Turan Dursun Sitesi Forumları
Geri git   Turan Dursun Sitesi Forumları > İbrahimi Dinler > İslam > Kur'an'da Mucize Yoktur

Cevapla
 
Başlık Düzenleme Araçları Stil
  #1  
Alt 20-05-2006, 20:27
soro soro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 15 Apr 2006
Mesajlar: 1.882
soro - MSN üzeri Mesaj gönder soro - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart Allahin imtihani dedigimiz nedir?

islamda Allahin insanlari bir imtihana tabi tuttugundan ki,(bu Allahin emir ve yasaklarindan olusan din'dir) *bahsedilir.Bu imtihan ile ilgili bazi paragraflari aldim.mevzular parca parca oldu ama,baska care yok cok uzardi.
Dilimiz herzamanki gibi ozel bir dikkat ister.yavas yavas ve dikkatli okumalidir.
bunlar sadece fikir vermek icin alinan parcalardir.
internette Risale-i nur ile ilgili sitelerde osmanlica lugatlardan faydalanilabilir.

"Hakîm-i Ezelî inayet-i sermediye ve hikmet-i ezeliyenin iktizası ile, şu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve esma-i hüsnasına âyine ve kalem-i kader ve kudretine sahife olmak için yaratmış ve tecrübe ve imtihan ise neşvünemaya sebebdir. O neşvünema ise, istidadların inkişafına sebebdir. O inkişaf ise, kabiliyetlerin tezahürüne sebebdir. O kabiliyetlerin tezahürü ise, hakaik-i nisbiyenin zuhuruna sebebdir. Hakaik-i nisbiyenin zuhuru ise, Sâni'-i Zülcelal'in esma-i hüsnasının nukuş-u tecelliyatını göstermesine ve kâinatı mektubat-ı Samedaniye suretine çevirmesine sebebdir. İşte şu sırr-ı imtihan ve sırr-ı teklif iledir ki; ervah-ı âliyenin elmas gibi cevherleri, ervah-ı safilenin kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, ayrılır.
İşte bu mezkûr sırlar gibi daha bilmediğimiz çok ince, âlî hikmetler için, âlemi bu surette irade ettiğinden şu âlemin tegayyür ve tahavvülünü dahi o hikmetler için irade etti. Tahavvül ve tegayyür için zıdları birbirine hikmetle karıştırdı ve karşı karşıya getirdi. Zararları menfaatlara mezcederek, şerleri hayırlara idhal ederek, çirkinlikleri güzelliklerle cem'ederek, hamur gibi yoğurarak şu kâinatı tebeddül ve tegayyür kanununa ve tahavvül ve tekâmül düsturuna tabi kıldı. Vaktaki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esma-i hüsna hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san'atını tekmil etti. Mevcudat, vezaifini îfa etti. Mahlukat, hizmetlerini bitirdi. Herşey, manasını ifade etti. Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi. Zemin, Sâni'-i Kadîr'in bütün mu'cizat-ı kudretini, umum havarik-ı san'atını teşhir edip gösterdi. Şu âlem-i fena, sermedî manzaraları teşkil eden levhaları zaman şeridine taktı. O Sâni'-i Zülcelal'in hikmet-i sermediyesi ve inayet-i ezeliyesi; o imtihan neticelerini, o tecrübenin neticelerini, o esma-i hüsnanın tecellilerinin hakikatlarını, o kalem-i kader mektubatının hakaikını, o nümune-misal nukuş-u san'atının asıllarını, o vezaif-i mevcudatın faidelerini, gayelerini, o hidemat-ı mahlukatın ücretlerini ve o kelimat-ı kitab-ı kâinatın ifade ettikleri manaların hakikatlarını ve istidad çekirdeklerinin sünbüllenmesini ve bir mahkeme-ikübra açmasını ve dünyadan alınmış misalî manzaraların göstermesini ve esbab-ı zahiriyenin perdesini yırtmasını ve herşey doğrudan doğruya Hâlık-ı Zülcelal'ine teslim etmesi gibi hakikatları iktiza etti ve o mezkûr hakikatları iktiza ettiği için, kâinatı dağdağa-i tegayyür ve fenadan, tahavvül ve zevalden kurtarmak ve ebedîleştirmek için o zıdların tasfiyesini istedi ve tegayyürün esbabını ve ihtilafatın maddelerini tefrik etmek istedi. Elbette kıyameti koparacak ve o neticeler için tasfiye edecek. "sozler:532

"1. "imtihan ve teklif iktiza ederler ki, hakikatlar perdeli kalıp, tâ müsabaka ve mücahede ile Ebubekirler a’lâ-yı illiyyîne çıksınlar ve Ebucehiller esfel-i sâfilîne girsinler.” (S: 172)
2. "İşte şu sırr-ı imtihan ve sırr-ı teklif iledir ki; ervah-ı âliyenin elmas gibi cevherleri, ervah-ı sâfilenin kömür gibi maddelerinden tasaffi eder, ayrılır." (S: 532)
3. “İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve tefrik için, şeytanların hilkatıyla ve sırr-ı teklif ve ba’s-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış.” (M: 44)
4. "Çünki sırr-ı imtihan ve hikmet-i teklif iktiza eder ki, akla kapı açılsın ve aklın ihtiyarı elinden alınmasın.” (M: 93)
5. “Birinci Nokta: İman ve teklif ihtiyar dairesinde bir imtihan, bir tecrübe, bir müsabaka olduğundan, perdeli ve derin ve tedkik ve tecrübeye muhtaç olan nazarî mes’eleleri elbette bedihî olmaz.” (Ş: 579)
6. Vakta ki Cenab-ı Hak, hikmet-i ezeliye ile inayet-i ezeliyenin iktizasınca, insanların kabiliyetlerinin tezahürünü ve istidadlarının neşv ü nemasını irade etmekle, nev-i beşeri imtihan ve tecrübeye tâbi’ tuttu, zararları menfaatlara kattı, şerleri hayırların içine attı, güzellikleri çirkinliklerle cem’ etti; hepsini birbirine karıştırarak kâinatın hamuru ile beraber yaratılış teknesinde yoğurduktan sonra, kâinatı tegayyür, tebeddül, tekâmül kanunlarına tâbi’ tuttu." (İ: 143)
7. “[İnsan ahsen-i takvimde yaratıldığı ve ona gayet câmi’ bir istidad verildiği için; esfel-i sâfilînden tâ a’lâ-yı illiyyîne, ferşten tâ arşa, zerreden tâ şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydan-ı imtihana atılmış, nihayetsiz sukut ve suuda giden iki yol onun önünde açılmış bir mu’cize-i kudret ve netice-i hilkat ve acube-i san’at olarak şu dünyaya gönderilmiştir.” (S: 319)
8. “Hakîm-i Ezelî inayet-i sermediye ve hikmet-i ezeliyenin iktizası ile, şu dünyayı tecrübeye mahal ve imtihana meydan ve esma-i hüsnasına âyine ve kalem-i kader ve kudretine sahife olmak için yaratmış ve tecrübe ve imtihan ise neşvünemaya sebebdir.” (S: 532)
9. “İşte bu mes’elemizde elmaslar, şişelerden; sıddık fedakârlar, mütereddid sebatsızlardan; ve hâlis muhlisler, benlik ve menfaatini bırakmayanlardan ayrılmak için bu şiddetli imtihana girmemizin iki sebebi var:" (Ş: 300)
10. "Evet Cenab-ı Hak gayr-ı mütenahî hikmetler için bu âlemi, imtihana sahne yaptı; yine sonsuz hikmetler için tegayyürata, tahavvülâta, inkılablara mahal olmasını irade etti; ve yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nef’ ile zararı, hüsün ile kubhu, hülâsa iyilikle kötülüğü karışık bir şekilde Cennet ve Cehennem’e tohum olmak üzere kâinatın şu mezraasına serpti.” (İ: 140)
11. "Evet Cenab-ı Hak gayr-ı mütenahî hikmetler için bu âlemi, imtihana sahne yaptı; yine sonsuz hikmetler için tegayyürata, tahavvülâta, inkılablara mahal olmasını irade etti; ve yine sonsuz gayeler için hayır ile şerri, nef’ ile zararı, hüsün ile kubhu, hülâsa iyilikle kötülüğü karışık bir şekilde Cennet ve Cehennem’e tohum olmak üzere kâinatın şu mezraasına serpti.” (İ: 140)
12. "Öyle de bu dâr-ı imtihanda olan teklifat-ı İlahiye bir ibtilâdır ve bir müsabakaya sevktir ki; istidad-ı beşer madeninde olan cevahir-i âliye ile mevadd-ı süfliye, birbirinden tefrik edilsin...” (S: 267)"
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 20-05-2006, 21:20
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

Ben ki kare ye murabba, üçgene müselles, psikolojiye halet-i ruhiye diyen bir kuşağın çocuğuyum, Sorogren’in yazısını okurken hebbee heebbee hebbe oldum. Hebbe faslı geçer gibi olunca önce uykum geldi. Tamam dedim, hipnoz etkisi. Dayandım, uykuya direndim, okumaya devam ettim..... Haydaaa bu sefer de 44 derecede güneşin altında susuz bi duble rakı attırmışım gibi bir hal. Beyinde serebral tabakada bir yumuşama mı desem, gerilme mi desem bir tuhaflık. Yok yok, cerebral tabakada değil de, sanki lobotomi geçirmiş de beynin bi lobunu aldırıp kafatasımda yumurta kadar bir bölümü boş bıraktırmışım gibi *bir tuhaflık.

'Kıymet' dedim kendi kendime, 'sen ki eski topraksın, çözersen ancak sen *bunu çözersin, dayan bi daha oku! '

Bir daha okudum. Dedim var bir incir çekirdeği durumu, çözeceğiz ama.

Çözdük netekim! Arkadaşın ne bileyim nerden paste ettiği koca sayfa özetle diyor ki:

Biz bir hamur yaptık, iyiliği kötülüğü karıştırdık, o hamurdan alemi yarattık ( ba ba ba! mantı hamuru mu karıyorsun birader, at unu yumurtayı suyu, *yap hamuru böl yuvarlak yuvarlak, *salla kainata gitsin, yuvarlak tam olmadıysa onlar döne döne yuvarlanırlar zaten). Alemi yaratmış, sonra da iyiliği kötülüğü sağa sola serpmiş ki (çörekotu serpme hareketi) kullarını imtihan ede. Koca sayfada bütün söylenen bu.

Şimdi bizim oğlan oturuyor, huşu içinde, anlamadığı bir dilde yazılmış epi topu ‘Hamuru yaptık, uzaya salladık, *üstüne çörekotu attık, iyi insan kötü insan *belli olsun istedik’ anlamına gelecek bir yazıyı okuyor. Neyi okuduğunu bile tam anlayamadan buna iman ediyor. Beyni dumura uğratacak eblehlikte bir metni KUTSAL belliyor, bir de bizlerle tartışmak istiyor ve bu siteye yazı diye asıyor. Kötü insan derken de kullanılan kelime PASPAL, yani süfli.

Ey Sorogren, allah mı seni imtihan ediyor, sen mi bizi imtihan ediyorsun, üniversite sınavlarına çalışmaktan zihnine hoşluk mu geldi kardeşim, e ben sana ne diyeyim daha? Bir mantı yapsam hamuru kesmeye yardım eder misin?
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 20-05-2006, 22:01
soro soro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 15 Apr 2006
Mesajlar: 1.882
soro - MSN üzeri Mesaj gönder soro - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

kiymetnadir evvelki hafta da edeb disi yazi yazdin bana.
benimle internetcafe cocugu imajiyla konusma.
ben ekonomi doktorami alali 15 sene oluyor.senin yaptigin muhabbetleri ben 20 -30 yil evvel yapiyordum.sen yasitlarinla yazis.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 20-05-2006, 22:07
soro soro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 15 Apr 2006
Mesajlar: 1.882
soro - MSN üzeri Mesaj gönder soro - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

psikocugum sen uzulme,benim musluman tarzim bu.
sana da lazim olmadigina gore birak kendi kendime ugrasayim.
he anlama meselesine gelince ,biraz dikkat edince ana fikir hep anlasilir.kelimelere asina olunca da hepsi aciga cikar.beinm ilkokul *5e giden cocugum kendi seviyesinin yettigi kadarini anliyor.anladigi da ona yetiyor.ben de okuyotum ve yeteri kadar anliyorum.ama size kelimeler yabanci geldigi icin anlamak zor olabilir.yapacak bir sey yok.cunku bunu acarak anlatmaya benim zamanim ve sitenin mekani yetmez.
simdi butun yaziyi okudum ama hic anlamadin diyebilirmisin.elbette birseyler icinde kaldi.zaten sadece akil anlamaz,kalb ruh ve diger latifeler de hisselerini alilar.anlamadim zannederdis ama bir tokluk hissi verir.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 20-05-2006, 22:30
meas_0 meas_0 isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Üye
 
Üyelik tarihi: 15 Mar 2006
Mesajlar: 316
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

sorogren;

yazdıklarında mutlaka bir anlam ve acıklama vardır birilerine laf yetiştirme gayretinde olma yazdıkların ne kadar ciddi konular olursu olsun bunlar önüne gecer psikokemoterapi ile her ne kadar görüş ayrılıklarım olsada uzun zamandır sitedeyim ve bence degerli biri!
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 20-05-2006, 22:45
soro soro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 15 Apr 2006
Mesajlar: 1.882
soro - MSN üzeri Mesaj gönder soro - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

psiko yasini basini almissin masallah.
cocugun ne alakasi var dedin.sasirdim.
ben kucuk cocuk okuyunca anliyor.sen daha fazlasini anlarsin diyorum.heralde mesguldun dikkat edemedin.
herkes seviyesine gore anliyor ne yazdigini.
hic ummadigim kiymetsizkadir bile az cok birseyler anlamis.

ayet ve hadisle anlatmak benim tarzim degil.
bunu ayeti ve hadisi kabul etmis kisilerle konusurum.

buradakilerin ayetle hadisle isi yok.

sen benim yazilarimdaki ifadeleri ve tabirleri kendi inanc sistemindekilerle karistirma.ayni kelime farkli manaya gelebilir.
Allah gelistiriyo diyorsun.simdi bu hem dogru.hem yanlis.hangi acidan baktigina bagli.
evet gelismemizi istiyor.cennet hayatina adapte olmamiz icin bir nevi *yasamaklik cirakligi yapiyoruz bu dunyada,oradan tam istifade edebilmek icin buradan gecmemiz gerekiyor.
bu dunyada yoklugu fakirligi gormedikce cennetteki bollugun kiymeti olmazdi.simdi nasil bedava havayi nimetten saymiyorsak.orada da hersey bize banal gelirdi.kit olan seylerin varligi degerli oluyor.bu kitlik burada goruluyor.cennette ise hatirlanip sukredilecek.yani butun o nimetlerin olmama durumlari da olabilirdi diye.

imtihan dedigimiz sey ilahi tekliftir.yani din.
bu dunyaya gonderilmeseydik ve *hasir ile birbirimizden ayrilmasaydik,herkes cennette olsaydi yine ateistler ateist kalir.onlara butun varlik yine kendi kendine olmus gibi veya maddenin ezeliyetinden veya evrimden olmus gibi olurdu.(asikar Allahi gormezlerse) orayi da dunyaya cevirirlerdi.peygamberlere yine inanmaz kitaplarla dalga gecerlerdi.cunku sinirsiz kabiliyetlerini *bu yonde kullaniyorlar.Allah bunlari tek tek biliyor ama,bu denemeden gecirip kimin ne oldugu anlasilmadan cezalandiramaz.adaletine aykiri.hem de insanoglu kendi yaptiklarini ve yapacaklarini bilemezdi.ne mal oldugu gizli kalirdi.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 20-05-2006, 23:07
Üye Değil
 
Mesajlar: n/a
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

said-i kürdi'yi geçip biraz da kurandan okuyalım istersen...

http://www.diyanetvakfi.org.tr/reklam/meal/Araf.htm
7/179. Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. *

hazırlayanlar okuyucuyu şu ayete yönlendirmiş:

25/44. Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten (söz) dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar.

Yani Allahın burda zaten onların yolunu çizmiş. O da biliyo peki daha ne imtihanından bahsediyoruz? Türkçe açıklarsan sevinirim?
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 21-05-2006, 10:04
soro soro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 15 Apr 2006
Mesajlar: 1.882
soro - MSN üzeri Mesaj gönder soro - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

jayjayim,
daha once de buralarda bir yerde yazmistim.

Allahin;
1-ilmi vardir ve gelmis gelecek herseyi kapsamistir ki,gelmis ve gelecek icinde bulundugumuz maddi kainatdaki hareketle ilgili zamansal bir kavramdir.Allah icin hersey ayni andadir.dun bugun yoktur.Allah mekan dedigimiz bu kainatin ve kainattaki hareketten dogan zamanin disindadir.
kader dedigimiz sey Allahin ilminin bir adidir.Sadece bilmek fiiliyle ilgilidir.yani senin diyelim ki,bir hastanin hastaliginin iki gun sonraki seyrini doktor olarak bilmen gibi,o anda sen hem su andaki durumu ve gidisattan da iki gun sonraki durumu biliyorsun.hasta ise sadece yasadigi ani biliyor.sen hastanin bir akrabasina desen ki,maalesef iki gunluk omru kaldi.iki gun sonra hasta olse,sen oyle dedin diye mi olur yoksa zaten olecegini ilmen sen bilebildigin icin mi olecek dedin?
takvimlerde yarin sabah gunesin saaat kacta dogacagi yazilir.yarin gunes takvim yazdigi icin mi o saatte dogar.yoksa Allahin koydugu kanunlasmis hale gelmis kainattaki intizam ve nizam geregi mi takvim o saati bilebildi?
kader de boyledir.
Allahin bazi inancsizlar icin kullandigi ifadeler Allahin ilminde varolan durumla ilgilidir.yoksa Allah oyle dedi diye kimse imansiz olmaz.bu zaten iradeyi esir almak olur ki,imtihanin sirrina ve neticesi olan ahiretteki alemlerin vucuduna aykiridir.
insanlar kendi iradeleriyle imana veya kufre gelirler.sen de ben de biliyoruz ki kendimizde bir hur irade var.bunu kendi istedigimiz sekilde kulllaniyoruz.
Amma,
2-Allahin irade-i Ilahi veya irade-i kulliye de dedigimiz bir iradesi vardir.
bir olusum Allah olmasini irade etmeden olmaz.
Insanlarin iradeleriyle ilgili fiillerde irade-i cuz'iye dedigimiz insani irade;irade-i kulliye dedigimiz Ilahi iradenin tetikleyicisi olur.sen pencereden atlamayi irade edersen irade-i Ilahiye de ayni yonde devreye girer.(irade-i Ilahi dua ile veya Allahin hikmetleri geregi her zaman insani iradeyi takip etmeyebilir.bazen olmeyi irade edersin.kopruden atlarsin,atlamaya kadar tamam ama,canin alinmasi konusunda irade-i Ilahi senle ayni yonde olmayabilir.bazen bir sans daha verilebilir.cok istersen bi daha atlarsin)
yani imansiz imansizligi irade ettiyse Allah onu musluman yapmaz.ne kadar maneviyattan uzaklasmak isterse o kadar uzaklasir.bilirsin cevremizde vardir bazi insanlar,maneviyata o kadar uzaktir ki ne olursa olsun inadindan vazgecmez.

Allahin ilmi insanlarin iradelerini de bilme noktasinda kapsadigi icin,(seninle hastan gibi) Allah o kafirlerin durumlarini bize bildirmistir.
3-Allahin sonsuz ilmi ile kapsadigi alemlerde bir seyin olusumu hakkinda insani irade ile Ilahi irade bulustugu zaman,o eyi yaratan Allahin KUDRETI dedigimiz sifatidir.
yani yaratan kudret sifatidir.Irade sarti yerine gelince yaratma icin gerekli fiiller *icin gerek ve yeter sart olan kudret devreye girer.
dolayisiyla kafirleri yaratip besleyen coluk cocuk verip mutlu eden de *kudret noktasinda Allahtir.dikkat et ince meseledir.
Kur"an ayetleri cimbizla cekilerek alinirsa bazen yanlis anlamalar olabilir.dolayisiyla degerlendirmelerimizi yaparken islami alt yapi ve dusunce sistemine sahip kitaplari ve kisileri bunun icin one cikariyoruz.
ben kendi basima sadece meal okuyarak ince meseleleri cozemem.dolayisiyla kitaplardan arasira yine yararlanacagiz.
jayjayim eksik kalmis noktalar olabilir.su anda farkedemiyorum.gerekirse hatirlatirsin.
kendine iyi bak.
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 21-05-2006, 10:19
soro soro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 15 Apr 2006
Mesajlar: 1.882
soro - MSN üzeri Mesaj gönder soro - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

psiko ne demek istedigini anlamadim.

bu cocuk meselesine taktin sen .hay soylemez olaydim.
Allah Hz.Muhammedden sonra hangi peygamberi nasil nerde nicin 5n 1k bir topic ac ta yaz.biz de gorelim.ilgilenen varsa da bilgilensin.
sen kendi dogrularin evrensel dogruymus gibi yuksek mevkilerden konusuyorsun da,alintilarinin kaynagini dinini peygamberini kitabini (varsa) *yaz gizli kalmasin.ben her seyi yazip her turlu hakarete de sabrediyorum.

senin muhatabin ateistler onlari kendi dinine cek.muslumanlari alamazsin.(musluman ise)

ikide bir organizator makaminda herseyi bilenmis havalarinda psikolojik hava yaratip insanlari kendine hayran zannetme.

neye davet ediyorsan onu yaz.
ben islami bildigimce yaziyorum.
sen de budistmisin neysen onu *acikca yaz ve ona davet et.elestirmeden ziyade kendi guzelliklerinden bahset.
ben kimseye simdiye dek ne hakaret ettim.ne de inancini elestirdim.
bu mesele benim sahsi meselem degildir.yani insanlarin sahsi tercihleri beni ilgilendirmez./
dinime sovmeseler kimseye birsey yazmam.
yazarsam da istedigim yerden istedigim sekilde yazarim.

eski insanlar havayi soluyordu ben modernim diye nefes almiyalim mi.
eskiler sicak yemek yemisler biz sim di tas kaya mi yiyelim.
bos konusmayalim.
zamanin gecmesiyle hersey degisebilir ama hakikatlar degismez.
Evet hepsi ayni kaynaktan ayni dindir.
incil allahin gonderdigi sekliyle haktir.varsa oyle bir incil zaten Kur"anin tasdikleyicisi olur.
Kur"an dogruysa baska peygamber de yoktur.Kur"ana inanmiyorsan ben de sana inanmiyorum.
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 21-05-2006, 15:13
soro soro isimli Üye şimdilik offline konumundadır
Kıdemli Üye
 
Üyelik tarihi: 15 Apr 2006
Mesajlar: 1.882
soro - MSN üzeri Mesaj gönder soro - YAHOO üzeri Mesaj gönder
Standart Re: Allahin imtihani dedigimiz nedir?

“Değerli Sorogren;Sana senin inandığını iddia ettiğin kitaptan örnekler veriyorum ama maalesef görüyorum ki Allah bana akıl verdi ama ben bunu said amcaya teslim ettim Allah ne derse değil said amca ne derse o diyorsun.Eh ne yapalım arzular şelale kardeşim.”

Psiko senin verdigin orneklere *yukledigin manalar beni baglamaz.Sana evvelce de dedim,kendi dininde bir altyapin var ve kendinizden duydugun kavramlarla islamdakiler farkli olabilir.sen budizm mantigi ile İslami tabirleri tefsir etme.ben muslumanken Kur”andan alinti yapmiyorum.sana ne oluyor.biryerden alinti yapacaksan kendi kutsal kitabindan ve kendi peygamberinden alinti yap.oyle bana akil ver.
Benim ne deyip ne demedigimi de mimkunse acik ifadelerimden anla.kendin hayal gucunle bana aitmiscesine fikir uretme.akli da nasil kullanacagimi bilirim,Kur’ani da nasil anlamam gerektigini de bilirim.Sizlerein ve ateistlerin ozellikle ve saldirmak icin Kur’an mealleri uzerinden gitmeniz beni de ayni yola cekmenize sebep olmaz.bence,
Musluman Kur’anin Allah kelami olduguna iman eder.kendi dilinden kisa bir mealini okur.namazlarinda arapcadan kisa sureleri okur.diger ibadetlerini turkce yapar.Ama herkes birer ulema olmak icin Kur’andan ince manalar cikarmaya calismamali,bu isin ustasi degilse.
Ben haddimi biliyorum ve Kur’ani aklimca tefsir etmeye ugrasmiyorum.Guvendigim Risale-i Nurlarda hersey yazili.lazim olani oradan aliyorum.
İlmihaller de heryerde satiliyor.hikaye okumak isteyenlere dini hikayelerde satiliyo.e tamam hersey var.dini sadece Kur’andan ogrenecez diye birsey yok.Allah peygamberleri de birer canli Kur’an olarak gondermistir.Ondan dini ogreniriz.aklimiz ermedigini peygamberin talebelerinden ogreniriz.yine olmadi gide gide bir bilen cikar ogreniriz.Illa her musluman filozof olup kendi kendine bir İslam anlayisi cikaracak degil.

İnanan biri olarak senin aklını ve imanını teslim ettiğin said amucanla.gazali amucan ve elmalılı amucalarının bile DİL uzatamadıkları "Evet hepsi ayni kaynaktan ayni dindir."diye tasdik ettikleri bir konuyu zaten senin:" incil allahin gonderdigi sekliyle haktir.varsa oyle bir incil zaten Kur"anin tasdikleyicisi olur."ifadende ki "VARSA" abesle iştigal etmekten başka bir şey değil.Bilmemek ayıp değil der büyüklerimiz öğrenmemek ayıpmış.Üstelik ismini sor öğren koymuşsun.
Bakara 136-Nisa136-Al-i İmran 84. Ayetleri bir oku bakalım inannansın ya ne demiş inandığını iddia ettiğin Allah orada sana.Ve okuduktan sonra gerçekten inanan mısın yoksa değilmisin bir anla.Allahın tefrik etmeyin dediği şeyi İNANAN olarak nasıl tefrik ettiğini gör.Sana veya başkasına bu tefriği yaptıranlara değil tefrik etme diyene bak.


Benim aklim ve imanim Allhdan baskasina teslim degildir.yine ayni seyi yapiyorsun.oturdugun vaaz kursusunden biz asagidakilere akil satiyorsun.benim hangi ifademde aklimi ve imanimi kime teslim ettigim yaziyor.durup durup uyduruyorsun.
Sana da yazilarimda cocuklar gibi herseyi tek tek anlatmam mi gerek.filozofluk taslayan sen degilmisin.varsa demem abesmis.
Yahu kisa kesmek diye birsey var.gunumuzde oyle bir İncil VARSA,demektir hz.isanin kendinde zaten vardi.ondan bahsetmiyorum ki.
Ve defalarca bu sitede yazdim mutlaka okumussundur.
Eski hak dinler o halleriyle haktir ve bizdendir daha ne yapiyim.
Senin inancinda simdisi eskisi yenisi hepsi bir ve ayni.
Bizimkinde simdi ve gelecek degil gecmiste haktilar ve muhtevalari ayni anafikir dahilindedir.

Sevgili psiko ayrica dikkatimi *cekti,bugun sitede bir de İskender evrenesoglu muridi varmis.oda senin kafada belki daha iyi anlasabilirsiniz.oda ayetlerden yaziyo kendince.gerci ikinizde ayni makama talipsiniz ama belki anlasirsiniz.onlar size daha yakin bastaki adami gozden dusurursen,bosta kalan butun taraftarlarini kapabilirsin.cunku onlar zaten hz. Muhammedden sonra kendilerini peygamber sayiyor hatta daha ileri olduklarini kabul ediyorlar.yani hazir ummet var orada.e sende ayni kafadasin .hic degilse boyle toptan mali goturursen,tek tek bizimle kafa yormazsin.3-4 senelik mahsulu birden alirsin,sen de tatile cikarsin.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Önerilen Siteler

Başlık Düzenleme Araçları
Stil

Yetkileriniz
Yeni Mesaj yazma yetkiniz Aktif değil dir.
Mesajlara cevap verme yetkiniz aktif değil dir.
Eklenti ekleme yetkiniz aktif değil dir.
Kendi Mesajınızı değiştirme yetkiniz Aktif değildir dir.

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz forumu seçiniz


Bütün Zaman Ayarları WEZ +3 olarak düzenlenmiştir. Şu Anki Saat: 21:48 .