hem de Alevileri sevmez o yüzden Nusayrilik ve Nusayriler hakkında bazı şeyler uydurma. Nusayrilik aslında Türkmen ve Kürt Alevliği ile kıyaslayınca İslama onların olduğundan daha yakın.


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 21:13 .