İlhan Arsel

Görüntüleme Sayısı 
Başlık Yazar Tıklamalar
Soru 37: Size Sorsalar: "İslâm'ın Türk'e Düşman Olduğunu ve Bu Düşmanlığı Muhammed'in Başlattığını, ve Arap'ın Tarihî Türk Düşmanlığının Bundan Kaynaklandığını Biliyor musunuz?" Bu Soruya Nasıl Cevap Verirdiniz? Subat tarafından yazıldı. 4604
Soru 36: İslâm Şeriâtı'nda 'Irk'lar' ve 'Toplumlar' Arası Eşitlik Yoktur, Arap'ın Üstünlüğü İlkesi Vardır! İslâm'a göre Tanrı Türk'leri İnsanlığa Felâket Getirici Irk Olarak Tanımlamıştır! " Deseler Bu Sözlere İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3476
Soru 35: Kadın'ın 'Şeytan' Niteliğinde ve 'Fitne Kaynağı', "Hilekâr" Olduğunu Öne Süren Buyrukların Tanrı'dan Geldiğine İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3429
Soru 34: Kadınların Dinen ve Aklen Eksik Yaratıldığına, Kötülük, Fitne ve Uğursuzluk Kaynağı Olduğuna İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3235
Soru 33: Din ve İnanç Farklılığı Nedeniyle Ana/Baba/Kardeş ve Çocuklar Arası Düşmanlık Saçan Buyrukları Hoş Görü İlkeleriyle Bağdaştırabilir misiniz? Subat tarafından yazıldı. 2434
Soru 32: İslâm'dan Çıkanların Öldürülmelerini Uygun Bulur musunuz? Subat tarafından yazıldı. 2976
Soru 31: Yahudi ve Hristiyanların Müslüman Olmadıkları Takdirde Cizye Vermeye Zorlamak Ödemedikleri Takdirde Öldürmek Gerektiğine Dair Buyrukları Uygun Bulur musunuz? Subat tarafından yazıldı. 2892
Soru 30: Müslüman Olmayanlarla Dostluk ve Arkadaşlık Kurmamayı, Selam Vermemeyi İnsanlar Arası Kardeşlik ve Sevgi İlkesiyle Bağdaştırabilir misiniz? Subat tarafından yazıldı. 2439
Soru 29: Müslüman Kişi Olarak, Din ve İnanç Farkı Gözetmeden, Tüm İnsanlar Arası Kardeşliğe ve Sevgiye İnanıyor musunuz? Subat tarafından yazıldı. 2516
Soru 28: İslâm'dan Gayri İnançta Olanları (Yahudileri ve Hristiyanları) Aşağılayan Cehennemlik Gören Şeriat Buyruklarını Hoşgörü Anlayışıyla Bağdaştırabilir misiniz? Subat tarafından yazıldı. 2499
Soru 27: İslam'ın Tek Gerçek Din Olduğunu, Diğer Dinlerin Geçerli Olmadığını ve Saptırıldığını Ön Gören Buyrukları Hoşgörü Anlayışıyla Bağdaştırır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 2405
Soru 26: Tanrı'nın Yanlış ya da Çelişkili Kararlar Verdiğine ya da İnsanlardan Akıl Alarak İş Gördüğüne İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3189
Soru 25: Tanrı'nın Melekleriyle Birlikte Muhammed'e Salavat Getirdiğine (Duâ Edip Namaz Kıldığına) İnanır mısınız?" Subat tarafından yazıldı. 3413
Soru 24: Tanrının İnsanları El ve Ayakları Çaprazlama Doğramak Gözleri Oymak Gibi Uygulamalarla Cezalandıracağına İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3031
Soru 23: Öldükten Sonra İnsanların Kabirde Konuşup Muhammed'i Övebileceklerine İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3396
Soru 22: Tanrının Cennette Erkek Kullarına Bakire Kızlar ve Oğlanlar Tedarik Edeceğine İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 5522
Soru 21: Dilediğini İmanlı Dilediğini de İmansız Yapan Tanrının Kafir Yaptığı Kişileri Şeytan İle Dost Kıldığını Kabul Edebilir misiniz? Subat tarafından yazıldı. 2625
Soru 16: Namaz Kılmakla Her Türlü Günah'tan Kolaylıkla Kurtulma Olasılığına İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3059
Soru 20: Tanrının İnsanları Hem Kâfir Veya Putperest Yapıp Hem de Cehenneme Atacağına İnanır mısınız? ALKA tarafından yazıldı. 3027
Soru 19: Sıcak ve Soğuk Mevsimlerin Oluşmasının Cehennem'in Kaynaması İle İlgili Olduğuna İnanır mısınız?" ALKA tarafından yazıldı. 2853
Soru 18: Bütün İnsanları Müslüman Yapmak Varken Tanrının İnsanları Cehenneme Atmak Kendi Kendisine Söz Verdiğini Düşünebilir misiniz? ALKA tarafından yazıldı. 2900
Soru 17: Tanrının Soysuzlar, Yabani Eşekler, Köpekler, Beyinsizler Şeklinde Konuştuğunu Düşünebilir misiniz? ALKA tarafından yazıldı. 3362
Soru 12: Aksırmanın Tanrıdan Geldiğine Esnemenin de Şeytandan Olduğuna İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 2647
Soru 11: Abdest Aldıktan Sonra Pisliğinizi Temizlerken 3,5,7 Gibi Tek Sayıda Taş Kullanmak Gerektiğine İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 2900
Soru 10: Kurtların İnsanlarla Konuştuğuna ve Gelecekten Haber Verdiğine Dair Din Verilerine İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 2468
Soru 15: Şeytanın Uyuyan Kişinin Genzinde Gecelediğine İnanır mısınız? ALKA tarafından yazıldı. 2798
Soru 14: Ayetu'l Kursi Okuyanın Evine Melek Gönderileceğine ve 40 Gün Sihir Girmeyeceğine İnanır mısınız? ALKA tarafından yazıldı. 2883
Soru 13: Hırsızlık ve Zina Yapanlar La İlahe İllallah Derlerse Cennete Gireceklerine İnanır mısın? ALKA tarafından yazıldı. 3257
Soru 6: Ev Farelerinin Yangın Çıkarmakta Pek Usta Olduğuna ve Onları Buna Şeytanın Zorladığına İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3116
Soru 5: Farelerin Deve Sütü İçmediğine Çünkü Deve Sütü İçmeyen Yahudilerin Fareye Dönüştüğüne İnanır mısınız? Subat tarafından yazıldı. 3420