Kur’an ile Ne Demokratik Ne de Ekonomik Gelişmeye Dayalı Sosyal Bir Düzen Kurma Olasılığının Bulunmadığı Konusunda

Her ne kadar İslamcılara göre Kur’an, en adil, siyasal, sosyal ve ekonomik düzenin temeli ve daha doğrusu Müslümanlar için temel bir kanun, bir anayasa sayılırsa da, yanlıştır. Nitekim İslamın ortaya çıktığı tarihten günümüze gelinceye kadar, yani 1400 yıl boyunca, hiçbir ülkede ve hiçbir dönemde demokratik doğrultuda bir gelişme görülmemiştir. Başta Kur’an olmak üzere, şeriat kaynaklarına dayalı olarak, ne “laik” ne “de­mokratik” bir sosyal düzen kurmak ne de toplumu ekonomik gelişme sürecine oturtmak mümkündür. Kur’an, teokratik ve özgürlükçü ni­telikteki siyasal ve sosyal sistemler dışına çıkılmasına, akılcılığa olanak tanımadığı gibi, ekonomik ilkeler bakımından da adil ve gelişmeye yönelik yaşamlara fırsat yaratmaz. Bu konuları diğer yayımlarımızda, özellikle Şeriat Devleti’nden Laik Cumhuriyet’e ve ayrıca Aydın ve “Aydın!” ele aldığımız için burada fazla durmayacağız.