Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > İbrahimi Dinler > İslam

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 28-04-2005, 23:32
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Ay Tanrısı Al-ilah

British müzesinde Babil bölümünde bölüm B de 3-4 heykel ve onların önünde 1 heykel şeklinde heykeller vardır...Arkadaki 3-4 heykel ellerini müslümanların dua ederken açtıkları gibi açmış önlerindeki "ay tanrısı"na dua ediyorlar bunun ismi al-Ilah. Al-ilah ın kızları Al-lat,Al-uzzat-Al-Manat ta bu 3 yıldız olarak simgeleniyordu
(1. The archeology of World religions, Jack Finegan, 1952, p482-485, 492)

İşte şu resim....(Müslümanların dua ediş şeklinde ellerini hafif kapatarak açmış ay Tanrısı Al-ilah'a dua ediyor)

Al-ilah'ı simgeleyen bir adam ve islamiyetin sembolü hilal:Her caminin üzerinde bulunan hilal sembolü;İşte eski Mısırlıların "sin" adını verdiği(bkz. Kur'an'daki YA SİN suresi) ve eski putperest Arapların ise "AL-ILAH" adını verdikleri ay tanrısı AL-ILAH ve onun 3 kızı Al-LAt,Al-Uzza,Manat
(bkz Kuran 53:19-20)İşte müslümanların direk putperestlerden aldığı ve Muhammed'in de onayladığı karataşı öpme taşa saygı gösterme geleneği

Bir de genelde bazı islami parti sembollerinde Al-lah ın kızlarının adı Al-lat Al-uzat ve Al-manat..3 yıldız olarak sembolize edilmiştir(İslam and Arabs, Rom Landau, 1958 p 11-21). Kuran da bu konuya gönderme yapılmıştır..(53:19-20) bulunan kalıntılarda islamiyet öncesi döneme ait Al-ilah ı simgeleyen yaşlı sakallı bir adam üzerinde büyük bir ay sembolü ve önünde 3 kızı Al-lat,Al-uzat,Al-Manat bulunmuştur.(archeology of world religions Jack finegan)

Putperest Araplar islamiyet önce Kabe de 360 tane puta tapıyordu bunlardan birisinin ismi Al-ilah idi(bugünkü şekliyle Allah)(Who Is This Allah?, G. J. O. Moshay, 1994, p 138, A Restatement of The History of Islam & Muslims, Sayed A. A. Razwy, Muslim, The State of Religion in Pre-Islamic Arabia, p19-20 1997,First encyclopedia of İslam, 1987, Islam, p. 587-591)

Hatta Muhammed in babasının ismi Abdullah yani Abd-Allah(Al-ilah) idi.Bu Al-ilah a Kabe de kara taşın yanında ibadet ediliyordu(The Archeology of World religions, Jack Finegan, 1952, p482-485, 492)

Arapça da Tanrı kelimesinin anlamı tam olarak "İlah" tır...(The Encyclopedia of İslam, New Edition, Edited By B. Lewis, V. L. Menage, Ch. Pellat And J. Schacht, 1971, ALLAH, page 406)

Araplar islamiyet öncesi dönemde Kabe deki 360 tane put arasından en yükseği,en güçlüsü olarak ay tanrısını görüyor ve buna Al-ilah (En güçlü ilah) şeklinde ellerini iki yana açarak dua ediyorlardı...yani Arapça da "İlah" olan Tanrı kelimesi islamiyetle beraber "Allah" a dönüştürüldü.(southern Arabia, Carleton S. Coon, Washington, D.C. Smithsonian, 1944, p.399) (Çeşitli Arap kabileleri aslında bu ay Tanrısına değişik adlar veriyordu bunlardan bazıları "Sin","Hubal",ve Kureyş te Al-ilah. Dilbilimciler "Allah" kelimesinin "Al-ilah" tan türediğini söylerler.(.İslam Muhammed and his religion, Arthur Jeffery, 1958, p 85,Muhammad at Mecca, W. Montgomery Watt, 1953, p 23-29)

"Allah" kelimesi islamiyetten önceki Arap yazıtlarında bulunmuştur(Encyclopedia Britannica, I:643)

Muhammed bu 360 tane puttan birisinin,ay Tanrısı olan en güçlüsünün ismini alıp tek olduğunu söylüyordu. "Al-ilah tan başka ilah yoktur"(The hajj, F. E. Peters, p 3-41, 1994) Hz. Muhammed böylece Al-İlah ı tek Tanrı olarak ilan etti ve diğer putlara tapınmayı yasakladı

İslamiyet öncesi bazı putperestlerin ilginç gelenekleri vardı bunlar Ramazan dedikleri ayda 1 ay oruç tutarlar,Mekke ye Hacca gidip Kabe nin etrafında 7 kez dönerler,"Kara Taş" ı kutsal sayar onu öper ve günde 4 veya 5 vakit namaz(salat) kılarlar şeytan taşlarlardı.Tabi bunlar Kuran da da bulunur (Is Allah the same God as The God of Bible?, M. J. Afshari, p 6, 8-9,İslam, Beliefs And Observances, Caesar E. Farah,)

Ayrıca namazdan önce bugünkü islamiyet dünyasında olduğu gibi abdest alma gelenekleri vardı..Burunlarına su çekerlerdi,ellerini dirseklerine kadar yıkardı bunlar eski putperest Arapların abdest alma şekliydi
Bu gelenekler yahudi ya da hristiyan kültürlerinde yoktur.oruç bilindiği gibi hristiyanlıkta da vardır fakat "belli bir ayda oruç tutma" geleneği Arap putperestlerinin eski bir geleneğiydi.

Ayrıca Kabe eldeki kanıtlara göre İbrahim peygamber tarafından yapılmamıştır,Yaklaşık MÖ800 lü yıllarda yapıldığı bilinmektedir.Ayrıca Kabe hiçbir zaman yahudiler ve hristiyanlar tarafından kutsal sayılmamıştır.Zaten Kabe ile ilgili Kutsal Kitap ta(Kitab-ı mukaddes) tek bir ayet bile yoktur
Kabe MÖ800 lü yıllardan sonra putperestler tarafından "Al-ilah ın evi" olarak anılmaya başlanmıştır(A Guide to the contents of Quran Faruq Sherif, Reading, 1995, pgs. 21-22., Muslim)

İslamiyetten önce tapınılan Allah ın birçok sıfatı vardı putperestler özellikle Al-ilah için şunları söylüyordu: "Dünyanın yaratıcısı,Havadan yağmur indirici,yerden dane çıkarıcı,Kabe nin efendisi"(God and Man in the Quran, Toshihiko Izutsu, Chapter 4: Allah, p96-119, 1980)

Hz.Muhammed zamanında ve ondan önceki 5-6 yıllık dönemde putperest Mekke liler hristiyanlardan tek tanrılı dini öğrenmeye çalışıyorlardı ve Hristiyanlarla temas halindeydiler(1. Muhammads Mecca, W. Montgomery Watt, Chapter 3: Religion In Pre-Islamic Arabia, p26-45)

Ay tanrısını ifade eden "Al-ilah" kelimesi islamiyet öncesi dönemde Arap şiirlerinde yaygın olarak kullanılıyordu(Encyclopedia of Islam, eds. Lewis, Menage, Pellat, Schacht; Leiden: E.J.Brill, 1971, III:1093)

Kuran da da aslında Al-ilah tan başka ilah olmadığını söyler ve Al-ilah tan başka,putlara aya güneşe tapınılmasını yasaklar.Arkeologlar ve tarihçiler Hz. Muhammed Kureyş teki bu Ay Tanrısı kültünü hristiyanlardan ve yahudilerden etkilenerek kesin bir tek Tanrılı dine çevirdiğini belirtir.Fakat Kuran da Allah bazı bölümlerde ilginç şekilde kendi kendine yemin etmektedir...Yemin bilindiği gibi eden kişinin kendisinden üzerinde ya da kendisinden güçlü bir varlığa edilir..

"Hayır, yemin olsun aya,"(müdessir 32) "


Bazı ansiklopedilerden ve kaynaklardan Allah'ın putperest kökeni ile ilgili kaynaklar;

"temples of the moon gods, with RITUALS similar in many details to those of the pre-Islamic and Islamic PILGRIMAGE to Mecca." (Britannica, Arabia, History of, p1045, 1979)

"Prior to Islam the people would pray 5 times a day facing Mecca (The Encyclopedia of Islam p. 303"


Another practice that left its influence on Islam was ceremonial abstinence. The South Arabian festival of Halfan was a moratorium on the use of weapons. Certain times were specified for fasting and abstention from sexual relations. Burnt offerings and sacrifices were common." (Britannica, Arabian Religions, p1059, 1979)

"The Arabs during the pre-Islamic period used to practice certain things that were included in the Islamic Sharia. They, for example, did not marry both a mother and her daughter. They considered marrying two sisters simultaneously to be a most heinous crime. They also censured anyone who married his stepmother, and called him dhaizan. They made the major [hajj] and the minor [umra] pilgrimage to the Ka'ba, performed the circumambulation around the Ka'ba [tawaf], ran seven times between Mounts Safa and Marwa [sa'y], threw rocks and washed themselves after intercourse. They also gargled, sniffed water up into their noses, clipped their fingernails, plucked their hair from their armpits, shaved their pubic hair and performed the rite of circumcision. Likewise, they cut off the right hand of a thief." (Al-Milal wa al-Nihil, Muhammad ibn 'Abdalkarim al-Sharastani, Muslim, vol. 2 chapter on the opinions of the pre-Islamic Arabs, as quoted in al-Fadi, Is the Qur'an Infallible?, p. 122, non-Muslim"
"A principal sacred object in Arabian religion was the stone, either a rock outcropping or a large boulder, often a rectangular or irregular black basaltic stone ... " (Britannica, Arabian Religions, p1059, 1979)

"Of the numerous baetyls, the best known is the Black Stone of the Ka'bah at Mecca, which became the central shrine object of Islam." (Britannica, Arabian Religions, p1059, 1979)Muslim practices such as gathering on Friday and the four sacred months of Islam were also pre-Islamic customs: "In Bulugh al-'Arab fi Ahwal al-'Arab, we read, 'The four sacred months, Rajab, Dhu al-Qa'da, Dhu al-Hijja and Muharram, had been considered sacred during the pre-Islamic period [Jahiliya]. Raids, taking revenge, war, fighting and disputes were forbidden during them. If a man were to meet his enemy who killed his father or brother during these months, he would not quarrel with him... During the sacred months, [the people] were under restriction not to fight or make raids, and had to remove [their] spearheads as a sign that they would avoid fighting at all costs.' Obviously, Islam borrowed the hallowing of these months from Pre-Islamic Arabs and introduced nothing new into the world." (Is the Qur'an Infallible?, 'Abdallah 'Abd al-Fadi, Light of Life, , p. 127, non-MuslimNow there dwelt in Mecca a god called Allah. He was the provider, the most powerful of all the local deities, the one to whom every Meccan turned in time of need. But, for all his power, Allah was a remote god. At the time of Muhammad, however, he was on the ascendancy. He had replaced the moon god as lord of the Kaaba although still relegated to an inferior position below various tribal idols and three powerful goddesses: al-Manat, goddess of fate, al-Lat, mother of the gods, and al-Uzza, the planet Venus. (Islam and the Arabs, Rom Landau, 1958 p 11-21)[/size]British müzesinde Babil bölümünde bölüm B de 3-4 heykel ve onların önünde 1 heykel şeklinde heykeller vardır...Arkadaki 3-4 heykel ellerini müslümanların dua ederken açtıkları gibi açmış önlerindeki "ay tanrısı"na dua ediyorlar bunun ismi al-Ilah. Al-ilah ın kızları Al-lat,Al-uzzat-Al-Manat ta bu 3 yıldız olarak simgeleniyordu"(1. The archeology of World religions, Jack Finegan, 1952, p482-485, 492)


Bir de genelde bazı islami parti sembollerinde Al-lah ın kızlarının adı Al-lat Al-uzat ve Al-manat..3 yıldız olarak sembolize edilmiştir(İslam and Arabs, Rom Landau, 1958 p 11-21


Putperest Araplar islamiyet önce Kabe de 360 tane puta tapıyordu bunlardan birisinin ismi Al-ilah idi(bugünkü şekliyle Allah)(Who Is This Allah?, G. J. O. Moshay, 1994, p 138, A Restatement of The History of Islam & Muslims, Sayed A. A. Razwy, Muslim, The State of Religion in Pre-Islamic Arabia, p19-20 1997,First encyclopedia of İslam, 1987, Islam, p. 587-591)

Hatta Muhammed in babasının ismi Abdullah yani Abd-Allah(Al-ilah) idi.Bu Al-ilah a Kabe de kara taşın yanında ibadet ediliyordu(The Archeology of World religions, Jack Finegan, 1952, p482-485, 492)


Arapça da Tanrı kelimesinin anlamı tam olarak "İlah" tır...(The Encyclopedia of İslam, New Edition, Edited By B. Lewis, V. L. Menage, Ch. Pellat And J. Schacht, 1971, ALLAH, page 406)

Araplar islamiyet öncesi dönemde Kabe deki 360 tane put arasından en yükseği,en güçlüsü olarak ay tanrısını görüyor ve buna Al-ilah (En güçlü ilah) şeklinde ellerini iki yana açarak dua ediyorlardı...yani Arapça da "İlah" olan Tanrı kelimesi islamiyetle beraber "Allah" a dönüştürüldü.(southern Arabia, Carleton S. Coon, Washington, D.C. Smithsonian, 1944, p.399) (Çeşitli Arap kabileleri aslında bu ay Tanrısına değişik adlar veriyordu bunlardan bazıları "Sin","Hubal",ve Kureyş te Al-ilah. Dilbilimciler "Allah" kelimesinin "Al-ilah" tan türediğini söylerler.(.İslam Muhammed and his religion, Arthur Jeffery(ESKİ BİR MÜSLÜMANDIR), 1958, p 85,Muhammad at Mecca, W. Montgomery Watt, 1953, p 23-29)


Allah" kelimesi islamiyetten önceki Arap yazıtlarında bulunmuştur(Encyclopedia Britannica, I:643)

Muhammed bu 360 tane puttan birisinin,ay Tanrısı olan en güçlüsünün ismini alıp tek olduğunu söylüyordu. "Al-ilah tan başka ilah yoktur"(The hajj, F. E. Peters, p 3-41, 1994) Hz. Muhammed böylece Al-İlah ı tek Tanrı olarak ilan etti ve diğer putlara tapınmayı yasakladı

İslamiyet öncesi bazı putperestlerin ilginç gelenekleri vardı bunlar Ramazan dedikleri ayda 1 ay oruç tutarlar,Mekke ye Hacca gidip Kabe nin etrafında 7 kez dönerler,"Kara Taş" ı kutsal sayar onu öper ve günde 4 veya 5 vakit namaz(salat) kılarlar şeytan taşlarlardı.Tabi bunlar Kuran da da bulunur (Is Allah the same God as The God of Bible?, M. J. Afshari, p 6, 8-9,İslam, Beliefs And Observances, Caesar E. Farah,)


İslamiyetten önce tapınılan Allah ın birçok sıfatı vardı putperestler özellikle Al-ilah için şunları söylüyordu: "Dünyanın yaratıcısı,Havadan yağmur indirici,yerden dane çıkarıcı,Kabe nin efendisi"(God and Man in the Quran, Toshihiko Izutsu, Chapter 4: Allah, p96-119, 1980)


Hz.Muhammed zamanında ve ondan önceki 5-6 yıllık dönemde putperest Mekke liler hristiyanlardan tek tanrılı dini öğrenmeye çalışıyorlardı ve Hristiyanlarla temas halindeydiler(1. Muhammads Mecca, W. Montgomery Watt, Chapter 3: Religion In Pre-Islamic Arabia, p26-45)

Ay tanrısını ifade eden "Al-ilah" kelimesi islamiyet öncesi dönemde Arap şiirlerinde yaygın olarak kullanılıyordu(Encyclopedia of Islam, eds. Lewis, Menage, Pellat, Schacht; Leiden: E.J.Brill, 1971, III:1093)

Son olarak söyleyeceğim şey;

.."Müslümanlar aya tapıyor" demiyoruz

MUHAMMED PAGAN ARAPLARIN "SİN" "HUBAL" ve "AL-İLAH" ŞEKLİNDE NİTELEDİĞİ BİR TANRIYI , BİR YEREL TANRIYI, ETKİLENDİĞİ "herşeye egemen" YAHUDİ/HRİSTİYAN TANRI FİKRİYLE BİRLEŞTİRMİŞTİR..BUNU YAPARKEN DE ARAP PUTPERESTLERİN İNANÇLARINDAN SON DERECE FAZLA ETKİLENMİŞTİR...ONLARIN (Arap putperestlerin) ÇEŞİTLİ İBADETLERİNİ AYNEN KURDUĞU DİNE AKTARMIŞTIR.....
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 29-04-2005, 00:05
ensareo ensareo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 24 Apr 2005
Mesajlar: 611
Standart

deep senin hırıstiyan misyoneri olduğunu biiyorum deliller yeterli çünkü açıkça görülüyor.....sana adabınca anlatmaya çalıştım anlamadın.burayı istersen hırıstiyan inancının safsatalarını yazarım da neye körü körüne inandığınız belli olur.ama burası ateistlerin sitesi ev sahibine karşılık yazıyoruz adabı gereğince;sende git ve kapattığın forumunu aç sanada cevap yazalım kendi sitende..anladınmı?Adama bak,copy paste bu birilerini hatırlatıyor bana.. burnu sürtülse anlayacağım da..burnundan tanıyacağım..adam hırıstiyan misyoneri ve ateistlerle birlikte omuz omuza vermiş Allah'a inanan müslümanlara karşı uğraşıyor.Mantığınızda hata var ama hala göremiyorsunuz? Bu müslümanlarda bizim gibi Allah'a inanıyor deyip(-İsa(a.s)'ı ilah olarak kabul etmeselerde-),ateistlere karşı bunu mudafa edeceğine birlik olup,birde kendisinin benzetmelerine cevap vermemizi bekliyor..

copy-paste aynı şeyleri önümüze koyup duruyorsunuz..cevabını vermedikmi size aynı şeyleri hatta,aynı copy-pasteyi önümüze koyuyorsunuz.hala birşeyler öğrenemediniz mi?yoksa bilmeyen birilerini kandırabilirmiyiz diye düşünüyorsun..

ay semboli ne zaman kullanılmaya başladı...eğrelti otunu gördüğün zaman sen onu çam ağacımı zannediyorsun..başına kozalak düşecise..ne biçim mantığınız var..ilhan arsel mantığı...bana ördekmi dedin hayır sana yağmur yağıyor dedim yo yo sen bana ördek dedin.....
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 29-04-2005, 01:28
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart ...

Arkadaşım;

Ya anlama problemi çekiyorsunuz ya da bilinçli olarak yapıyorsunuz....
Daha önce defalarca dediğim gibi ben peygamberli dinlere İNANMIYORUM daha ötesi var mı? hala neden bunu anlamamakta diretiyorsunuz?!? üstelik bunu defalarca dile getirdim hepsini de eleştirdim.....

Sizin de misyonerlik kelimesini diline pelesenk etmiş tipten bir insan olduğunuzu düşünüyorum..Aynı İlhan Arsel'e "misyoner" diyen zihniyet gibi..

Ve hiçbir zaman da ateistlerle işbirliği yapmadım yapmam da..üstelik bunu bu forumda da dile getirdim...Bunları işbirliği için yazmıyorum....

Belki faydalı olur diye yazıyorum çünkü bunları islami bir forumda yazınca ya siteden atılıyorsunuz ya da tonla küfür yiyorsunuz işte bu nedenle yazıyorum kimse ile işbirliği yaptığımdan değil!

İşbirliği meselesine gelince;

Evet daha önce başka formlarda ve başka bir nick ile din değil de sadece Tanrı inancı konusunda müslümanlarla işbirliği de yaptım...Ama sizin tipinizden insanlarla değil...ki merak etmeyin yeri gelirse sizinle de birlik olabilirim..Sonuçta kıyaslama yapılırsa tabi ki kendimi ateistten çok bir müslümana daha yakın hissederim..İnanç ve ruhsallık açısından...
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 29-04-2005, 20:11
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart

Müslümanlar bayramları ve orucu ayın görünüşüne göre ayarlarlar.Muhammedden çok önce yaşamış olan mezoptamya uygarlığı sümerde de insanlar ayın görünüşünü kutlarlar,törenler yaparlar ve belirli süreler yemek yemezlermiş.(Muazzez İlmiye Çığ ın "Kuran,İncil ve Tevrat ın Sümer deki Kökeni" adlı kitabına bakabilirsiniz)
Nasıl ilginç değil mi?
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 29-04-2005, 21:10
ensareo ensareo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 24 Apr 2005
Mesajlar: 611
Standart

Müslümanlar bayramları ve orucu ayın görünüşüne göre ayarlarlar

neye göre ayarlasınlar mb?Ay 1 ay boyunca belli şekiller alıyor bunlarıdan insanların yararlanmalarında ne sakınca var;hem zaten bunun için yaratılmıştır..

Muhammedden çok önce yaşamış olan mezoptamya uygarlığı sümerde de insanlar ayın görünüşünü kutlarlar,törenler yaparlar ve belirli süreler yemek yemezlermiş.(Muazzez İlmiye Çığ ın "Kuran,İncil ve Tevrat ın Sümer deki Kökeni" adlı kitabına bakabilirsiniz)
Nasıl ilginç değil mi?


Onlar belkide ayın faydasını bildiklerinden bu faydayı verenin kendilerine ay olduğunu zannetmişler ve aya tapmışlardır güneşede..

dinler hep aynı kaynaktan gelir bunun için aralarında benzerlikler daha doğrusu doğru kırıntılarının bulunmasında şaşılacak birşey yok..zaman geçtikçe saf din bozulmuş insanların hurafeleri,zanları yüzünden;gerçek, efsane halini almıştır..Tahrif olmamış tek din İslam'dır;zaten artık kıyamet zamanıdır da ondan;bundan sonra peygamber de gelmeyeceltir;çünkü artık kıyamet zamandır..
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 30-04-2005, 13:33
beyni
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart

Evet ensareo KIYAMET ZAMANI fakat semavi denen DİNLER için. Artık yok olma süreçlerine girmişlerdir. İnsanlığa verecek bir şeyleri kalmamıştır. Dünya tarihini MÖ den 7,500 yıl öncesine götüremeyen dinler ancak 3.000 yıl yaşayabilir. İlginç olan müslümanlığında ana kaynağı olan museviliğe dönmesi. Ülkemizdeki müslümanlar (dinden çıkar salayanları) tıpki yahudiler gibi davranmakta, kendi yandaşlarına makam, mevki, para ve de üstelik yetmezmiş gibi cenneti vadetmektedirler. Yahudiler tüm dünya'yı sömürdükleri için yandaşlarını refah içinde yaşatarak günümüze gelmişlerdir. Fakat ülkemizin kaynakları kısıtlıdır. Bölüşülecek pasta kalmayınca dinin de önemi kalmayacak. Ateistlerin ise hiçbir çıkarı yok, yalnızca gerçeği kabul ediyorlar , hayal dünyasında yaşamıyorlar ve kendilerini kandırmıyorlar.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 30-04-2005, 15:58
ella ella isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 20 Oct 2004
Mesajlar: 154
ella - MSN üzeri Mesaj gönder
Standart

Merhaba,
Bu ay tanrısı konusunu daha önce de tartışmıştık ve konu tekrar aynı şekilde gündeme taşınmış. Ben de daha önce söylediklerimi tekrarlayayım.
Birincisi Camilerde ay sembolü İslam’ın başlangıcıyla konmamıştır. Bu sembolü Araplar da koymamıştır.
Şu anki camilerdeki ay sembolüne bakıp, bu şekilde hikayeler yazılabiliyor. Bir kere İslam dininin ilk döneminde camilerin ne minaresi ne de kubbesi vardı. Şu anki barok sitil Osmanlı döneminde kullanılmaya başlandı.
İlk ay sembolünü Alpaslan 1064 kiliseyi camiye çevirirken çan yerine onu koyarak kullandı. Ay sembolü İslam dinine Arap kültüründen değil, Türk kültüründen geçmiştir. Türklerde İslam öncesinde de bu sembol kullanılıyordu.
İslam öncesi Göktürklere ait sikkeler Kırgızistan’da yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu sikkelerde göze çarpan bir nokta da bunlarda ay sembolünün kullanılmasıdır.

http://www.trt.net.tr/wwwtrt/hdevam.aspx?hid=117531&k=6

Dolayısıyla camilerin tepesinde ay dolayısıyla bu ay tanrısından gelir tarzında yapılan düz mantıkların saçmalığını bir kez daha ortaya konmuş oluyor.
Sırf bu bile konunun saçmalığını ortaya koymaya yeter. Bunun dışında takvimin ay takvimi olmasından yola çıkarak bu saçma iddiaya delil gösterilmesi de son derece yanlıştır.
Geçmiş toplumların hemen hemen tamamına yakını ay takvimini kullanmışlardır. Bunun sebebi, ay takviminin kullanışının çok kolay olmasıdır. Aya bakarak insanlar ogün ayın kaçında olduğunu rahatlıkla tahmin edebiliyorlardı.
Bu konuyla ilgili diğer bir nokta da Allah kelimesinin kökeni hakkındadır. Bu kelime sadece Arap kültürüne ait bir kelime değildir. Tüm sami dillerinde de aynı kelime vardır. Dolayısıyla bu yönüyle de bu saçma iddia çürümektedir.
Bu konuyla detaylı bir yazıyı u adreste yayınlamıştım :

http://www.angelfire.com/ult/kuranda...ur/aykultu.htm

O yazının tamamını tekrar buraya asayım .

Selamlar


Ay kültü iddiası:

Bu iddianın ilk çıkış noktası fanatik Hıristiyanlardır. İslam dinin karalama çalışmasıyla bu iddiaları ortaya atmaktadırlar. Buna göre Allah ismi, Kuran’ın gelişinden de önce vardı. Araplar, İslam dininden önce de Allah’ı biliyorlardı. Bu iddiaya göre Allah yani El- İlah Ay tanrısının adıydı. İslam inancı da Ay kültünden gelmekteydi. Bu iddiaların ışığında diğer semavi dinlerle hiçbir ilgisinin olmadığını, arkeolojik bulgularda bulunmuş bazı kabartma resimleri delil olarak öne sürmektedirler.
Bu iddiaların tümü açık bir saptırmadır. Bu iddialar detaylı incelendiğinde gerçek bir temelinin olmadığı ortaya çıkacaktır. Şimdi madde madde bu iddialara bakalım:
1-Arapların İslam öncesi Allah inancı olduğu fikri yeni bir buluş değildir. Peygamberimizin babasının adı bizzat “Abdullah” ( Allah’ın kulu) dır. Kuran’da bu gerçek, bir çok ayette ifade edilir. Bunlarda birisi şöyledir:

Haberin olsun; halis (katıksız) olan din yalnızca Allah'ındır. O'ndan başka veliler edinenler (şöyle derler "Biz, bunlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." ( 39 Zümer Suresi 3)

Bu ayetten de anlaşılacağı gibi peygamberimizin döneminde müşrikler Allah’ı biliyordu; ama “Putlara bizi Allah’a yakınlaştırsın diye tapıyoruz” diyorlardı. Onlarda Allah’ı tümüyle bir inkar söz konusu değildi. Sadece bazı putları ona ortak koşuyorlardı.
Allah inancı İslam öncesi diğer hak dinlerden geliyordu. İslam dininin ilk geldiği dönemde İbrahim dininden gelen “Hanef” dini de bu ortamda bulunmaktaydı. Bunlar dinlerini dejenere etseler de İbrahim’in dininden gelen birçok ibadeti ve inancı korumayı başarmışlardı. O yüzden İslam öncesinde de Allah inancı ve hac, namaz, oruç gibi ibadetler de bozulsa da hala mevcuttu. Dolayısıyla İslam geldiğinde bu kavram ve ibadetleri onlardan almamış, aksine onları ilk defa insanlara buyuran Allah, hataları düzelterek tekrar Hz. Muhammed vasıtasıyla tüm insanlara emretmiştir.

2-Bu konuda delil olarak gösterilmeye çalışılan arkeolojik bulgularda kasıtlı olarak çarpıtılmaktadır. Bu bulgular Mekke bölgesinde değil oradan çok daha uzak güney Arabistan bölgesinde bulunmuştur. Bu bulgular kasıtlı olarak Kuzey Arabistan’da bulunmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bunların Mekke bölgesinde yaşayan Araplarla hiç bir alakası yoktur.

3- Ay tanrısı Arkeolojik bulgularda “Sin” olarak geçer. Allah (el-ilah) kelimesinin ay tanrısı olduğu iddiasını destekleyecek hiçbir kanıt yoktur. Buna rağmen bu tarz iddialarda birkaç resim koyup altına böyle bir yorum yazarak Ay tanrısının Allah olduğunu iddia ederler. Eğer biraz bunun kökeni soruşturulsa, bu iddiaların fanatik din düşmanlarının vehmi olduğu ortaya çıkacaktır.

4- Camilerin Kubbesinde ay sembolünün bulunması Ay kültünün bir uzantısı olduğunun delili olarak sunulmaktadır. Bu da oldukça desteksiz bir iddiadır. Camilerin tepesine ay sembolü konması Peygamberimizin döneminde kullanılan bir sembol değildir. Hatta halifeler döneminde de kullanılmamıştır. Bu adeti ilk yapanlar Emeviler de olmamıştır. Bu adet ilk defa Araplar tarafından değil, Türkler tarafından uygulanmıştır. Alparslan 1064'te Ani'yi fethedince camiye çevrilen katedralin kubbesindeki büyük haç indirilip yerine büyük bir hilal konulmuştur. Ve bundan sonra bu uygulama gelenek haline gelmiştir. Müslümanların ay takvimi kullanmasının yine Ay kültüyle alakası yoktur. İslam geldiğinde var olan takvim budur. Ve Müslümanlar da bunu kullanmışlardır. Sonradan bu takvime geçmemişlerdir. Bu iddiaların hiç birinin temeli yoktur. Sadece akla gelen her şey, temelsizce bu şekilde vehimlerle açıklanmaya çalışılmıştır. Yoksa herhangi bir akli ve bilimsel bir dayanağı yoktur.

5- Bu konuda en açıklayıcı nokta ise Allah kelimesinin kökeni ile ilgilidir. Allah kelimesi “El-İlah”tan gelir. “El” takısı İngilizcedeki “the” gibidir. Allah (El- İlah) “The God” anlamına gelir. Yani Allah El- İlah belli bir ilahtır. Bu kelime sadece Arap dilinde yoktur. Arapçanın mensubu olduğu Sami dillerinde de bu kelime vardır. Örneğin İbranice’de “Elohim” ( Tanrı) kelimesi bu kökten gelir. Ayrıca yine aynı dil ailesinden gelen ve Hz.İsa’nın ana dili olan Aramicede de aynı kelime vardır. Hem de Arapçadaki “İlah” kelimesiyle aynı kelimedir. Okunuşu da aynıdır.

Bu konuda Aramice bir sözlüğe ulaşamayanlara bir filmi kaynak olarak gösterebiliriz. Mel Gibson’un yönettiği “Passion” filminde, konu orijinali gibi olması için o dönemde konuşulan diller seçilmiştir. Filmde, İsa rolünde oynayan kişi de Aramice konuşmaktadır. Bu filmde bir çok yerde Tanrı kelimesi kullanırken Aramice “İlah” şeklinde telaffuz edilir. ( Bu filmi seyretme imkanı bulunanlar, Hz. İsa rolündeki kişinin çarmıha gerildiği sahnede, Aramice Allah’a dua ederken “İlah” diye seslendiğini duyabilirler, yine benzer bir şeyi Yahudi rolündeki kişinin Hz. İsa’yı sorgularken, “Sen Allah’ın oğlu musun?” diye sorarken, yine Aramice “ilah” kelimesini söylediğini duyabilirsiniz.”)

Passion1.mpg time cod: 00:27:10- 00:27:15
Seyretmek için tıklayın
Passion2.mpg time cod:01:38:40- 01:38:45
Seyretmek için tıklayın ( Siteden seyredebilirsiniz)

Bu gerçek Fanatik Hıristiyanların iddialarını tümüyle boşa çıkartmaktadır. Eğer El- İlah ay tanrısıysa, Hz. İsa’da bu tanrıya inanıyordu. Ona bu isimle dua ediyordu. Böyle bir şey söz konusu değildir. Hz. Muhammed’in seslendiği Allah ile Hz. İsa’nın seslendiği Allah aynıydı. Ve o her şeyin yaratıcısı olan eşi ve benzeri olmayan yüce Allah’tır.
Dolayısıyla bu iddiada bulunan Hıristiyanlar bilmeden kendi kendilerini yalanlamaktadırlar. Bu iddialarda bulunanlar kendi dinlerini bilmeden, Aramicede tanrının ne demek olduğundan haberleri olmadan, İsa’nın konuştuğu dilin farkında olmadan bu vehimleri söylemişlerdir.

6-Bu tip çalışmalar yukarıda da söylediğim gibi fanatik Hıristiyanlar tarafından ortaya atılmaktadır. Bağımsız bilim adamları bu iddialara destek vermez. Bu konuda Türkiye’de ateist çevrelerin destek olmasının sebebi, olayın bilimsel temellerine dayanması değildir. Adeta “Düşmanıma atılan çamur benim çamurumdur.” mantığında bu iddialara sahip çıkmaktalar. Bu çevreler için söylenenlerin bilimsel olup olmaması önemli değildir. Önemli olan dine bir saldırıda bulunulmasıdır. Aynı çevreler İslam’ın kökeni “güneş kültü”dür diye de iddialarda bulunmaktadırlar. İşine geldiğinde işine gelen şeyleri söylemekten çekinmezler. Onlara göre, bunların bilimsel bir alt yapısı olmasına gerek yoktur.
Sonuç olarak, bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır. İslam tevhid dinidir. Bu din Adem’den günümüze kadar yeryüzünde hep var olmuştur. Allah elçileri vasıtasıyla bu dini İnsanlara ulaştırmıştır. Allah Kuran’da insanları aya güneşe değil sadece Allah’a tapmaları gerektiğini şöyle vurgulamaktadır:

Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. Siz güneşe de, aya da secde etmeyin. Alah’a secde edin, ki bunları kendisi yaratmıştır. Eğer O'na ibadet edecekseniz. (41 Fussilet 37)
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 01-05-2005, 15:28
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart

"dinler hep aynı kaynaktan gelir bunun için aralarında benzerlikler daha doğrusu doğru kırıntılarının bulunmasında şaşılacak birşey yok..zaman geçtikçe saf din bozulmuş insanların hurafeleri,zanları yüzünden;gerçek, efsane halini almıştır.. "

Hangi saf dindsen bahsettiğini öğrenebilirmiyim.Sümer zamanında islamiyet filan ortada yoktuda ondan sordum.

Ayrıca Sümer uygarlığı o zamanlar dünyanın en büyük uygarlığıdır ve Yunan uygarlığındaki bir çok hikayenin,eserin vs. sümerden alındığı ortaya çıkmıştır.Dolayısıyla kendi coğrafyasında yaşamış böyle büyük bir kültürden etkilenip araplar ve yahudiler kendi dinlerine de sümer adetlerini ve geleneklerini geçirmişlerdir.Yukarıda ismini verdiğim kitabı okumanı tavsiye ederim.Tevratta,incilde ve son olarak kuranda ne kadar hikaye varsa büyük bir çoğunluğu sümer destanlarının aynısıdır.Nuh tufanı buna en güzel örnektir.
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 01-05-2005, 17:36
ensareo ensareo isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 24 Apr 2005
Mesajlar: 611
Standart

Mb buna cevap vermiştik..Dinler hep aynı kaynaktan beslendiklerinden,herbirinde aynı şeylerden bahsedilmesinde ahıret inançlarının olması,öldükten sora dirilme şaılcak birşey yok..Sümerden öncede sonrada gönderilen peygamberler var..Mesela afrikadaki pigöeler de de ruh inancı var bunalr hangi kaynaktan bu bilgiyi almışlar..Onlarada sümerlermi getirmiş.İnsnalar kendilerine getirlien saf dini sonradan kendi heva ve hevesleryile bozmuşlardır..ve kalıntıları kalmıştır efsane tarzında..Şimdi sümerden önce bu inançların olmadığını mı söylüyorsun?
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 01-05-2005, 18:03
n0thing n0thing isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 26 Nov 2004
Bulunduğu yer: N/A
Mesajlar: 232
n0thing - AİM üzeri Mesaj gönder n0thing - MSN üzeri Mesaj gönder n0thing - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart

Biz bu konuyu daha önceden de konuşmuştuk ama yineliyelim.İslamiyet Muhammed ile gelmiştir.

En`am

14. "Ben İslâm olanların ilki olmakla emrolundum" de ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Elmalılı Hamdi Yazır

14. De ki: Bana müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma! (denildi). Diyanet Meali

Şarap sonsuz hayat kaynağıdır, iç;
Gençlik sevincinin pınarıdır, iç;
Gamı yakar eritir ateş gibi,
Sağlık sularından şifalıdır, iç.
( Ö.H )
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 23:18 .