Kuran'daki Akıl ve Bilim Dışılıklar 8

İnandırmak için "mucize"ler

- Kur'an'ın "Tanrı"sı, insanları, dediklerine inandırmaya çok istekli. İnsanlar inanmadıkları zaman çok öfkeleniyor; bu dünyaya tüyler ürpertici felâketler gönderdiğini, göndereceğini bildiriyor; daha büyük ceza ve işkencelerin de "âhiret"te, "cehennem"de, buranın ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu içinde verileceğini duyuruyor. Kiminde inandırmak için türlü "ant"lara başvuruyor, kimindeyse "mucize"lerle "peygamber"lerini desteklediğini "haber" veriyor. Bütün bunlar inandırmak için... İyi de bunların yerine, insanları istediği nitelikte, değişiklik gerekliyse istediği değişikliklerde, ama hepsini de dilediği doğrultuda yürüyecek biçimde yaratmaz mıydı? Tüm "kul"larının gönüllerini istediği doğrultuya çeviremez miydi? Gücü yetmez miydi buna?

- Yeterdi.

- Peki niye yapmadı?

- "İmtihan (sınav)" için.

- İyi ama kime karşı "imtihan", niçin?

Bilirsiniz, bu tür tartışmalar çok olur.

- "Firavun ailesi: 'Bizi sihirlemek için ne mucize gönderirsen gönder, sana inanmayacağız' dediler (Musa'ya). Bunun üzerine su baskınını, çekirgeyi, güveyi, kurbağaları ve kanı, birbirinden ayrı mucizeler olarak onlara musallat kıldık; yine de büyüklük taslayıp suçlu bir millet oldular." (A'râf 132-133, Diyanet çevirisi.)

Bu "bilim ve akıl dışılık"ların aslı ve ayrıntıları Tevrat'ta.

1- Musa'nın değneğinin yılan olması

2- Değnekle suya vurunca koca ırmağın suyunu kana dönüştürmesi

3- Değnek, ırmaklara, kanalları, havuzlara uzatılınca kurbağa sürülerinin oluşması

4- Değnekle yerin tozuna vurunca her yeri "tatarcık"ların (sivrisinekten küçük, insan kanı emer) kaplaması

5- Evlerin "at sinekleri”nin saldırısına uğratılması

6- Hayvanlarda kırgın (ölüm salgını)

7- İnsan ve hayvanlarda irinli çıban

8- Dolu yağdırarak insanları, hayvanları öldürme

9- Çekirge sürüleri gönderip, ülkenin otunu, ürününü yedirmek. (Bkz. Tevrat, Çıkış: 7-10.)

Kur'an'da Neml Suresinin 12. ayetinde, Musa'nın mucizelerinin 9 olduğu belirtilir. Ama Tevrat'a ve Kur'an'ın başka surelerine, başka ayetlerine bakıldığında, Musa'nın mucizelerinin sayısının 9'dan çok olduğu görülür. Kimi tefsirde, Musa'nın mucizelerinin 11 tane olduğu belirtilir, (örneğin bkz. F.Râzî, 24/184.) Tevrat'ta, yukarıdaki 9 mucizeden sonrakiler de uzun uzun anlatılır. (Bkz. Çıkış, öteki "Bap"lar.) Kur'an'ın "Tanrı"sı Musa'yı "büyücülerle yarışa sokar, yarıştırır. (Bkz. Tâhâ, 64-73.)

- Çamurdan bir kuş yapıp sonra bunu gerçekten canlı bir kuş durumuna getirmek olabilir mi?

Kur'an'a göre: "Evet". İsa, mucize olarak bunu yapmış. (Bkz. Âl-i İmran 49; Mâide 110)

- Bir ölüyü insan diriltebilir mi?

Kur'an'a göre: "Evet". Peygamber olan kişi bunu yapabilir, İsa "mucize" olarak bunu yapmıştır. (Bkz. Aynı ayetler.)

Bu "akıl ve bilim dışılık" örneğinin kökeni de İncil'de. (İsa'nın dört günlük ölü olan Lazar'ı, adıyla çağırıp nasıl dirilttiğini anlatan kesim için bkz. Yuhanna, 11: 39-44.)

- Bir dağın yerinden sökülüp kaldırılması, insanların üzerinde tutulması olabilir mi?

Kur'an'a göre: "Evet" ve Musa'nın mucizesi olarak olmuştur. (Bkz. Bakara 63, 93; Nisa 154; A'raf 171)

Bu "akıl ve bilim dışılık" örneğinin kökeni de Yahudilik kaynaklarındadır. (Bkz. Talmut, Şabat 88)

- Aç insanlar için "gök"ten "men (Diyanet'in resmi çevirisinde: kudret helvası.)" ve (kebap olmuş) "bıldırcın" indirilir mi?

Kur'an'a göre: "Evet". Ve bu, Musa'nın "mucize"si olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Bakara 57; A'raf 160; Tâhâ 80.) "Gök Sofrası" başlıklı yazıda bunun üzerinde durulmuştu. Orada belirtildiği gibi, bu "akıl ve bilim dışılık" örneğinin kaynağı: Tevrat. (Bkz. Çıkış: 16: 13-15; Sayılar, 7,31-32.)

- Aç insanlar için "gök"ten "gök sofrası" indirilmiş olabilir mi?

Kur'an'a göre: "Evet". Ve bu, İsa'nın "mucize"si olarak gerçekleşmiştir. (Bkz. Mâide 114-115.) Bu "akıl ve bilim dışılık" örneğinin de kaynağı ("Gök Sofrası" başlıklı yazımızda belirtildiği gibi) İncil'dir. (Bkz. Matta, 14: 16-20; Markos, 6; 37-44; Luka, 9: 13-17; Yuhanna, 9-14, 31.)

- Bir insanın alev alev yanan bir "ateş"e atılması ve onun da yanmaması, ateşin "serin" oluvermesi olabilir mi?

Kur'an'a göre: Bir "mucize" olarak bu gerçekleşmiştir: Nemrud, İbrahim'i ateşe atmış, ama ateş İbrahim'i yakmamıştır. (Bkz. Enbiya 68-69. Ayette Nemrud geçmez.) Oysa araştırmacılara göre: Nemrud'la İbrahim arasında birçok yüzyıl bir zaman var. Yeri geldiğinde konunun üzerinde ayrıca durulacak.

Böylece nice "mucize"ler yer alır Kur'an'da. Bunların "akıl ve bilim"le bağdaşabileceği söylenebilir mi?

Turan Dursun, Din Bu 1, Sayfa 210-212

Hazırlayan: ArapŞükrü