Sırat Köprüsü İnancın Kaynağı Zerdüştlük

Kötüler için şinvat köprüsü kılıcın keskin tarafı gibi olur. İyiler için ise köprü genişler. Zerdüşt, geçişleri izler ve kendi ümmetinden kimselerin geçisi sırasında tanrı Ahura Mazda' dan şefaat diler. Zerdüştlüğün, İslamın inanç kaynağı olarak incelemesini daha detaylı olarak öğrenmek için Turan Dursun' un konu hakkındaki makalesini aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

 

http://www.turandursun.com/index.php?categoryid=14&p2001_articleid=19