Soru 6: Ev Farelerinin Yangın Çıkarmakta Pek Usta Olduğuna ve Onları Buna Şeytanın Zorladığına İnanır mısınız?

Soru 6 - "Ev fâre'lerinin, yangın çıkarmak bakımından pek usta olduklarına, ve onları bunu yapmağa şeytanların zorladıklarına ve bu nedenle mutlaka öldürülmeleri gerektiğine dâir İslâmî buyruklara uyar mısınız?"

Vereceğiniz yanıt, muhtemelen yine şöyle olacaktır: "Hayır! Bu gibi hurafelere inanmam. Fâre pis ve zararlı bir hayvandır, ve belki bu nedenle öldürülmesi gerekir ama, yangın çıkarmak bakımından Şeytan tarafından baştan çıkarıldığını düşünmek, hurafeye inanmak olur!"

Böyle konuştuğunuz takdirde Muhammed'in sözleriyle alay etmiş olursunuz ki, cezası en azından cehennemlik olmaktır; kuşkusuz bu arada müslümanlık sınavından da kötü not alacaksınızdır. Çünkü Muhammed'in söylemesine göre Şeytan, "füveysika" (fâsıkcagız) denen ev faresini yangın çıkarmağa sürükler. Gerçekten de Diyânet İşleri Başkanlığı'nın yayınlarında ve diğer İslâm kaynaklarında anlatılanlar şöyle:

Muhammed, bir gün uykudan uyandığında görür ki, seccâdesinin el kadar bir kısmı yanmıştır. Bir de bakar ki, küçücük bir ev fâresi, orada bulunan kandilin fitilini yakalamış evi ateşe vermek üzeredir. Hemen kalkar ve fâre'yi öldürür. Ve sonra halka şöyle der:

"Siz uyumak istediğinizde kandilinizi söndürünuz. Çünkü şeytan bunun gibi hayvanları yangın cinâyetine sevk eder" [Bkz. Sahih-i Buharî Muhtasarı, cilt 9 sh. 70)

Şimdi diyeceksinizdir ki Muhammed bunu, uykuya yatılacağı zaman, kandilin söndürülmesi ve böylece yangınların önlenmesi için yapmıştır. Evet ama insanları, akılcı usullerle eğitmek varken şeytanlar, ya da fâreler ilmiyle yetiştirecek olursanız, onları beyni işlemez yaratıklar haline sokmuş olmaz mısınız!

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hurafe’ler, Bâtil İnançlar, Masal’lar ve Aklı Dışlayan Sorunlar Konusunda Bir Kaç Soru
Hazırlayan: Subat