Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > Dünya Dinleri, Mitoloji & Antik Uygarlıklar > Mitoloji & Esoterisizm

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 01-01-2019, 20:38
Felâsife - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Felâsife Felâsife isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 19 Jan 2014
Bulunduğu yer: Hayret!
Mesajlar: 4.035
Standart Şamanın cinsel eğitimi

Ahlak gibi bir takıntınız, inanç, ideoloji gibi kendinizi tanımlamalarınız varsa, bu meseleye hiç bakmayınız, Aşağıda anlatılan mevzu Şamanların kendi içinde ki eğitimlerinin cinsellikle ilgili bir yönüdür.
Zaten yazının amacı onları methetmek veya tavsiye etmek gibide bir amacı yoktur, sadece meraklısı için, bilgi sevdalıları için bir paylaşımdır.
Bu mesele pek bilindik bir mesele değildir, cinsellik çokları için bir TABUDUR. ve öylede kalmaya devam edecektir.

Doğanın adamlarında günümüz şehirli insanları gibi, içinde ve dışında bir şeyleri "örterek" kendilerini iyi veya faziletli göstermek gibi bir takıntıları yoktur.
Onlar neyse odur.Doğa gibi çıplak ve örtüsüzdürler.
Mesele Albıs veya Albastı denen kötü şeyler, Şamanik halklar için oldukça korkulan şeylerdir, aşağıda yazan şeyler onlar için bile imkansızdır ama Şaman için böyle korkular yoktur, bilakis onlarla bile yüzleşme vardır. Korkan adam ruhlar dünyasına nasıl dalacaktır.

Bu bölüm prof.dr. Fuzili Bayat'ın "Ana hatlarıyla Türk Şamanlığı" kitabından alınmıştır. Kitapta pek çok konu işlenmiştir, bu sadece meselenin küçük bir yönüdür.

--- / ---

Adayın Ruhların Sütünü içmesi ve Onlarla Cinsi İlişkiye Girmesi
Bütün geleneksel toplumlarda ve özellikle de Şamanlığın var olduğu bölgelerde erotik ve seksüel görünebilen her şey sadece yaşamın ve hayatın bir parçası olarak değerlendirilir. İnsan yaşamının en doğal akarı olan cinsi ilişki, Şamanlığın oluşumunda etkili olduğu gibi Şaman tedavi sisteminde de etkilidir. Ancak hem Batı dünyasının hem de monoteist dinlerin büyük ölçüde karşı çıkması ile seksle tedavi yapılmaz olmuştur.

Şaman dünya görüşüne göre insan vücudu, evrenin küçük modeli olup bütün enerji kaynaklarını da yansıtmaktadır. O halde vücudun iyi bir şekilde bilinmesi, adayın, Şaman statüsüne geçmesi sırasında başlamış olur. Şaman olma sürecinde adayın semavi karısı olarak bilinen ruhlarla cinsi ilişkiye girmesi, kadın cinsi organlarının Mitolojik Ana'yı simgelemesi ve mistik bir anlam taşıması özellikle önem kazanmaktadır.

Sibirya Şamanlığını öğrenen L. Şternberg'e göre, Şaman olma merasiminin ilk elementi adayın ruhlarla cinsi ilişkisidir ki, bu da adayın onlardan mistik bilgi alması olarak değerlendirilir. Kadın Şaman adayı, Şaman olma merasiminde tenha bir yere çekilerek ruhları onun cinsi organlarını kullanarak karnına girmek için çağırır. Ruhlar, adayla cinsi ilişkiye girene kadar kadın Şaman adayı insanlardan saklanır. Sonunda beklenen ruh, kuş veya genç insan şeklinde adaya uykuda veya uyanıklıkta yaklaşır. Aday, ruhla ilişkiye girerek gerçek bir orgazm yaşar. Şaman geleneğine göre ruh, adayın güç ve enerjisinin kaynağı olan mistik kocası olur.
Şamanın mistik kocasının tasviri kamlık öncesi yedirilir ve kadın Şaman, bütün hayatı boyu mistik kocası ile cinsi ilişkiyi devam ettirir. Hatta Şaman memoratlarına bakılırsa Şamanın, semavi eşinden çocukları da olur.

Aynı şekilde erkek Şaman adayı da kadın olarak tasarlanan ruhlarla cinsi ilişkiye girmek Şamanlığın sırlarını öğrenir, dolayısıyla Şaman olarak kurulur. Genellikle her Şamanın bir semavi karısı vardır. Ancak bazen Şamanın bir kaç semavi eşinin de olduğu bilinmektedir.
Etnografik literatürde Şamanın ölüp dirilmesi, esasen parçalanıp yenilme olarak bilinir.* Ancak Şaman olma, yalnız parçalanma ile sınırlı değildir. Nitekim Şaman olmanın en eski yollarından biri de karşı cinsten olan ruhlarla cinsi ilişkiye girmedir. Buna Şaman literatüründe Şamanın semavi eşi de denilir. Ancak zamanla cinsi ilişki yolu ile Şaman olma olgusu arka plana itilmiş, onun yerini adayın, karşı cinsten olan ruhların sütünü içmesi tutmuştur.

Ruhlarla evlenme veya ruhların sütünü içme yoluyla da Şaman statüsü alanlar vardır. Nitekim Tuva Şaman efsanelerine göre albısların döşünü emmekle Şaman olmak da mümkündür.6 Sırra erme ritlerinde esaslı rol oynayan süt içme veya döş emme motifi de Şamanın ruhlar alemi ile alakasını şartlandıran amillerden biridir. Şamana süt veren, onu emziren albıs veya albastı (Yakut mitolojisinde abaası) bazı alametlerine göre Mitolojik Ana'nın ters çevrilmiş işaretidir. İri döşlü, doğuran, emziren Mitolojik Ana, albıs varlığında kodlaşır. Aslında Şamanın Mitolojik Ana'yı işaretleyen bu ruhlarla cinsi ilişkiye girmesi başlangıçta var olan gizli enerjiye sahip olmaktır.

Sırra erme ritlerini yansıtan efsanelerden görüldüğü gibi Şaman adayını, Şaman hastalığından sonra yeraltı dünyasının kötü ruhları olan albıslar emzirirler. 7 Albısların adayı emzirmeleri ritüel-mitolojik karakter taşır. Aslında emzirme evlatlığa kabul etmek, cinsi ilişki kurmak olarak algılanır. Bu inisiyatik olgudan sonra merasimden geçen aday, Şaman olur, ruhlarla bir başa alaka yaratır, onları görür, onlarla konuşabilir. Korkunç ve ölümcül hastalıklar kaynağı olan ruhların sütünü emmek Şamanın, ölümün kaynağından yetenek almak anlamına gelir. O bakımdan azaların, abaasıların veya albısların döşünü emen Şaman, ölümcül hastalıkları iyileştirebilendir.
Albısların, Şamana süt içirmeleri onu hem fiziki, hem de psikolojik cihetten yeni merhaleye hazırlamaktır. Vergi alan Şaman adayının döş emmesi destanlarda kahramanın Yer Ana'nın döşünü emip ölümsüzlük kazanmasına eşdeğerdir. Bazı Şaman efsanelerinden öğrendiğimize göre, adayı dağ ruhu emzirir. Dağ ruhu çoğu kez kadın olarak tasavvur edildiği için Mitolojik Ana kompleksine dahildir. Bazı Şaman efsanelerinde nereden geldiği malum olmayan kadın, adayı dizleri üstünde oturtup, iri döşleri ile onu emzirir ve bazı hallerde de emzirdikten sonra adayla cinsi ilişkiye girer.

Umumiyetle, Şamanın merasimden geçmesi gönüllü olmadığından onun albısların döşünü emmesi ve onunla cinsi ilişkiye girmesi de mecburi karakter taşır. Ruhların kadın olarak tasarlanması ve Şaman olmada önemli rol almaları, bir kez daha başlangıçta kadın Şamanların toplumsal örgütlenmede önemli rol üstlendiğini kanıtlar durumdadır. Ayrıca kadın Şamanlar hakkında yaranan efsane ve memoratlars da onların toplumsal yaşamdaki yerlerini göstermeğe hizmet eder.

Resim 5. Oçi-Bolo Kedr adlı çok güçlü pehlivan kadın Şamanın göklere götürülmesi (Dikson'un Kitabından)

Uryanhay Şamanlarının soyunun albısa bağlanması ve Şaman olma ritüellerinde albısların ayrıca bir soy oluşturmaları ve adayla sevişmeleri, adayın çayına döşlerinden sağmaları, dolayısıyla adayı emzirmeleri9 ve bu Şaman hastalığının adının da albıs olması, bu demonik varlığın Şaman edebiyatına da konu olduğunu gösterir. Vergiyi albıslardan alan Altaylı güçlü Şamanlar, "Ben, albıslar soyundanım." derlerdi.10
Hatta bu albısları Şaman, iki güzel kadın olarak tanımlar. Şaman, bu iki albısla cinsi ilişkiye· girdikten sonra albıslar dünyasına getirilir ve orada döşlerini omuzları üzerinden arkaya aşıran albıslar, sarı renkli çaya döşlerinden süt sağarak adaya içirirler. Bu olay bir kaç defa tekrar olunur ve her defasında da aday, albıslarla beraber döşlerinden sağılmış ve çaya karıştırılmış içki içer. Sonunda adayla cinsi ilişkide bulunan iki güzel albıs da döşlerini çaya sağıp adayla birlikte, üçü bir arada içerler. Bütün bunlardan sonra aday, kendi evine geri döner ve Şaman olur.

Sütü çaya karıştırıp içme ritüeli, aslında adayın onunla beraber süt içenleri ve sütü sağılanları tanıması ve onlara kamlık yapabilmesi içindir. O halde ruhların, adayın etini yemeleri hangi anlama gelirse, adayın albısların sütünü içmesi ve onlarla cinsi ilişkiye girmesi de benzeri anlama gelir. Albıslar neslinden Şamanlık görevini alan aday, sütünü içtiği ve cinsi ilişkide olduğu albısa ve ayrıca beraberce süt içtiği albıslara kamlık yapabilir.
Burada önemli olan bir mesele de Şamanlığın artık erkek ağırlıklı bir meslek olmasından sonra, adayı Şaman yapan ruhun çoğu kez kadın olarak algılanmasıdır. Nitekim Altay-Sayan Türklerinde albıs, kuzey bayanı, Orta Asya Türklerinde peri ve nihayet Şamanların ikinci canı nisbetinde olan hayvan ana vb. kadın varlıkların mevcutluğu Şamanlığın başlangıcının anaerkillik dönemine uzandığını kanıtlar. Şamanlar da bu olguyu zaman zaman kadın elbiseleri veya kadınların giydikleri entariye benzer elbise giymekle yaşatırlar

5 Bkz. Sternberg L., Die Religion der Giljaken (ARW), Leipzig, 1905
6 Kenin-Lopsan M. B., Obryadovaya Praktika i Folklor Tuvinskogo Şamanstva, Novosibirsk, 1987, s.19
7 Popov A . A., Poluçenie "Şamanskogo Dara", s . 287; Basilov V. N., İzbranniki Duhov, s . 49; KeninLopsan M. B., Obryadovaya Praktika, s. 1 9
8 Bkz. Bayat E, Türk Şaman Metinleri,56
9 Bayat F., Türk Şaman Metinleri, s. 6 8-69
10 Bayat F., age., s. 6 8

* Bu mesele kitapta Ritüel ölüm olarak geçer, Şaman adayı bir dizi ritüel ölümden, etlerinin parçalanmasına, onların yenilmesine, akabinde tekrar dirilmesine kadar olan süreçlerdir, eğitimin bir parçasıdır sadece.

Derinde ittifaklar var, yüzeye çıktıkça ayrılıklar.
Zıtlar temelde aynıdır, gayrı hikayedir ayrılıklar.
Artık yersen bu ayrılıktır, yemezsen de aynılıktır.
Aynılaşanlar ayrı olamaz, kandırmacadır ayrılıklar.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 01-01-2019, 22:28
"ictenlik" - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
"ictenlik" "ictenlik" isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 22 Aug 2017
Mesajlar: 2.313
Standart

Şamanın cinsel eğitimi deyince ya da Şaman deyince bende şu beliriyor. Bir yerde bir toplum var, topluluk var. Doğal bir işbölümü gerçekleşmiş. Bu toplamış, bu pişirmiş gibi ya da daha ileri gidersek Şirinlerdeki gibi. Şaman Baba...
Nasıl doğumlar varsa bir Ebe-ye ihtiyaç var ve bu doğal gelişir, ölümler ve hastalıklar varsa bir otacıya ihtiyaç var. -Doğal -bir gereklilik- ürünü olarak bu toplumdaki en yatkın kişi- Doğal olarak bu toplumdaki en etkin kişi şaman olarak -içsel- belirlenir, olur...
İçlerinde en Şaman olanı Şaman olur. İçlerinde en gözüpek olan asker ve avcı olur... Bunun gibi en Şaman olan Şaman olurdu...

Yukarıdaki yazıyı bitiremedim, okuyamadım ancak bu düşünceme biraz açıklık getireyim. Bir ağaç ve bitki iki tür olduğunda ki gibi ya da çayır ve ormada ki bitki çeşitliliği gibi düşünelim. Bir spektrum dağılıyor ve Şaman oradaki en etkin kişi, en birleştirici kişi, en olgun kişi -gibi diyelim-... Tabi ki otacılık gibi zor işler ona kalıyor. Ama bu spektrumla ilgili-hepsiyle ilgili...

Bunu şöyle anlatayım arı kolonisi ihtiyaç olduğunda uygun besleme yöntemiyle '-yeni bir-' "Ana Arı" üretir. Toplum bir Şaman üretir-Toplum Şamanını üretir. Bir de burdan bakın-tersten bakın...

Belki Hintliler ya da oradaki doğal gerçek-lik Gandhi-yi belki Anadolu da yüz-yıl önceki gerçek Mustafa Kemal-i üretti, ürettiği gibi...

"KUTSAL KASE"

"insan olmak'ın ağırlığı eşit mi olmak'ın ağırlığına ..."

"Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir."- Foucault

Bilgi güçtür - cassiopaean experiment


"İLETİŞİMLER; İNDİRİLEBİLİR VE MOBİL OKUNABİLİR METİN LİNKİ"
~~~~~~~~~~
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 01-01-2019, 22:40
Felâsife - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Felâsife Felâsife isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 19 Jan 2014
Bulunduğu yer: Hayret!
Mesajlar: 4.035
Standart

uydurtu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Şamanın cinsel eğitimi deyince ya da Şaman deyince bende şu beliriyor. Bir yerde bir toplum var, topluluk var. Doğal bir işbölümü gerçekleşmiş. Bu toplamış, bu pişirmiş gibi ya da daha ileri gidersek Şirinlerdeki gibi. Şaman Baba...
Şirinlerde Şaman baba mı vardı? Pek hatırlamıyorum Şirinleri artık ama varsa da güzelmiş.

uydurtu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Nasıl doğumlar varsa bir Ebe-ye ihtiyaç var ve bu doğal gelişir, ölümler ve hastalıklar varsa bir otacıya ihtiyaç var. -Doğal -bir gereklilik- ürünü olarak bu toplumdaki en yatkın kişi- Doğal olarak bu toplumdaki en etkin kişi şaman olarak -içsel- belirlenir, olur...
Yani
uydurtu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
İçlerinde en Şaman olanı Şaman olur. İçlerinde en gözüpek olan asker ve avcı olur... Bunun gibi en Şaman olan Şaman olurdu...
Bu olayın biraz daha teferruatı var, Şaman olmak için Şaman hastalığı gibi bir olay o olmadan Şaman olmak yok. Sonra bunun kabul/ret aşaması var ki kabul etse, ret de etse, kişi ölümle yüzleşmek zorunda.

Kitapta dediği gibi, Hiç bir Şaman gönüllü olarak, Şaman olmuyor, zorla oluyor. Daha doğrusu olmaya mecbur bırakılıyor. Zira öyle laylaylom bir mesele değil çünkü.
uydurtu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Bunu şöyle anlatayım arı kolonisi ihitiyaç olduğunda uygun besleme yöntemiyle "ana ARı" üretir. Toplum birŞaman üretir-Toplum Şamnını üretir. Bir de burdan bakın-tersten bakın...
Aynen.

Biz niye üretmiyoruz, veya diğer toplumlar?
Çünkü ihtiyaç yok!

Sevgiler

Derinde ittifaklar var, yüzeye çıktıkça ayrılıklar.
Zıtlar temelde aynıdır, gayrı hikayedir ayrılıklar.
Artık yersen bu ayrılıktır, yemezsen de aynılıktır.
Aynılaşanlar ayrı olamaz, kandırmacadır ayrılıklar.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 01-01-2019, 22:52
"ictenlik" - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
"ictenlik" "ictenlik" isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 22 Aug 2017
Mesajlar: 2.313
Standart

uydurtu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Bunun gibi en Şaman olan Şaman olurdu...
İçlerinde en Şaman olanı nasıl Şaman olur._?

Anneannemin yaşadığı köyde/mahalle de (5-10 evlik bir köy toplumu ve mahallesinden sözediyorum.) inekler hastalandığında okunmak üzere ekmek anneanneme getirilirdi. Buradaki refleksle aynı...
Temiz, doğal kalpli insan, hiç bir insan için kötülük düşünmeyen doğal olarak kötücüllük ya da bu yanda-yönde karmaşa barındırmayan -doğal yürekli- insan... Nazar okunmaya da ona gelirdi insanlar... Plasebo bile olsa en plaseboik olanı Anneannemdi sanıyorum ki ya da Plasebo olarakta seçilen oydu... Bu nispeten bir uygar yaşam ya da uygar yaşam kenarı değil de doğa toplumu olaydı sanırım hastalarının anneannemden iyileştirmesini ve bu gibi zor durumlarda da bir şeyler yapmasını isteyebilirlerdi, bekleyebilirlerdi ve sanırım bu da bir duygusal baskı oluşturabilirdi ve o da sanırım belki bunun doğal baskısıyla ve toplum itmesiyle bir şeyler üretecekti ve elinden geleni yapacaktı çünkü sanırım yardım etmek ve iyileştirmek ve elinden geleni yapmakta kendini bu yolda feda etmekte hatta gerekirse hayatını adamakta ya da diğer yaşamından vazgeçmekte pek sorun olmaz ve ve ona doğal gelecektir. Bu kişinin ve durumun biçimi gibi... Duygusal bir yardım bile bazen yetiyor çünkü-görmezden gelmeme bile.. Bence, sonra sonra o biçimler bozuluyor nesilden nesile aktarılırken...

Şaman-lık buradan gelişiyor-Şamanlık budur, Bence ileri ve başka yere-yöne gitmeyelim, çekmeyelim..

"KUTSAL KASE"

"insan olmak'ın ağırlığı eşit mi olmak'ın ağırlığına ..."

"Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir."- Foucault

Bilgi güçtür - cassiopaean experiment


"İLETİŞİMLER; İNDİRİLEBİLİR VE MOBİL OKUNABİLİR METİN LİNKİ"
~~~~~~~~~~
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 01-01-2019, 23:07
"ictenlik" - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
"ictenlik" "ictenlik" isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 22 Aug 2017
Mesajlar: 2.313
Standart

Usui (hikaye tam bu mu bilmiyorum ama) yolda bir kötürüm ya da hasta görüp gerçekten bu konu da bir şeyler yapmak ya da ona canı gönülden yardım etmek ve içsel olarak -içten biçimde- bunu durdurabilmek, bitirebilmek vb. duygular hissettiğinde ve buna benzer düşünceyle bir dağa çıkıp 20 gün boyunca meditasyon yapıp en son kafasına şimşek çaktığında herhangi Şamanlık bilgisi ya da Otacılık Eğitimi sanırım yoktu..
Usui-nin bir Otacı olarak, gerçek bir Otacı ve Doktor olarak, çağında saygı gördüğünden şüphe ediyor muyuz? bilmiyorum
Elimiz de böyle bir hikaye var, tarihte böyle bir hikaye var. Eşgerçekteyiz .Bazılarımız bu ya da bu tip bir hikayeyi umursamıyor. Binlerce yıldır süren bozuk bir yol ve metodoloji olarak sembolleri aktarılıyor ve duyusal bir temizleme olarak Reiki adı ve sektörü var ... Ama bir Usui var mı?
İnsanlık Usui ya da İsa vb. temsilinde gerçekleşen bu tip hikaye ve yüreklere ihtiyaç mı duyuyor seviyor mu bilmiyoruz ancak bize bir şeyler anlatıyor sanırım. Birileri umursuyor ya da birileri öyle ya da böyle elinden geleni yapmak isterdi. Sanırım bize buna benzer bir şeyi anlatıyordu...

Bazen, belki de Nasreddin Hoca-nın Bana doktor değilde damdan düşeni getirin hikayesindeki gibi bir özdeşime ihtiyacımız var -sanırım-. İşte Şaman adında kapsanan bence yukarıdakilere, yukarıda saydıklarıma benzer olmalı...
ondan ilerisini -ve gerisini- ben bilmem, anlamam...

"KUTSAL KASE"

"insan olmak'ın ağırlığı eşit mi olmak'ın ağırlığına ..."

"Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir."- Foucault

Bilgi güçtür - cassiopaean experiment


"İLETİŞİMLER; İNDİRİLEBİLİR VE MOBİL OKUNABİLİR METİN LİNKİ"
~~~~~~~~~~
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 01-01-2019, 23:17
Felâsife - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Felâsife Felâsife isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 19 Jan 2014
Bulunduğu yer: Hayret!
Mesajlar: 4.035
Standart

uydurtu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Şaman-lık buradan gelişiyor-Şamanlık budur, Bence ileri ve başka yere-yöne gitmeyelim, çekmeyelim..
Kişisel deneyimlere saygı duyarım, onlar da değerlidir ama mesele Şamanlık olunca, "Şamanlık budur" demek meselenin hiç anlaşılmadığını gösterir.

Fallardan büyücülüğe, Kehanetten kadere, Tiyatral gösterilerden travesti, eşcinsel olaylara, büyü yapmaktan büyü bozmaya, bir sürü şey CV lerin de yazan bu insanların, sadece tedavi ile anılması, tuhaftır. O sadece bir yönüdür.

Sevgiler

Derinde ittifaklar var, yüzeye çıktıkça ayrılıklar.
Zıtlar temelde aynıdır, gayrı hikayedir ayrılıklar.
Artık yersen bu ayrılıktır, yemezsen de aynılıktır.
Aynılaşanlar ayrı olamaz, kandırmacadır ayrılıklar.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 01-01-2019, 23:29
"ictenlik" - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
"ictenlik" "ictenlik" isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 22 Aug 2017
Mesajlar: 2.313
Standart

Şamanlık dediğimiz de sanırım Pagan toplumlara ya da Kabile dediklerimize özgü bir şey sanırım ve Doktorluk, Mühendislik, Öğreticilik-Öğretmenlik, Hikayecilik, Dedelik vb. bir çok şeyi bünyesinde birleştirmiş bir unsurdan sözediyoruz sanıyorum ve öyle anlıyorum..
Bir Kabile Büyüğü ve çözümcüsü. En uygun karakter...

Beyaz Diş, White Fang vb. adın da bir film izledim ve orada Kabilenin bir büyüğü var ve güven veriyor...
Dede Korkuttan, Lokman Hekime kadar ilginç ve tuhaf halk öyküleri ve mitoslarımız var. Dedelik, Velilik benzeri kült ve kültürlerimiz var. Şaman adında kapsananların buna yakın olacağını öngörüyoruz...

"KUTSAL KASE"

"insan olmak'ın ağırlığı eşit mi olmak'ın ağırlığına ..."

"Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir."- Foucault

Bilgi güçtür - cassiopaean experiment


"İLETİŞİMLER; İNDİRİLEBİLİR VE MOBİL OKUNABİLİR METİN LİNKİ"
~~~~~~~~~~
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 02-01-2019, 00:14
"ictenlik" - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
"ictenlik" "ictenlik" isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 22 Aug 2017
Mesajlar: 2.313
Standart

Bu içerikler ve bu tip bir yazı neden yazılıyor bilmiyorum ama sonuçta yukarıdaki yazım da denilen-ler eşgerçekleri ve paralel realiteleri/paralel gerçekleri ve paralel varlıkları arıyor ve ya da bunlara bir biçimde düşünsel ve duyusal teması simgeliyor ve sembolize ediyor gibi... Ya da aslında öte bilgiye de... Tabi böyle bir şey varsa... Aracıya ya da Şaman denilene -öte/fazla- yüklenme- var tabi sanırız... Tabi olmayınca ruhlar aleminde arıyoruz... Geniş bir tartışma konusu ve ucu bucağı yok ve neresinden tutulacağı belli de olmayacağı da için girişmekte asla istemiyoruz. Tartışmacı alan...

'Paralel evren', 'paralele realite' ve 'paralel gerçek', 'başka gerçek' ve 'ötesi realite', 'eşgerçekler' ve 'eşgerçekçiler' ya da 'öte gerçekçiler' vb. aramayı ve bilgi aramayı sürdürüyoruz. Anlayamadığımız ve açıklayamadığımız şeyler oluyor. Doğa bizi aşıyor ve bilgi kısıtlı ve fiziksel ve sınırlı öleğen ,acı çeken ve hasta olan -kendini aşamayan ve tüm bunları bilemeyen ve aşamayan varlıklarız. Tüm bunlar olası.
İçeriği okuyunca daha iyi ,daha nitelikli bilgi yapılandırmamız gerektiğini, gerekeceğini görüyoruz sadece...

Yukarıdakinin berbat bir yazı olduğunu düşünüyorum...
Paralel oluşlar ,,eşrealiteler denilen ya da benim şimdilik öyle dediğim ve diyebildiğim bir biçimdeki bir yapılanmadan, bu gerçeklikte herhangi türden norm-normatif geçerli bir biçimde bilgisel vb. temsil olmadan ve buna benzeri bilimleştirilmeden/bilgileştirilmeden ya da yapıcı aranmadan -bakın- konuşamıyoruz. Bu alanlara giremeyiz, kayar dururuz... Daha fazla araştırma gerekiyor. Daha fazla bilimleştirme ve daha fazla merak ,birlik, işbirliği, bilgi biriktirme, hepsi...

Ama kozmoloji ve sıradan kozmolojik (hatta yanlış yapılanmış-anlaşılmış belki de fazlasıyla da subjektif bilgisel ve kozmolojik) temaslar diyebiliyoruz. İçerik berbat...

Berbat dememin nedeni de Şaman adını bir nebze temize çekmeye uğraşmam ama ben uğraşmamayım...
Kozmoloji dediğimiz de bu doğa dediğimiz gibi bir şey. Her türden çeşitlilik ve oluşallık...
Bir tür alt ve dip dünya ve hayvan gerçeği alt gerçek/realite gibi bir şeyden sözediyoruz ve geçişirken ya da evrilip evrimleşirken ve ileri ilerleyip evrimleşip bilgi oluştururken -sembolik bazda- bunlar oluşturuluyor, oluşturabiliyor...sanırım,
ve sanırız ki de
Ontoloji orgazm ya da seks değil....

"gerçek orgazm" ya da "mistik koca" tasvirlerini sevmedik. Bozulmuş bir biçim ve bilgi aktarımı...
Mistik koca zaten efendi tabirini bünyesinde barındırıyor, berbat. Tek yüzey ... Örneğin, içerik göksel alem, öte dünya, ruhlar alemi gibi başka dünyalar gibi belirsiz ve geniş-açık bir yüzeye ve gerçeklere ya da böylesi bir tahayyüle temas içerse -sanırım- bu yazıyı yazmazdık...

Yine başka bir deyişle ve özetle; yukarıda denilenler, başka-öbür gerçeklerin başka varlıklarına ve eşvarlıklara/ eşvarlıklarına duyusal, düşünsel, simgesel temasları sembolize ediyor ve dilegitiriyor olacak.
Eş/paralel varlıklara duyusal temaslar ya da
Eş ve paralel varlıklarla duyusal-duygusal geçişmeler -demek istiyor-
sanıyorum...

"KUTSAL KASE"

"insan olmak'ın ağırlığı eşit mi olmak'ın ağırlığına ..."

"Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir."- Foucault

Bilgi güçtür - cassiopaean experiment


"İLETİŞİMLER; İNDİRİLEBİLİR VE MOBİL OKUNABİLİR METİN LİNKİ"
~~~~~~~~~~
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 02-01-2019, 02:27
Felâsife - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Felâsife Felâsife isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 19 Jan 2014
Bulunduğu yer: Hayret!
Mesajlar: 4.035
Standart

uydurtu´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Bu içerikler ve bu tip bir yazı neden yazılıyor bilmiyorum ..
Meraklısı için başka nedeni yok.

Derinde ittifaklar var, yüzeye çıktıkça ayrılıklar.
Zıtlar temelde aynıdır, gayrı hikayedir ayrılıklar.
Artık yersen bu ayrılıktır, yemezsen de aynılıktır.
Aynılaşanlar ayrı olamaz, kandırmacadır ayrılıklar.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 02-01-2019, 13:07
"ictenlik" - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
"ictenlik" "ictenlik" isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 22 Aug 2017
Mesajlar: 2.313
Standart

Felâsife´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Meraklısı için başka nedeni yok.
Çocukları oyun oynarken izledim, izliyorum. Süper kahramanlardan ve bunun gibi şeylerden sözediyorlar.
Örneğin evcilik oyunu kurmak gibi doğal bir oyun organize ediyorlar. Hırsız, polis, süperkahraman gibi roller var. Özel güçler oluşturuluyor sonra.. Oldukça sanallaşmış bir yeni nesil ve ellerinde tabletler var. Oldukça iki boyutlu sanal dünya , iki boyutlu oyunlar var.
Birinin diğerini ya da bir durumu durdurma yeteneği ve özel gücü-özel silahı vb. oluyor, sonra öbürü başka bir yetenek icad ediyor, sonra bunları dengelemeye, uyuşturmaya çalışıyorlar..
Şimdi ki çocuklar nerdeyse çizgi filmlerden, ses, konuşma, kişilik biçimi ve psişe hatta algı emiyor diyebilirim.
Hemen hızlıca yenmek, kazanmak ve yarışmak gibi şeylerden sözediyorlar...
Mesela evcilik oyununun organize edilmesi dediğimde gizli cinsel çekim ve arayışın sanırım katkısı olabilir... Diğer oyunlarda da...

Bence konu tam merak değil de ona benzer-yakın (gizem örtüsü ile ilişkili) ama o kuyuya bir taş atılmış ilgili akıllıları çıkarmaya çalışıyor. Belki de kuyu da taş yok ya da doğa basit. Anlamamışsam anlamamışımdır. Bir gizem ve derinlik görmüyorsam görmüyorumdur. Analiz ederim... Yani ya da taşı çıkarırım.

Anlamadığımız şeyleri sanırım başka kılıklara sokuyoruz ya da mış gibi yapıyoruz... Hayalcilik vb. katkılar...

Sanırım gizemci (ya da arayışçı) dediğimiz bir karakter var ve Şaman/Şamanlık denilen taşın ve örtünün altına da bu anlamda bir bakıyor ve uzunca bakıyor burdan ne çıkacak diye. Bilmiyorum ordan hayatın anlamı felan çıkıyor mu?
Bence bu taşların altında fazla uzun oyalanmamalı. Bakıp geçmeli ve taşı kaldırmadan da pek uydurmamalı ya da diğerlerinin uydurduğu öyküleri şöyle bir dinlemeli ama taşın altına -bir gün kendi- bakma durumunu gözardı etmemeli...

Yine söylüyorum Şaman denilende toplumsallık sonucu doğal olarak gelişen askerlik, mühendislik, doktorluk, avukatlık gibi bir işbölümü/işbirliği ve bunun sonucu gelişen bir meslek-uğraş fikri görüyorum. Bu fikri ve düşünceyi böyle yapılandırıyorum. İlkel çağlara ya da doğal kabilelere özgü bir gereksinim ve sonuç...
Her işte ustalaşmak doğal sonuç ve zaman işi. Ben öyle düşündüğümde doktorluk bilgisinin de nasıl yapılandığını anlamıyorum ya da birilerinin zamanla nasıl ustalaştığını.. Ona bakarsak insan fizyolojisini de Hipokrat'ın kavradığı gibi kavrayamıyoruz.. Çin tıbbındaki o kadar fikrin nasıl geliştiği ve yerleştiği gibi şeyler mesela...
Bir Suşi ustası en az 5 yılda yetişiyormuş ve bu işe girişenlerin yüzde 80-90 yeteneksiz ya da bu işi bırakıyor.. Doktor bile yetiştirmeye kalksak yıllar alır ve herkesten doktor olmaz sanırım ya da uzmanlık ve ustalaşma dediğimiz gerçek anlamda 20-30 seneyi bulur ki kişi hala da öğrenir ve öğrenmeye de devam eder...

Şimdi, Şamanlık denilen de yapılanmış geçmiş bilgi de bence bunun gibi... Çok fazla karmaşayı da ve yanlış bilgiyi de içinde barındırıyor . Kaldı ki birinci elden Şaman yok-Şamanın kendi yok...

"KUTSAL KASE"

"insan olmak'ın ağırlığı eşit mi olmak'ın ağırlığına ..."

"Dışarıda bırakılmak içeri kapatılmakla aynı şeydir."- Foucault

Bilgi güçtür - cassiopaean experiment


"İLETİŞİMLER; İNDİRİLEBİLİR VE MOBİL OKUNABİLİR METİN LİNKİ"
~~~~~~~~~~
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Etiket
cinsellik, şaman, şamanlık

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 18:23 .