Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > İbrahimi Dinler > İslam

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 10-12-2014, 20:46
Hewreman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hewreman Hewreman isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 10 Mar 2006
Mesajlar: 73
Standart Şeytan Ayetleri ~ Garanik konusunda toplu değerlendirmeler

Çeşitli Ehl-i Sünnet alimlerinin reddiyelerinden derlenmiştir.

ŞEYTAN AYETLERİ -DİĞER İSMİ- GARANİK OLAYI:

14 farklı lafızda söylenir:

1)Tilke'l-garaniku'l-ula ve inne şefa'atihunne li-türteca

2)İnne şefa'atihunne türteca

3)Ve inne şefa'atihunne li-türteca ve inneha le-ma'a'l-garaniki'l-u'la

4)Tilke'l-garaniki'l-u'la minha'ş-şefa'atu türteca

5)Ve inne-hunne'l-garaniku'l-u'la ve inne şafa'ate hunne le-hiye'l-leti türteca

6)Tilke'l-garaniku'l-u'la ve şefa'atühunne türteda ve mislühunne la yünsa

7)Tilke izen fi'l-garanikı'l-u'la tilke izen şefa'atühunne türteca

8)Tilke'l-garanikatu'l-u'la ve inne şefa'atühunne türteca

9)İnnehunne le-fi'l-garaniki'ı-u'la ve inne şefa'atühunne le-türteca

10)İnne tilke'l-garaniku'l-u'la minha'ş-şefa'atu türteca

11)Tilke'l-garaniku'l-u'la min(hunn)e'ş-şefa'atu türteca

12)İnnehunne'l-garaniku'l-u'la

13)Ve hiye'l-garaniku'l-u'la şefa'atühunne türca

14)Ve inne şefa'atüha le türca ve inneha lema'a'l-garanikı'l-u'la

………

Bismillahirrahmanirrahim

Muhterem okuyucu, lütfen bu makaleyi okumadan ‘Şeytan Ayetleri/Garanik' konusunda tam bilgiye sahip olduğunuzu iddia etmeyiniz. Çağımızın en büyük İslam düşmanı Turan Dursun şöyle yazmış:

"Peygamber Mekke'de iken Necm suresini okuyordu, Lat'ı, Uzza'yı ve bir öteki, üçüncü (put) olan Menat'ı gördünüz mü ?" diyen yere gelince şeytan, peygamberin diline şunu atıverdi

"İşte bunlar, yüce turnalardır. Şefaatleri de elbette ki umulur." Bunun üzerine putataparlar:

"Muhammed daha önce değil, bu gün tanrıçalarımızı iyi sözlerle andı!" dediler.

Yine bunun üzerine Peygamber secde etti ve onlar da secde ettiler. İşte bu nedenle de Tanrı şu ayeti indirdi:

"(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir peygamber yoktur ki, şeytan onun okudukları arasına, bir şeyler katıp bırakmasın. Tanrı, şeytanın bıraktığını bozar, kendi ayetlerini güçlendirir. Tanrı bilendir, hikmetlidir." (Hacc suresi, ayet:52) (Anlatan Peygamberin arkadaşları: Abdullah İbn Abbas'ın da içinde olduğu bir topluluk. Kaynak: Süyuti, İbn Hacer)

Bu konuda uzun söze gerek yok. İslam dünyasının en büyük uzmanlarından Suyuti ve İbn Hacer "hadis"i sağlam ve olayı gerçek kabul ediyorlar. Süyuti'de, İbn Hacer'de hangi hadisin sağlam, hangisinin çürük olduğunu en iyi bildikleri İslam dünyasında kabul edilegelmiş uzmanlardır. Ve bunlar için de "dinsiz, İslam düşmanı" suçlaması yapılamaz."

(Turan Dursun'un alıntısı bitti.)

Reddiye :

1- İslam dini ateistlerce eleştirilemez. Çünkü her din, kendi içinden bakıldığında anlaşılabilirdir. Her din kendi içinden bakıldığında tutarlıdır. Dolayısıyla Şeytan Ayetleri/Garanik konusunda, konuya dinin içinden, İslam'ın içinden bakma zorunluluğu vardır. Çünkü Şeytan Ayetleri konusundaki tüm dokümanlar İslamidir. Hadislere de İslam'ın içinden bakılarak hüküm verilmelidir. Bir Hadisin gerçek anlamda neyi anlatmak istediği, ancak İslam'ın içinden bakılarak anlaşılabilir. İşte bu noktada mihenk taşı Kuran-ı Kerim'dir. Kuran-ı Kerim ile çelişen durumlar dinde hüccet olamazlar.

2- Suyuti ve İbn Hacer isimli hadis tasnifçileri, bir arşiv uzmanı gibi arşivlemeye layık gördükleri her belgeyi, o belgeleri kendi uzmanlıkları açısından değerlendirecek araştırmacılara ulaştırmayı esas almışlardır. Bunun faydaları tartışılmamakla beraber bazı rivayetlerin temel kriterlerin bazısına başvurulmadan –mesela rivayetin Kuran'daki kesin bir delille çelişmemesi- alınması, sahih hadislerin ve ona bağlı olarak dinin bütünü üzerinde kuşkular uyandırmaya çalışan mürtedlerin eline koz vermiştir. Muhakkik alimler, Garanik gibi rivayetlerin sabit olmadığını, daha doğrusu batıl olduğunu dikkate almaksızın akli ve nakli müdafaada bulunmuşlardır.

3- Alıntıda sadece tek bir isim veriliyor: Abdullah İbn Abbas. Başka isim de olsaydı onlar da alıntıda anlatılır , Turan Dursun (bundan sonra T. D. olarak yazılacaktır) onun ismine de yer verirdi. Hadisin içerdiği kapsam açısından oldukça büyük bir kesim insan tarafından aktarılagelmesi ve bunun oldukça yaygınlık kazanması gerekirken, büyük bir topluluk içinde meydana geldiği söylenen olayın şöhret bulmayıp sadece bir tek kimse tarafından rivayet edilmesi, o hadisin uydurma olduğunun işaretidir. Ayrıca, tek kişinin rivayeti, itikadi konularda da muteber olmaz.

4- Hac Suresinin 52. Ayeti ve onu takip eden ayetlerinin açıklaması şöyledir: Yukarıda alıntıda geçen "(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir peygamber yoktur ki, şeytan onun okudukları arasına, bir şeyler katıp bırakmasın." Cümlesindeki ‘ila iza temenna' lafzı iki anlama gelir. I-Kalbin temennisi II-Okumak. T. D. ikinci anlamı esas almıştır. Biz iki anlamı da esas alarak Hacc suresindeki ayetleri değerlendirelim: I-(birinci anlamın tefsiri: )Yüce Nebi ve Resuller, kavimlerinin şirkin karanlığından çıkarak, tevhidin nuru ile hidayet dairesine girmeleri, Şeriat ile şifa bulmaları gibi ARZUDA bulundukça , şeytan , nebi ve resullerin yoluna birçok şeyler ilka etmiş, kendileriyle gayeleri arasına birtakım müşkilat ve manialar koymuş, insanların kalplerine vesvese verip şüphe sokarak İlahi ihsan ve lütuf olan akıl ve sezgi kuvvetinden faydalanmayı kendilerinden gidermiş, insanlar da bu şüphe ve vesveselere tabi olarak resul ve nebilere karşı çıkmışlar ,taşkınlık yapmışlar, lakin Cenab-ı Allah, dilediğini yapan olması nedeniyle er-geç şeytanın insanlara ilka ettiği birçok şüpheleri mahv ve izale etmiş, o maniaları ve müşkilatları kaldırmış, ayetlerini sağlamlaştırmış ve daima yerleştirip sabit kılmış, ayetlerine yardımcı olanlara da izzet bahşetmiştir. II- (İkinci anlamın tefsiri : ) Habibim! Senden önce ne kadar nebi ve resul gönderdiysem, onların hepsi de ümmetlerine –Allah tarafından-bir şey söyledikleri yahut kendilerini hidayete sevkeden İlahi vahyi OKUDUKLARI vakit, onların karşısına birtakım fitneci ins şeytanları çıkarak; okudukları şeyi kastedilen manadan başka şekle sokarak onun söylemediklerini kendisine isnad ettiler, insanları ondan nefret ettirip uzaklaştırmak, onun davet ettiği yöne gitmekten çevirmek maksadıyla bu yalanları insanlar arasına yaydılar. Sonra Cenab-ı Allah hakkı sağlamlaştırıp açıklayarak batılı iptal ederdi. ….. Garanik olayı ile Hacc suresindeki ayetler arasında bir münasebet yoktur.

*

Yukarıdaki alıntıda yer alan şu cümle: "(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir peygamber yoktur ki, şeytan onun okudukları arasına, bir şeyler katıp bırakmasın." Cümlesindeki ‘ila iza temenna' lafzı iki anlama gelir. I-Kalbin temennisi II-Okumak. T.D. ikinci anlamı esas almıştır. Yani "şeytan, peygamberin diline garanik cümlelerini atıverdi" (!) . Peki, Nahl Suresi ne buyuruyor: 99 . Gerçek şu ki, iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun (şeytanın) hiçbir zorlayıcı-gücü yoktur. 100 .Onun zorlayıcı-gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla O'na (Allah'a) ortak koşanlar üzerindedir. Hakka Suresi Resulullah için ne buyuruyor: 44 . Eğer o, Bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı. 45 . Muhakkak onun sağ-elini (bütün güç ve kudretini) çekip-alıverirdik. 46 . Sonra onun can damarını elbette keserdik… ….. Öyleyse Kuran-ı Kerim'e göre Resulullah (S.a.v.) böyle bir cümleyi söylememiştir. Kim söylemiştir?

Üç ihtimal vardır :

1-Garanik sözleri, şeytanın sözleridir. Şeytan Resulullah'ın sesine benzeyen bir sesle söyleyip, orada hazır bulunanlar, Garanik sözlerini Resulullah'ın sözü zannetmiş olabilir. CEVAP: Şeytanın sesi Hz. Peygamberin sesiyle aynı tonda olsaydı, şeytanda böyle bir kudretin var olduğuna inanılırsa; şeytan bu gücü kullanarak Hz. Peygamberin sesini taklit etmeye ve insanları saptırmaya daima teşebbüs edebilirdi. Oysaki Allah böyle bir fitneyi yaratmaz, böyle bir fitneye müsaade etmez. Çünkü Resulullah'ın söylediği her şeyde bu ihtimal sözkonusu olur, bu ise Şeriatın hepsinden güven ve itimadın kalkmasına sebep olur. Allah böyle bir fitneyi yaratmaz, böyle bir fitneye müsaade etmez. Fussilet Suresi buyuruyor ki : 42 . Batıl, ona önünden de, ardından da gelemez. (Çünkü Kur'an,) Hüküm ve hikmet sahibi, çok övülen (Allah)tan indirilmedir.

İkinci İhtimal: Garanik sözleri, Kureyş kafirleri tarafından söylenmiştir. CEVAP: Böyle bir şey olsaydı Resulullah'ın derhal bu şüpheyi izale ederek hak ve hakikati açıklaması ve o sözü söyleyen kişiyi kuvvetli delil ve sözlerle susturarak,o sözlerin -Kendisine ait olmayıp- o kafire ait olduğunu bildirmesi, üzerine vacip olur ve bu durum daha fazla nakledilirdi.

Üçüncü ve son ihtimal: Garanik sözleri kimse tarafından söylenmiş değildir,Resulullah Necm Suresini okuyunca Kureyş kafirleri surenin bazı lafızlarını Garanik sözlerine benzettiler, öyle zannettiler. Çünkü bazı kelimeleri, söylenen şeklin dışında vehmetmek, süregelen adetin gereğindendir. CEVAP: O da mümkün olamazdı çünkü Kuran'ın lafzına benzer lafz yazamayan müşriklerin Kuran'ın lafzı karşısında bu Garanik sözlerinin sefaletini ayırdetmeleri ve ayetleri Garanik sözlerine benzetmemeleri gerekir.

Peki yukarıdaki alıntıda yer alan şu cümle: "(Ey Muhammed!) Senden önce hiçbir peygamber yoktur ki, şeytan onun okudukları arasına, bir şeyler katıp bırakmasın." Cümlesindeki ‘ila iza temenna' lafzının birinci anlamı kalıyor geriye: I-Kalbin temennisi . Burada Hz. Peygamberin, müşriklerin ilahlarını metheden ayet nazil olmasını temenni etmesi –haşa- küfür olur ki bu da imkansızdır. Sonuç olarak Garanik vakasının, Buhari'nin sahih naklinden (tarihsel anlamda) sonra üzerine ekleme yapılmış, UYDURULMUŞ olduğu anlaşılmaktadır.

İsra Suresi de Garanik vakasına dayanak olamaz.
73 . Onlar neredeyse, sana vahyettiğimizden başkasını Bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi; o zaman seni dost edineceklerdi. 74 . Eğer Biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun, onlara az bir şey (de olsa) eğilim gösterecektin. 75 . Bu durumda, Biz sana, hayatın da kat kat, ölümün de kat kat (acısını) tattırırdık; sonra Bize karşı bir yardımcı bulamazdın. …. "eğilim gösterecektin" buyuruluyor, Cenab-ı Allah'ın Rasulunu sağlamlaştırıp sebat ettirmesi sebebiyle müşriklere doğru ufak bir temayül bile göstermediğini haber veriyor. İsra Suresi de garanik vakasına dayanak olamaz.

Necm Suresi : 1 . Battığı zaman yıldıza andolsun; 2 . Sahibiniz (arkadaşınız olan peygamber) sapmadı ve azmadı. 3 . O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz. 4 . O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Şuara Suresi : 210 . Onu (Kur'an'ı) şeytanlar indirmemiştir. 211 . Bu, onlara yaraşmaz ve güç de yetiremezler. 212 . Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır. … Bütün bu ayetler incelenirse, Garanik Vakasının rivayetinin ; (Hz. Peygamberin "Allah'ım! Ona kitabı öğret ve onu dinde fakih kıl" şeklinde duasına mazhar olan ) İbn Abbas gibi bir müslümana ait olması mümkün değildir. Peki bu olay olsaydı ne olurdu, yahudiler bunu müslümanların aleyhine bir delil olarak kullanacaklardı, eğer Garanik vakası olmuş olsaydı, bu felaketten daha büyük bir fitne düşünülemezdi. Bu vakanın olması mümkün olsaydı, düşmanların fitne ve fesat çıkarmaları için bundan daha şiddetli bir şey tasavvur edilebilir miydi? Halbuki bu kıssa hakkında ne inatçıların ağzından bir kelime çıkmış , ne de bu vaka sebebiyle bir müslümanın ağzı açılmıştır. O halde Garanik olayı, bir uydurmadan başka bir şey olamaz. İmam-ı Rabbani'nin vs. bu rivayeti başka türlü nakletmesi de arşivci Suyuti ve Hacer'e itimattan ve Nakil'e bağlılıktandır.

Evet belki de uzun yazıyı okumadan direk bu son cümleye bakan arkadaş..! Okusan bir şey kaybetmezsin.

hayallerinde sınırlama özlemlerini
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 10-12-2014, 21:27
ereninthenature - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ereninthenature ereninthenature isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 24 May 2011
Bulunduğu yer: Uzay
Mesajlar: 1.587
Standart

Turkcesini yazsana bir de.

Science is not only compatible with spirituality; it is a profound source of spirituality.
-Carl Sagan

All ideology is toxic because ideology is a kind of insult to the gift of human free thinking.
-Terence McKenna
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 10-12-2014, 21:46
Dialectics - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Dialectics Dialectics isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 15 Jul 2014
Mesajlar: 1.765
Standart

1- İslam dini ateistlerce eleştirilemez. Çünkü her din, kendi içinden bakıldığında anlaşılabilirdir. Her din kendi içinden bakıldığında tutarlıdır. Dolayısıyla Şeytan Ayetleri/Garanik konusunda, konuya dinin içinden, İslam’ın içinden bakma zorunluluğu vardır.
İslâm dinini eleştiren ateistler gökten zembille iniyor zaten. Hiçbiri daha önce ne müslümandı, ne tek sayfa Kuran meali okumuştu...

Bir diğer husus da, ateistler eleştiremiyor da hristiyan ya da yahudi, veyahut budist olanlar eleştirebiliyor mu? Bir ön şartı var mı bu işin?

Bir de eğer dinlere böyle kendi içinden bakma şartı varsa o zaman bütün dinlerde kendilerince en doğrudur. Dolayısıyla her din, kendi açısından hak dindir. Yani bir din, kendi içinden kendini mi yalanlayacak?

Bizler dünyanın şarkı söyleyip dans eden çöpleriyiz.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 10-12-2014, 22:10
ereninthenature - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
ereninthenature ereninthenature isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 24 May 2011
Bulunduğu yer: Uzay
Mesajlar: 1.587
Standart

1- İslam dini ateistlerce eleştirilemez. Çünkü her din, kendi içinden bakıldığında anlaşılabilirdir. Her din kendi içinden bakıldığında tutarlıdır. Dolayısıyla Şeytan Ayetleri/Garanik konusunda, konuya dinin içinden, İslam’ın içinden bakma zorunluluğu vardır.
Sanki bakmadik kendi icinden.

Islam oyle salakca bir din ki inanmaya zorladim kendimi cidden ikindim olmadi.

Cok salakca ya, cok salakca.

Muhammed okuma yazmasinin olmamasini icine atti daga cikti bir trip atti herkesi okuma yazmasinin olduguna inandirdi.

Islamin hikayesi budur. Cok daha guzel hikayeler var malesef.

Science is not only compatible with spirituality; it is a profound source of spirituality.
-Carl Sagan

All ideology is toxic because ideology is a kind of insult to the gift of human free thinking.
-Terence McKenna
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 11-12-2014, 01:20
Sigur Ros - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Sigur Ros Sigur Ros isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 27 Nov 2014
Mesajlar: 62
Standart

konu hakkında inanırlar için ikna edici bir derleme olmuş, içerdenmiş gibi tartışmaya katılmak istiyorum. " Hadisin içerdiği kapsam açısından oldukça büyük
bir kesim insan tarafından aktarılagelmesi ve
bunun oldukça yaygınlık kazanması gerekirken,
büyük bir topluluk içinde meydana geldiği
söylenen olayın şöhret bulmayıp sadece bir tek
kimse tarafından rivayet edilmesi, o hadisin
uydurma olduğunun işaretidir. Ayrıca, tek kişinin
rivayeti, itikadi konularda da muteber olmaz." denmiş.peki islamda hiç sansür uygulanmış olamaz mı hadis yazarları işlerine gelmeyen konularda aktarılan rivayetleri hiçbir zaman kenara atmamışmıdır. Tek bir kişinin rivayeti itikadi konularda muteber olmazken tek bir kişinin ben peygamberim demesi sözde cahil, kızlarını gömen bu toplulukta neden muteber olmuştur?
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 11-12-2014, 01:21
aliyarasfal - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
aliyarasfal aliyarasfal isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 24 May 2010
Mesajlar: 2.935
Standart

Şeytan ayetleri, İslam peygamberi Muhammed tarafından önce vahiy olarak açıklanıp, sonradan Şeytan tarafından söyletildiği gerekçesiyle geri çekildiği (Kuran'dan çıkarıldığı) iddia edilen birkaç Kur'an ayeti. Bu ayetlerle ilgili rivayetler El-Waqidi, İbn Sa'd, Ebu Cafer Taberi ve İbni İshak'ın eserlerinde yer almıştır.

Olayı nakleden pek çok farklı kaynak vardır. Bu kaynaklar olayı bazı detay farklılıkları ile naklederler.[2] Bütün bu farklı rivayetler en sonda tek bir ortak ravi olan Muhammad ibn Ka'b'a dayanır. Özetle Muhammed'in Mekke'de akraba ve komşularını Müslüman yapmak için çaba harcadığını ve onlara Necm Suresinden ayetler okurken şeytanın araya girip 19 ve 20. ayetlerden sonra kendisine şunları söylettiği rivayet edilir:
19 Lât ve Uzza'ya

20 ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?

21 bunlar şefaatleri umulan yüce turnalardır.
Lât, Uzza ve Menat Mekkelilerin taptıkları putlar idi. Şeytan tarafından eklendiği söylenen "bunlar şefaatleri umulan yüce turnalardır." ayetinde geçen "turna" kelimesi Arapça "gharāniq" diye geçer ve bu "put, varlık" şeklinde de tercüme edilir.


http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeytan_ayetleri

Bu arada ateizmi eleştirmek ateistlerin işi, ateist birine iftira atmak senin haddin değil. İslamcılar Turan Dursunu eleştiremez, önce ateist ol soonra eleştir.

Ne kafa ama dostumuzdaki.


Şimdilik saygımla gittim...

Sorular sormuyorsan ya ölüsün ya da köle...
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 11-12-2014, 10:51
Subat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Subat Subat isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Super Moderator
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 15 May 2007
Bulunduğu yer: istanbul
Mesajlar: 1.224
Standart

Tek kişinin şahitliği ile kurana ayet sokabiliyorlar da hadisi neden kabul etmiyorlar?

Yarattığımız her etki bize bir düşman kazandırır, çoğunluğun kabul ettiği bir insan olmak için sıradan biri olmak gerekir.

Sigmund Freud
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 11-12-2014, 18:53
Hewreman - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Hewreman Hewreman isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 10 Mar 2006
Mesajlar: 73
Standart

Yanıt yazanlara teşekkür etmeyerek başlıyorum.

ilk arkadaş türkçesini sormuş, metinde var, bu kadar 14 farklı lafız, bu garanik vakasının uydurma olduğunu göstermiyor mu, keşke müftü Türko (Kulleteyndeki adı) Turan Dursun hocanı vurmasalardı da onu rezil etseydik... ne yazık ki vuruldu ve diyalog kapısı kasten kapatıldı. Ah şu Özel Savaş Aygıtları.... neyse.

İkinci arkadaşımızın yanıtı: "İslâm dinini eleştiren ateistler gökten zembille iniyor zaten. Hiçbiri daha önce ne müslümandı, ne tek sayfa Kuran meali okumuştu..." İyi de aynı Kuranı okuduğumda ben niye dinsiz olmuyorum? Okurken önyargılı yaklaştıysan bunun neresi objektif Dialectics ?

"Bir diğer husus da, ateistler eleştiremiyor da hristiyan ya da yahudi, veyahut budist olanlar eleştirebiliyor mu? Bir ön şartı var mı bu işin?" Her din kendi içinden bakıldığında anlaşılabilir. Kim olursa olsun, dışarıdan bakan kişi ya da felsefe , dini kendi penceresinden görür.

"Bir de eğer dinlere böyle kendi içinden bakma şartı varsa o zaman bütün dinlerde kendilerince en doğrudur. Dolayısıyla her din, kendi açısından hak dindir. Yani bir din, kendi içinden kendini mi yalanlayacak?" Delillerini getirecek mesela Kuran'ın , benzerini yazabildi mi senin Turan(Dursun)'ın?

Sigur Ros,diğerlerine göre daha tarafsız ve saygılı yazmış : "peki islamda hiç sansür uygulanmış olamaz mı hadis yazarları işlerine gelmeyen konularda aktarılan rivayetleri hiçbir zaman kenara atmamışmıdır. Tek bir kişinin rivayeti itikadi konularda muteber olmazken tek bir kişinin ben peygamberim demesi sözde cahil, kızlarını gömen bu toplulukta neden muteber olmuştur?" Suyuti ve Hacer hakkında ilk iletimdeki reddiyenin ikinci maddesinin iyi okunmadığı izlenimi edindim doğrusu. İkinci cümlesi daha vahim bir cehalet ne yazık ki... Fıkhi hüküm, imandan sonra gelir, peygambere inanmayan için fıkıh meselesi ikinci planda kalır.

süper aydınlık savaşçımız aliyarasfal her zamanki gibi müslümana ağzının payını veriyor(!) ...... "Bu arada ateizmi eleştirmek ateistlerin işi, ateist birine iftira atmak senin haddin değil. İslamcılar Turan Dursunu eleştiremez, önce ateist ol soonra eleştir." Hani her insan doğarken ateist doğardı? 'Aydın Türk'ün 'Ateizmi Anlamak' adındaki toplu dökümanlara göz attınız mı kahraman ateistimiz?

Subat tam bir önyargılı yazı yazmış, onu şöyle düzeltemem : Fıkhi hüküm, imandan sonra gelir, peygambere inanmayan için fıkıh meselesi ikinci planda kalır.

hadi kızmayın teşekkürler hepinize !

hayallerinde sınırlama özlemlerini
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 11-12-2014, 20:36
AerA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
AerA AerA isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 17 Nov 2009
Bulunduğu yer: Galactic Sector ZZ9 Plural Z Alpha
Mesajlar: 3.036
Standart

Hewreman´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
İslam dini ateistlerce eleştirilemez. Çünkü her din, kendi içinden bakıldığında anlaşılabilirdir. Her din kendi içinden bakıldığında tutarlıdır.
Değerli Hewreman ;

O dinin inanırlarının o dini objektif olarak değerlendirebilme şansı yoktur ki. Mahkemeler neden var? Konu dışarıdan, dahil olmayan birisi gözü ile muhakeme edisin ve karar verilsin diye... Sen hiç hırsızın kendi kendini suçsuz görmesinde mantık görüyor musun? Hırsıza göre yaptığı kendi içinde zaten tutarlı. "Paraya ihtiyacım vardı, o yüzden banka soydum. Bu arada engellemeye kalkan güvenlik görevlisini silahımla durdurdum"... Bu sebeptendir ki şahitler dinlenir, deliller toplanır ve 3. bir kişi gözü ile olay muhakeme edilir.

Hewreman´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Kim olursa olsun, dışarıdan bakan kişi ya da felsefe , dini kendi penceresinden görür.
İçeriden bakanda kendi penceresinden görür. Kral kendini aptalların göremediği bir kıyafet ile giydirmiş... Oysaki alenen çıplak haberi yok. Kral birde giyinik olduğuna imanen inandı ise, gelde gülme

Hewreman´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Delillerini getirecek mesela Kuran'ın , benzerini yazabildi mi senin Turan(Dursun)'ın?
Kuran benzerinden kastınız nedir yahu?

Sosyal düzenlenmesi bile sadece kendi çağına hitap eden tarihsel edebi bir metindir Kuran. Aynısını yazmakdan kastınız nedir yani?

Bir cümlenin benzeri bir cümle mi? Sol kulağınızı göstermenin, birden çok yolu vardır. Lakin yaptığınız iş hep sol kulağı göstermektir. Sol kulağı göstermenin ayrı ayrı yollarını yazsanız ne olur, yazmasanız ne olur.

Esen Kalınız. Birde foto alayım

Teoloji gece yarısı, karanlık bir mahsende, orada olmayan kara kediyi aramaktır. Robert A. Heinlein
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 11-12-2014, 21:13
upuaut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
upuaut upuaut isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 21 Jan 2010
Bulunduğu yer: Ancient Egypt
Mesajlar: 3.973
Standart

aliyarasfal´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Şeytan ayetleri, İslam peygamberi Muhammed tarafından önce vahiy olarak açıklanıp, sonradan Şeytan tarafından söyletildiği gerekçesiyle geri çekildiği (Kuran'dan çıkarıldığı) iddia edilen birkaç Kur'an ayeti. Bu ayetlerle ilgili rivayetler El-Waqidi, İbn Sa'd, Ebu Cafer Taberi ve İbni İshak'ın eserlerinde yer almıştır.

Olayı nakleden pek çok farklı kaynak vardır. Bu kaynaklar olayı bazı detay farklılıkları ile naklederler.[2] Bütün bu farklı rivayetler en sonda tek bir ortak ravi olan Muhammad ibn Ka'b'a dayanır. Özetle Muhammed'in Mekke'de akraba ve komşularını Müslüman yapmak için çaba harcadığını ve onlara Necm Suresinden ayetler okurken şeytanın araya girip 19 ve 20. ayetlerden sonra kendisine şunları söylettiği rivayet edilir:
19 Lât ve Uzza'ya

20 ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?

21 bunlar şefaatleri umulan yüce turnalardır.
Lât, Uzza ve Menat Mekkelilerin taptıkları putlar idi. Şeytan tarafından eklendiği söylenen "bunlar şefaatleri umulan yüce turnalardır." ayetinde geçen "turna" kelimesi Arapça "gharāniq" diye geçer ve bu "put, varlık" şeklinde de tercüme edilir.


http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeytan_ayetleri

Bu arada ateizmi eleştirmek ateistlerin işi, ateist birine iftira atmak senin haddin değil. İslamcılar Turan Dursunu eleştiremez, önce ateist ol soonra eleştir.

Ne kafa ama dostumuzdaki.


Şimdilik saygımla gittim...
aliyarasfal, eğer aynı kaynaktan devam etseydin şunların yazılmış olduğunu görürdün:

Bu olay Muhammed'in sözü edilen pagan tanrılarının gerçekten var olduğunu kabul ettiği şeklinde algılandı. Muhammed'in tanrılarını övdüğünü duyan Mekkeliler bunu sevinçle karşıladı ve sureyi sonuna kadar Muhammed'le birlikte okudu.

Bu olay üzerine Mekkelilerin Müslüman olduğu haberlerinin yayıldığı ve o zamana kadar Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanların Mekkeye geri döndükleri ifade edilir.

İslam geleneğine göre bu olaydan sonra Cebrail, Muhammed'i konu hakkında bilgilendirmek için Hacc Suresi 52. ayeti indirir:

"Senden önce hiçbir resül ve nebi göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah şeytanın vesvesesini giderir. Sonra Allah âyetlerini sağlamlaştırır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."
Muhammed fitneyi önlemek için sözlerini geri alır ve ayetler şu şekilde düzeltilir:

19 Lât ve Uzza'ya
20 ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?
21 erkek size de, dişi O'na mı?
22 öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.

23 onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.
Peki sence, değiştirilen 21-23'te kime atıfta bulunuluyordu?

Bu konuda sana yol gösterebilirim. Gerisini sana kalmış!

Yol Gösterme: "Hz. Muhammed'in çocukları".

AKHENATON döneminde II. RAMSES'in Anılması

7. Yusuf babası Yakup'u getirip Firavun AKHENATON'un huzuruna çıkardı ve Yakup AKHENATON'u kutsadı.

8. Firavun AKHENATON, Yakup'a, "Kaç yaşındasın?" diye sordu.

9. Yakup, "Gurbet yıllarım 130 yılı buldu" diye yanıtladı, "Ama yıllar çabuk ve zorlu geçti. Atalarımın gurbet yılları kadar uzun sürmedi."

10. Sonra AKHENATON'u kutsayıp huzurundan ayrıldı.

11. Yusuf babasıyla kardeşlerini Mısır'a yerleştirdi; AKHENATON'un buyruğu uyarınca onlara ülkenin en iyi yerinde, Ramses bölgesinde mülk verdi.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Etiket
garanik, salman rüşdi, satan verses, şeytan, şeytan ayetleri

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Şeytan Ayetleri (The Satanic Verses) anti-dindar Multimedya 62 04-07-2017 14:46
Şeytan Ayetleri Üzerine Yapılan Söyleşi: İslamcıların Pehlivanı Yok ALKA Turan Dursun 4 01-06-2017 09:28
Şeytan Ayetleri alpeerkara İslam 1 13-09-2014 12:14
Şeytan Ayetleri İslamın Gerçeği ALKA Turan Dursun 0 08-11-2012 20:31
Şeytan Ayetleri İslam'ın Gerçeği/Almanca ALKA Tercüme Çalışmaları 3 08-04-2010 22:50

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 11:41 .