Afak Adalı

Allahsızlık Ahlâksızlık mıdır? - ateizm ve ahlâk ilişkisi üzerine

"Din, insan haysiyetine bir hakarettir.
Din olsa da olmasa da iyi insanlar iyi şeyler, kötü insanlar kötü şeyler yapar.
Ama iyi insanların kötü şeyler yapabilmesi için din gereklidir."(1)
Steven Weinberg


Düşünen, sorgulayan, şüphe duyan kimseler için bile, dinlerden zihinsel olarak kurtulma sürecinde en önemli engellerden biri, bilincimize işlenmiş şu dogma olsa gerek:

  • "Tanrı şayet yoksa, bu, insanlar için hiçbir bağlayıcı etik kuralın da olmadığı anlamına gelir. Tanrı olmadan iyilik, adalet, hak, hukuk, ahlâk gibi kavramlarımızı hiçbir sağlam temele dayandıramayız, istisnasız herşey serbest olur. Bu yüzden Tanrı mutlaka olmalıdır."

Bu yazıda buna benzer düşüncelerin içerdiği bazı yanlış varsayımları özetlemeyi deneyeceğim. Özellikle göstermeye çalışacağım husus ise şu olacak: Nasıl bir ahlâk ve adalet anlayışı benimsiyor olursak olalım -şayet 'ahlâk', 'adalet', 'hak', 'hukuk' gibi kavramların herhangi bir özgün anlamı olacaksa- bu anlayışımızı tanrı iradesi üzerinden temellendirmek (tanrının varlığını kabul etsek bile) zaten teorik olarak imkânsız.

Devamını oku...

Dogmacılık Üzerine Bir Deneme

Dogmatik Düşünce

Doğruluk inanç gerektirmez. Bilim insanları her pazar el ele verip şöyle şarkılar söylemiyor:

''Evet gravitasyon var! Biliyorum gravitasyonun var olduğunu! İman ediyorum!
Kalbimin derinliğinden inanıyorum ki, yukarı yukarı yukarı çıkan aşağı aşağı aşağı gelmek zorundadır. Amin!''

Dan Barker


 

Devamını oku...

İslam ve Küçük Kızların Cinsel İstismarı II

İslamda evlilik yasi cocuklarin istismariBir önceki yazımda henüz menstrüasyon dönemine bile girmemiş küçük kız çocuklarıyla evlenmenin ve cinsel ilişkiye girmenin dinen caiz yani meşru olduğu hükmünün hangi Kuran ayetlerinden çıktığı anlatılmış ve husus çok sayıda farklı tefsir ve fıkıh kaynaklarıyla da temellendirilmişti. Halâ birçok İslam ülkesinde yaşanmakta olan 'küçücük kızların kocalarının yatak odalarına teslim edilmesi gerçeği'nin sadece örf, töre, geri kalmışlık ve cehalet gibi sosyolojik koşullarla değil aynı zamanda doğrudan doğruya İslam diniyle ilintili olduğu gösterilmişti.

Bu yazımda ise Kuran'dan çıkan bu hükmü içlerine sindiremeyen bazı Müslümanların (dinî neşriyatta, televizyon programlarında, internet blog ve forumlarında) geliştirdiği çeşitli itiraz ve savunma mekanizmalarını işlemeye çalışacağım. Bu sözde argümanların bazıları Kuran'dan bu hükmün çıktığı gerçeğini reddetmeye çalışırken diğer bir kısmı da hükmü, birinci yazıda gösterildiği şekliyle kabul edip müdafa etmeye (yani bunda eleştirilecek birşey olmadığını göstermeye) yelteniyor.

 

Devamını oku...

İslam ve Küçük Kızların Cinsel İstismarı

Kuran Pedofili Evlilik Yaşı İslam

Halâ birçok Müslüman ülkesinde kız çocuklarının çok küçük yaşta evlendirildiklerini ve genelde kendilerinden yaşça hayli büyük kocalarının cinsel heves ve arzularına terk edildiklerini biliyoruz. Bunların sadece çok ufak bir oranı -herhangi bir ‘özel durum’ olması hasebiyle- medyada yer alıyor. Örneğin 2008′de 8 yaşındayken babası tarafından gizlice evlendirilen kız çocuğunun açtığı boşanma davası medyadan yoğun ilgi görmüştü. 11 Yaşında evlendirilen Fevziye‘nin doğum yaptığı sırada ölmesi 2009′da dünya medyasında yankı bulmuştu. Bu yıl ise Yemen Hükümeti’nin 17 yaş altındaki kızların evlenmesini yasaklamak isteyen yasa değişikliği teklifine karşı Yemenli dindar ve muhafazakâr kesimlerin ağır muhalefetine tanık olduk.

Yasa değişikliğine karşı çıkanların ana argümanı “Allah’ın izin verdiği birşeyi kul yasaklayamaz!” olmuştur.

Bu makalede bu argümanın -İslam açısından- hiç de düşük olmayan haklılık payını göstermeye çalışacağım. Bunu yaparken de ehl-i sünnet kayıtlarına göre çocuk yaşta Muhammed’le evlendirilen Ayşe meselesine hiç girmeyip sadece Kuran ayetlerini baz alacağım. Sorun -öyle yansıtılmaya çalışılsa da- geri kalmış Müslüman ülkelerin eğitimsiz halkları tarafından İslam’a maledilen fakat İslam’la alâkası olmayan töre ve gelenekler değil; sorun aynı zamanda bizzat İslam’ın yani Kuran’ın kendisinde…

Devamını oku...