Soru 8 - Rüzgar Estiği Zaman Ona Sövmemek Gerektiğine Dâir Olan Şeriât Buyruğuna İnanır mısınız?

Soru 8 - "Rüzgar Estiği Zaman Ona Sövmemek Gerektiğine Dâir Olan Şeriât Buyruğuna İnanır mısınız?"

Bu soruya: "Hayır, inanmam böyle saçma şeylere!" diyecek olursanız Muhammed'in sözlerini inkâr etmiş olacağınız için, kuşkusuz ki müslümanlık sınavından yine kocaman bir sıfır alacaksınızdır. Çünkü Muhammed, horozlara sövülmesini yasakladığı gibi, rüzgar'a sövülmesini de yasaklamıştır. Sebeb olarak da rüzgar'ın "Allah'ın rahmeti" demek olduğunu bildirmiştir. Güyâ Tanrı, rüzgar göndermek sûretiyle müslüman kul'larına rahmet ya da azâb hazırlar. Rüzgar estiği zaman müslümanlar, Tanrı'dan yalvarıp bu rüzgarı "hayırlı" kılmasını dilemelidirler. 

Muhammed'in söylemesi aynen şöyle:

"Rüzgar Allah'ın rahmetindendir. O ya rahmet veya azab getirir. Onu gördüğünüzde sövmeyiniz. Allah'tan hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının" [Bu ve buna benzer Hadîs'ler için bkz. İmam Nevevî, age, Cilt 3, sh. 326 ve d.]

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hurafe’ler, Bâtil İnançlar, Masal’lar ve Aklı Dışlayan Sorunlar Konusunda Bir Kaç Soru

Hazırlayan: ArapŞükrü