Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > İbrahimi Dinler > İslam

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 21-01-2017, 19:11
Ahlaksız - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ahlaksız Ahlaksız isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 07 Jul 2012
Mesajlar: 8.183
Standart Araplar,nasıl insanlar?

Yıllarca bu ve benzeri forumlarda ''islam şöyledir'' veya ''Muhammed böyledir'' tarzında tenkit içerikli cümleler kurulmuş,amatörce veya profesyonelce makaleler yazılmıştır..Peki ''İslam bir arap dinidir'' veya ''İslam arap mitolojisidir'' veya ''Muhammed bir arap peygamberidir'' denildiği halde,araplar konusu neden gözden kaçmıştır?Niye bu arap ırkının nasıl bir ırk olduğu veya arap toplumunun nasıl bir toplum olduğu ortaya konmamıştır?

3-5 kitap karıştırarak,arap insanının karakterini ortaya koymak istiyorum..Eğer arapların nasıl insanlar olduğunu anlayabilirsek,o zaman islam hakkındaki düşüncelerimiz de daha rasyonel olacaktır..

Şöyle yapacağım..

Prof.Dr.Philip Hitti'nin ''İslam tarihi''(1) kitabından araplarla ilgili önemli gördüğüm cümleleri/paragrafları buraya aktaracağım..Sonrasında bu bilgilerin doğru olup olamıyacağını,başka kaynaklarla karşılaştıracağım..Bu karşılaştırmalı kıyas sonucunda,arapların nasıl insanlar olduklarını göstermeye çalışacağım..

Başlıyorum;

-Tarihin bilinen bütün devirleri boyunca,arabistan halkı gerçekte aynı ve değişmeden kalabilmiştir..

-Bugün bile bir arap kabilesinde şayet su darlığı sebebiyle çocuklar ''su'' diye bağrışıp çağrışmaya başlasalar,at sahibi hiç kılı kıpırdamadan mevcut suyu son damlasına kadar atına vermek üzere kovaya boşaltır..

-Göçebe bir insan tipi olarak dün ne idi ise,bugün de odur ve yarın da o olacaktır..Onun kültür temeli her zaman aynı kalacaktır..Değişiklik,gelişme,tekamül onun derhal itaat edip tabi olacağı kanunlar arasında değildir..

-Çöl yurdunun kuraklığı monotonluğu ve devamlılığı bedevinin fiziki ve mantıki yapısına tam manasıyla aksetmiştir..

-Kendisine hemen diğer herşeyin mahvolduğu bir yerde,çölde yaşama imkanı bahşeden sebat ve sabrın onun en yüksek fazileti olduğu anlaşılmaktadır..Kayıtsızlık ve kaygusuzluk aynı faziletin bir diğer yüzüdür..Diğer göze çarpan bir hususiyet olan şahsını düşünürlük o derece köklüdür ki bu bedevinin beynelmilel bir şahsiyet kıvamına erişmesine hatta kabileye has müşterek menfaat idealinin inkişafına asla müsaade etmemiştir..Disiplin,nizama hürmet ve otorite çöl hayatında birer put olamazlar..

-Döğüşkenlik haleti ruhiyesinin yerleşmiş kalmış bir mantık şartı olduğu çöllük ülkede,akın edip baskın verme yiğitlere has birkaç meşgaleden biridir..

-Bedevide din onun kalbine gerçekten de pek hafif surette yerleşmiştir..

-Çölün kendine has kanunu mucibinde kana kan istenir..

-Diğer herhangi bir klan yahut kabileyi kendisinin kanuni ve normal bir avı ve yağma yahut katledilmeye müstehak bir hedefi gibi görür..

-Umumiyetle arabistanlı ve hususiyle bedevi doğuştan demokrattır..

-Fakat arabistanlı demokrat olduğu kadar aristokrattır da..O kendi kendisine yaratılışın mükemmel ve tam örneğinin bir görünüşü olarak bakar..

-Diodorus Siculus arapların istiklal ve hürriyetlerine son derece değer ve kıymet verdiklerini doğrulamaktadır..

-Bedevi bir din sahibi olsa bile,bu onun hayatında pek önemli bir yer tutmuyordu..

-Hiçbir yerde müşahhas bir puta onun gerçekten düşkünlüğünü gösteren bir anlatıma rastlamamaktayız..

-Putperest arabistanlı Babillilerin ki ile kabili kıyas bir şekilde ne bir mitoloji,ne bir teoloji ve ne de kainatın yaratılışı(kozmogoni) hakkında bir görüş geliştirmiştir..

-Bedevilerin dini esas itibariyle animizme dayanıyordu..

Hitti'ye göre Araplar kısaca;değişime kapalılar,son derece acımasızlar,sabırlılar,kayıtsızlar,egoistler,kavga cılar,demokratlar,bağımsızlar,din ile pek ilgili değiller..Çölü düşündüğümüzde demokrat olma dışındaki tüm özellikler gayet ''mantıklı'' geliyor bana..Arapların demokrat olması,kendi kabile yaşamları ile ilgilidir..Mesela kabilenin başındaki şef,kabile büyüklerinin onayı ile hareket eder..Bir diktatör gibi hareket etmesi mümkün değildir..Hitti ''araplar demokrattır'' derken;bu konulardan bahsediyor..Yani kendi içlerinde demokratlar..Bu da gayet normal..

Şimdi Hitti'nin bu verilerinin doğru olup olmadığına bakalım;

Herodot(2),arapların son derece becerikli ve yeminlerine bağlı insanlar olduğunu söyler..

Carol Bakhos(3),kutsal kitapta geçen çölde yaşayan bedevi/arap ifadesini,bir çevirmenin ''göçebe'',diğerinin de ''haydut'' olarak çevirdiğini belirtir ve iki anlamda da arapların ilişkilendirildiklerini belirtir..

Doç.Dr.Bahriye Üçok(4) arapların hürriyetlerine son derece bağlı olduğunu,hoşgörülü olmadıklarını ve başka dinlere karşı lakayt olduklarını belirtir..(Bilmeyenler olabilir..Bu kadın ilahiyatçıyı müslümanlar katletmiştir..Çok da canımı sıkan bir konu..)

Erol Sever(5),arapların m.ö.7 yüzyılda anaerkil bir toplum olduklarını ve yeni yeni ataerkilliğe geçiş aşamasında olduklarını belirtir..İnsan kurban ettiklerini,hatta çocuk kurban ettiklerini,birbirlerinin kanının içip yemin ettiklerini,taşa çok saygı duyduklarını ve büyücülükle uğraştıklarını söyler..

Son derece güvenilmez olan arap şiirlerine(6) baktığımız zaman;içeriğin kadın,savaş veya şarap gibi olgulardan oluştuğunu görüyoruz..

Görüldüğü gibi Hitti'nin söylemlerini çürüten bir veri yok..Kaynaklar ya Hitti ile aynı şeyi söylüyor,ya da benzer şeylerden bahsediyor..

Şimdi de tüm bu verileri doğrulayan,çarpıcı bir paragrafı olduğu gibi aktarıyorum..Jules Soury(7),çölün sami mitolojisine etkilerini anlatır ve şöyle devam eder;

''Böyle toprağın böyle insanı olur..Bu kayalık ve kumluk ovalarda insanoğlu küçük,zayıf,kuru,öylesine kanaatkârdır ki,kafası da midesi kadar boştur..Bu tip ırk,yani bedevi göçebe arap,hiç düşünmez ve hiçbir şey bilmez;hayali de çöl kadar kısırdır..Hızlı koşan bir at,doğru ve uzun bir mızrak,güzel bir kadın,güzel bir deve,işte onun şiirlerinin ebedi konusu..Onun daima aynı olan heyecanları monoton bir basitliğin fikir ve hislerini meydana getirmektedir..Onun dili de sözdizimi de basittir..Aynı zamanda ismin hali ve fiil çekimi de zayıftır..Genel fikirleri ifade etmek için soyut tabirler hiç yoktur..Zaten çocuklar da genel fikirlere sahip olurlar mı?''Ve'' bağlacından başka bağ olmadan,birbirini takip eden cümleciklerin sıralandığı bu basit dil,çocuk dilidir..Göçmen veya yerleşik durumda,bu tür insanlar asla büyük sanaatkâr olamayacak;filozof veya alim olmaları ise daha da güçtür..Aristo,Hipokrat,Ptoleme yani bütün Yunan ilmi bu taşlaşmış beyinler üzerinden,kış yağmurlarının sel yataklarında bıraktığı iz kadar bir iz bırakmadan geçip gitmiştir..''

Hitti olsun,Jules Soury olsun; ''Bu araplar mitolojiden/teolojiden anlamaz'' diyorlar..Bu şu demek;Araplar İslam dinini yaratmış olamazlar..Mümkün değil bu..

İki yerde İranlıların İslam dinini yarattığını okudum..Birini hatırlamıyorum ama diğeri Seks Tanrıları(8) kitabının yazarı Elvin Azar'dır..

Yani ''Kuran'ı araplar yazmıştır'' veya ''İslam arap mitolojisidir'' veya ''Muhammed arap peygamberidir'' denilmesi hatalıdır..Geçmişte bende bunları dile getiriyordum ama bu söylemler gördüğünüz gibi rasyonel değil..Çünkü coğrafya ve coğrafyadaki yaşayan insan kalitesi ortada..

Şöyle bir itiraz gelebilir bana..''Araplar şiddete meyilli ve Muhammed'de böyle aktarılmış..Demek ki Muhammed bir araptır'' çıkarımı yapılamaz mı?

Kuran ve hadisler geriye dönük yazıldığı için ve geçmişte de arapların şiddete meyilli oldukları bilindiği için,Muhammed'i doğal olarak şiddetle iç içe lanse etmişler..''Yeryüzüne kılıç getirmeye geldim''(Matta 10-34) diyen İsa'nın arap toplumuna Muhammed olarak aktarılması,tabi ki şiddet baz alınarak yapılmalıydı..Çünkü araplar tokat yedikleri zaman,diğer yanaklarını uzatacak insanlar değillerdir..

Muhammed amcası Hamza'nın ölüsünü ''karnı yarılmış,ciğeri alınmış,burnu ve kulakları kesilmiş'' olarak bulur..Bu kadar şiddete ne gerek var?Çünkü araplar bundan hoşlanıyor..Yaptıkları veya yapmak istedikleri şeyler bunlar..Sonrasında Muhammed ''Allah bana ileride zafer nasip ederse,Kureyş'lilerden 30 tanesinin burnunu ve kulaklarını keseceğim'' der..(9)Zafer kazandığı halde,yapmak istiyor bunu..!
İbni Hişam neler neler yazmış ama müslüman çocuklara bunlar okutulmaz/anlatılmaz..Keşke ''yeni Türkiye'' de,İbni Hişam'ın siyeri,sansürsüz olarak çocuklara zorla okutulsa..!

Sonuçta nereye varmalıyız?

İslam'a dair bize lanse edilen herşey yalandır,herşey..!

Bağımsızlıklarına/rahatlarına son derece düşkün olan arapların,bir peygamberi veya bir mehdiyi veya bir mesihi kabul etmeleri mümkün değildir..Değişime direnç gösteren,kafası boş,son derece acımasız bu insanları bir dine sokmak için yapılabilecek tek şey şiddettir ve bu da yüzlerce yıl sürmüştür zaten..''Türkler zorla müslüman oldu'' diye bir söylem vardır..Doğrusu ''Araplar zorla müslüman olmuştur''..!

Kaynaklar;
1-Siyasi ve kültürel islam tarihi cilt 1-Prof.Dr.Philip K.Hitti 1989
2-Tarih-Herodot 2007
3-İbrahim'in ailesi-Carol Bakhos 2016
4-İslam'dan dönenler ve yalancı peygamberler-Doç.Dr.Bahriye Üçok 1982
5-İslamın kaynakları 1-Erol Sever 1995
6-Yedi askı,arap edebiyatının harikaları-2010
7-Karşılaştırmalı mitoloji ışığında israil dini-Jules Soury 2008
8-Seks tanrıları-Elvin Azar 2006
9-Hz.Muhammed'in hayatı-Siretü ibni hişam 2010
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 23-01-2017, 02:37
Natan Natan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üyeler
 
Üyelik tarihi: 18 Sep 2006
Bulunduğu yer: USA
Mesajlar: 4.824
Standart Arabistan gezi yazısı değildir

Paylaşımın için teşekkür ederim. Eline sağlık.

Ben de yaşadıklarımdan bahsetmek istiyorum.

Geçen yazımı orada geçirdim. Az çok kültürlerini, olgulara, kavramlara, dünyaya bakış açılarını, yaklaşımlarına tanık oldum. söylendiği kadar pis, pasaklı insanlar.

Genelleme olarak düşünülmesin. Doğru düzgün temiz bir yemek yemek için bi dünya para vermeniz lazım. İslam dini temizlik dini derler, öyle bir şey yok. Ya islam dini özünde öyle bir şey değil yada bunlar müslüman değil. Veyahut İslami tam olarak yaşayan insanlar. Bilmiyorum.

İnsanın insana saygısı yok. hele oraya gitmiş bir yabancıysan senin hiç bir hakkın, hukukun yok. Alır götürürler, kimse seni bulamaz. Atıyorlar bir yere, ne bilgi veriyorlar ne bişey.

İslam bunlardan sorulur. İslamın tekili, sahipleri bunlardır. Sen orada sadece ülkeye para getiren birisin. Biz arap milletiyiz. Müslüman biiz diyorlar. Senin insanlık değerin yok.

Saygı Yok!

Din polislerine rast geldiğimde, pasaportumu görmek istediler. Namaz vakti ne işin var deyip zorla camiye götürüldüm. Müslüman bir arkadaşımla camiye gidip zorunlu olarak namaz kıldık. Hayatımda namaz kılmamışım. Bilmiyorum. Arkadaşımın dediğine göre, böyle namaz olmaz, bunlar müslüman olamazlar diyor. ( Galiba kılınış şekli ve adabıyla ilgili konuşmuştu çünkü omuz atıyorlar, itiyorlar, göbeğini bacağını kaşıyorlar o esnada, tamamen şekilcilik üzerine kurulu)

Kadınların elit mekanlarda başlarını açtıklarını, epeyde pahalı nargilelerden tüttürdüklerini görünce şaşırdımsa da dışarısı öyle değil. Bırakın serbestliği, eğer kan bağınız yoksa yada evli değilseniz, erkek ve kadının yan yana gezmesi yasak! Mutavva polisi gelip götürür.

Öyle saygı, hoşgörü diye bir olay yok!

Dolandırıcılık, üçkağıtçılık, kandırma, kazıklama...adına ne derseniz deyin, diz boyu! Esnafından, taksiciye kadar herkes, sizi nasıl kandırabilirim mantığı ile yaklaşıyorlar.

Dinde açıkça zorlama var!

Namaz vakti herkesin dükkanını kapatması zorunlu. Gidip namaz kılacaksın! Mutavvaya yakalanmamak için ya ezan vakti bir yere saklanacaksın ya dışarı çıkmayacaksın. Kot, şort giyme olayı yok. Varsa da hoş bakılmıyor. Özellikle erkekler şort giyemiyor. Ben berbere şortla gittiğimde uyarıldım.

Medine'de sigara içtiğim için de uyarıldım.
Bavulumda tirbuşon yakaladıklarında da.
Medine'de güvenlik zalimlik derecesinde baskındır.

Baskıcı, zalim, ayrımcı insanlardır Araplar!

İçki yok! Fan fi ni fon var

Yanlış anlaşılmasın; para karşılığı değil. Ortama göre.


Not1: bu arada epey dindar bir arkadaşımla bu konuları konuştuk. Kendisi mümkünse 5 vakit namaz kılan samimi olduğuna inandığım biridir. Bir gün bana " ben Arabistan'da yaşasaydım ateist olurdum. Açıkçası bi süre İslamiyetten soğudum" demiştir.

Not 2: İdeolojiniz ne olursa olsun, yaşananları görünce Atatürkçü olup çıkıyorsunuz.

Not 3 : Hacca da gittim. Gidenlerin taşperest oldukları kanaatine vardım. Adam omuz atıp ezmeye kalkıyor. Sadece bizim Türkler edepli. Hakkını verelim.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 23-01-2017, 18:43
Ahlaksız - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ahlaksız Ahlaksız isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 07 Jul 2012
Mesajlar: 8.183
Standart

Sn.natan;yaşadıklarınızı bu konuda paylaştığınız için ben teşekkür ederim..Kitaplarda yazılanları teyit etmeniz çok önemli..

Bende umreden filan dönen arkadaşlarımdan birşeyler işittim..Arapların pis olduğunu herkes söylüyor..Bu çok garip bir durum..Çünkü İslami ritüellerin özünde temizlik vardır..Temizliği bu kadar lanse eden bir dinin mensuplarının, ''pis insanlar'' olarak anlatılması düşündürücü..Gerçi özünde ''barış dini'' denilen islama bağlı insanların,ne kadar şiddete meyilli olduklarını da biliyoruz..Aslında bu paradokslar,dinin insan da ters bir etki yaptığını kanıtlar..!Bu açıdan bakınca da,garip veya düşündürücü gelmiyor..!

Pis olma konusunda şunu söyleyebilirim..Bir insan kişisel temizliğine dikkat etmiyorsa ve buna bağlı olarak çevresinin temizliği de umurunda değilse;bu insan ya cahildir,ya da gururlu..Cahil insanın pis olmasını hem çevremdeki cahillerden,hem de askerde gördüğüm kişilerden çıkarıyorum..
Gurur şöyle bir etki yapar..Gururlu insan kainatın kendisi için döndüğünü sanar ve bu egoist tavrı,temizliğe önem vermesine engeldir..

Sizin de söylediğiniz gibi araplar son derece gururlu insanlardır..Bu insanlar ölümden sonra yaşama inandıkları ve hak dinin kendi dinleri,en üstün ırkın da kendi ırkları olduğu bilinciyle;bu Dünya'yı umursamazlar..Kendimden de biliyorum bunu..Öteki Dünya inancı olan birisi,inanılmaz kaygısız birisidir..Dünya'nın yaşanabilir en temiz yerleri,seküler insanların yaşadıkları yerlerdir..Çünkü bu insanların öteki Dünya umurlarında değildir..Temizlerdir,çünkü çevresindeki kişilerin de temiz olmalarını isterler..Bu karşılıklı bir durumdur yani..Araplar da bu şekilde düşünürler..Pisler,çünkü Dünya umurlarında değil..!

Ben bir de ''kadın kaçırma'' olayını işittim..Mesela derler ki,''arabaya filan binerken önce karını bindir..Çünkü önce sen binersen,karını o an alıp kaçırırlar'' gibi..!

Uyuşturucu kullandıklarını da işittim..

Ayrıca bir belgesel de arapların eşcinsellikle bekaretlerini giderdiklerini izlemiştim..Eşcinsellik çok yaygınmış ama bir o kadar da gizliymiş..Çünkü kafa gidiyor sonuçta..!

Bir de şu ''bağımsız'' olmalarından bahsedelim..Arapların bağımsızlıklarına ne kadar düşkün olduklarını arap baharında gördük..Geçmişte Osmanlı'ya karşı isyan edişlerini biliyoruz..Arapların devlet kurma aşamalarının geçen yüzyılda olduğunu biliyoruz..Bugün Yemen,Libya,Suriye gibi bir çok arap ülkelerinde isyanların olduğunu biliyoruz..Bunlar çok önemli..Hitti ve diğer oryantalistlerin ne kadar haklı olduklarını anlamak için haberlere bakmak bile yeterli..
Kaddafi mesela..Bu adama kendi halkının ne yaptığını biliyoruz..Araplar tarihleri boyunca hep böyle olmuşlar..Başlarındaki lidere itaat etmişler ama liderin canlarını sıkmaları sonucunda gerekeni de yapmasını bilmişler..Bu da çölün,yani o hiçliğin/kısırlığın içinde yaşamış olduklarından kaynaklanıyor..
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 23-01-2017, 19:37
Natan Natan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üyeler
 
Üyelik tarihi: 18 Sep 2006
Bulunduğu yer: USA
Mesajlar: 4.824
Standart

Gecmis yillarda bir kizin kacirildigini duydum ben de. Ozellikle sarisin yada beyaz kizlarin tek basina disari cikmasi uygun degil. Bir kadin bir erkek cikilmasi salikverilir.

Uyusturucu konusunda bilgim yok. Varsa da hintlilerin mahallesinde bulunabilir gibime geliyor. Alkol yine arap olmayanlar tarafindan ( pakistanli, hintli gbi) kisiler tarafindan el altindan satilabiliyor. Fakat soyle bir durum var. Gecen ay bir arkadasimla konustuk. Onlar bi yere gitmisler. Herkesi almadiklari ve para bayilan yerler. Orada veriliyormus. Devletin tek gozu kapali fakat bilgisi dahilinde.

Ben kendim bira yapayim dedim, tutturamadim.
Banglades'ten bitiremedigim viski sisesini sokayim dedim, alcalmada g.tum yemedi dostum. Wcde bir yere sakladim.

Alkolsuz bira cok populer birsey. Herkes onu aliyor. En azindan psikolojik tatmin sagliyor.

Ben de escinsellik uzerine bi iki sey duydumsa da pek dikkat etmedim.

Hurma, orada kadin demek.

Ben bi gun hurma nerede dedim esnafa,
O da "ne dedin" dedi.

Ben - "hurma, hurma!..nerede satiliyor" Deyince adam cok bozuldu.
Nediyosun? Dedi. Tekrar...orada bi ariza olduysa da ciddi bir sey degildi.

Ben nereden bileyim, hurma kadin demekmis, orada ogrendim.

Bunlar gizli sakli is cevirmeyi severler.
Paran varsa elitlerin mekanlarinda takilabilirsin ama oraya da ref. Olmayinca zor girilir.

Benim param maram yoktu./her zamanki gbi
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 23-01-2017, 19:58
Natan Natan isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üyeler
 
Üyelik tarihi: 18 Sep 2006
Bulunduğu yer: USA
Mesajlar: 4.824
Standart

Dine iliskin suunu belirtmem gerekiyor.

O toplumda din baski araclariyla (devlet aygiti) insanlarin kafasina vurulmak suretiyle uygulaniyor. Inanan insanlar, bilincli olarak inanmiyor yada inancini savunamiyor. Devletin aksine, insanlarin din cok da umrunda degil. Zorlama ve baski olmasi sebebiyle dini sadece zorunlu bir yasanti olarak algiliyor buyuk cogunluk.

Iste bu sebeple din otomatiklesmis bir yasam seklinden ibaret. Iste o yuzden dini ritueller duyarsizca uygulaniyor. PIS OLMALARININ bir sebebi de bu bence. Din, "temiz ol" dese bile adamin umrunda degil. Bilinc korelmis. Iflas etmis.Din insanlari biktirmis, bunaltmis. Sadece zorunluluk ifade ediyor..

Hristiyan dusmanligi soz konusu degil. Hatta Cidde sehrinde ben kendim bir yer alti kilisesine dahi katildim. Devlet biliyor. Amerikan konsolosluk calisanlari ibadetlerini yapabilir, yoksa zaten musluman birinin hristiyanligi secmesi mumkun degil. Bu konuda da devletin zalimligi soz konusu.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 23-01-2017, 21:14
Ahlaksız - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Ahlaksız Ahlaksız isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 07 Jul 2012
Mesajlar: 8.183
Standart

Sn.natan;Hitti'nin şu söylemlerini tasdikliyorsunuz..

-Bedevide din onun kalbine gerçekten de pek hafif surette yerleşmiştir..
-Bedevi bir din sahibi olsa bile,bu onun hayatında pek önemli bir yer tutmuyordu..

Arapların bugün soyut bir tanrıya inanmasının altında yatan nedenin,''toplumsal baskı'' olduğunu söylüyorsunuz ve bende buna katılıyorum..Soyut bir tanrıya inanmayı,toplumsal bir ritüel olarak kabul eden arapların;somut tanrılara tapması düşünülebilir mi?Hitti düşünülemez olduğunu söylüyor;

-Hiçbir yerde müşahhas bir puta onun gerçekten düşkünlüğünü gösteren bir anlatıma rastlamamaktayız..

Bir şey aklıma geldi..Bir belgeselde arapların çadırda pilav yediklerini izlemiştim..Pilavı kaşıksız yediler..Ellerinde pilavı sıkarak yemişlerdi..Bunlar önemli şeyler..21.yüzyılda kaşık bile kullanmaktan uzak duran,yani değişime karşı inanılmaz bir tavır takınan arapların;7.yüzyılda bir peygamberin arkasında tümden değiştiğini söylemek,tamamen akıl/mantık/bilim dışıdır..
23 yılda arapların tümden değiştiğini söylemek,kabul edilemez..Arapların bir peygamberin peşine takılmaları,kabul edilemez.
Tabi göçebe araplardan bahsediyorum ve o zamanlarda nerdeyse tüm arap yarımadası göçebe araplardan oluşuyor..
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 23-01-2017, 23:07
Neva - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Neva Neva isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
Dinlerden Özgürlük Grubu Üyesi
 
Üyelik tarihi: 03 Aug 2010
Mesajlar: 14.705

Başarı Ödülü 

Standart

Ahlaksız´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster

Arapların bugün soyut bir tanrıya inanmasının altında yatan nedenin,''toplumsal baskı'' olduğunu söylüyorsunuz ve bende buna katılıyorum..Soyut bir tanrıya inanmayı,toplumsal bir ritüel olarak kabul eden arapların;somut tanrılara tapması düşünülebilir mi?Hitti düşünülemez olduğunu söylüyor;

-Hiçbir yerde müşahhas bir puta onun gerçekten düşkünlüğünü gösteren bir anlatıma rastlamamaktayız..
Toplumsal veya rejimin kendisi baski oldugunda, devaminda mecburen taklid-i iman durumu ortaya cikar. Pekala somut tanrilara da tapmalari dusunulebilir niye olmasin? Put yapmayiverir toplumsal baski/korku sebebiyle, ama kendi maneviyatinda, ona tapabilir. Sonucta mevcut rejimin kisilerin evlerine, yatak odalarina girip, put var mi yok mu diye kontrol edecek halleri yok. Hitti'ye gore boyle bir anlatima rastlanmamasi, bu insanlarin puta tapmayacaginin kaniti olmaz pek. Petrol'e, paraya zaten tapiyorlar. Bu kaynaklar kuruyunca, sadece Kabe turizmi yeterli olmaz , yani o kadar sasali hayati karsilamaz.

Yazin Turkiye'ye gelen seyhlerin, prenslerin eslerine bakiniz, bir miktar fikir sahibi olmaniza yarar saglar..
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 23-01-2017, 23:13
Felâsife - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Felâsife Felâsife isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 19 Jan 2014
Bulunduğu yer: Hayret!
Mesajlar: 4.035
Standart

Ahlaksız´isimli üyeden Alıntı Mesajı göster
''Böyle toprağın böyle insanı olur..Bu kayalık ve kumluk ovalarda insanoğlu küçük,zayıf,kuru,öylesine kanaatkârdır ki,kafası da midesi kadar boştur..Bu tip ırk,yani bedevi göçebe arap,hiç düşünmez ve hiçbir şey bilmez;hayali de çöl kadar kısırdır..
Bu ifadeler Bedevi Arap toplumunu belki anlatmaya yeterli bile gelmeyebilir, onlar sandığımızdan da "boş" bir kafaya da sahip olabilirler, zira bu adamlar çölde yaşıyorlar ve çöle ayak uydurmaları gerekiyor.

Çölde geceleri hiç bir yerde olamayacak kadar sessizliğe sahip bir yermiş, adeta hiçlik gibi, en ufacık bir çıtırdı, böcek, kuş sesi vs. yokmuş. Hiç bir hayvanın sesinin çıkmadığı bir yer burası yani, o yüzden Arapların da bu ortama ayak uydurmaları için, kafalarının boş olması, tamamen çevreye uyumla açıklanabilir.
Orada dolu kafa ölüm veya delirmek anlamlarına gelebilir.

Bizler mesela çölde bir kaç hafta geçirsek, sanırım kafayı yeriz, gerçeklik algımızı bile yitirebiliriz. Zira kafada onca düşünce varken, hiç bir ses duymamak insanı delirtebilir.

Adamlar bir şekilde buna uyum sağlamışlar, evrimsel bir süreçte olabilir, bilemem ama bu mesele onların bize göre zayıf yerleri olsada başka yönden de oldukça güçlü yönleri, farklı oldukları bir gerçek.

Din konusuna gelince, kafaları boş olduğu için, ben dini de derinliğine anladıklarını sanmıyorum, onların her şeyleri yüzeysel ve şekildedir.
Yani bir Arap kalpten inanmak, içten sevmek gibi duygusal şeyleri bilemez, çünkü onlar da bu yok, illa şeklen yapacaksın başka türlü inanmaz.

Sevgili Natan da bahsetmiş, polis zoru ile ayakta duran bir din, eminim bir gün onlar bundan bıkıp, kabeyi de yıkarlar.
Putları yıkmaları da sanırım bıktıkları içindir, o adamlar fazla sıkıntıya gelemez, helede baktı ki bana bir faydası yok, vurur balyozu geçer.

İslam öncesi zamanlarda bir kaç böyle hikaye okudum, sen ne biçim putsun deyip parçalamışlar. Çok düz adamlar bunlar. İnandıkları şeyler bile kutsal değildir onlar için.

Bunları etkilemek için öyle deruni şeylere gerek yok, kadın, deve ve şiir, bu yeterli, birde kişi kendilerinden olacak, o kadar.
Tabi birde talan ve ganimet olursa, keyfine diyecek yoktur.

Karmaşık insanlar değiller aslında, kuran da zaten (Türkçesinden belli olmaz) şiirsel bir kitaptır, Arapça akustiği, akışı vardır, Arapları esas bu çok etkilemiştir.
Yoksa kuranı anladıkları için de değil, çoğu yerini anlamamışlardır, şiirsel olduğu için, uymaya karar vermişler gibi bir durum bu.
Tabi birde birlik denen şeyin gücünü keşfettiler, yoksa bölük pörçük kabilelerdi bunlar.

Şiir zaten çoğu toplumda çok anlaşılmaz, onuda çekici yapan budur, şiir gönüle hitaptır, beyne hitap değildir.
Tuaregler var onlarda çöl toplumu, sonradan müslüman olmuşlar, mesela onlarda kuranı çok anlamamışlar, gerek yok çünkü, şeklen yap bitti mi bitti... adeta kadın egemenliği olan bir toplum.
Mesela,
Evlilik, tamamen kadınların arzusuna bağlı gerçekleşiyor. Eğer bir kadın evlenmeye karar verirse, erkeğin kendisine yazacağı şiirlerin etkileyici olmasını bekliyor.
Çölün bence tek geçerli akçesi var o da şiir, öteki türlü medeniyetmiş, gelişmeymiş, bilimmiş çok umurunda olmaz, kafa boş çünkü anlamaz.

Tabi bunu yargılamak için değil, çöle uyum sağlamış bu insanları böyle oldukları için yazıyorum. Yoksa çöl gibi olmazsan çöl adamı yutar, bu kadar basit bir şey.

Derinde ittifaklar var, yüzeye çıktıkça ayrılıklar.
Zıtlar temelde aynıdır, gayrı hikayedir ayrılıklar.
Artık yersen bu ayrılıktır, yemezsen de aynılıktır.
Aynılaşanlar ayrı olamaz, kandırmacadır ayrılıklar.
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 25-01-2017, 09:18
Cercis Hz Circis - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Cercis Hz Circis Cercis Hz Circis isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 11 Jan 2015
Mesajlar: 200
Standart

Araplar eskiden beri bozuk ahlaklı toplumdular ama günümüzdeki araplar, muhammed dönemindeki araplara oranla daha fazla ahlaki bozukluk içerisindeler. allah araplardaki bozuk ahlakı düzeltmek için peygamber göndermeyi tercih etmede doğru kara vermiş olsa bile yanlış zamanı seçmiş olduğu için kuranı-kerim heba oldu gitti. Allahın bozuk ahlakı düzeltmek için islamı göndermesi gerçek bir mazeret olduğu kadar aynı ortam tekrardan oluşmuş durumdayken aynı mazereti yeniden gerçekleştirmesi bekleniyor.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 25-01-2017, 09:23
Engse Hohol - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Engse Hohol Engse Hohol isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 27 Feb 2010
Mesajlar: 1.865
Standart

islam dünyasında Araplar ile farkımızın ortadan kalkması için akp anayasasına evet demek epey işgörür olacaktır.

islamın yıkıma uğraması karşısında müslümanların, el-lah'ı ayakta tutundurabilmek için yalanlar söylemeleri kaçınılmazdır. hohol : aesir
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 08:51 .