Bedir Savaşı'nın Nedenleri


Bu savaşın nedeni Müslümanlara göre Mekkeden göç eden 80-100 civarındaki müslümanın evlerinin ve mallarının Mekkeliler tarafından yağmalanmasıdır. Oysa bu gerekçeler aşağıdaki nedenlerden dolayı kabul edilemez:

1) Mekke' den hicret eden müslümanlar, İslami kaynakların da özellikle belirttiği gibi fakir insanlardan oluşmaktadır. İçlerinden Ebubekir haricindekilerin önemli bir mal varlığı yoktur. Bu nedenle Mekke' de yağmalanacak önemli bir mal varlığından bahsedilemez.

2) Göç eden müslümanların evini yağmalamaktan dolayı bütün Mekke halkı sorumlu tutulamaz. Adil yargı prensibine göre sadece yağmaya karışanların cezalandırılması gerekirdi. Oysa Mekke ticaret konvoyu yağmalanmak istenmiş, bu ise Muhammedin bir ayrım yapmadığını göstermiştir.

3) Haksızlığa karşı haksızlık yapmak bir peygamberin sıfatı olamaz. Mekke' de bir haksızlığın yapıldığını kabul etsek bile bu Muhammedin de benzeri bir haksızlık, saldırganlık yapmasını gerektirmezdi.

Bu nedenlerden dolayı İslamcıların Bedir Savaşının kökenindeki müslüman saldırganlığını örtme amacıyla gösterdikleri bahaneler gerçekçi değildir. Asıl neden Mekke'den Medine'ye göçe eden Müslümanların geçim sıkıntısına düşmesidir. Her ne kadar Medineli müslümanlar onlara bir miktar yardım ediyorduysa da bu Muhammedin amacına ulaşması için yeterli bir maddi yardım değil idi, ancak karınları doyuyordu. Medine'de zor durumda idiler çünkü yeterli toprakları yoktu. Müslümanların büyük çoğunluğu fakirlerden oluşuyordu. Ayrıca hayvancılık, tarım gibi işlerden kazanç sağlamaları uzun zaman alacaktı. Oysaki askeri güç kullanarak kervan yağmalamak, müslümanlığı kabul etmedi diye bahanelerle komşu kabileleri saldırmak, bu şekilde köle, mal ve toprak elde etmek daha kolay ve kısa bir yol idi. Muhammed bu yolda oldukça başarılı olmuştur.