Soru 25: Tanrı'nın Melekleriyle Birlikte Muhammed'e Salavat Getirdiğine (Duâ Edip Namaz Kıldığına) İnanır mısınız?"

Soru 25: "Tanrı'nın, melekleriyle birlikte Muhammed'e salavat getirdiğine (duâ edip namaz kıldığına) inanır mısınız?"

"Salavat" sözcüğü, geniş içeriğiyle, duâ etmek, namaz kılmak, gibi anlamlara gelir. Bir bakıma namaz yolu ile ibadet etmektir, ki Müslümanlar bu yoldan, "Esirgeyen" ve "Merhamet eden" Tanrı'nın yardımını sağlamağa çalışırlar. Bazı kaynaklara göre salavat, beş vakit namaz ile diğer namazların tümünü kapsar. "Salavat"ta bulunan müslüman kişi, bu işi Tanrı'yı en kutsal şekilde yüceltmek, ve Tanrı'ya eş ya da ortak koymadığını kanıtlamak, ve alçak gönüllüğünü ortaya vurmak için yapar. Kur'ân, bunun böyle olduğunu belirleyen âyet'lerle doludur. Şimdi bu böyle olduğuna göre, yukardaki soruyu siz, muhtemelen şöyle yanıtlayacaksınızdır:

"Hayır, Tanrı'nın, melekleriyle birlikte Muhammed'e salavat getirdiğine (duâ edip namaz kıldığına) inanaman; çünkü böyle bir şey Tanrı fikrini küçültmek, Muhammed'i Tanrı'nın üstünde görmek olur"

Ancak böyle demekle, müslümanlık sınavından yine sıfır almış olacaksınızdır, çünkü Kur'ân'da:

"Şüphe yok ki, Allah ve melekleri, salavat getirirler Peygamber (Muhammed'e); ey iman edenler siz de ona salavat getirin; tam teslim olarak da selam verin" (K. Ahzâb sûresi, âyet 56)

diye âyet bulunmakta. Bu nasıl olur diye soracak olursanız yanıtı kısaca şöyle:

Her vesileyle tekrarladığımız gibi, Tanrı'yı yüceltici âyet'leri Kur'ân'a koyan Muhammed'dir. İstemiştir ki Tanrı sınırsız şekilde yüceltilsin, ve yüceltilirken, onun "elçisi" olarak kendisi de yüceltilmiş olsun. Çünkü Muhammed, övünmesini ve başkaları tarafından övülmesini çok seven bir kimsedir. Örneğin, kendisini Allah'ın "en sevgilisi", "müslümanların ilki", "gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin en üstünü", "bütün insanların en yücesi, en şereflisi", "Adem oğullarının Seyyidi" şeklinde göstermiş, kendisine baş eğenlerin Tanrı'ya baş eğmiş sayılacaklarını, kendisine inanıp saygı gösteren ve salat getirenlerin tüm günahlardan sıyrılıp Cennete ulaşacaklarını, ve buna benzer daha nice şeyler söylemiştir. Fakat bununla yetinmemiş ve bir de Tanrı'yı, yukarda belirttiğimiz gibi, melekleriyle birlikte kendisine salavat getirir şekilde tanımlamıştır [Bu konuda daha geniş bilgi için benim "Muhammed'e Göre Muhammed" adlı kitabıma bakınız].

Görüyorsunuz ki, yukardaki soruyu: "Hayır, Tanrı'nın, melekleriyle birlikte Muhammed'e salavat getirdiğine (duâ edip namaz kıldığına) inanaman..." dediğiniz takdirde müslümanlık iddiâ'niz geçersiz kalacaktır.

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Tanrı Kavramı İle İlgili Bazı Sorular
Hazırlayan: Subat