Soru 15: Şeytanın Uyuyan Kişinin Genzinde Gecelediğine İnanır mısınız?

Soru 15 - "Günde yüz kez -'Allah'tan başka yoktur tapacak, yalnız Allah vardır. O'nun eşi, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. O övülür. Ve onun, her şeyi yapmaya ve yaratmaya gücü yeter'- diye duâ edecek olursanız, size yüz sevap yazılacağına, ve yüz günahınızın bağışlanacağına, ayrıca da o günün akşamına kadar şeytan'ın şerrinden kurtulacağınıza inanır mısınız!

"Hayır inanmıyorum" der iseniz, müslümanlık sınavından sıfır aldınız demektir. Çünkü yukarıdaki sözler Muhammed'in ağzından çıkmış şeylerdir. İslâm kaynaklarının bildirmesine göre Muhammed, yukarıdaki şekilde günde yüz kez duâ eden müslüman kişinin, günahlardan olduğu kadar şeytan'ın şerrinden de (hiç değilse o gün) kurtulabileceğini söylemiş, şöyle demiştir:

"Her kim, bir günde yüz def'a -'Lâ ilhahe illâ'llahü vahdedu, lâ serike leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve alâ külli şey'in kadîr'- derse o kimse on köle azadlamışcasına me'çur olur. Ve ona yüz sevap yazılır; yüz günahı bağışlanır; ve bu duâ o mu'mine, duâ ettiği günde, o günün akşamına kadar şeytan şerrinden emin bir kale olur". [Bkz. Diyânet yayınları, Sahih-i. Buharî Muhtasarı... Cilt 9, sh. 59].

Bu vesileyle anımsatalım ki şeytan (yine Muhammed'in söylemesine göre) kişinin her işine burnunu sokar; örneğin Hastalıkların en kötüsünü getiren o'dur; kişi uykuda iken onun genzinde gezinen o'dur; kişi esnemek üzere ağzını açtığı zaman onun karşısına geçip sevincinden gülen o'dur; kişi'ye uykuda iken kötü rüyâ gösteren o'dur; cinsî münasebette bulunan karı koca'yı rahatsız eden o'dur; fazla yemek yiyen, fazla içen, fazla uyuyan kişilerin kanına hulül eden o'dur. Listeyi uzatmak mümkün. Ve işte Muhammed, bütün bu hallerde şeytan'ın şerrinden kurtulmanın nasıl mümkün olacağını bildirmiştir. Örneğin hastalık konusunda söylediği şudur ki, her ne kadar hastalık Tanrı'dan gelme bir şey ise de "zatülcenb" gibi hastalıkların en kötüsünü insanlara musallat eden şeytandır. Guyâ şeytan, Tanrı'ya saygısız olanlara bu hastalığı getirir; yâni Tanrı'ya saygılı olanlar, bu hastalıklara yakalanmazlar [Bu hususlar, Taberî, İbn İshak ve İmam Gazalî gibi kaynaklarda yer alıyor].

Esnemek konusuda Muhammed'in söylediği şöyle:

"Esnemek şeytandandır. Sizden biriniz esneyeceği zaman gücü yettiği kadar onu karşılasın. çünkü sizin biriniz (esnerken...) -'haaa'- deyince şeytan sevincinden güler" (Bkz. Diyânet Yayınları. Sahih-i Buharî Muhtasarı... Cilt 9, sh. 58, Hadis no. 1357).

Kötü rü'yâ konusunda Muhammed, yine ise şeytani karıştırır, ve kötü rü'yâ görenlere şu tavsiyede bulunur:

"Güzel rü'yâ Allah'tandır; fenâ rü'yâ da şeytandandır. Biriniz korkunç, yâni karışık rü'yâ gördüğünde hemen sol tarafına tükürüp, üflesin, ve o rü'yânın şerrinden Allah'a sığınsın, 'Eûzu bi'llâhi mine'şeytani'r-racîm' desin. Bu sûretle o rü'yâ, gören kimseye zarar vermez" (Bkz. Diyânet Yayınları. Sahih-i. Buharî Muhtasarı... Cilt 9, sh. 58, Hadis no. 1358)

Görüyorsunuz ki kötü bir rü'yâ gördüğünüz zaman, hemen uyanıp yukarıdaki duâ'yı edeceksiniz, ve ederken sol tarafınıza tükürüp üfleyeceksiniz ve Allah'a sığınacaksınız! Günahlardan kurtulmak için bundan daha kolay ne olabilir ki!

Yine Muhammed'in söylemesine göre, şeytan uyuyan kişinin genzinde gecelemektedir. Bu nedenle Muhammed şöyle yapılmasını emrediyor:

"Sizin biriniz uykusundan uyanıp da abdest aldığında burnundaki nesneyi nefesiyle üç def'a dışarı çıkarsın. Çünkü şeytan, uyuyanın genzinde geceler" (Diyânet Yayınları. Sahih-i. Buharî Muhtasarı... Cilt 9, sh. 59, Hadis no. 1359)

Bilmem, bütün bunlara siz ne dersiniz ama, ne derseniz deyiniz, insanları bu gibi din verileriyle akıllı yapmanız olası değil.

İlhan Arsel, Müslümanlık Sınavı
Hukuk ve Ahlâk Anlayışiyle İlgili Bazı Sorular