Soru 21: Dilediğini İmanlı Dilediğini de İmansız Yapan Tanrının Kafir Yaptığı Kişileri Şeytan İle Dost Kıldığını Kabul Edebilir misiniz?

Soru 21: "Dilediğini imanlı ve dilediğini de imansız yapan Tanrı'nın, kafir yaptığı kişileri şeytan ile dost kıldığını kabul edebilir misiniz?"

Eğer bu soruya: "Hayır kabul edemem; çünkü Yüce bir Tanrı insanları saptırıp şeytanlarla dost kılmaz" şeklinde yanıt verecek olursanız müslümanlık sınavından iyi not alamazsınız, çünkü Muhammed'in söylemesine göre Tanrı, kâfır kıldığı kimseleri bir de şeytanlarla dost yaptığını bildirmekle övünmüştür.

Gerçekten de biraz önce gördüğümüz gibi Muhammed'in Tanrısı, dilediğini gönlünü açıp müslüman yapıyor ve dilediğinin de gönlünü kapayıp saptırıyor, yâni kâfırlerden kılıyor; kâfır kıldıklarını da Cehennem'e atıyor (örneğin bkz. En'am 39, 125; Zumer 22, 23; Şura 8, vb...). Fakat yine Muhammed'ten öğrenmekteyiz ki Tanrı bir de iman sahibi kılmadıklarını şeytanlarla dost kılmaktan hoşlanmaktadır. Nitekim şöyle konuşmuştur:

"...Şüphesiz Biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık..." (Bkz. A'raf sûresi, âyet 27).

Yâni Tanrı, insanları saptırıp şeytanlarla dost kılmayı kendisine mutluluk vesilesi ediniyor. Fakat bunları söyliyen Tanrı, hani sanki bu söylediklerini unutmuş gibi, bir de şeytanlarla dost olmanın insanlara ait bir şey olduğunu söyler, örneğin şöyle der:

"Cemaatin bir kısmını hidayete (doğru yola) erdiren O'dur (Tanrı'dır). Ötekiler ise delâleti (sapıklığı) hakettiler. Onlar Allah'ı bırakarak şeytanları canciğer dost edindiler. Böyle iken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar" (Bkz. A'raf sûresi, âyet 30)

Dikkat ediniz, biraz yukarda dilediğini doğru yola sokup dilediğini saptırarak şeytanlarla dost kıldığını söyliyen Tanrı, şimdi burada tam tersini söylemektedir. Daha doğrusu bir gurub insanı doğru yola soktuğunu açıklarken, bir gurub insanın da şeytanları kendilerine dost edindiklerini bildirmektedir!

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Tanrı Kavramı İle İlgili Bazı Sorular
Hazırlayan: Subat