Soru 14: Ayetu'l Kursi Okuyanın Evine Melek Gönderileceğine ve 40 Gün Sihir Girmeyeceğine İnanır mısınız?

Soru 14 - "Kur'ân'daki 'Ayetu'l-kursî' diye bilinen 255ci âyeti okuyan kişinin evine Tanrı tarafından melek gönderileceğine ve bu meleğin o kişi için 'hasenât' (iyilikler/sevap) yazacağına, ve o kişinin içinde oturduğu eve kırk gün sihir ve sihirbaz girmeyeceğine, ve şeytanın, otuz gün boyunca o evi terkedip gideceğine inanır mısınız!"

Böyle bir şeye inanmıyorsanız, müslümanlık sınavından yine kocaman bir sıfır aldınız demektir. İnanıyor iseniz, günahlardan sıyrılmış olarak Cennete gideceksinizdir. 

Çünkü Muhammed, Kur'ân'ın bazı âyet'lerinin okunmasına, ya da namazların kılınmasına özellikle önem vermiş ve bu âyet'leri okuyan, ya da bu namazları kılanların özel mukâfatlara erişeceklerini müjdelemiştir. Bu âyet'lerden biri, Bakara sûresi'nin "Ayetu'l-kursî" diye bilinen âyeti'dir, ki Tanrı'nın "yüce" niteliklerini ve kudretini dile getirir, ve şu satırları içerir:

"Allah, O'ndan başka Tanrı yoktur. O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne uyuklama. Göklerde ve yerlerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını, yapacaklarını bilir (O'na hiçbir şey gizli kalmaz). O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar, O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür" (K. Bakara sûresi, âyet 255).

Tanrı'nın "hayy" (yâni devamlı, kesintiye uğramaksızın canlı, "ezelî ve ebedî" var olduğunu), ve "kayyûm" (yâni bütün yarattıklarının yönetimini üstlenen ve hepsini hesaba çeken nitelikte) bulunduğunu belirten bu âyet'e "Ayetu'l-kursî" adı verilmiştir, çünkü içinde "kursi" sözü geçmektedir. Her ne kadar Kur'ân'in pek çok âyet'lerinde Tanrı'nın "yüceliği" ve "sınırsız kudreti" dile getirilmiş olmakla beraber her ne hikmetse Bakara sûresi'nin bu 255ci âyet'ine özel bir yer verilmiştir. Çünkü Muhammed Bakara sûresi'ni Kur'ân'ın en önemli sûresi olarak kabul etmiş, ve bu sûre'nin 255ci âyet'ini de en "büyük" âyeti olarak ilân etmiştir. Ederken de şöyle demiştir:

"Günlerin önemlisi cum'a, sözlerin üstünü Kur'ân, Kur'ân'in en önemli sûresi el-Bakara, Bakara'nın en büyük âyeti de Ayetu'l-kursî'dir".

Buradaki "Kursî" sözcüğüne böylesine önem vermesi bir yana, fakat yine her ne hikmetse, bu âyet'in okunmasına da büyük bir önem vermiş, ve okuyan kimselere Tanrı tarafından melekler gönderileceğini, bu meleklerin o kişiye güzel ve iyi şeyler kazandıracağını, ve üstelik o kişinin evindeki şeytanların evi terkedip 30 gün bir daha artık oraya uğramayacaklarını, ve nihâyet 40 gün boyunca da o eve sihir ve sihirbaz denen şeylerin giremeyeceğini bildirmiştir. İslâm kaynaklarında yazılanlara göre Muhammed bunu, damadı Ali ile olan bir konuşması sırasında söylemiş, şöyle demiştir:

"Kur'ân'da en büyük âyet, Ayetu'l-Kursî'dir. Onu okuyana Allah bir melek gönderir, onun hasenâtını yazar. İçinde oturduğu evi, şeytan otuz gün terkeder. O eve kırk gün sihir ve sihirbaz giremez. Yâ Ali! Bunu evlâdına, ailene ve komşularına öğret". (Bkz. Diyhanet Vakfı çevirisinde, Bakara sûresi'nin 255ci âyeti'nin yorumu).

Söylemeye gerek yoktur ki bu âyet'i okuyan müslüman kişiye böylesine sevap yazan bir Tanrı, sevap karşılığında onun nice günahlarını affetmiş olacaktır. Ve işte siz, eğer bunlara inanmıyor iseniz, hem müslümanlık sınavından kötü not alacak ve hem de Cehennemi boylayacaksınızdır.

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hukuk ve Ahlâk Anlayışiyle İlgili Bazı Sorular