Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > İbrahimi Dinler > İslam

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #21  
Alt 21-06-2006, 16:12
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

(Vartor)
Genel gorusun aksine, insan ve insanligi on planda tutan bu gurup .en acimasiz tartismaya , kufure, tehdit ve hakarete maaruz tutulup, hatta olduruluyor.

Sevgili Vartor,
Evet dostum.Çok güzel bir noktaya temas etmişsin.İnsanlık işte böyle düşünen
eleştiren, sorgulayan bu grup sayesinde bu noktaya ulaşmıştır.Bunlar yaşadık-
ları çağda o küçük beyinler tarafından aşağılanmış,hor görülmüş,deli yaftası
yemiş,dövülmüş ve öldürülmüşlerdir.Hatta derileri bile yüzülmüştür.O küçük
beyinler şunu hiç bir zaman anlayamadılar.Halbuki onlar kendi egolarını tatmin
etmek için çalışmadılar.Onlar attıkları her adımda insanlığın mutluluğunu
düşündüler.İşte onlar sayesinde insanlık bu günlere gelebilmiştir.Ama tüm
bunlarıda anlayabilmek için beyin gerekiyor.Biz bu dünyada çoğunluktayız diye
şişinip duruyorlar.Hiç bir zaman bu küçük grup bu dünyada çoğunluğu sağlayama-
dı ki.Eğer o çoğunluk sağlansaydı şimdi dünya çok farklı bir konumda olurdu.
Ama tüm bunlara rağmen biz yine de insanlık mücadelemize devam edelim.Çünkü
bizim mücadelemiz gelecek nesillerin refahı ve mutluluğu mücadelesidir.
Sevgilerimle...
Alıntı ile Cevapla
  #22  
Alt 26-06-2006, 05:01
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

Hadislerden İnciler(11)

Hadis No : 2125
Ravi: Enes
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bana, (dünyanızdan) koku ve kadın sevdirildi. Gözümün nuru ise namazda kılındı." *
Kaynak: Nesai, İşretu'n-Nisa 1, (7, 61)
(Keşke insan sevdirildi diyebilseydi...Kadınları sevdiğini biliyoruz.Demesine gerek yoktu.)

Hadis No : 2083
Ravi: Büreyde
Tanım: Resulullah (sav)'ın yanına, parmağında demir yüzük bulunan bir adam uğramıştı. (Yüzüğü görünce): "Niye bazılarınızın üzerinde ateş ehlinin süsünü görüyorum!" buyurdu. Adam derhal onu çıkarıp attı. Sonra parmağında sarı renkli (pirinç) yüzük taşıyor olduğu halde geldi. Bu sefer "Niye sende putların kokusunu hissediyorum?" dedi. Bilahare adam altın yüzük takmış olarak geldi. Bu sefer de: "Sende niye cennet ehlinin süsünü görüyorum?" dedi. Bunun üzerine adam: "Öyleyse yüzüğüm neden olsun?" diye sordu. "Gümüşten" dedi, "ancak ağırlığı bir miskale ulaşmasın." *
Kaynak: Tirmizi, Libas 43, (1786); Ebu Davud, Hatem 4, (4223); Nesai, Zinet 47, (8, 172)

Hadis No : 2088
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) yüzüğünü sağ eline takardı. *
Kaynak: Ebu Davud, Hatem 5, (4226); Nesai, Zinet 49, (8,175) *

Hadis No : 2089
Ravi: Cafer İbnu Muhammed
Tanım: Cafer İbnu Muhammed, babasından naklen anlatıyor: "Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin (ra), yüzüklerini sol ellerine takarlardı." *
Kaynak: Tirmizi, Libas 16, (1743) *

Hadis No : 2090
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) yüzüğü sol eline takardı ve kaşını avucunun içine getirirdi. (İbnu Ömer de böyle yapardı) *
Kaynak: Ebu Davud, Hatem 5, (4227,4228) *

Hadis No : 2092
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Bir kadın Resulullah (sav)'a gelerek sordu: "İki altın bilezik hakkında ne dersiniz, (takayım mı?)" "Ateşten iki bileziktir, (takmayın!)" deyip cevap verdi. Kadın devamla: "Pekala altın gerdanlığa (ne dersiniz?)" diye sordu. Resulullah (sav)'dan yine: "Ateşten bir gerdanlık!" cevabını aldı. O, yine sordu: "Bir çift altın küpeye ne dersiniz?" "Ateşten bir çift küpe!" Kadında bir çift altın bilezik vardı. Onları çıkarıp attı ve: "(Ey Allah'ın Resulü), kadın kocası için süslenmezse, onun yanında kıymeti düşer" dedi. Resulullah (sav): "Sizden birine, gümüş küpeler takınmasından, bunları za'feran veya abir ile sarartmasından kimse engel olmaz!" cevabını verdi. *
Kaynak: Nesai, Zinet 39, (8,159 )

Hadis No : 2094
Ravi: *
Tanım: Huzeyfe'nin kız kardeşi (ra) anlatıyor: "Resulullah (sav) buyurdular ki: "Ey kadınlar cemaati! Süs eşyanız gümüşten olmalıdır. Sizden hangi kadın altınla süslenir ve onu izhar eder (yabancıya gösterirse), mutlaka onunla azaba maruz kalır." *
Kaynak: Ebu Davud, Hatem 8, (4237); Nesai, Zinet 39, (8, 156, 157) *
(Ben peygamberin altına niye karşı çıktığını anlamış değilim.Cenettin ikisi altın ikisi gümüşten yapılmış-
tı.Fakat bu hadislerde nedense altın kendisine ateşi anımsatıyor.Altınla ateşin ne bağı var anlaya-
mıyorum.Anlayan varsa izah etsin.Hadisin birinde altına cennet ehlinin süsü diyor.Bu altını takan
erkek.Kadının altın süslerini de ateşle nitelendiriyor.Demek ki bu altın takma erkek ve kadına göre
değişiyor.)

Hadis No : 2096
Ravi: Bünane Mevlatu Abdirrahman İbnu Hayyan el-Ensari
Tanım: Hz. Aişe (ra)'nin yanına, üzerinde ziller bulunan bir kız getirildi. Kızın zilleri çıngır çıngır ses çıkarıyordu. Hz. Aişe (ra): "Sakın ha! zillerini koparmadan onu yanıma getirmeyin!" dedi ve ilave etti: "Ben Resulullah (sav)'ın: "Zil bulunan eve melake girmez" buyurduğunu işittim. *
Kaynak: Ebu Davud, Hatem 6, (4231)
(Şu kapı,telefon,saat zilleri ne olacak acaba.Eyvah!..Melaka girmeyen eve
allah da girmez....)

Hadis No : 2135
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Fıtrat beştir: Sünnet olmak, etek traşı olmak, bıyığı kesmek, tırnakları kesmek, koltuk altını yolmak." *
Kaynak: Buhari, Libas 63, 64, İsti'zan 51; Müslim, Taharet 39, (257); Muvatta, Sıfatu'n Nebiyy 3, (2, 921); *
(Hadi diğerlerini anladık.Bıyıkla koltuk altını anlayamadım.Biz Türkler bıyıklarımızla övünürüz.Benim
bildiğim koltuk altı kıllarının hiç bir zararı yok.Ben hayatımda da yolmadım.Bana da tam tersine yara-
rı var diye düşünüyorum.)

Hadis No : 2138
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İbrahim (as) Kaddum nam -bazısı da şeddesiz olarak Kadum demiştir- mevkide seksen yaşında olduğu halde sünnet oldu." *
Kaynak: Buhari, İsti'zan, 51, Enbiya 8; Müslim, Fedail 151, (2370)
(İbrahim peygamber 80 yaşında sünnet olmuş.İkiyüz yaşına yakın yaşadığına göre normal ne diyelim.
Biz kuranda 1000 yıla yakın yaşayanları da gördük.Daha bu ne ki.)

Hadis No : 2141
Ravi: Ümmü Atiyye
Tanım: Bir kadın Medine'de kızları sünnet ederdi. Resulullah (sav) (kadını çağırtarak) kendisine: "Derin kesme. Zira derin kesmemen kadın için daha çok haz vesilesidir, koca için de daha makbuldür" diye talimat verdi. (Rezin'in rivayetinde Resulullah şöyle buyurur: "Kızları sünnet ederken üstten kes, derin kesme, bu şekilde kesilmesi yüze daha çok parlaklık, kocaya daha çok haz verir.") *
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 179, (5271)
(Önemli olan kocaya haz verilmesi değil mi?...)

Hadis No : 2149
Ravi: Ebu Eyyüb
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kına yakma, koku sürünme, misvak kullanma ve evlenme bütün peygamberlerin tabi olageldikleri sünnetlerdendir." *
Kaynak: Tirmizi, Nikah 1, (1080)

Hadis No : 2099
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Yahudiler ve hıristiyanlar (saçlarını) boyamazlar. Siz onlara muhalefet edin." (Bu hadis Tirmizi'de "(Saçınızdaki) aklıkların rengini değiştirin, yahudilere benzemeyin!" şeklinde gelmiştir.) *
Kaynak: Buhari, Libas 67, Enbiya 50; Müslim, Libas 80, (2103); Ebu Davud, Tereccül 18, (4203); Nesai, Zinet *

Hadis No : 2105
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav)'a el ve ayaklarına kına yakmış bir muhannes getirdiler. "Bunu niye getirdiniz, nesi var?" diye sordu. Kendisine: "Kendisini kadınlara benzetmiştir!" dediler. Bunun üzerine Efendimiz emretti ve Naki' nam mevkiye sürgün edildi. "Ey Allah'ın Resulü, onu öldürmeyelim mi?" diye soranlar olmuştu ki: "Hayır!" dedi, "ben namaz kılanları öldürmekten men edildim." *
Kaynak: Ebu Davud, Edeb 61, (4928)
(Demek ki namaz kılmayanlardan olsaydı kesin öldürülürdü.Lanet olsun şu zihniyete.)

Hadis No : 2153
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Şu resimleri yapanlar var ya, -bir rivayette: "Şu resimlerin sahipleri var ya! Kıyamet günü azab olunacaklar. Onlara: "Şu yaptıklarmızı diriltin" denir." *
Kaynak: Buhari, Libas 89, Tevhid 56; Müslim, Libas 103, (2018); Nesai, Zinet 114, (8, 215)

Hadis No : 2154
Ravi: Aişe
Tanım: Resulullah (sav) bir seferden dönmüştü. (O yokken) ben, yüklüğün önüne, üzerinde resimler bulunan bir bez çekmiştim. Resulullah perdeyi görünce, çekip attı, (öfkeden) yüzü de renklenmişti. "Ey Aişe!" buyurdular, "bil ki, Kıyamet günü insanların en çok azab görecek olanı Allah'ın yarattıklarını taklid edenlerdir." Hz. Aişe rivayetine devamla dedi ki: "Biz o bezi kestik bir veya iki minder yaptık." *
Kaynak: Buhari, Libas 91, 95; Müslim, Libas 87, (2105); Muvatta, İsti'zan 8, (2, 966, 967); Nesai, Zinet 112 *

Hadis No : 2160
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "İçerisinde resim, cünüb ve köpek bulunan eve (rahmet) melekleri girmez." *
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 90, (227), Libas 48, (4152); Nesai, Taharet 168, (1, 141), Sayd 11, (7,185) *
(Orta çağ zihniyetine de zaten bu yakışırdı.Biz bu ülkede sanatın içine de tükürürüm diyenleri de gördük.Hep bu zihniyet değil mi onlara bu sözleri söyleten.)

Hadis No : 2117
Ravi: Esma
Tanım: Bir kadın Resulullah (sav)'a gelerek: "Kızım çiçek hastalığına yakalandı ve saçları döküldü. Ben onu evlendirdim, iğreti saç takayım mı?" diye sordu. Aleyhissalatu vesselam: "Allah takana da taktırana da lanet etmiştir?" diye cevap verdi. *
Kaynak: Buhari, Libas 83, 85; Müslim, Libas 115, (2122); Nesai, Zinet 71, (8,187, 188) *
(Peki acaba o kız yaşamı boyunca saçsız kalmanın ızdırabını çekmedi mi.Bu nasıl allahtır böyle bir
duruma lanet ediyor.Kendi kızı olsaydı acaba bunu diyebilir miydi?Kendisi ha bire haremliğini geniş-
letirken Ali'nin evlenmesine niye karşı çıkmıştı.Çünkü kızıyla evliydi de onun için.Ondan sonra hak
hukuk adaletten dem vururlar.Geçiniz....)
(Devam edecek)
Alıntı ile Cevapla
  #23  
Alt 29-06-2006, 03:09
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

Hadislerden İnciler(12)

Hadis No : 0110
Ravi: Aişe
Tanım: Hz. Peygamber (sav) hanımlarına yaklaşmamaya yemin etti (ila kararı verdi) ve (bal yemeyi de kendi kendine) haram etti. Böylece helal olan bir şeyi kendisine haram kılmıştı. Sonra kefaret karşılığında yeminini bozdu.
Kaynak: Tirmizi, Talak 21, (1201)
(Acaba sizce niye yemin etmiş olabilir.Kolay mı o kadar kadını idare etmek.Ama sıkıştığı yerde kuranın allahı imdadına yetişiyor.Hemen yeminizi bozmanızda bir mahsur yoktur diye ayet iniyor.)

Hadis No : 0107
Ravi: Enes
Tanım: Hz. Peygamber (sav)'i bir at yere atmıştı. Resulullah (sav)'ın (sağ) tarafı veya (sağ) omuzu ezildi. Bu O'na ayakta duramayacak kadar izdırab verdi. O sıralarda hanımlarını da bir ay müddetle terketti. Bu esnada, hurma kütüğünden yapılmış bir merdivenle çıkılan tenezzüh odasına (meşrübe) çekildi. Ashab (ra) kendisine "geçmiş olsun" ziyaretine geliyorlardı. Resulullah (sav) oturarak namaz kılardı, onlar ise ayakta durarak namaza uymuşlardı. Selamı verince şöyle dedi: "İmam, kendisine uyulmak için vardır, öyle ise ayakta namaz kıldırıyorsa siz de ayakta kılın, şayet oturarak kıldırıyorsa siz de oturarak kılın, imam rükuya varmadan rükuya gitmeyin, o başını kaldırmadan siz de kaldırmayın." Ravi der ki: "Hz. Peygamber (sav) ayın 29'unda meşrübeden indi. Ashab: "Ey Allah'ın Resulü, sen bir aylık bir müddet için ila'ya (ayrı kalmaya) karar vermiştin" dediler. Onlara: "Bu ay yirmi dokuz gündür" cevabını verdi." (Buhari ve Müslim'de Ümmü Seleme'den gelen bir rivayette: "Bu ay yirmi dokuz çekiyor" buyurmuştur. Müslim'de Cabir (ra)'den kaydedilen bir rivayette: "Sonra iki elini üç sefer uzattı, ikisinde her iki elinin bütün parmaklarıyla, sonuncu kerede sadece dokuz parmağıyla işaret etmişti" diye yirmi dokuzu gösterdiği açıklanır. (Sıyam 24)) *
Kaynak: Buhari, Salat 18, Ezan 51, 82, 128, Sıfatu's-Salat 83,128, Savm 11, Mezalim 25, Nikah 91, Talak 21, *
(Kolay mı bir ay beklemek.Ne de olsa bu peygamber .Ay 29 çeker demişse olay
bitmiştir.)

Hadis No : 5811
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefaret vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsin." *
Kaynak: Müslim, Eyman 12, (1650); Muvatta, Eyman 11, (2, 478); Tirmizi, Eyman 6, (1530)
(İyi işine gelince yemin et.İşine gelince yemin boz.Ondan sonra kullarından dürüstlük bekle...)

Hadis No : 5815
Ravi: Aişe
Tanım: Şu ayet kişinin kullandığı "Vallahi hayır!" "Billahi evet!" gibi sözler sebebiyle nazil olmuştur. (Mealen): "Allah yeminlerinizde kasıtsız olarak yanılmanızdan dolayı sizi mes'ul tutmaz, fakat ettiğiniz yeminleri bozmanızdan dolayı sizi mesul tutar. Bozulan bir yeminin kefareti ise..." (Maide 89). *
Kaynak: Buhari, Eyman 14; Muvatta, Eyman 9, (2, 477); Ebu Davud, Eyman 28, (3254) *

Hadis No : 5810
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Süleyman aleyhisselam (bir gün): "Bugün, kesinlikle doksan kadınıma uğrayacağım. Hepsi de Allah yolunca cihad edecek bir yiğit doğuracak!" dedi. Arkadaşı (veya melek) ona: "İnşaallah de bari!" uyarısında bulundu. Ama Hz. Süleyman inşaallah demedi. Söylediği gibi, o gün, bütün hanımlarına uğradı. Kadınlardan sadece biri hamile kaldı. O da yarım insan doğurdu." "Resulullah (sa) sözüne devamla: "Nefsimi elinde tutan Zat'a yemin olsun! Eğer Süleyman aleyhisselam "İnşaallah" demiş olsaydı hepsi de Allah yolunda atlı olarak cihad eden çocuklara sahip olacaktı" buyurdu. *
Kaynak: Buhari, Enbiya 40, Eyman 3; Müslim, Eyman 23, (1654); Nesai, Eyman 39, 40, (7, 25) *
(Hele ben de diyordum ki bu imanlı kardeşlerimiz niye hep inşallah derler.Bakın doksan hatunlu
Süleyman peygamber inşallah demediği için başına neler gelmiş.Tabi ki inşallah diyecekler.)

Hadis No : 5816
Ravi: Süveyd İbnu Hanzala
Tanım: Resulullah (sa)'a gitmek üzere yola çıkmıştık. Beraberimizde Vail İbnu Hucr radıyallahu anh da vardı. Yolda onu, bir düşmanı yakaladı. Herkesi yemin etmeye zorladılar. Ben, "o, kardeşimdir" diye yemin ettim. Bunun üzerine onu serbest bıraktılar. Resulullah'a gelince olup biteni anlattım. "(Önümüzü kesen) grup herkesi yemine zorladı, ben de onun kardeşim olduğuna yemin ettim" dedim. "Doğru söylemişsin, Müslüman Müslümanın kardeşidir!" buyurdular. *
Kaynak: Ebu Davud, Eyman 8, (3256); İbnu Mace, Keffarat 14, (2119)
(Eğer sen müslümansan her şey yapabilirsin.Yalan da söyleye bilirsin.Yemin de ede bilirsin.İşin içinde
çünkü din kardeşliği var.)

Hadis No : 0112
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." *
Kaynak: Müslim, Adab, 2, (2132); Ebu Davud, Edeb 69, (4949); Tirmizi, Edeb 64, (2835)
(İlginenlere duyurulur.Ne de olsa kutsal isimler.Kuranın allahı öyle diyor.)

Hadis No : 0119
Ravi: Esma Bintu Ebi Bekr
Tanım: Mekke'de Abdullah İbnu Zübeyr (ra)'e hamile kalmıştım. Doğum yaklaşmıştı ki, Mekke'yi terkettim ve Medine'ye geldim, Kuba'ya indim. Abdullah'ı orada dünyaya getirdim. Doğunca, bebeği alıp Resulullah (sav)'a götürdüm, kucağına bıraktım. Resulullah (sav) bir hurma istedi, ağzında çiğneyerek ezdikten sonra, tükrüğünden çocuğun ağzına bıraktı. Abdullah'ın midesine ilk inen şey Resulullah (sav)'ın mübarek tükrükleri idi. Sonra (yumuşattığı o) hurma ile çocuğun damağım oğdu, hakkında bereketle dua etti ve Abdullah ismini verdi. Müslüman aileden ilk doğan çocuk bu idi. (Medine'de bütün Müslümanlar) onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü "Yahudiler size sihir yaptılar, asla doğum yapamayacaksınız" diye bir şayia çıkarılmıştı." *
Kaynak: Buhari, Menakibu'l-Ensar 45, Akika 1; Müslim, Adab 26, (2146) *

Hadis No : 0121
Ravi: Enes
Tanım: Abdullah İbnu Ebi Talha'yı doğduğu zaman Resulullah (sav)'a götürdüm. Bebek bir bez içerisinde idi. Vardığımızda Resulullah (sav) devesine katran sürüyordu. "Beraberinde hurma da getirdin mi?" diye sordu, "Evet" dedim ve birkaç tane hurma verdim. Onları ağzında çiğnedi, sonra çocuğun ağzını açtı. Ağzına tükrüğü püskürttü. Bebek, yalamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah (sav) "Ensar'ın hurma sevgisine bakın (doğar doğmaz başlıyor)" diye latife etti ve çocuğu Abdullah diye isimledi. (Hadisin metni; Müslim'deki metindir.) *
Kaynak: Buhari, Cenaiz 42, Akika 1; Müslim, Adab 22, (2144); Ebu Davud, Edeb 69, (4951) *
(Peygamber olursan o tükürükler şerbet olur.O tükrüğü yutanlara yaramıştır mutlaka.En azından
peygamberinin sevgili kulu olmuşlardır.Baksanıza adlarını *da Abdullah koymuş.Mutlakka o tükürük
her derde deva olmuştur.)

Hadis No : 0129
Ravi: İbnu Ömer
Tanım: Hz. Peygamber (sav) Asiye (isyankar, itaatsiz kadın) ismini değiştirip, Cemile (güzel kadın) yaptı. *
Kaynak: Müslim, Edeb 14, (2139); Tirmizi, Edeb 66, (2840); Ebu Davud, Edeb 70, (4952)
(Kadın dediğin itaatkar olmalıdır.Erkeğinin kulu kölesi olmalıdır.Erkeğinin tarlası olmalıdır.Erkek dilediği gibi bu tarlayı sürmeli.Eğer itaat etmiyorsa da dövülmelidir.Cemileler dururken kim Asiyeler
le uğraşacak.Hem de Asiye olmak sizin neyinize.Siz aklen ve dinnen eksik yaratıklar değil misiniz.
Asiyeler cehennemlik ,Cemileler cennetlik.Çünkü peygamber cehennemin büyük bölümünü kadınlar
oluşturuyordu demişti...)

Hadis No : 5744
Ravi: Cabir
Tanım: Resulullah (sa) buyurdular ki: "Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra da ayak ayak üstüne atmasın." *
Kaynak: Müslim, Libas 74, (2099); Ebu Davud, Edeb 36, (4865); Tirmizi, Edeb 20, (2767, 2768)

Hadis No : 5745
Ravi: Ebu Hureyre
Tanım: Resulullah (sa) karnı üzerine yatmış bir adam görmüştü; hemen müdahale edip: "Bu Allah Teala hazretlerinin sevmediği bir yatıştır!" buyurdular. *
Kaynak: Tirmizi, Edeb 21, (2769) *
(Sakın sırtüstü uzanıp ayak ayak üstüne atmayın.Hele karnınızın üstüne hiç yatmayın.Kuranın
rab tealası böyle yatmaları sevmiyormuş.Niye ki acaba?...)
(Devam edecek)
Alıntı ile Cevapla
  #24  
Alt 29-06-2006, 04:22
vartor - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
vartor vartor isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 15 Mar 2006
Bulunduğu yer: Toronto
Mesajlar: 8.615

Onur Üyeliği 

Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

Sevgili Ezkamo.
*Suleyman insallah dememis, cocugu yarim olmus(nasil yarim oluyorsa).
Muhammed de insallah demeyi unutmus olacak, bildigim kadariyla hic oglu olmamis.

Iman, ask gibidir,gozleri koreltir,beyni muhurler.
Alıntı ile Cevapla
  #25  
Alt 29-06-2006, 16:26
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

vartor";p=&quot´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Sevgili Ezkamo.
Suleyman insallah dememis, cocugu yarim olmus(nasil yarim oluyorsa).
Muhammed de insallah demeyi unutmus olacak, bildigim kadariyla hic oglu olmamis.
Sevgili Vartor,

Doğru söylüyorsun.
Alıntı ile Cevapla
  #26  
Alt 29-06-2006, 17:21
pante - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
pante pante isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 01 Nov 2005
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 8.936
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

Hayır Ezkamo, Vartor doğru söylemiyor, eksik söylüyor.
Şöyle ki;
Hz. Muhammed inşallah da demiş, oğlu olunca maaşallah da.
Oğlu olmuş ama, belki inşallah'ın haricinde;
"Uzun ömürlü olur inşallah" demediği için çocuk yaşta kaybetmiş.
Hz. Muhammed'in İbrahim adında bir oğlu varmış, Maria adlı eşinden..
Alıntı ile Cevapla
  #27  
Alt 30-06-2006, 02:46
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

Sevgili Panteidar,
Bu Maria adlı eşi galiba ad olarak müslüman değil.Bu kadından bir oğlu oldu-
ğunu bir yerde okumuştum.Kafama hep takılır.Acaba diğer kadınlarından niye
çocuk sahibi olamamış.Bu konuda bilgin var mı?Veya bilgisi olan başka arkadaş
var mı?Cocuk sahibi olmak istememiş mi?Yoksa istedi de çocuğu mu olmadı.
Alıntı ile Cevapla
  #28  
Alt 30-06-2006, 10:55
pante - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
pante pante isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 01 Nov 2005
Bulunduğu yer: İstanbul
Mesajlar: 8.936
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

Ezkamo hocam;
55-60 yaşında bir adam hergün bir eşini sıraya sokmuş, mümkün mü ondan yeterli ölçüde döllenme oluşsun?
25 yaşında olsa, okey. Demek ki Maria'ya denk gelmiş.
Alıntı ile Cevapla
  #29  
Alt 02-07-2006, 04:06
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

Hadislerden İnciler(13)

Hadis No : 4083
Ravi: Sehl İbnu Sa'd
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir şeyde (uğursuzluk) olsaydı, bu atta, kadında, meskende olurdu." *
Kaynak: Buhari, Cihad 47, Nikah 17; Müslim, Selam 119, (2226); Muvatta, İsti'zan 21
(Aklen ve dinnen eksik yaratık,şeytan şimdi de uğursuz.Anlaşılan bu kuranın allahı kadınları sevmiyor.
Fırsatını buldu mu kadınları aşağılamaktan geri kalmıyor.Ama işn ilginci de tüm bunlara rağmen harem-
liğini ha bire genişletmekten de geri kalmamış.Demek ki kadınlar onun için seks objesi...)

Hadis No : 0415
Ravi: Ali
Tanım: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kim Kur'an'ı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, o kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan aliesinden on kişiye şefaatçi kılınır." *
Kaynak: Tirmizi, Sevabul-Kur'an 13,2907
(İyi anladık da şimdi ben ne yapacağım.Sülalemde kuran okuyan yok ki.Belki onun sayesinde biz de
kurtarırdık.Vay be on kişi.O zaman cehennem nasıl dolacak....)

Hadis No : 0418
Ravi: Üseyd İbnu Hudayr
Tanım: Anlattığına göre, geceleyin, (hurma harmanında iken) Kur'an'dan Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlı idi. Birden bire atı şahlandı. Bunun üzerine sükut ederek okumayı bıraktı. At da sükünete geldi. Üseyd tekrar okumaya başlayınca at yine şahlandı. Üseyd yine sükut edince at da sükünete erdi. Az sona yine okumaya başlayınca at da şahlanmaya başladı. Oğlu Yahya, ata yakındı. Ona bir zarar vermesin diye attan uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne görsün! Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi nesneler var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah (sav)'a anlattı. Hz Peygamber (sav) kendisine: "O gördüklerin neydi bilir misin?" diye sordu. "Hayır!" cevabı üzerine açıkladı: "Onlar melaike idi. Senin sesine gelmişlerdi. Sen okumaya devam etseydin onlar seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Öyle ki, sabahleyin herkes onları seyredebilecekti çünkü halktan gizlenmiyeceklerdi." *
Kaynak: Buhari, Fedailul-Kur'an 15; Müslim, Müsafirin 242, (796)
(Tüh be...İnsan sabaha kadar bakarayı okumaz mı?Hiç olmazsa insanlar o melaikeleri görürde iman
konusunda sorun yaşamazlardı.Meydan boş.At atabildiğin kadar...)

Hadis No : 0423
Ravi: Sa'd İbnu Ubade
Tanım: Resulullah buyurdular ki: "Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse sonradan (terkeder ve okumayı) unutursa kıyamet günü cüzzamlı olarak Allah'a kavuşur." *
Kaynak: Ebu Davud, Vitr 21,1474
(Kıyamette cüzamlı olarak allaha kavuşmak istemiyorsanız okumaya devam!....)

Hadis No : 3670
Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) koyun budu yedi ve namaz kıldı, abdest almadı. (Buhari'nin bir başka rivayetinde: "Tencereden eliyle etli kemik aldı" denmiştir. Müslim'in bir rivayetinde: "Budu kemirdi, sonra namaz kıldı, abdest tazelemedi" denmiştir.) *
Kaynak: Buhari, Vudu 50, Et'ime 18; Müslim, Hayz 91, (354); Muvatta, Taharet 91, (1, 25); Ebu Davud, Taharet *
(Bu nasıl iştir anlayamadım.Bu nasıl temizlik anlayışıdır.Yağlı ellerle demek ki namaz kılınıyormuş...)

Hadis No : 3728
Ravi: Aişe
Tanım: Ümmü Süleym (ra) Resulullah (sav)'a: "Rüyasında, erkeğin gördüğünü gören kadın hakkında sorarak, gusül gerekip gerekmeyeceğini öğrenmek istedi. Aleyhissalatu vesselam: "Evet!, suyu görürse!" cevabını verdi. Aişe (ra) [Ümmü Süleym'e yönelip:] "Allah hayrını versin(neler söylüyorsun)? diye ayıpladı. Resulullah (sav) [Aişe'ye yönelerek]: "Ey Aişe, bırak onu, (dilediğini sorsun!) öyle olmasa (çocuklarda anne tarafına) benzerlik olur mu? Kadının suyu erkeğin suyuna üstün gelirse, çocuk dayılarına benzer; erkeğin suyu kadınınkine üstün gelirse, çocuk amcalarına benzer" buyurdular. *
Kaynak: Müslim, Hayz 33, (314); Muvatta, Taharet 84, (1, 51); Ebu Davud, Taharet 96, (237); Nesai, Taharet 1 *
(Kim islam bilimle bağdaşmaz diyor.Bilim mutlaka bu hadisi kaynak almıştır!...)

Hadis No : 3741
Ravi: Ümmü Seleme
Tanım: (Bir gün) "ey Allah'ın Resulü!" dedim. "Ben çok örgüsü olan bir kadınım. Hayız ve cenabetten yıkanırken örgüleri çözeyim mi?" "Hayır!" buyurdular, başının üzerine, ellerine üç kere su avuçlayıp dökmen, sonrada bedenine su döküp yıkanman sana yeterlidir." *
Kaynak: Müslim, Hayz 58, (330); Ebu Davud, Taharet 100, (251, 252); Tirmizi, Taharet 77, (105); Nesai, Tahar
(Eee şimdi yıkanmanın ne alemi var.Biri bana bu mantığı izah etsin...)

Hadis No : 3743
Ravi: Katade
Tanım: Hz. Enes (ra)'in bize anlattığına göre, Resulullah (sav)'ın tek bir gusülle bütün hanımlarını dolaştığı olmuştur. *
Kaynak: Buhari, Gusl 12,24, Nikah 4, 102; Ebu Davud, Taharet 75, (218); Tirmizi, Taharet 106, (140); Nesai
(Nihayet insansın.Ama bana göre kullarına kötü örnek olmuş.Kural getiriyorsa önce kendin uy...)

Hadis No : 3744
Ravi: Ebu Rafi
Tanım: Resulullah (sav), bir gün bütün hanımlarına uğradı. Her birisinin yanında ayrı ayrı yıkandı. Kendisine: "Ey Allah'ın Resulü" dedim, "en sonunda bir kere yıkansanız olmaz mı?" "(Olmasına olur, ancak) böyle yapmak daha temiz daha hoş ve daha paktır!" buyurdular. *
Kaynak: Ebu Davud, Taharet 86, (219) *
(Demek ki canı nasıl istemişse öyle hareket etmiş.Üsteki hadiste öyle.Burda böyle.Ama hakkını yeme-
yelim.Öyle de olur demiş.Kafanıza göre hareket edin demek istemiş.)

Hadis No : 3754 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *Ravi: İbnu Abbas
Tanım: Resulullah (sav) yıkanmıştı. (Kurulanması için) bir havlu getirildi. Onunla kurulanmayıp: "Su(yun) ıslaklığı ile böyle (daha iyi) buyurdular." *
Kaynak: Nesai, Taharet 162, (1, 138)

Hadis No : 3764
Ravi: Abdullah İbnu Ebi Kays
Tanım: Hz. Aişe (ra)'ye Resulullah (sav)'ın vitir namazından sordum..." Hadisi zikreder. Hadiste şu ibare de var: "Hz. Aişe'ye: "Resulullah cünübken ne yapardı, uyumadan önce yıkanır mıydı. Veya yıkanmadan önce uyur muydu?" diye sordum? Bana şu cevabı verdi: "Bunların hepsini yapardı. Bazan yıkanır ve sonra uyurdu, bazan abdest alır ve uyurdu." Bunu işitince: "Bu meselede genişlik koyan Allah'a hamdolsun!" dedim. *
Kaynak: Müslim, Hayz 21, (305, 307) *
(Ban göre de kuranın allahı kullarına kolaylık sağladığı için hamd olsun.O istediği kadar kural koysun.
Kulların kafalarına göre takılacağından eminim.)

Hadis No : 3770
Ravi: Ebu Hüreyre
Tanım: Resulullah (sav) Medine sokaklarından birinde kendisine rastlamıştır. Ebu Hüreyre bu sırada cünüb olduğu için, Aleyhissalatu vesselam'ın nazarından sıvışarak gidip yıkanır gelir. Gelince Aleyhissalatu vesselam: "Ey Ebu Hüreyre neredeydin ?" diye sorar. "Ben cunübtüm, pis pis sizinle oturmak istemedim" cevabında bulunur. Aleyhissalatu vesselam: "Sübhanallah! (bilmez misin ki) müslüman pis olmaz!" ferman eder. *
Kaynak: Buhari, Gusl 23, 24; Müslim, Hayz 115, (371); Ebu Davud, Taharet 97, (231); Tirmizi, Taharet 89, (12 *
(Müslüman hiç pis olur mu?İsterse cunübet olsun.Yeter ki müslüman olsun.)

Hadis No : 3807
Ravi: Aişe
Tanım: Bir başka rivayette şöyle denmiştir: "Hz. Aişe radıyallahu anha'nın yanına, Şamlı kadınlardan bir grup girmişti. Hz. Aişe: "Sizler herhalde, hanımları hamamlara giren bölgedensiniz!" dedi. Kadınlar: "Evet!" diye cevap verdiler. Hz. Aişe: "Ama ben Resulullah (sav)'ın: "Elbisesini evinden hariç bir yerde çıkaran her kadın, mutlaka Allah'la kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur" dediğini işittim" buyurdu. *
Kaynak: Ebu Davud, Hammam 1, (4009, 4010); Tirmizi, Edeb 43, (2803, 2804)
(Demek ki bu hadise göre hamama giden müslüman kadınlar allahla aralarındaki perdeyi yırtmış oluyorlar.Oturun oturduğunuz yerde hamam sizin neyinize...

Hadis No : 3813
Ravi: Cümay' İbnu Umayr
Tanım: Ben, annem ve teyzemle birlikte Hz. Aişe (ra)'nin yanına girdim. Onlar Hz. Aişe ye: "Hayızlı iken, sizlerle Aleyhisalatu vesselam ne şekilde mübaşerette bulunurdu?" diye sordular. Aişe validemiz: "Hayız olduğumuz zaman bize, geniş bir izar giymemizi emreder, sonra sine ve göğsümüze iltizamda (temasta) bulunurdu." *
Kaynak: Nesai, Hayz 12,13, (1, 189
(Hem kanamalı durumlarda ilişkiyi yasaklıyorsun.Diğer taraftanda kadını rahat bırakmıyorsun.Ne var
bir kaç gün kadını rahat bıraksan ne olur?Ne olacak.Kadın onun için bir seks objesinden başka bir şey
değil ki.Ayrıca ben bu hadisi okuyunca insanlığımdan utandım.Peygamber değil kim olursan ol fark
etmez.Bu normal bir şey değil...)

Hadis No : 3816
Ravi: Zeyd İbnu Eşlem
Tanım: Bir adam, Resulullah (sav)'a sordu: "(Ey Allah'ın Resulü!) Hanımım hayızlı iken bana helal olan nedir?" Resulullah (sav): "Üzerine izarını bağlasın, yukarısına istediğinde serbestsin" *
Kaynak: Muvatta, Taharet 93,(1, 57
(Kendisi yaptığı yetmiyormuş gibi bir de kullarını teşvik ediyor.Bu nasıl örnek olmadır.Hele şu saçma-
lıklara inanıp bu zihniyetin peşinden giden kadınlara aklım ermiyor.Kadını bu kadar hakir görülür mü?)
(Devam Edecek)
Alıntı ile Cevapla
  #30  
Alt 03-07-2006, 15:33
korku korku isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 29 May 2006
Mesajlar: 54
Standart Re: HADİSLERDEN İNCİLER

panteidar";p=&quot´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
Ezkamo hocam;
55-60 yaşında bir adam hergün bir eşini sıraya sokmuş, mümkün mü ondan yeterli ölçüde döllenme oluşsun?
25 yaşında olsa, okey. Demek ki Maria'ya denk gelmiş.
Sn Panteidar yakışıyor mu size bir insanın cinsel hayatını eleştirmek ben turan dursunun koça masturbayon adında topic açında beni eleştirmiştiniz biz burda insanların cinsel hayatını konuşmuyoruz diye şimdi dersiniz ki ama biz peygamberlik iddiasında bulunan insanı konuşuyoruz diye sizce dalga geçmek insanı aşağılamak adalet mi ?

ayıp ayıp yakışmaz size adam gibi eleştirecekseniz eleştiri yapılabilir ama böyle makara kukaralar size yakışmaz insan olan anlar!!
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 19:33 .