MEB, "Hz. Muhammed'in Hayatı" dersi ile öğrencileri evliliğe hazırlıyor

Ortaöğretim 9-12. sınıflarda seçmeli olarak okutulacak "Hz. Muhammed'in Hayatı" dersinin programına göre; nikâhın gerekliliği, evlilik dışı ilişkilerin zararları, "saygın ve seviyeli bir ilişki için" Peygamberin tavsiyeleri öğretilecek

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 9-12. sınıflarda seçmeli olarak okutulacak "Hz. Muhammed'in Hayatı" dersinin öğretim programını açıkladı. Bu programa göre, toplum sağlığı ve nesillerin korunması için nikâhın gerekliliği, evlilik dışı ilişkilerin toplumsal hayata zararları, ailede eşlerin görevleri ve kadın-erkek arasında "saygın ve seviyeli bir ilişki için" Peygamberin tavsiyeleri anlatılacak.

9.sınıftan 12. sınıfa kadar okutulacak olan bu ders ile MEB, adım adım öğrencileri evliliğe hazırlamış olacak.

9. sınıflara hayâ ve iffet anlatılacak
Programa göre dersi seçen öğrenciler 9. Sınıfta Hz. Muhammed'in Hayat Hikâyesini Hatırlayalım, Estetik, Hayâ ve İffet, Eşitlik, Ailesizlere Aile ve İstişare başlıklı üniteleri görecek.

ANKA’nın haberine göre, toplam 72 saatlik programın "Estetik" başlıklı ünitesinde Hz. Muhammed'in güzellik ve güzelleşmeyle ilgili ölçülerini fark etmesi sağlanan öğrencilere Hz. Muhammed'in kadın ve erkeklerin, güzellik ve güzelleşme konusunda "dikkat etmeleri gereken ölçülerle ilgili" tavsiyelerinden örnekler verilecek.

"Haya ve İffet" başlıklı 3. ünitesinde de öğrencilere, Hz. Muhammed'in haya ve iffetin birey ve toplum açısından önemini vurgulayan söz ve davranışları anlatılacak. Hz. Muhammed'in iffetin insan onuru açısından değerini ifade eden söz ve davranışlarına da yer verilecek ünitede, Hz. Muhammed'e ait "Evlilik dışı ilişkilerin bireysel ve toplumsal hayata verdiği zararları anlatan sözler" açıklanacak.

10. sınıflara Peygamberin saygın ve seviyeli bir ilişki için" tavsiyeleri anlatılacak
10. sınıf öğrencileri için hazırlanan ders programı kapsamında ise öğrencilere kadın ve erkeğin "insan olma" bakımından farkı olmadığı, buna karşın "görev ve sorumlulukları açısından kadın ile erkeğin arasında farklılıklar bulunduğu" Hz. Muhammed'in sözleriyle açıklanacak. Ünitede Peygamberin kadın-erkek arasında "saygın ve seviyeli bir ilişki için" tavsiyeleri de yer alacak.

11. sınıflara "Hz. Muhammed'in sorumluluklarını bilen bir eş olduğu" anlatılacak
Dersin 11. sınıflarda gösterilecek olan ünitelerinde Peygamberin emeğe ve işçi haklarına verdiği öneme vurgu yapılacak, kazancın helal olması ve helal işlerde harcanması gerektiği anlatılacak. Hz. Muhammed'in "dünya nimetlerinden faydalanmak gerektiğini anlatan söz ve davranışlarından" da örnekler verilecek. Böylece, öğrencilere dünya ile ahiret arasındaki dengenin anlatılması amaçlanıyor.

Programda, 11. sınıfın 5. ünitesinde ise "ailede eşlerin görevleri" konusuna yer veriliyor. Hz. Muhammed'in eşleri birbirine bağlayan değerlerle ilgili sözlerinden örnekler verilecek derslerde, "Hz. Muhammed'in sorumluluklarını bilen bir eş olduğu" belirtilecek, söz ve davranışlarından yola çıkılarak sorumlu bir eşin özellikleri açıklanacak. Peygamberin sözlerinden hareketle eşlerin birbirlerine karşı görevlerinin de anlatılacağı derslerde, öğrencilerin "Hz. Muhammed'in aile içi anlaşmazlıkların çözümünde ortaya koyduğu tavrı ve bu konudaki önerilerini kavraması" sağlanacak.

12.sınıflara nikâhın gerekliliği anlatılacak
12. sınıfta "Hz. Muhammed'in Hayatı" dersini alan öğrenciler ise Hz. Muhammed'in evliliğe verdiği önemi ve "evliliği teşvik ettiğini" öğrenecek. Hz. Muhammed'in evlenip yuva kurmaya verdiği önemin, eş seçiminde ortaya koyduğu ölçülerin, seviyeli ve saygın bir nişanı teşvik ettiğinin, "toplum sağlığı ve nesillerin korunması için nikâhın gerekliliğine yaptığı vurgunun" anlatılacağı derslerde "günlük hayatla ilişkili örneklere" yer verilecek.

Haber soL