Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > İbrahimi Dinler > İslam > Önerdiğimiz Başlıklar

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 30-09-2006, 01:53
sodomo-- sodomo-- isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 11 Mar 2006
Mesajlar: 1.767
Standart Muhammed'in savaşları

Şimdilik bir ön-liste veriyorum. Bu listede bir çok eksiklik var. Özelllikle tarihler konusunda çalışmalarım bitmedi. Ayrıca ilgili Kuran ayetleri ve kazanılan ganimetler de ilave bilgiler vereceğim. Tabii bunun yanında Bedir, Uhud, Huneyn, Hayber gibi önemli savaşların seyri ve Batn-ı Nahl gibi önemli seriyyeler hakkında da oldukça ilginç bilgiler ekleyeceğim. Şimdilik bazı ufak notlar ekledim, zaman içinde gittikçe artan miktarda bu savaşlar ve sonuçları ile ilgili bilgiler de olacak.

İlave not : Toplam savaş, gazve ve seriyye sayısının 100'e yakın olabileceği tahmin ediliyor. Bunlar sadece benim tespit edebildiklerim.

Hicretin 2. yılı

1- Sifülbahr seriyyesi: (Mart 623-Ramazan ayı) Hamza’nın kumandasında yapıldı.

2- Rabiğ seriyyesi: (Nisan 623-Şevval ayı) Ubeyde b. Haris’in komutasındaki bir süvari birliği tarafından gerçekleştirildi. Hac Suresi 39-40 ile ilk savaş izni veriliyor.


3-Benu Damra /Vaddan gazvesi : (Nisan 623-Şevval ayı). Saldırmazlık antlaşması yapıldı.

4-Harrâr seriyyesi: (Mayıs-623-Zilkade ayı) Sa’d b. Ebu Vakkâs başkanlığında düzenlendi.


5-Ebva gazvesi : (Eylül 623-Safer ayı )---Ebva köyüne yapıldı. Medine'den 23 mil uzakta bir köydü. Hicretin ikinci yılında Muhammedin bizzat komutan olarak katıldığı ile gazve. Kureyşin ticaret kervanına yapılan saldırı.

6-Buvat gazvesi : (Ekim 623 Rebiül-evvel ayı ) 200 kadar sahabiyle bir Kureyş kervanının önünü kesmek için yapılmıştı

7-Bedru’l-ula-Sefevan (1.Bedir) gazvesi : (Ekim 623 - Rabîü'l-evvel ayı)

8-Zü’l-Uşeyre : (Aralık 623 /Cemaziyelahir ayı) İkinci yılın ilk ayı. Hicretin 16. ayı.

9- Batn-ı Nahle seriyyesi: (2 Ocak 624- Receb ayı) Abdullah b. Cahş komutasında yapıldı. Bakara 217 bununla ilgilidir.

10- II.Bedir (Bedru'l Kübra) Savaşı 13 Mart 624 Ramazan ayı) Al-i İmran Suresi (13, 41, 43,44,47,49, 67, 68, 69), Enfal Suresi 1, 9,10,11, 12, 13, 17

11-Beni Kaynuka : (Nisan 624-Şevval ayı) (Enfal 58)
---Bin beş yüz kılıç, üç yüz zırhlı elbise, iki bin mızrak ve beş yüz kalkandan ibaret olan silahlarını ve mallarını Medine’de bıraktılar. Onlardan kalan malların beşte biri Beytülmal'a ayrılarak gerisi Müslümanlar arasında taksim edildi.

12-Sevîk (Mayıs 624-Zilkade)

Hicretin 3.yılı

13-Karkaratülküdr (Temmuz 624-Muharrem ayında)

14-Gatafan (Eylül 624-Rebiül-evvel ayı)

15-Benî Süleym Cemazi (Kasım 624-Cemaziyel-evvel ayı)

16-Feran gazvesi -- Aralık 624 -Cemaziyelahir ayında

17-Zi Emer gazvesi:

18-Karede mevkii seriyyesi :Zeyd b. Harise komutasında gerçekleştirildi- Kureyş kervanına karşı-- Kervan ele geçirilerek Medine'ye getirdi. Muhammed kervanın mallarını ganimet statüsüne tabi tuttu.

19-Uhud (3/ 25 Ocak 625-Recep ayı----Şevval ayı) Bu savaş ile ilgili ayetler: Al-i İmran Suresi (121, 122, 123,124, 125, 140, 144, 153, 154, 155, 165 dir.)

20-Hamraülesed:

21-Katan seriyyesi : Uhud savaşından üç ay kadar sonra Muharrem ayında- Ebu Seleme komutasında yapıldı

Bi’r-i Maune faciası : (4 Temmuz 625’te Safer ayı) - İncelenecek
Recî' Olayı (625 Safer ayı): İncelenecek

Hicretin 4. yılı

22-Ben-i Nadir gazvesi : (4/29 Haziran 625) Kur'an'ın Haşr Suresi Nadiroğulları Gazvesi dolayısıyla nazil (!) olmuştur. Hatta bundan dolayı bu sûreye "Beni Nadir Sûresi" de denilmiştir.

Hicretin 5. yılı

23-Bedru’l-Mev’id:

24-Zatü’r-Rika :

25-Dumetülcendel :

26-Hendek (Ahzab Gazvesi) 1-24 Ocak 627. Ahzap (Hendek) suresinin 9-27 arası savaş ayetleri bu savaş ile ilglidir.

27-Gamre seriyyesi : Ukkaşe b. Mihsan komutasında kırk kişilik bir birlikle Esed kabilesine karşı

28-Süleymoğulları seriyyesi : Zeyd b. Harise komutanlığında Süleymoğulları kabilesine karşı yapılmıştır


29-Müreysî (Beni’l-Mustalik) 6/627 (Hicretin beşinci yılının şaban ayının ikisinde) Mustalıkoğullarından ganimet olarak altı yüz veya yedi yüz esir, beş bin koyun ve iki bin kadar deve alındı.

İfk olayı : İncelenecek

30-Benî Kurayza : (Ocak-Şubat 627 Zilkade ayı) (Ahzap 26-27 ayetleri bu gazve ile ilgilidir)

Hicretin 6.yılı

31-Beni Lihyan: Adal ve Kâre kabilelerine karşı

32-Gabe (Zûkared Gazvesi) Siret kitaplarına göre, Hicri 6. Yılın Rebiul-evvel veya Rebiul-ahir'inde,

33- I. Zü'l-Kassa'ya seriyyesi : Muhammed b. Mesleme komutasında Sa'lebe kabilesine karşı

34- II. Zü'l-Kassa'ya seriyyesi: Ebu Ubeyde b. Cerrah'ı kırk kişiyle göndermiştir. Muharib, Enmâr ve Sa'lebe kabileleri üzerine düzenlenmiştir

35-Fezare seriyyesi : Zeyd b. Hârise komutasında Fezareoğullarına karşı yapılmıştır.

36-Hudeybiye seferi : Mart-628-Zilkade ayı (Rıdvan Biatı ve yolda geri dönerken Hudeybiye Barışı'ndan bahseden Fetih Sûresi 18-19 nazil (!) oldu ve Fetih Sûresi 1 ayrıca Fetih suresinin 20. ayetinde bol ganimet vaadedilir.

Hicretin 7. yılı

37-Türebe bölgesi / Hevazin kabilesi seriyyesi: Şaban ayı- Ömer b. Hattab komutasında gerçekleşen bir sefer.


38- I.Mürre seferi : (Şaban ayı)- Beşir b. Sa'd komutasında gerçekleşti

39- Gatafan seriyyesi : (Şevval ayı) Beşîr b. Sa'd, Medine'ye baskın düzenlemek isteyen Gatafan kabilesine karşı üç yüz kişilik bir birlikle başarılı bir sefer gerçekleştirmiştir


40- Meyfaa seriyyesi : (Ramazan ayı)-Gâlib b. Abdullah komutasında Beni Uval ve Beni Abd b. Sa'lebe'ye karşı

41-Süleym seriyyesi : İbn Ebi'l-Avca es-Sülemi komutasında gerçekleşti.

42-Hayber :Haziran 628-Muharrem ayı

43-Fedek seriyyesi : Muhayyisa b. Mes'ud komutasında gerçekleşti.


44-Vadi'l Kura gazvesi: Muhammed Hayber’in fethinden sonra Vadi'l-Kura üzerine yürüdü. Buradaki Yahudiler kalelere sığınarak bir gün kadar direndiler. Fakat sonunda Hayber Yahudilerinin şartlarına göre teslim oldular. Buna göre yıllık arazi mahsullerinin yarısını İslam devletine vergi olarak ödeyeceklerdi. Teyma Yahudileri, Hayber, Fedek ve Vadilkura'da meydana gelen gelişmeleri duyunca Muhammed ile cizye üzerine antlaşma yaptılar.

Hicretin 8. yılı

45-Beni'l-Mülevvah seriyyesi : Gâlib b. Abdullah idaresinde bir seriyye.

46-II. Mürre seriyyesi : Gâlib b. Abdullah'ı Zübeyr komutasında yapıldı.

47-Siyy mevkii / Hevâzin'in Benî Âmir seferi : (Rebîülevvel ayı) Şücâ' b. Vehb'in komutasında gerçekleşti.

48-Zatüsselasil seferi : (Cemaziyelahir ayı) Amr b. Âs komutasında gerçekleşti.

49-Sifülbahr bölgesi / Cüheyne kabilesi seferi : (Receb ayında) Ebû Ubeyde b. Cerrah komutasında

50-Necid bölgesi / Muharib kabilesi : (Şaban ayı) Ebû Katâde komutasında birlik ile.

51-Mekke’nin Fethi (11 Ocak 630-Ramazan ayı)

52-Gumeysa bölgesi / Cezîme kabilesi seriyyesi: (Şubat-630-Şevval ayı) Halid b. Velid komutasında

54-Huneyn savaşı : 6 bin esir, 24 bin deve, 40 bin koyun ve 4 bin okka gümüş ganimet elde edildi Kuran'da Huneyn Savaşı'ndan, açıkça adı zikredilerek bahsedilmektedir. (Tevbe 25-27)

Ci'rane olayı : Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetlerin dağıtımında çıkan "olay" olarak bunu da inceleyeceğiz.

55-Evtas savaşı : Huneyn savaşının bir kolu--Ebu Amir el-Eş’ari komutasında-- Huneyn savaşında kaçan Hevazinliler ile--Esirler arasında Muhammed'in süt kızkardeşi Şeyma'da mevcut-Muhammed bu duruma çok üzüldü.

56-Taif kuşatması : Beni Sakıf kabilesi ile---Taif şehri İslâm ordusu tarafından on sekiz gün kuşatıldı. Fakat o sırada fethedilemedi, çember kaldırıldı. Bir yıl sonra Taif halkı gelip müslüman oldular.

57- Mut'e Savaşı (629 Eylül). Zeyd b. Harise komutasında yapıldı. Zeyd hayatını kaybetti. 3000 kişilik İslam birliği ile 100 bin kişilik Bizans birliği arasında---Muhammed'in birlikleri geri kaçarak canlarını zor kurtardılar.

Hicretin 9. yılı

59-Tebük seferi : (630 yılı) Alkame b El-Fağva komutasında yola çıkıldı. Bu sefer esnasında Muhammed'in ordusu düşmanla karşılaşmadı; dolayısıyla çarpışma da meydana gelmedi. Bizans’ın Müslümanlara karşı herhangi bir ordu hazırlamadığı anlaşıldı. Tevbe Suresi (38-41) bununla ilgilidir

60-Fedek seferi : Muhayyisa b. Mes'ud komutasında gerçekleşti.

61-Akabe seferi : Halid b. Velid komutasında gerçekleşti.

62-Ezruh seferi : Halid b. Velid komutasında gerçekleşti.

63-Makna seferi : Halid b. Velid komutasında gerçekleşti.

64-Maan seferi : Halid b. Velid komutasında gerçekleşti.

65-Dûmetülcendel seferi: Halid b. Velid komutasında gerçekleşti--İki bin deve, sekiz yüz at, dört yüz zırh gömlek, dört yüz mızrak ganimet olarak ele geçirildi.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 30-09-2006, 15:25
mep
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: Muhammed'in savaşları

yaw adam peygambermi teminatörmü anlıyamadım.
sanırım allah kavimleri helak etmek için bu kez muhammedi gazlayıp salmış.neyseki 40 yaşında peygamber olmuş.maazallah isa filan gibi peygamber doğsaymış o hırsla kutuplara bile girermiş.allah merhametliymiş yinede 40 ından sonra peygamber yapmış,insanlara karşı şevkatli ya o açıdan.bu arada birden gözümde bedevileri karşılarında gören kutup ayılarının şaşkınlığı canlandı.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 30-09-2006, 15:31
agnostic_z agnostic_z isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 17 Aug 2006
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 230
Standart Re: Muhammed'in savaşları

Güneş balçıkla sıvanmaz lafının bi ispatı daha Peygamber kendini savunuyordu,o kimseyi öldürmek istemezdi diyenlerin özellikle yorumlarını merak ediyorum.

Düşünüyorum;o halde varım...
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 30-09-2006, 15:49
sosyalist18 sosyalist18 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 29 Sep 2006
Mesajlar: 169
Standart Re: Muhammed'in savaşları

Ne yapsin ademcagiz! Ne yaptiysa allahrizasi icin yapti! Bukadar yuklenmeyin!

Gunu gelir,
sanma hesap sorulmaz!
Dayanir kapina,
PIR SULTAN OLMEZ!
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 30-09-2006, 16:17
mep
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: Muhammed'in savaşları

Durun siz durun!
Şimdi müslüman abilerim gelip,islamın ne kadar barış dolu bi din,peygamberin ne kadar şevkatli ve sevgi dolu bi muhterem zaat olduğunu anlatsınlar görürsünüz .n'apsaydı *isa gibi bi tokat vurana öbür yanağınızı dönünmü deseydi.bak adam öyle dedi çarmığa gerdiler adamı.n'olmuş yani biraz insan öldürmüşse,öldürmeseydi o adamlar daha çok günaha girecekti.niye hep olumsuz düşünüyonuzki bide iyi tarafından bakın yaw.şimdi cezalarını tamamlayıp cennete bile gitmiştir hepsi.ben bu işi kıvırıcam he! bayaa iyi bi savunma yaptım.kimse bi açıklama yapmassa ben yapıcam valla.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 30-09-2006, 16:21
M.onur M.onur isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 11 Jul 2006
Mesajlar: 222
Standart Re: Muhammed'in savaşları

Muhammed kimseye saldırmaz arkadaşlar. Muhammedin kalbi insanlara duyduğu sevgiyle doludur. Zaten Arabistanlardan kalkıp İstanbulun fethedilmesini isteyen de Muhammed değil bendim.

Esasen Muhammedin amacı tebliğdir. Tabi tebliği kabul edilmezse, anında ordularını gönderip ganimet ve cariye avına çıkar orası ayrı.

Tabi bir de atalarımıza yapılmış olan bir saldırı vardır. Her ne kadar Muhammed yapmasada Muhammedin uydurduğu kitaba ve ağzından çıkan hadislere göre gayet uygundur.

Lay beside me, tell me what they've done. Speak the words I want to hear, to make my demons run. The door is locked now, but it's open if you're true. If you can understand the me, than I can understand the you.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 30-09-2006, 16:26
sosyalist18 sosyalist18 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 29 Sep 2006
Mesajlar: 169
Standart Re: Muhammed'in savaşları

Bence haksizlik ediyorsunuz!Zaten bu dunya yalan dunya.Onlar olmedi! Peygamberin kilicinin Tadina varma serefine ulastilar!Hepsi cennetlik!!! Peygamber ne yaptiysa hep onlarin iyi amelleri icin yapti! Bunu katliam olarak dusunemeyiz.Zaten heriflerin kaderinde vardi,muhammed ne yapsin.Ayip oluyor ama yok *sukadar oldurdu *yok bu kadar oldurdu.Heriflerin kaderinde yazmasa oldurmezdi herhalde.Vardir bir bildigi.

Gunu gelir,
sanma hesap sorulmaz!
Dayanir kapina,
PIR SULTAN OLMEZ!
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 30-09-2006, 17:10
kuvvaci kuvvaci isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 19 Jul 2006
Mesajlar: 264
Standart Re: Muhammed'in savaşları

İslam dini adam öldürmeye karşıdır dostlar. *
Öldürmemiştir kimseyi peygamber o *canım yok yok olurmu hiç islam ve cinayet hiç bir araya gelecek iki sözcükmü *bunlar tööbe töbe *dostça kalın
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 30-09-2006, 19:51
mep
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: Muhammed'in savaşları

Evet arkadaşlar bu işi uzatmanın manası yok.
Rz.muhammedi saldırganlıkla suçlamak boş bi iş.çünküm aşağıdaki hadistende anlaşılacağı gibi.günah işleyip af dileyip allahı hoşnut etmeye çalışıyolardı.iyi okuyun bakiim hadisi.

Hadis No : 4131
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) (bir hadis-i kudsi'de) Rabbinden naklen buyururlar ki: "Bir kul günah işledi ve: "Ya Rabbi günahımı affet!" dedi. Hak Teala da: "Kulum bir günah işledi; arkadan bildi ki günahları affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır." Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabbim günahımı affet!" der. Allah Teala Hazretleri de: "Kulum bir günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle cezalandıran bir Rabbi vardır. Sonra kul dönüp tekrar günah işler ve: "Ey Rabbim beni affeyle!" der. Allah Teala da: "Kulum günah işledi ve bildi ki, günahı affeden veya günah sebebiyle muaheze eden bir Rabbi olduğunu bildi. Dilediğini yap, ben seni affettim!" buyurdu."
Kaynak: Buhari, Tevhid 35; Müslim, Tevbe 29, (2758)

*Evet şimdi ne diyceksiniz bakiim hı!allahın isteğine itaat etti günah işledi sonra tövbe edip allahı hoşnut ettiler diye *kızcakmısınız o müslümanlara.akıllı olun akıllı bak ne diyo diğer hadiste.günah işlemesseniz sizi helak eder günah işleyip af dileyecek başka toplumlar getiririm diyo.siz dua edin müslümanlar böyle sağa sola saldırıp sonra af dilediler(allahta onları af etti)yoksa şimdi başka toplumlar gelicekti yerimize.dimi ama.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 30-09-2006, 21:37
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: Muhammed'in savaşları

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allahın Ganimetleri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FETİH:
48.14. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O, dilediğini bağışlar, dilediğine ceza verir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
48.21. Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. Allah, her şeye kadirdir.
ENFAL:
8.1. Sana savaş ganimetlerini soruyorlar. De ki: Ganimetler Allah ve Peygamber'e aittir. O halde siz (gerçek) müminler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin.
8.30. Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir.


Hadis No : 1090
Ravi: Mücemm'i İbnu Cariye el-Ensari
Tanım: Resulullah (sav) ile birlikte Hudeybiye sulhünde hazır bulunduk. (Sulh yapılıp) oradan döndüğümüz zaman, halk, develerini hızlandırarak (bir yere birikmeye) başladılar. Biz hayretle: "Bu insanlara ne oluyor, (niçin hayvanlarını hızlandırıp bir yere üşüşüyorlar?)" diye sorduk. "Resulullah (sav)'a vahiy gelmiş" dediler. Biz de, halkla birlikte harekete geçip develeri hızlandırdık, ilerleyince Resulullah (sav)'ı Kura'u'l-Gamim denen (Mekke ile Medine arasında Usfan'ın önünde bulanan) yerde bulduk. Devesinin üzerinde duruyordu. Halk toplanınca bize Fetih süresini tilavet buyurdular. Askerlerden biri: "Yani bu sulh bir fetih midir?" dedi. Resulullah (sav): "Evet!" deyip ilaveten: "Muhammed'in nefsini kudret elinde tutan Zat'a yemin ederim bu bir fetihtir" buyurdu. Süre-i celileyi okumaya devam eden Resulullah (sav): "Allah size, ele geçireceğiniz bol bol ganimetler vaadetmiştir. İman edenler için bir delil olması ve sizi doğru yola ulaştırması için bunları size hemen vermiş ve insanların size uzanan ellerini önlemiştir" mealindeki ayete kadar (Fetih 20) okudu. (Ayet'i kerimede işaret edilen acil ganimetle) Hayber kastediliyordu. Buradan ayrılınca Hayber'e gazveye çıktık. (Elde edilen ganimet) Hudeybiye'ye katılanlara taksim edildi. Bunlar bin beş yüz kişi idi. Bunlardan üç yüzü süvari idi. Ganimet on sekiz hisseye ayrıldı. Süvari olana iki, yaya olana bir hisse verildi." *
Kaynak: Ebu Davud, Cihad 155, (2736), Harac 24, (3015) *

Hadis No : 5937
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: "İyne usulüyle alış-verişte bulunur, sığırların peşine düşer, ziraate razı olur ve cihadı da terkederseniz, Allah size öyle bir zillet verir ki, dininize tekrar rücu etmedikçe o zilleti kaldırmaz." *(Zillet:Hor görülme,alçalma.)
Kaynak: Ebu Davud, Büyu 56, (3462)

İyne:
Bir malı vadeli satıp, daha sonra peşin para ile, vadeli fiyatından daha ucuz bir fiyatla geri almaya "iyne satışı" denir.


Bu konu üzerinde nedense pek durulmuyor. Bence üzerinde durulması gereken bir konu. Yer ve gökteki mülk allahınmış.(Gökteki mülk neyse!..)Şimdi bu mülk kendisinin kabul. İşin garibi bu mülk için kullarını birbirine düşürüyor. Diyor ki henüz elde edemediğimiz ganimetler var. Ondan sonra da bu ganimetler bana ve peygamberime aittir diyor. Ya mülk zaten senin. Sen bu mülkü savaş yoluyla almaya kalkıyorsun. Bu allah resmen eşkiyalık yapmıyor mu? Tamam dinini yaymak için savaş yapıyorsun. Kabul. Bu nasıl vicdandır bu nasıl adalettir ki insanların alın teriyle kazandıklarını zorla ellerinden alıyorsun. Hiç olayın bu boyutunu düşünen oldu mu acaba. Hem insanları öldür hemde değerli eşyalarına el koy. Bu hareketleri yapana eşkiya denilmiyor mu? İşte ben bu allaha onun için kuranın allahı diyorum. Şu zihniyete bakın. Allah tuzak kuranların en iyisidir diyor. Burda yine yakayı ele veriyor. Hani sen her şeye kadir değil miydin? Bu kadar aciz kaldın da tuzak kurmaya çalışıyorsun. Hem de övünerek ben iyi tuzak kurarım diyorsun. Şimdi bu senin büyüklüğüne yakıştı mı Kuranın allahı!...Ve sonuç olarak islamın geçim kaynağını hep ganimetler oluşturmuş. Çöl yaşamı onları bu yola götürmüş. Bu barbarlığın bu vahşetin sahibi de bu kuranın allahı olmuştur. Tamam islamiyeti yayma çabaları normal. Ama insanların ellerindeki değerli eşyalarını, mallarını, mülklerini gasp edip el koymak hangi vicdana hangi insanlığa sığar. Birileri bana bunu açıklasın...

Hadis No : 1099
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Hangi bir köye varır da orada ikamet ederseniz, hisseniz oradadır. Hangi bir belde de Allah ve Resulü'ne isyan ederse o beldenin beşte biri Allah ve Resulüne aittir ve o (geri) kalan) da sizindir." *
Kaynak: Müslim, Cihad 47, (1756); Ebu Davud, Haraç 29, (3036

Konuya bir hadis daha ekleyerek konunun hadis bölümünü ele almak istiyorum. Şurası açık bir gerçektir ki peygamber din yayılmacılığı(Temeli de ganimet) uğruna insanlara ticareti,tarımı ve hayvancılığı uygun görmemiş. Hadiste de bu zaten açık bir şekilde belirtilmiş.Çünkü insanlar bu alanlara yoğunlaşırsa o insanları savaşa götürmesi zorlaşacaktır. Alıntıladığım hadiste de ele geçirdiğiniz beldenin beşte biri bana ve allaha diğer kısmı da sizlere aittir. Akıl ve vicdan sahibi insanların şu söylediklerim hususunda birazcık düşünmelerini istiyorum. Bu nasıl bir anlayıştır ki hangi bir köye varırsanız hisseniz oradadır. Orada yaşayan insanlar müşrik de olsa onlar da allahın kulları değil mi? Yıllarca emek vermiş, göz nuru dökmüş bu insanların mallarını mülklerini bir çırpıda ellerinden almak hangi insanlığa sığar. Bu yapılanlar bir yağma ve talan değil midir? Üstelik bunların yapılmasını sağlayan da allahın kendisi ve onun adına bu yağma ve talan yapılıyor. Şimdi bu düşüncede olan bir allah nasıl adil ve adaletli olabiliyor. Bunun neresi büyüklük!...Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Ve iddia ediyorum. Bu savaşların temelinde ganimet olayı olmasaydı o insanları savaşa götürmek mümkün müydü? Demek ki islam barış, sevgi ve hoşgörü dini değildir. Gittiği her yerde kan ve göz yaşı bırakmıştır. Erkekler öldürülmüş, kadınlar ve çocuklar esir alınmış ve bunlar cariye ve köle olarak pazarlanmışlardır. Şimdi benim islamla alıp vereceğim bir şey yoktur. Amacım gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Bunlar ortaçağda yaşanmış ve o çağın koşullarında normal görülmüş şeyler. Ama normal olmayan bu ilkel ve çağ dışı dini göklere çıkarıp bize pazarlamak istemeleri. Onlar istedikleri kadar pazarlamaya çalışsınlar. İnsanlar benim gibi okudukça, araştırdıkça, sorguladıkça bu gerçekleri göreceklerdir. Ve insanlar bu gerçekleri gördükçe bu dini elbette bizim yaptığımız gibi sorgulayacaklardır. İnsanlar sorguladıkça tabu can çekişmeye devam edecektir. Bunun yolu açılmıştır ve bunu engellemeye güçleri yetmeyecektir. Kim ne derse desin tarihin akışı hep ileriye olmuştur...

Sevgili Sodomo,
Daha önce ben allahın ganimetleri diye başlık açmıştım. Nedense inançlı arkadaşlarımdan yazan olmadı. Bari buraya alayım da konuya katkı olsun. Sevgilerimle...
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 00:30 .