Soru 9: Öküz Kendi Ağzıyla Sırtına Binilmemesini Sadece Tarla Sürmek İçin Yaratıldığını Söyler mi?

Soru 9 - Size deseler: "Öküz, kendi sırtına binilmesinden hoşlanmadığını, ve çünkü gururlu bir hayvan olduğunu söyler. Çünkü o, sadece tarla sürmek için yaratılmış bir hayvan olduğunu kabul eder, ve bunu kendi ağzıyla Yahudilere bildirmiştir, Muhammed de öküzün bu şekilde konuştuğuna inandığını söylemiştir". Bunu söyleyene karşı ne dersiniz?

Eğer kalkıp da: "Sen benimle alay mı ediyorsun! Ne öküz böyle konuşur ve ne de Muhammed böyle bir şey söyleyebilir" şeklinde konuşacak olursanız, Muhammed'i yalanlamış olur ve dolayısıyla müslümanlık sınavından sıfır alırsınız. 

Çünkü başta Diyânet İşleri Başkanlığının yayınları olmak üzere, en sağlam İslâm kaynaklarına göre Muhammed, öküzlerin binek hayvanı olmayıp, tarla sürmek için yaratıldıklarını, ve şu hâle göre onları merkep gibi kullanmanın isabetsiz olduğunu, ve daha doğrusu çiftçilerin öküz kullanmak sûretiyle tarlalarını sürebilmelerinin câiz olduğunu bildirmek üzere halka şu hikâyeyi anlatır:

"(Benî İsrâil zamânında) bir kimse öküz üzerine binmişti. Bu sırada hayvan o kimseye yüzünü çevirip bakarak: -'Ben bunun için yaratılmadım! Ben tarla sürmek için halk olundum'- demiştir".

Anlaşılan o ki öküz, merkep gibi sırtına binilmesinden hoşlanmayan, bunu gururuna yediremeyen bir hayvandır; çünkü Tanrı onu sırtına binilsin için değil, tarla'ya sürülsün için yaratmıştır.

Yukarıdaki hikâyeyi anlattıktan sonra Muhammed, öküzün bu şekilde konuştuğuna kendisinin de inandığını kanıtlamak üzere şunu ekler:

"Ben, hayvanın böyle söylediğine inandım".

Fakat bunu yeterli bulmaz; halkı bu söylediklerine biraz daha inandırabilmek için Ebû Bekr ile Ömer b. Hattâb'i kendisine destekçi olarak gösterir ve öküzün bu şekilde konuştuğuna onların da tanık olup inandıklarını belirtir (Bkz. Sahih-i..., Cilt VII, sh. 143, Hadîs no. 1049. Aynı rivâyet Müslim'in Fazâil'inde ve Tirmizî'nin Menâkib'ında bulunmakta).

Dikkat edileceği gibi bütün sorun, öküzün binek hayvanı olarak değil fakat çiftçilikte tarla hayvanı olarak kullanılması ile ilgilidir. Bunu anlatmak için Muhammed'in yaptığı şey, öküzü konuşuyormuş gibi gösterip mucizevî bir olayı dile getirmek oluyor. Getirirken de kişileri, mücize'den başka bir usul ile (örneğin akılcılık yolu ile) eğitilemezmiş gibi bir duruma sokmuş oluyor. Oysa: "Tarlalarınızı öküz kullanmak sûretiyle sürebilirsiniz" şeklinde bir şeyler söylemiş olsa mesele kalmayacaktır.

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hurafe'ler, Bâtil İnançlar, Masal'lar ve Aklı Dışlayan Sorunlar Konusunda Bir Kaç Soru
Hazırlayan: ArapŞükrü