Soru 5: Farelerin Deve Sütü İçmediğine Çünkü Deve Sütü İçmeyen Yahudilerin Fareye Dönüştüğüne İnanır mısınız?

Soru 5 - "Fâre'lerin deve sütü içmeyip ancak koyun sütü içtiğine, ve çünkü vaktiyle deve sütü içmeyen Yahudi kavimlerinden birinin, Tanrı tarafından fare cinsine dönüştürüldüğüne dâir Islâmî inanc'a katılır mısınız?"

Böyle bir soru karşısında, muhtemelen şöyle diyeceksinizdir: "Hayır katılamam! Islâm'da böyle şeylerin olduğuna da inanmam. Çünkü insanları bu tür inançlarla yetiştirmek, onları beyinsiz kılmak demektir". Ne var ki bunu dediğiniz takdirde Muhammed'in söylediklerini inkâr etmiş, ve müslümanlık sınavında başarısız kalmış olursunuz. Şu nedenle ki, Muhammed'in söylemesine göre Tanrı yasaklarına uymayan, günahkâr kavimler, Tanrı tarafından maymun ya da fâre gibi hayvan şekline dönüştürülmüşlerdir.

 Ve işte Tanrı, vaktiyle Benî İsrail 'e (yâni Yahudilere) deve'nin eti ile sütü'nü haram kılmış idi. Bu yüzden Benî İsrail kesinlikle deve sütü içmezlerdi. Böyle olduğu halde, Benî Israil'den bir kavim, bu yasağa aldırış etmediği için Tanrı tarafından fâre şekline sokulmuştur. Başta Diyânet İşleri Başkanlığı yayınları olmak üzere temel İslâm kaynaklarına göre Muhammed'in konuşması aynen şöyle:

Beni İsrail'den bir kavim (mesh olup) beşer tarihinden silindi, yok oldu. Bilinmez ki, o kavim ne (fenalık) işlemiştir. Ben zannetmem ki, o ümmet fare'den başka bir şeye mesh ve tahvil edilmiş olsun. Çünkü fâre (içsin) diye (bir yere) deve sütü konulursa, onu içmez de koyun sütü konulursa onu içer" [Muhammed'in bu sözleri, Diyânet yayınlarından alınmadır. Bkz. . Sahih-i Buharî Muhtasarı... Cilt 9, sh. 68, Hadis no. 1364; ayrıca benim Şeriât'tan Kıssa'lar 1 adlı kıtabıma bakınız]

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hurafe’ler, Bâtil İnançlar, Masal’lar ve Aklı Dışlayan Sorunlar Konusunda Bir Kaç Soru
Hazırlayan: Subat