Tekil Mesaj gösterimi
  #8  
Alt 17-04-2021, 17:25
Ahlaksız - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ahlaksız Ahlaksız isimli Üye şuanda  online konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 07 Jul 2012
Mesajlar: 8.207
Standart

''Örnek lütfen'' dediğinize göre, ilk mesajımdaki makaleyi okumamışsınız. Buyrun;

5. Sünnet'in Kur'ân'ı Neshettiğine Dair Örnekler
Sünnet'in Kitab'ı neshettiğini savunanların verdikleri farklı örneklerden bir kaçını zikretmekle yetinelim:

1. Hala ve teyze ile evlenmenin Sünnet'le haram kılınması:
‘Sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı.
Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek
üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helal kılındı'
ayetinde geçen ‘Bunlardan başkası', bir kısmının helal olduğunu belirtirken diğerlerinden sükût etmiştir. Resûlullah (s), ‘Kadını halası ve teyzesi ile beraber nikahlamak haramdır. Neseble haram olan reda' (süt) ile de haramdır' hadisi
mutlakıyetini neshederek hala ve teyzenin haramlığına hükmetmiştir.

2. Resûlullah (s)'a sınırsız sayıda hanımla evlenmenin helal kılınması:
‘Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helal değildir. Allah her şeyi gözetler' ayeti Hz. Peygamberin
‘Allah, dilediği kadar kadınla evlenmesine izin vermeden Rasûlullah (s) vefat
etmedi' hadisiyle nesholmuştur.

3. Fıtır sadakasının Sünnet'le sünnet kılınması:
(Ünlü tarihçi Muhammed b. Cerir (v. 310/922) et-‘Tabarî şöyle demektedir: ‘İlim erbabı, fıtır sadakasının farz kılındığında icma ederken neshinde ihtilaf ettiler: İbn Nehhas, ‘icma' ve Resûlullah (s)'tan gelen sahih hadislerle sabit olduktan sonra,
hükmünün geçersiz kılındığını beyan eden icma veya hadisle nesholmadıkça hükmü geçerlidir' demektedir.'

4. Verasetle beraber vasiyyetin neshedilmesi:
Yukarıda ifade edildiği gibi bazı âlimler Sünnet'in Kur'ân'ı neshettiğini
kabul etmezken İmam eş-Şafiî (v. 204-150), mirasla ilgili Bakara, 2/180, 24081 ayetlerini getirdikten sonra, ‘Bu iki ayet, valideyn, akraba, kocaya vasıyyet ve vasıyyetle beraber miras bırakmaya; hem mirastan hem de vasıyetten pay almaya ve mirasçıların vasıyyeti neshetmeye muhtemeldir. Ayetler bu ikisine muhtemel olduğuna göre ilim ehline düşen, Allah'ın
Kitab'ından bir nass bulamazlarsa Resûlullah'ın sünnetinden delalet aramalarıdır. Sünnette bulduklarını,-itaati farz olduğundan-Allah'tanmış gibi kabul etmeleridir.'
Şafiî, konuyu tartıştıktan sonra, ‘Mağazîlere katılanların hepsinden yaptığım nakille izah ettiğim "Varise vasıyyet yoktur" hadîsiyle, Hz. Peygamberden munkatı' nakledilen ve genelin icma ettiği bu haberle miraslar valideyn ve zevceye olan vasıyyeti neshetmiştir' demektedir.

5. Zina edenlere uygulanan hapis cezasının celdeyle neshedilmesi:
‘Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer
şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerde hapsedin'
ayeti, ‘Benden alınız' benden alınız' Allah onlar için bir yol belirlemiştir. Bekar bekarla zine derse yüz değnek vurularak sürgün edilir. Evli, evil olanla zina ederse, yüz değnek vurularak recmedilir' hadisi, celde ayetinden önce varid olduğundan hapsetme hükmünü neshetmiştir.

6. Ayakları meshetmenin gusül ile neshedilmesi:
Abdest ayetindeki ayakları mesh hükmü, ‘Topuklarında kuru yer kalanların vay haline!'hadisiyle neshedilmiştir. Bu hadisten sonra sahabe ayaklarını meshetmekten vazgeçmiştir.
Alıntı ile Cevapla