Sur'a Üfürülmesi ve İncil'deki Kökeni

İncil ve Kur'an, her iki kitaba göre kıyamet vaktini Tanrı'dan başka kimse bilemez, İncil'e göre İsa yani Tanrı'nın oğlu bile bilemez;

Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah’ın katındadır; ama insanların çoğu bilmezler. (Araf 187)

O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez. (İncil; Markos: 13:32)

Her iki kitaba göre de melekler borazanlara üfleyince başlar kıyamet. Kur'an'a göre bir melek Sur'a üfleyecek ve kıyamet o zaman başlayacaktır; Sur'a da üfürülmüştür. İşte bu, tehdidin (gerçekleştiği) gündür.

Çünkü o boruya (sur'a) üfürüldüğü zaman, İşte o gün, zorlu bir gündür; kafirler içinse hiç kolay değildir. (Müddesir 8-10)

Sur'a üfürülmüştür; böylece onlar kabirlerinden (diriltilip) Rablerine doğru (dalgalar halinde) süzülüp-giderler. (Kaf 20)

Sur'a üfürüleceği gün, Allah'ın dilediği kimseler dışında, göklerde ve yerde olan herkes artık korkuya kapılmıştır ve her biri 'boyun bükmüş' olarak O'na gelmişlerdir. (Yasin 51)

Sur ise bildiğiniz gibi borazan, düdük gibi anlamlara gelir ve melek buna üfürünce kıyamet kopacaktır tabi bu ses bizi de kopartacak kıyametle birlikte. (Neml 87)

Sur'a üfürecek olan meleğin Kur'an'da adı geçmeyen İsrafil olduğuna inanılır İslam inancında. Bu inanış yine olduğu gibi İncil kaynaklıdır. İncil'de de kıyamet meleklerin borazanı çalmasıyla başlar. Çok uzun oldukları için sadece 4'ünün hikâyesini alıyorum buraya, vereceğim linkten (1) tamamını okuyabileceksiniz;

Yedi melek, ellerindeki yedi borazanı çalmaya hazırlandı.

Birinci melek borazanını çaldı. Kanla karışık dolu ve ateş oluştu ve yeryüzüne yağdı. Yerin üçte biri, ağaçların üçte biri ve bütün yeşil otlar yandı.

İkinci melek borazanını çaldı. Alev alev yanan, dağ gibi büyük bir kütle denize atıldı. Denizin üçte biri kana dönüştü. Denizdeki canlı yaratıkların üçte biri öldü ve gemilerin üçte biri yok oldu.

Üçüncü melek borazanını çaldı. Gökten, meşale gibi yanan büyük bir yıldız ırmakların üçte biri üzerine ve su pınarlarının üzerine düştü. Bu yıldızın adı Pelin'dir. Suların üçte biri pelin gibi acılaştı. Acılaşan sulardan içen birçok insan öldü.

Dördüncü melek borazanını çaldı. Güneşin üçte biri, ayın üçte biri ve yıldızların üçte biri vuruldu. Sonuç olarak ışıklarının üçte biri söndü, gündüzün de gecenin de üçte biri ışıksız kaldı.

Sonra baktım, göğün ortasında uçan bir kartalın yüksek sesle şöyle dediğini işittim: «Borazanlarını çalacak olan diğer üç meleğin borazan seslerinden yeryüzünde yaşayanların vay, vay, vay haline!» (Esinlenme:8:6-13)

Gördüğünüz gibi Sur'a üfürüş olduğu gibi Kur'an'a alınmıştır. İncil'e göre 7 melek bir kez borazanını üfler yani 7 kez borazan çalınır, Kur'an'a göre ise bir borazan 2 kere üflenir ve her üflenişte şu olaylar meydana gelir;

Sura üflenince, Allah’ın dilediği bir yana, göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra Sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışır dururlar. (Zümer 68)

Yani birinci üfleyişte yerde ve gökte olan her canlı ölüyor ikinci üfleyişte ise kıyamete kadar ölmüş olan herkes diriliyor. Bu ayrıca şu ayetlerde şöyle ifade edilir;

Yine Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Nihayet Sur’a üfürülecek, bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rabbine giderler. İşte o zaman: Ey vah, ey vah! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahman’ın vaat ettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler! derler.” (Yasin,51–52)

Yüce Allah buyuruyor: “O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar. İşte bu, onların tehdit edile geldikleri gündür.” (Mearic, 43–44)

Yazan ve derleyen:

Dark_Prince, "Kuran'ın Kaynakları"