Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > Felsefe > Felsefi Tartışmalar

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 01-02-2007, 05:32
habilis habilis isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 20 Jan 2007
Mesajlar: 765
Standart Felsefe Sözlüğü -Felsefe Kavramları

Yabancı Sözcükler: A

a fortiori : daha da güçlü bir nedenle

a posteriori : (Lat. ‘‘sonrakinden’’) (sft. ve blt.) sonsal (deneyimden türetilen, görgül)

a priori : (Lat. ‘‘öncekinden’’) (sft. ve blt) önsel (deneyimden türetilmeyen, kuramsal, kurgul)

agape : (Yun.: sevgi) erotik olmayan sevgi; Erotik sevgi ile karşıtlık içinde Hıristiyan sevgi

agnostisizm : bilinemezcilik

aistesis (Yun.) : algı

aleteia (Yun.) : gerçeklik

alloglossie : allo yabancı, başka; glosse, glossie: aldatıcı, yanıltıcı açıklama, yorum

anakronistik : zaman-uyumsuz anachronistic (anachronism: tarihsel olguları ait olmadıkları zamanlara yerleştirmek)

Ananke (Yun.) :Zorunluk Tanrısı

ancien régime : (Fr.) eski rejim. Fransa’nın 1789 Devriminden önceki toplumsal ve politik düzeni.

Angst : (Alm.) endişe

anima mundi :dünya ruhu

Anschauung : (Alm.) sezgi

antipodlar :antipodes yerin yüzünde birbirlerine yüzseksen derece karşıt noktalar

aorata : (Yun.) duyulur-olmayanlar (görülemezler)
apati aphaty duygu yitimi

a parte ante : geriye, önceye doğru

a parte post : ileriye, sonraya doğru

apeiros : (Yun.) sınırsız

apodiktik : apodictic zorunlu olarak doğru, tanıtlı, belgitli

apoloji : savunma

appetition : itki Leibniz; Monadın iç ilkesinin bir algıdan bir başkasına değişim ya da geçiş üreten etkinliği

arkaik : archaic (Yun. ‘arkhe’den) baş, başlangıç, ilk, ilke, ön

arketip : archetype kökensel model, ilk örnek; arke ilk, ilke; esk Yun. arkhetupos, ilk şekillenmiş

ataraxia : ansal dinginlik

ateist : tanrıtanımaz

ateizm : tanrıtanımazlık

atomos eidos : (Yun.) ‘kesilemez biçim’

aura : Epilepside nöbeti hemen önceleyen ve sesler ya da ışık çakmaları ile beliren atak; görülmez yayılım, örneğin bir koku gibi

avant-garde : Uygulayım ve düşünceleri belirgin olarak deneysel ya da genel olarak kabul edilenlerin ilerisinde olan sanatçılar.


Türkçe Felsefe Dilinde Çok Kullanılan Sözcükler


Almaşık : Alternatif

Arı : Salt,Saf

Analitik : Çözümlemeci

Anamalcılık : Kapitalizm

Anlak : Anlama Yetisi, Zekâ

Anlık : Zihin

Arkatasar : Background(ing)

Aşkın : transcendent (transdent)

Aşkınsal : transcendental (transdental)

Bakışım : Simetri

Belirlenimcilik : Determinizm

Belgitlemek : Tanıtlamak

Belit : Aksiyom

Bengi : Ebedi, Sürekli

Beti : Şekil

Boşinanç : Batıl inanç

Çatışkı : Antinomi

Dayanç : Sabır

Devim : Hareket

Diluzluğu : Retorik

Dirimli : Canlı

Duyarlık : Hassasiyet

Duyunç : Vicdan

Edimsel : Aktüel; (Karşıtı gizil, potansiyel)

Erekbilim : Teleoloji

Erim : Menzil

Erinç : İyilik

Erk : İktidar

Erke : Enerji

Evrenbilim : Kozmoloji

Eytişim : Dialectic (diyalektik)

İnak-çılık : Dogma-tizm

İstenç : İrade

İzlek : Ders

İzlence : Program

Gizil : Potansiyel

Gönenç : Refah

Görgücülük : Ampirizm

Görüngü : Fenomen

İçkin : (karşıtı Aşkın)

İyelik : Sahiplik

Kamutanrıcılık : Panteizm

Kılgın : Pratik

Kıpı : Evre, Moment

Koşut : Paralel

Kurgul : Spekülatif, Kuramsal

Olumsal : Olabilir ya da Olmayabilir

Örgensel : Organik

Özdek-çilik : Madde-Materyalizm

Özek : Merkez

Pekin : Kesin

Saltık : Mutlak

Tansık : Mucize

Türe : Adalet

Tüze : Hukuk

Us : Akıl

Ussalcı : İdealist, Rasyonalist

Uygulayımbilim : Teknoloji


Yabancı Sözcükler (B-C-D-E)Bildungsroman : (Alm.) kahramanın ekinsel/eğitsel gelişimi üzerine kurulu roman

bohem, bohemian : Uylaşımsal olmayan bir yaşam sürdüren bir kişi, özellikle yazar ya da sanatçıchef-d’oeuvre : (Fr.) başyapıt

cogitata : (Lat.) Husserl’de: düşünülenler (nesneler)

cogitatio(nis) : (Lat.) düşünme(ler); düşünce(ler). Husserl’de: belirsiz düşünme edimi

cogito : (Lat.) düşünmek

commonwealth : devlet, civitas

conatus : (Lat.) çaba

conditio sine qua non : (Lat.) olmazsa olmaz koşulu

consensus gentium : (Lat.) genel uylaşım

contradictio in adjecto : yüklemde çelişki, çelişkili yüklemDasein : (Alm.) dışvarlık, belirli varlık, oradaki varlık (Heidegger’de ‘‘insan’’)

de facto : (Lat.) gerçekte; olguda; bir olgu olarak (haklı ya da haksız olmasına bakılmaksızın; yasal vb. olup olmadığına bakılmaksızın)

deictic : (ostensive) belgitli, ‘‘gösterilebilen’’

Deizm : Tanrının varlığını kutsal yazılar değil ama doğal us yoluyla doğrulama tutumu

demonoloji : cinlere tapınma

destrudo (Marcuse) : Ölüm İçgüdüsüne bağlı erke; olumsuz olarak, Yaşam İçgüdüsü ve ‘libido’ ilişkisine andırımlı

Deus ex machina : (Lat.) Eski Yunan tiyatrosunda konuyu çözüme getirmek için oyuna katılan bir tanrı (Yun. ‘theos ek mekhanes’ = makineden tanrı)

Dieu fainéant : tembel Tanrı

Deus sive Natura : (Lat.) Tanrı ya da Doğa (Spinoza)

Deus verax : gerçeklik Tanrısı, gerçeğe bağlı Tanrı

diairesis : (Yun.) çözümleme, bölümleme

dianoetik : (Yun.’dan) düşünsel (dia+ noein; dia: baştan sona; noein: düşünmek)

diatribe : (Yun.)sert bir eleştiri ya da saldırı; yergi

Dichtung : (Alm.) şiir; kurgu yazını

Dictung und Wahrheit : (Alm.) şiir ve gerçeklik;

diskursif : Sözcük algılsal/duyusal yeti ile karşıtlık içinde uslamlama ile ilgili olarak kullanılır. Kökenbilimsel olarak ilgisizdir.

ditirambik ditiramb : duygusal Yunan koral ilahiego : ben

ego agens : (Lat.) eylemde bulunan Ben (yapan Ben), kılgısal Us

ego cogitans : (Lat.) düşünen Ben, kuramsal Us

eidolon : (Yun.) imge, benzerlik, düşlem

eidos : (Yun.) biçim, tür

eikasia : (Yun.) benzerlik; tahmin

eikon : (Yun.) imge, benzerlik, andırım

elegi : mersiye elegy

ektipal : arketipal/bengi ile karşıtlık içinde doğal, geçici

empati : empathybir başka insanın duygularını anlama ve imgesel olarak onlara katılma yeteneği; duyguya öykünme

en masse : bütün olarak

ens rationis : ussal kendilik, ideal şey

enteleki : entelechy (Aristoteles’te) gizillik ile karşıtlık içinde edimsellik

epifenomen : ikincil fenomen; insan beyninin fizyolojik ürünü olarak görülen bilinç biçimi

epifenomenalizm : bilincin yalnızca beynin fizyolojik bir ürünü olduğu öğretisi (sözel olarak: ek-görüngücülük)

epigram : nükteli deyiş, şiir, yazı

epistemoloji : bilgikuramı

epitumetikos : (Yun.) isteksel, itkisel

epoke : epoché askıya alma

eristik : eristic (tartışma uğruna tartışmacılık)

erojenik : erogenous eşeysel uyarıya duyarlı

eskatoloji : eschatological Dünyanın sonu ile ilgilenen tanrıbilim dalı

esprit de sérieux : (Fr.) ciddilik tini

ethos : (Yun.) töre, alışkanlık) bir topluluğun vb. ayırdedici karakteri, tini, tutumu

eugenik :eugenics seçme üzerine dayalı yetiştirme yöntemi yoluyla insan ırkının niteliğinü yükseltme kuram ve uygulayımı

ex offico :görevden, görev gereği, görev uğruna

extra-mundane :dünya dışı

NO GOD
NO RELIGION

"İnsanların varlığını belirleyen şey,
onların bilinçleri değildir; tam tersine,
onların bilincini belirleyen, toplumsal varlıklarıdır."


K. Marx
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 08-06-2007, 20:01
ahuramazda ahuramazda isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 01 Jun 2007
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 138
Standart Re: Felsefe Sözlüğü -Felsefe Kavramları

Daha yok mu habilis... bence devam et z ye dek....
işimize yarayacak ve güzel bişi...

İnananlara: İnanmayanları sevmek zorunda değilsiniz, ama yine de sevin. onlar tanrının emek vererek yarattığıdır.
inanmayanlara: tanrıları sevmek zorunda değiliz, ama insana ve düşünceye duyduğumuz saygıdan dolayı sevgi ve anlayış göster. ava
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 08-03-2008, 06:25
evrensel-insan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
evrensel-insan evrensel-insan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 08 Mar 2008
Bulunduğu yer: Londra
Mesajlar: 22.832
evrensel-insan - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart Re: Felsefe Sözlüğü -Felsefe Kavramları

Saygideger arkadaslar;

Bir tanim da benden:ctetology(okunusu-stetoloji)elde edilmis karakterlerin orijini ve gelismesi.
* * * * * * * * * * * * * * neonatology(okunusu-neonatoloji)yeni dogmus bilim,

Saygilarimla;
evrensel-insan

Evrensel-Insan - Yapılandırmacı Epistemoloji/Bilişsel Bilim/Qua Felsefesi/Serbest Düşünce/Devrimci Sorgulama/Zihinsel Devrim - Evrensel-Insan Zihniyeti
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 27-07-2008, 10:19
erer erer isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 26 Jul 2008
Mesajlar: 71
Standart

allah alemi yaratmak için bekledimi, beklemediyse aleminde allah gibi ezeli olması
gerekmezmi
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 21:54 .